Бібліоґрафія КТФ

  1873

 1. Fabian O. Bemerkung über die Bedingung der kleinsten prismatischen Ablenkung der Lichtstrahlen // Repertorium für Experimental-Physik, für physikalische Technik, mathematische und astronomische Instrumentenkunde.— 1873.— Bd. IX.— S. 84-87.
 2. 1876

 3. Fabian O. Matematyka dla szkół średnich, napisana wedle systemu i ze współudziałem Wawrzyńca Żmurki: I.A. Geometrya na klasy niższe. Zeszyt I, na 1-szą i 2-gą klasę.— Lwów: Nakładem księgarni Seyfartha i Czajkowskiego, 1876.— IV, 104 s.
 4. Fabian O. Lehrbuch der Mathematik, bearbeitet nach dem Lehrsisteme und unter Mitwirkung des Universitätsprofessors Lorenz Żmurko: I.A. Geometrie für die unteren Klassen. I. Heft, für die 1ste und 2te Klasse.— Lemberg: Verlag von Seyfarth und Czajkowski, 1876.— IV, 90 S.
 5. Fabian O. Obliczanie wartości szeregów nieskończonych, a zwłaszcza o bardzo słabéj zbieżności // Pamiętnik Akademii Umiejętności w Krakowie. Wydział matematyczno-przyrodniczy.— 1876.— T. drugi.— S. 37-56.
 6. Fabian O. Przyczynek do poznania kształtu linii prężności wody nasyconéj // Rozprawy i sprawozdania z posiedzeń Wydziału matematyczno-przyrodniczego Akademii Umiejętności.— 1876.— T. III.— S. 68-83, Tabl. IV.
 7. Fabian O. Beitrag zur Kenntniss der Spannungskurve des gesättigten Wassers // Repertorium für Experimental-Physik, für physikalische Technik, mathematische und astronomische Instrumentenkunde.— 1876.— Bd. XII.— S. 397-404 .
 8. Fabian O. [Sprawozd.:] Recherches sur l'élasticité do l'air sous de faibles pressions, par M. Amagat, Comptes rendus Nr. 15, 1876 // Kosmos: czasopismo polskiego Towarzystwa przyrodników imienia Kopernika.— 1876.— Rok I.— S. 232-233.
 9. Fabian O. [Sprawozd.:] Vitesse du flux thermique dans une barre de fer, par M. Decharme, Comptes rendus Nr. 13 et Nr. 16, 1876 // Kosmos: czasopismo polskiego Towarzystwa przyrodników imienia Kopernika.— 1876.— Rok I.— S. 233-234.
 10. 1877

 11. Fabian O. O rozciągalności i sprężystości lodu // Rozprawy i sprawozdania z posiedzeń Wydziału matematyczno-przyrodniczego Akademii Umiejętności.— 1877.— T. IV.— S. 159-176, Tabl. IV.
 12. Fabian O. Ueber Dehnbarkeit und Elasticität des Eises // Repertorium für Experimental-Physik, für physikalische Technik, mathematische und astronomische Instrumentenkunde.— 1877.— Bd. XIII.— S. 447-457.
 13. Fabian O. Rozciągalność i sprężystość lodu // Kosmos: czasopismo polskiego Towarzystwa przyrodników imienia Kopernika.— 1877.— [Rok II].— S. 138-140.
 14. Fabian O. [Sprawozd.:] Ueber die Natur der Gasmoleküle; von Prof. Ludwig Boltzmann in Graz (Sitzungsberichte d. k. Akad. d. Wiss. in Wien. Dezember 1876) // Kosmos: czasopismo polskiego Towarzystwa przyrodników imienia Kopernika.— 1877.— [Rok II].— S. 144-145.
 15. Fabian O. [Sprawozd.:] Ueber die Diffusion und die Frage, ob Glas für Gase undurchdringlich ist; von Prof. Quincke in Heidelberg (Poggendorffs Annalen Bd. CLX) // Kosmos: czasopismo polskiego Towarzystwa przyrodników imienia Kopernika.— 1877.— [Rok II].— S. 145-146.
 16. Fabian O. Der Newton'sche Binomialsatz und die Logarithmen // Zeitschrift für das Realschulwesen (Wien).— 1877.— II. Jahrgang.— S. 705-720.
 17. 1879

 18. Fabian O. O zasadniczych prawach przyrody // Kosmos: czasopismo polskiego Towarzystwa przyrodników imienia Kopernika.— 1879.— Rok IV.— S. 161-198, 269-290, 377-387.
 19. Fabian O. [Sprawozd.:] Dr. J. Puluj. Ueber die Abhaengigkeit der Reibung der Gase von der Temperatur (Sitzungsberichte der Wiener Akademie der Wissenschaften. Bd. LXXVII.) // Kosmos: czasopismo polskiego Towarzystwa przyrodników imienia Kopernika.— 1879.— Rok IV.— S. 207-209.
 20. Fabian O. [Sprawozd.:] Dr. J. Puluj. Ueber die Reibung der Gase der Daempfe (Sitzungsberichte der Wiener Akademie der Wissenschaften. Bd. LXXVIII.) // Kosmos: czasopismo polskiego Towarzystwa przyrodników imienia Kopernika.— 1879.— Rok IV.— S. 209-210.
 21. Fabian O. [Sprawozd.:] Dr. J. Puluj. Ueber die innere Reibung in einem Gemische von Kohlensaeure und Wasserstoff (Sitzungsberichte der Wiener Akademie der Wissenschaften. Bd. LXXIX.) // Kosmos: czasopismo polskiego Towarzystwa przyrodników imienia Kopernika.— 1879.— Rok IV.— S. 210.
 22. 1880

 23. Fabian O. [Streszczenie z pracy Knoblauch'a p. t.:] Ueber die elliptische Polarisation der von Metallen reflectirten Waermestrahlen // Kosmos: czasopismo polskiego Towarzystwa przyrodników imienia Kopernika.— 1880.— Rok V.— S. 209-210.
 24. 1881

 25. Fabian O. O tak zwanym czwartym stanie skupienia // Rozprawy i sprawozdania z posiedzeń Wydziału matematyczno-przyrodniczego Akademii Umiejętności.— 1881.— T. VIII.— S. 231-267.
 26. Fabian O. Zasada momentów przygotowanych, przyczynek do analitycznéj mechaniki // Rozprawy i sprawozdania z posiedzeń Wydziału matematyczno-przyrodniczego Akademii Umiejętności.— 1881.— T. VIII.— S. 287-298.
 27. Fabian O. Nauka fizyki w Uniwersytecie : [Mowa miana przy rozpoczęciu roku szkolnego 1881/2] // Kosmos: czasopismo polskiego Towarzystwa przyrodników imienia Kopernika.— 1881.— Rok VI.— S. 466-478.
 28. Fabian O. O ruchach cząsteczkowych w gazach // Kosmos: czasopismo polskiego Towarzystwa przyrodników imienia Kopernika.— 1881.— Rok VI.— S. 2-4.
 29. Fabian O. O doświadczeniach Crookes'a // Kosmos: czasopismo polskiego Towarzystwa przyrodników imienia Kopernika.— 1881.— Rok VI.— S. 89.
 30. 1882

 31. Fabian O. O promienistym stanie materyi // Wszechświat.— 1882.— T. I, №1.— S. 2-5, 22-25, 37-41.
 32. Fabian O. O pojęciu grawitacyi // Kosmos: czasopismo polskiego Towarzystwa przyrodników imienia Kopernika.— 1882.— Rok VII.— S. 56-66.
 33. 1883

 34. Fabian O. O przejściu Wenery przed tarczą słońca // Kosmos: czasopismo polskiego Towarzystwa przyrodników imienia Kopernika.— 1883.— Rok VIII.— S. 5.
 35. 1884

 36. Fabian O. Jeszcze słówko o tak zwanym czwartym stanie skupienia // Kosmos: czasopismo polskiego Towarzystwa przyrodników imienia Kopernika.— 1884.— Rok IX.— S. 82-89.
 37. Fabian O. [Mowa zagajająca XII. Walne Zgromadzenie polskiego towarzystwa przyrodników imienia Kopernika we Lwowie] // Kosmos: czasopismo polskiego Towarzystwa przyrodników imienia Kopernika.— 1884.— Rok IX.— S. 37-39.
 38. 1886

 39. Fabian O. Zarys mechaniki analitycznej jako wstęp do fizyki umiejętnej.— Lwów: nakł. Towarzystwa Pedagogicznego, 1886.— 240 s.
 40. Fabian O. Kartka z życiorysu astronoma // Kosmos: czasopismo polskiego Towarzystwa przyrodników imienia Kopernika.— 1886.— Rok XI, Zeszyt III.— S. 164-174.
 41. 1888

 42. Fabian O. W Alpach i w Tatrach (urywek z meteorologii gór) // Ateneum: pismo naukowe i literackie (Warszawa).— 1888.— Rok XIII.— T. III, Zeszyt I (Lipiec).— S. 54-74.
 43. 1890

 44. Fabian O. Urywek z najnowszych dziejów fizyki // Kosmos: czasopismo polskiego Towarzystwa przyrodników imienia Kopernika.— 1890.— Rok XV.— S. 1-16.
 45. 1894

 46. Fabian O. [Sprawozd.:] Siły przyrody. Popularny wykład fizyki i jej głównych zastosowań na podstawie dzieła Le monde physique. Guillemin. Opracowali Rozalia Nusbaumowa i Henryk Silberstein. Warsz. 1893. // Kosmos: czasopismo polskiego Towarzystwa przyrodników imienia Kopernika.— 1894.— Rok XIX.— S. 139-140.
 47. 1900

 48. Smoluchowski M. O atmosferze Ziemi i planet // Księga pamiątkowa wydana przez Uniwersytet lwowski ku uczczeniu 500-letniego jubileuszu Uniwersytetu Jagiellońskiego.— Lwów, 1900.— 28 s.
 49. Smoluchowski M. O wynikach nowszych badań nad promieniowaniem // Kosmos: czasopismo polskiego Towarzystwa przyrodników imienia Kopernika.— 1900.— Rocznik XXV.— S. 74-87.
 50. Smoluchowski M. [Sprawozd.: ] M. P. Rudzki: O kształcie fali sprężystej w pokładach ziemskich. (Rozpr. Akad. Um. w Krakowie tom XXXIX.) // Kosmos: czasopismo polskiego Towarzystwa przyrodników imienia Kopernika.— 1900.— Rocznik XXV.— S. 671-672.
 51. 1901

 52. v. Smoluchowski M. Über die Atmosphäre der Erde und der Planeten // Phys. Zs.— 1901.— 2. Jahrgang, Nr. 20.— S. 307-313.
 53. Smoluchowski M. O nowszych postępach na polu teoryj kinetycznych materyi // Prace matematyczno-fizyczne.— 1901.— T. XXII.— S. 112-135.
 54. Smoluchowski M. Kongres międzynarodowy fizyków, odbyty w Paryżu od d. 6-12 sierpnia 1900 r. // Wiadomości matematyczne.— 1901.— T. V, Zeszyt 1-2-3 .— S. 80-89.
 55. Smoluchowski M. [Sprawozd.: ] J. Zawidzki. Ueber die Dampfdrucke binärer Flüssigkeitgemische. (Inaugural Dissertation, Leipzig, 1900) // Kosmos: czasopismo polskiego Towarzystwa przyrodników imienia Kopernika.— 1901.— Rocznik XXVI.— S. 48.
 56. Smoluchowski M. [Sprawozd.: ] L. Silberstein. Symbolische Integrale der elektromagnetischen Gleichungen, aus dem Anfangszustand des Feldes abgeleitet, nebst Andeutungen zu einer allgemeinen Theorie physikalischer Operatoren. (Annalin d. Physik 6 p. 373 (2902) // Kosmos: czasopismo polskiego Towarzystwa przyrodników imienia Kopernika.— 1901.— Rocznik XXVI.— S. 565.
 57. 1902

 58. Smoluchowski M. [Sprawozd.: ] Alfred Denizot. Ueber ein Pendelproblem von Euler. (Verhandl. Deutsch. Phys. Gesellsch. III. p. 213.) // Kosmos: czasopismo polskiego Towarzystwa przyrodników imienia Kopernika.— 1902.— Rocznik XXVII.— S. 32.
 59. Smoluchowski M. [Sprawozd.: ] Władysław Natanson: 1. Pogląd na rodzaje zjawisk […] 7. O podwójnem załamaniu… // Kosmos: czasopismo polskiego Towarzystwa przyrodników imienia Kopernika.— 1902.— Rocznik XXVII.— S. 240-243.
 60. Smoluchowski M. [Sprawozd.: ] C. Zakrzewski: O oscylacyi krążka w płynie lepkim. (Sur les oscillations d'un disque plongé dans un liquide visqueux). (Odb. Bullet. Acad. Crac. 1902, p. 239) // Kosmos: czasopismo polskiego Towarzystwa przyrodników imienia Kopernika.— 1902.— Rocznik XXVII.— S. 243-244.
 61. Smoluchowski M. [Sprawozd.: ] Wacław Wolski: O taranie wiertniczym. (Lwów 1902, Drukarnia „Słowa Polskiego“ // Kosmos: czasopismo polskiego Towarzystwa przyrodników imienia Kopernika.— 1902.— Rocznik XXVII.— S. 244.
 62. 1903

 63. Smoluchowski M. O zjawiskach aerodynamicznych i połączonych z niemi objawach cieplnych // Rozprawy Wydziału matematyczno-przyrodniczego Akademii Umiejętności. Serya III.— 1903.— T. 3A [ogólnego zbioru T. 43A], Zeszyt II.— S. 71-96; Zeszyt III-IV.— S. 97-109.
 64. Smoluchowski M. O zjawiskach aerodynamicznych i towarzyszących im objawach cieplnych. (Sur les phénomènes aérodynamiques et les effets thermiques qui les accompagnent) // Bull. Int. Acad. Sci. Cracovie. Classe des sciences math. et naturelles.— 1903.— P. 143-182.
 65. Smoluchowski M. Przyczynek do teoryi endosmozy elektrycznej i kilku zjawisk pokrewnych // Rozprawy Wydziału matematyczno-przyrodniczego Akademii Umiejętności. Serya III.— 1903.— T. 3A [ogólnego zbioru T. 43A], Zeszyt III-IV.— S. 110-127.
 66. Smoluchowski M. Przyczynek do teoryi endosmozy elektrycznej i niektórych zjawisk pokrewnych. (Contribution à la théorie de l'endosmose électrique et de quelques phénomènes corrélatifs) // Bull. Int. Acad. Sci. Cracovie. Classe des sciences math. et naturelles.— 1903.— P. 182-199.
 67. 1904

 68. Smoluchowski-Smolan M. On the principles of aerodynamics and their application, by the method of dynamical similarity, to some special problems // Phil. Mag. Series 6.— 1904.— Vol. 7.— P. 667-681.
 69. Smoluchowski M. O metodzie podobieństwa dynamicznego i jej zastosowaniach w mechanice cieczy i gazów // Prace matematyczno-fizyczne.— 1904.— T. XV.— S. 115-134.
 70. v. Smoluchowski M. Über Unregelmäßigkeiten in der Verteilung von Gasmolekülen und deren Einfluß auf Entropie und Zustandsgleichung // Festschrift Ludwig Boltzmann gewidmet zum sechzigsten Geburtstage 20. Februar 1904.— Leipzig: Verlag von Johann Ambrosius Barth, 1904.— S. 626-641.
 71. Smoluchowski M. O powstawaniu żył podczas wypływu cieczy // Rozprawy Wydziału matematyczno-przyrodniczego Akademii Umiejętności. Serya III.— 1904.— T. 4A [ogólnego zbioru T. 44A].— S. 144-157 .
 72. Smoluchowski M. O powstawaniu żył podczas wypływu cieczy. (Sur la formation des veines d'efflux dans les liquides) // Bull. Int. Acad. Sci. Cracovie. Classe des sciences math. et naturelles.— 1904.— P. 371-384.
 73. Smoluchowski M. Sprawozdania z prac polskich na polu fizyki za lata 1901 i 1902 // Kosmos: czasopismo polskiego Towarzystwa przyrodników imienia Kopernika.— 1904.— Rok XXIX.— S. 528-545.
 74. Smoluchowski M. [Sprawozd.: ] Stronhal Č. Mechanika. (670 str. 342 ilustr.) w Praze 1901; Akustika (462 str. 144 ilustr. ) w Praze 1903) // Kosmos: czasopismo polskiego Towarzystwa przyrodników imienia Kopernika.— 1904.— Rok XXIX.— S. 551-552.
 75. 1905

 76. von Smoluchowski M. Zur Theorie der elektrischen Kataphorese und der Oberflächenleitung // Phys. Zs.— 1905.— 6. Jahrgang, Nr. 17.— S. 529-531.
 77. 1906

 78. von Smoluchowski M. Zur kinetischen Theorie der Brownschen Molekularbewegung und der Suspensionen // Annalen der Physik.— 1906.— Bd. 21, Vierte Folge (der ganzen Reihe 326. Band), Heft 14.— S. 756-780.
 79. Smoluchowski M. O drodze średniej cząsteczek gazu i o związku jej z teoryą dyfuzyi // Rozprawy Wydziału matematyczno-przyrodniczego Akademii Umiejętności. Serya III.— 1906.— T. 6A [ogólnego zbioru T. 46A].— S. 129-139 .
 80. Smoluchowski M. O średniej drodze cząsteczek gazu i o związku jej z teoryą dyfuzyi (Sur le chemin moyen parcouru par les molécules d'un gaz et sur son rapport ayec la théorie de la diffusion) // Bull. Int. Acad. Sci. Cracovie. Classe des sciences math. et naturelles.— 1906.— P. 202-213.
 81. Smoluchowski M. Zarys teoryi kinetycznej ruchów Browna i roztworów mętnych // Rozprawy Wydziału matematyczno-przyrodniczego Akademji Umiejętności w Krakowie. Ser. III.— 1906.— T. 6A [ogólnego zbioru T. 46A].— S. 257-281 .
 82. Smoluchowski M. Zarys teoryi kinetycznej ruchu Browna i roztworów mętnych. (Essai d'une théorie cinétique du muovement Brownien et des milieux troubles) // Bull. Int. Acad. Sci. Cracovie. Classe des sciences math. et naturelles.— 1906.— P. 577-602.
 83. 1907

 84. Smoluchowski M. Przyczynek do teoryi ruchów cieczy lepkich, zwłaszcza zagadnień dwuwymiarowych // Rozprawy Wydziału matematyczno-przyrodniczego Akademii Umiejętności. Serya III.— 1907.— T. 7A [ogólnego zbioru T. 47A].— S. 1-16 .
 85. Smoluchowski M. Przyczynek do teoryi ruchów cieczy lepkiej, a zwłaszcza zagadnień dwuwymiarowych. (Contribution à la théorie du mouvement des liquides visqueux; en particulier des problèmes en deux dimensions) // Bull. Int. Acad. Sci. Cracovie. Classe des sciences math. et naturelles.— 1907.— №1.— P. 1-16.
 86. Smoluchowski M. Teorya kinetyczna opalescencyi gazów w stanie krytycznym oraz innych zjawisk pokrewnych // Rozprawy Wydziału matematyczno-przyrodniczego Akademii Umiejętności. Serya III.— 1907.— T. 7A [ogólnego zbioru T. 47A].— S. 179-198 .
 87. Smoluchowski M. Kinetyczna teorya opalescencyi gazów w stanie krytycznym oraz innych zjawisk pokrewnych. (Théorie cinétique de l'opalescence des gaz à l'état critique et de certains phénomenès corrélatifs) // Bull. Int. Acad. Sci. Cracovie. Classe des sciences math. et naturelles.— 1907.— №10.— P. 1057-1075.
 88. Smoluchowski M. Zarys najnowszych postępów fizyki // Muzeum: czasopismo poświęcone sprawom wychowania i szkolnictwa (Lwów).— 1907.— Rocznik XXIII, T. I, Zeszyt 1.— S. 43-60; Zeszyt 2.— S. 144-165.
 89. Smoluchowski M. [Mowa zagajająca XXXVII. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Tow. przyrodników im. Kopernika] // Kosmos: czasopismo Polskiego Towarzystwa przyrodników imienia Kopernika.— 1907.— Rok XXXII.— S. 255-257.
 90. Smoluchowski M. [Przemówienie imieniem polskiego Towarzystwa przyrodników im Kopernika na I. posiedzeniu ogólnem X. Zjazdu Lekarzy i Przyrodników Polskich we Lwowie w dniu 22-go lipca 1907 r.] // Lwowski tygodnik lekarski.— 1907.— Nr. 30.— S. 422.
 91. 1908

 92. Teorya kinetyczna gazów / według wykładow prof. Dr Smoluchowskiego.— Lwów: wydali: L. Hołubowicz i W. Biliński; Stenografował: Jabloński P., 1908.— 213 l.
 93. v. Smoluchowski M. Molekular-kinetische Theorie der Opaleszenz von Gasen im kritischen Zustande, sowie einiger verwandter Erscheinungen // Annalen der Physik.— 1908.— Bd. 25, Vierte Folge (der ganzen Reihe 330. Band), Heft 2.— S. 205-226.
 94. Smoluchowski M. Uwagi o kilku zjawiskach drobinowych, związanych z przypadkowemi odchyleniami od stanu najprawdopodobniejszego // Sprawozdanie z posiedzeń naukowych w sekcyach X. Zjazdu Lekarzy i Przyrodników Polskich we Lwowie wydane przez komitet gospodarczy / pod redakcyą Prof. dra W. Sieradzkiego.— Lwów: Nakładem Wydziału gospodarczego X. Zjazdu Lekarzy i Przyrodników Polskich, 1907/8.— S. 19.
 95. Smoluchowski M. Lord Kelvin [: Wspomnienie pośmiertne] // Ateneum Polskie.— 1908.— Nr. 1, T. I.— S. 212-228.
 96. Smoluchowski M. [Sprawozd.:] Dr. Władysław Natanson: "Odczyty i Szkice". Warszawa 1908, Wende i Sp. // Ateneum Polskie.— 1908.— Nr. 1, T. II.— S. 134-136.
 97. Smoluchowski M. Stanisław Kępiński [: Wspomnienie pośmiertne] // Ateneum Polskie.— 1908.— Nr. 1, T. II.— S. 274-276.
 98. Smoluchowski M. [Sprawozd.:] Dwie książki z dziedziny "filozofji przyrody". H. Poincaré. "Nauka i Hypoteza" (La science et l'hipothese). Przekład M. H. Horwitza, pod redakcją Ludwika Silbersteina. Warszawa 1908, 198 str. H. Poincaré. "Wartość Nauki" (La valeur de la science). Przekład Ludwika Silbersteina. Warszawa 1908, 178 str. // Ateneum Polskie.— 1908.— Nr. 1.— S. 291-296.
 99. Smoluchowski M. [Mowa zagajająca XXXVII. Walne Zgromadzenie Polskiego Tow. przyrodników im. Kopernika] // Kosmos: czasopismo Polskiego Towarzystwa przyrodników imienia Kopernika.— 1908.— Rok XXXIII.— S. 87-94.
 100. 1909

 101. Smoluchowski M. S. Some remarks on the mechanics of overthrusts // Geological Mag. New Ser., Decade V.— 1909.— Vol. VI, №539.— P. 204-205.
 102. Smoluchowski M. O pewnem zagadnieniu z teoryi sprężystości i o związku jego z wytworzeniem się gór fałdowych // Rozprawy Wydziału matematyczno-przyrodniczego Akademii Umiejętności. Serya III.— 1909.— T. 9A [ogólnego zbioru T. 49A].— S. 223-226 .
 103. Smoluchowski M. O pewnem zagadnieniu z teoryi sprężystości i jego związku z wytworzeniem się gór fałdowych. – Über ein gewisses Stabilitätsproblem der Elastizitätslehre und dessen Beziehung zur Entstehung von Faltengebirgen // Bull. Int. Acad. Sci. Cracovie. Classe des sciences math. et naturelles.— 1909.— Deuxième semestre, №6.— P. 3-20.
 104. Smoluchowski M. Doświadczenia nad fałdowaniem się sprężystych płyt pływających. – Versuche über Faltungserscheinungen schwimmender elastischer Platten // Bull. Int. Acad. Sci. Cracovie. Classe des sciences math. et naturelles.— 1909.— Deuxième semestre, №9.— P. 727-734.
 105. Smoluchowski M. Kilka uwag o fizycznych podstawach teoryi górotwórczych // Kosmos: czasopismo Polskiego Towarzystwa przyrodników imienia Kopernika.— 1909.— Rocznik XXXIV, Zeszyt 7-9.— S. 547-579.
 106. Smoluchowski M. [Sprawozd.: ] L. Brunner. — Ewolucya Materyi. Zarys nauki o promieniowaniu. [Str. 140. Kraków, (1909(. Skład u Gebethnera i u Wendego. Cena 3 K] // Kosmos: czasopismo Polskiego Towarzystwa przyrodników imienia Kopernika.— 1909.— Rocznik XXXIV.— S. 1237-1238.
 107. Кучер В. Основи елєктронїки // Збірник математично-природописно-лїкарської секциї Наукового Товариства імени Шевченка.— 1909.— Т. XIII.— С. 1-68.
 108. 1910

 109. Elektryczność i magnetyzm: wykłady uniwersyteckie / przejrzane przez Prof. D-ra M. Smoluchowskiego.— Lwów: Nakładem "Kółka matem.-fizycznego", 1910.— 416 s.
 110. Teorya Maxwell'a i teorya elektronów/ według wykładów Prof. Dra Smoluchowskiego.— Lwów: Nakładem Kółka matemat.-fizycznego, 1910.— 245 s.
 111. v. Smoluchowski M. Zur kinetischen Theorie der Transpiration und Diffusion verdünnter Gase // Annalen der Physik.— 1910.— Bd. 33, Vierte Folge (der ganzez Reihe 338. Band), Heft 16.— S. 1559-1570.
 112. Smoluchowski M. Sur la théorie mécanique de l'érosion glaciaire // Comptes Rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des Sciences.— 1910.— T. 150.— P. 1368-1371.
 113. Smoluchowski M. O przewodnictwie cieplnem ciał sproszkowanych // Rozprawy Wydziału matematyczno-przyrodniczego Akademii Umiejętności. Serya III.— 1910.— T. 10A [ogólnego zbioru T. 50A].— S. 83-95 .
 114. Smoluchowski M. O przewodnictwie cieplnem ciał sproszkowanych. – Sur la conductibilité calorifique des corps pulvérisés // Bull. Int. Acad. Sci. Cracovie. Classe des sciences math. et naturelles, sér. A.— 1910.— P. 129-153.
 115. Smoluchowski M. Przyczynek do kinetycznej teoryi transpiracyi, dyfuzyi i przewodnictwa cieplnego w gazach rozrzedzonych // Rozprawy Wydziału matematyczno-przyrodniczego Akademii Umiejętności. Serya III.— 1910.— T. 10A [ogólnego zbioru T. 50A].— S. 209-214 .
 116. Smoluchowski M. Przyczynek do kinetycznej teoryi transpiracyi, dyfuzyi i przewodnictwa cieplnego w gazach rozrzedzonych. – Contributions to the theory of transpiration, diffusion and thermal conduction in rarefied gases // Bull. Int. Acad. Sci. Cracovie. Classe des sciences math. et naturelles, sér. A.— 1910.— P. 295-312.
 117. Smoluchowski M. Van der Waalsa teorya stanu ciekłego a zjawiska lepkości // Kosmos: czasopismo Polskiego Towarzystwa przyrodników imienia Kopernika.— 1910.— Rocznik XXXV, Zeszyt 5-6.— S. 543-549.
 118. 1911

 119. Termodynamika / Podług wykładów Prof. M. Smoluchowskiego w Uniwersytecie lwowskim w półroczu zimowym 1910/11.— Lwów: Nakładem Kółka matemat-fizycznego, 1911.— 293 s.
 120. Mechanika: wykłady uniwersyteckie / według wykładów Prof. M. Smoluchowskiego w Uniwersytecie lwowskim roku akd. 1911/12.— Lwów: Nakładem Kółka matemat-fizycznego, [1911/12].— 358, III s. + Tytul nenumerowany (+2 nlb.).
 121. Smoluchowski M. S. Some remarks on conduction of heat through rarefied gases // The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science.— 1911.— Vol. XXI, Sixth Series, No. CXXI.— P. 11-14.
 122. v. Smoluchowski M. Bemerkung zur Theorie des absoluten Manometers von Knudsen // Annalen der Physik.— 1911.— Bd. 34, Vierte Folge (der ganzen Reihe 339. Band), Heft 1.— S. 182-184.
 123. von Smoluchowski M. Zur Theorie der Wärmeleitung in verdünnten Gasen und der dabei auftretenden Druckkräfte // Annalen der Physik.— 1911.— Bd. 35, Vierte Folge (der ganzen Reihe 340. Band), Heft 10.— S. 983-1004.
 124. von Smoluchowski M. Über Wärmeleitung pulverförmiger Körper und ein hierauf gegründetes neues Wärme-Isolierungsverfahren // Bericht über den II. internationalen Kältekongress, Wien 1910, 6-12 Oktober.— Wien: Verlag des II. Internat. Kältekongress; Druck von J. Weiner, 1911.— Bd. 2.— S. 166-172.
 125. Smoluchowski M. O oddziaływaniu wzajemnem kul poruszających się w ośrodku lepkim // Rozprawy Wydziału matematyczno-przyrodniczego Akademii Umiejętności. Serya III.— 1911.— T. 11A [ogólnego zbioru T. 51A].— S. 1-3.
 126. Smoluchowski M. O oddziaływaniu wzajemnem kul, poruszających się w cieczy lepkiej. – Über die Wechselwirkung von Kugeln, die sich in einer zähen Flüssigkeit bewegen // Bull. Int. Acad. Sci. Cracovie. Classe des Sciences math. et naturelles, sér. A.— 1911.— P. 28-39.
 127. Smoluchowski M. Uwagi teoretyczne o przewodnictwie cieplnem w gazach rozrzedzonych oraz o występujących w nich ciśnieniach. – Zur Theorie der Wärmeleitung in verdünnten Gasen und der dabei auftretenden Druckkräfte // Bull. Int. Acad. Sci. Cracovie. Classe des Sciences math. et naturelles, sér. A.— 1911.— P. 432-453.
 128. Smoluchowski M. Przyczynek do teoryi opalescencyi w gazach w stanie krytycznym. – Beitrag zur Theorie der Opaleszenz von Gasen im kritischen Zustande // Bull. Int. Acad. Sci. Cracovie. Classe des Sciences math. et naturelles, sér. A.— 1911.— P. 493-502.
 129. Smoluchowski M. Dalsze studya nad przewodnictwem cieplnem ciał sproszkowanych. – Études sur la conductibilité calorifique des corps pulvérisés (Suite) // Bull. Int. Acad. Sci. Cracovie. Classe des Sciences math. et naturelles, sér. A.— 1911.— P. 548-557.
 130. Smoluchowski M. Ewolucya teoryi atomistycznej // Rocznik Akademji Umiejętności w Krakowie.— 1910-1911.— S. 131-154;
  // Wiadomości Matematyczne.— 1911.— T. XV.— 201-216.
 131. Smoluchowski M. Atomistyka współczesna // Księga Pamiątkowa Zjazdu Lekarzy i Przyrodników Polskich w Krakowie 18-22 lipca 1911.— [Kraków]: Nakładem Komitetu gospodarczego, 1911.— S. 129-143.
 132. Smoluchowski M. Wärmeisolierendes Gefäß mit luftleer gemachten Hohlwänden (Dewarsches Gefäß).— Kaiserliches Patentamt. Patentschrift №268490.— Patentiert im Deutschen Reiche vom 2. Februar 1911 ab.
 133. Smoluchowski M. Matière calorifuge pour les récipients Dewar.— République Française. Brevet d'invention №425.542.— Délivré le 7 avril 1911.
 134. Smoluchowski M. Wärmeisolierendes Material für Dewar'sche Gefäße.— Österreichische Patentschrift Nr. 47771.— Ausgegeben am 10. Mai 1911.
 135. 1912

 136. Smoluchowski M. O pewnem zagadnieniu kinetycznej teoryi roztworów // Księga Pamiątkowa ku uczczeniu dwóchsetnej pięćdziesiątej rocznicy założenia Uniwersytetu Lwowskiego przez Króla Jana Kazimierza.— Lwów, 1912.— T. II.— 8 s.
 137. von Smoluchowski M. Experimentell nachweisbare, der üblichen Thermodynamik widersprechende Molekularphänomene // Phys. Zs.— 1912.— Bd. 13, Nr. 21/22.— S. 1069-1080.
 138. von Smoluchowski M. Experimentell nachweisbare, der üblichen Thermodynamik widersprechende Molekularphänomene // Verhandlungen der Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte. Münster.— Bd. 2, Nr. 1.— S. 83.
 139. Smoluchowski M. S. On opalescence of gases in the critical state // The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science.— 1912.— Vol. XXIII, Sixth Series, No. CXXXIII.— P. 165-173.
 140. v. Smoluchowski M. S. Ergänzungen zur Stokesschen Formel [Referat über den V. Internationalen Mathematiker-Kongreß in Cambridge] // Phys. Zs.— 1912.— Bd. 13, Nr. 23.— S. 1135.
 141. Smoluchowski M. Wławysław Gosiewski [: Wspomnienie pośmiertne] // Kosmos: czasopismo Polskiego Towarzystwa przyrodników imienia Kopernika.— 1912.— Rocznik XXXVII, Zeszyt 1-3.— S. 205.
 142. 1913

 143. Smoluchowski M. Anzahl und Grösse der Moleküle und Atome // Scientia: rivista internazionale di sintesi scientifica.— 1913.— Vol. XIII, Anno VII [B. XIII, Jahr VII].— P. 27-44.
 144. Smoluchowski M. Liczba i wielkość cząsteczek i atomów // Wiadomości Matematyczne.— 1913.— T. XVII, Zeszyt 5-6.— S. 315-329.
 145. Smoluchowski M. S. On the practical applicability of Stokes' law of resistance, and the modifications of it required in certain cases // Proceedings of the Fifth International Congress of Mathematicians (Cambridge, 22-28 August 1912).— Cambridge: at the University Press, 1913.— Vol. II. Communications to Sections II-IV.— P. 192-201.
 146. v. Smoluchowski M. Gültigkeitsgrenzen des zweiten Hauptsatzes der Wärmetheorie // Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung.— 1913.— Bd. 22.— S. 61-64.
 147. Smoluchowski M. Dzisiejszy stan teoryi atomistycznej // Kosmos: czasopismo Polskiego Towarzystwa przyrodników imienia Kopernika.— 1913.— Rocznik XXXVIII, Zeszyt 4-6.— S. 355-373.
 148. Smoluchowski M. August Witkowski [: Wspomnienie pośmiertne] // Kosmos: czasopismo Polskiego Towarzystwa przyrodników imienia Kopernika.— 1913.— Rocznik XXXVIII, Zeszyt 1-3.— S. 305-308.
 149. Smoluchowski M. Mihailecul (1926 m) i Farcaul (1961 m) w zimie // Taternik, organ Sekcji Turystycznej Towarzystwa Tatrzańskiego (Kraków).— 1913.— Rok VII, Nr. 6.— S. 103-107.
 150. 1914

 151. V. Smoluchowski M. Elektrische Endosmose und Strömungsströme // Handbuch der Elektrizität und des Magnetismus: In fünf Bänden / bearbeitet von… Prof. Dr. M. v. Smoluchowski…; hrsg. von Prof. Dr. L. Graetz.— Leipzig: Verlag von Johann Ambrosium Barth, [1914]; 1921.— Band II: Stationäre Ströme.— S. 366-428.
 152. v. Smoluchowski M. Gültigkeitsgrenzen des zweiten Hauptsatzes des Wärmetheorie // Vorträge über die kinetische Theorie der Materie und der Elektrizität, gehalten in Göttingen auf Einladung der Kommission der Wolfskehlstiftung.— Leipzig; Berlin: Bd. G. Teubner, 1914.— S. 87-121.
 153. Odczyt prof. dra K. Zakrzewskiego… p. t.: "O pewnych zagadnieniach fizyki współczesnej" // Kosmos: czasopismo polskiego Towarzystwa przyrodników imienia Kopernika.— 1914.— Rocznik XXXIX, Zeszyt 1-3.— S. 290-291.
 154. 1915

 155. Zakrzewski K. O nowych wynikach analizy widmowej // Kosmos: czasopismo polskiego Towarzystwa przyrodników imienia Kopernika.— 1915.— Rocznik XL, Zeszyt 1-6.— S. 196-197.
 156. 1916

 157. Witkowski A., Zakrzewski K. Zarys Fizyki.— Lwów: Nakładem Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1916.— XII, 474 s., 1 tabl.
 158. Zakrzewski C. Bemerkung zu der Abhandlung des Hrn. George Jaffé u. d. T. "Zur Theorie der Lichtabsorption in Metallen und Nichtleitern" // Annalen der Physik. Fierte Folge.— 1916.— Bd. 49 (Der ganzen Reihe 354. Band), Nr. 4.— S. 456.
 159. Zakrzewski K. Über die spezifische Wärme der Flüssigkeiten bei konstantem Volumen // Bulletin International de l'Académie des Sciences de Cracovie. Classe des sciences mathématiques et naturelles. Série A: Sciences mathématiques.— 1916.— S. 33-49.
 160. 1917

 161. Zakrzewski K. Über die spezifische Wärme der Flüssigkeiten bei konstantem Volumen. II // Bulletin International de l'Académie des Sciences de Cracovie. Classe des sciences mathématiques et naturelles. Série A: Sciences mathématiques.— 1917.— S. 86-101.
 162. Smoluchowski M. Kobiety w naukach ścisłych : [Odczyt wygłoszony w Związku Naukowo-Literackim we Lwowie, w r. 1912-ym] // Rok Polski.— 1917.— R. II, Nr. 12.— S. 7-24.
 163. Przemówienie p. K. Zakrzewskiego p. t.: O działalności naukowej ś. p. Maryana Smoluchowskiego // Kosmos: czasopismo polskiego Towarzystwa przyrodników imienia Kopernika.— 1917.— Rocznik XLII, Zeszyt 5-12.— S. 233-252.
 164. 1921

 165. Loria S. Względność i grawitacya: teorya A. Einsteina.— Lwów: Nakł. H. Altenberga, 1921.— [6], 93 s.
 166. Loria S. Eter i materja : Wykład wygloszony podczas inaguracji roku akademickiego 1920/21 w Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie dnia 1. marca 1921.— we Lwowie: Nakładem. H. Altenberga, 1921.— 15 s.
 167. 1922

 168. Loria S. Względność i grawitacja. Teorja A. Einsteina: Wydanie drugie w nowem opracowaniu znacznie rozszerzone.— we Lwowie: Księgarnia Nakładowa H. Altenberga, 1922.— VIII, 159 s.
 169. Loria S. Kwantowa teorja seryj widmowych, cz. I. i II. // Roczniki Chemji: Organ Polskiego Towarzystwa Chemicznego.— 1922.— T. II.— S. 44-47.
 170. 1925

 171. Loria S. Indirectly excited fluorescence spectra // Phys. Rev.— 1925.— Vol. 26, No. 5.— P. 573-584.
 172. ?? Loria S. The metastable 2p3-state of mercury atoms // Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America.— 1925.— Vol. 11, No. 11.— P. 673-679.
 173. 1926

 174. Loria S. Zur Frage nach der Abhängigkeit der sensibilisierten Fluoreszenz vom Zusatz der Gase // Zs. Phys.— 1926.— Bd. 38, No. 9-10.— S. 672-674.
 175. 1929

 176. ?? Loria S. Alchemja średniowieczna w świetle fizyki dzisiejszej // Kosmos: czasopismo polskiego Towarzystwa przyrodników imienia Kopernika. Serja B.— 1929.— Rocznik LIV, Zeszyt 1.— S. 104-118.
 177. 1930

 178. ?? Loria S. Znaczenie prac Marji Skłodowskiej-Curie dla rozwoju fizyki i chemji // Kosmos: czasopismo polskiego Towarzystwa przyrodników imienia Kopernika. Serja B.— 1930.— Rocznik LV, Zeszyt 1.— S. 1-9.
 179. Infeld L. Kausalgesetz und Quantenmechanik. II // Zs. Phys.— 1930.— Bd. 61, No. 9-10.— S. 703-711.
 180. Infeld L. Eine Bemerkung zu der Arbeit von Herrn G. Wataghin: Über die Unbestimmtheitsrelationen der Quantentheorie // Zs. Phys.— 1930.— Bd. 66, No. 9-10.— S. 708.
 181. Infeld L. O t. zw. relacjach niedokładności w mechanice kwantowej i o ich związku z zagadnieniem pomiarów i przyczynowości: [praca habilitacyjna].— Lwów: Nakładem autora, 1930.— 23 s.
 182. 1931

 183. Infeld L. Über eine Interpretation der neuen Einsteinschen Weltgeometrie auf dem Boden der klassischen Mechanik // Phys. Zs.— 1931.— Bd. 32.— S. 110-112.
 184. Infeld L. Über die Struktur der Elektronwelle // Bulletin International de l'Académie Polonaise des Sciences et des Lettres. Classe des sciences mathématiques et naturelles. Série A: Sciences mathématiques.— 1931.— P. 201-231.
 185. Szczeniowski S., Infeld L. The influence of a cloud of electrons on the structure of de Broglie waves // Bulletin International de l'Académie Polonaise des Sciences et des Lettres. Classe des sciences mathématiques et naturelles. Série A: Sciences mathématiques.— 1931.— P. 482-488.
 186. Infeld L. O fali elektronowej // Kosmos: czasopismo polskiego Towarzystwa przyrodników imienia Kopernika. Serja B.— 1931.— Rocznik LVI, Zeszyt II., III. i VI.— S. 117-124.
 187. Szczeniowski S. Dzisiejszy stan mechaniki kwantowej : (Na marginesie książek Diraca i Heisenberga) // Mathesis Polska.— 1931.— T. VI, Nr. 3-4.— S. 102-115.
 188. Infeld L., Łastowiecki A. O fali elektronowej // Mathesis Polska.— 1931.— T. VI, Nr. 9-10.— S. 186-202.
 189. 1932

 190. Szczeniowski S., Ziemiecki S. Promieniowanie i materja: Idee i fakty fizyki nowoczesnej.— Warszawa: Kasa im. Mianowskiego, 1932.— VIII, 261, [2] s.
 191. Infeld L. Die verallgemeinerte Spinorenrechnung und die Diracschen Gleichungen // Phys. Zs.— 1932.— Bd. 33.— S. 475-483.
 192. Szczeniowski S. Eine Bemerkung zur Arbeit von P. Sauter: Zum Kleinschen Paradoxon // Zs. Phys.— 1932.— Bd. 73, No 7-8.— S. 553-559.
 193. Szczeniowski S. E., Infeld L. O wpływie chmury elektronowej na strukturę fali de Broglie'a // Acta Physica Polonica.— 1932.— T. I, Zeszyt 1-2.— S. 37-46.
 194. Melamid A. Bemerkungen zur Quasiergodenhypothese // Acta Physica Polonica.— 1932.— T. I, Zeszyt 1-2.— S. 281-283.
 195. Szczeniowski S. Zur Frage des Übergangs der Elektronen in das Gebiet der negativen Energiewerte // Acta Physica Polonica.— 1932.— T. I, Zeszyt 3.— S. 363-385.
 196. Infeld L. Zur nichholonomen Geometrie (Przyczynek do geometrii nieholonomicznej) // Prace matematyczno-fizyczne.— 1932.— T. XXXIX.— S. 1-9.
 197. Infeld L. Remarques sur le problème de la théorie unitaire des champs // Rendiconti della Reale Accademia nazionale dei Lincei. Classe di scienze fisiche, matematiche e naturali.— 1932.— Vol. 15.— P. 157-160.
 198. Szczeniowski S. Optyka fal materii // Wszechświat.— 1932.— S. 12-18.
 199. Chrapływyj Z. O pewnych trudnościach w mechanice falowej: Przyczynki do teorji działania własbego elektronu i teorji ujemnych stanów energji: [praca doktorska].— Lwów, 1932.
 200. Kreisler J. O rozmieszczeniu kierunkowem fotoelektronów z warstwy M: [praca doktorska].— Lwów, 1932.
 201. Milianczuk B. Zeemaneffekt der Quadrupollinien nach der Diracschen Theorie // Zeitschrift für Physik.— 1932.— Bd. 74, No. 11-12.— S. 810-824.
 202. Milianczuk B. Verwandlungseffekt der Quadrupollinien // Zeitschrift für Physik.— 1932.— Bd. 74, No. 11-12.— S. 825-847.
 203. 1933

 204. Infeld L. Nowe drogi nauki. Kwanty i materja.— Warszawa: Nakł. "Mathesis Polskiej", 1933.— X, 284 s. + wklejka.
 205. Infeld L., van der Waerden B. L. Die Wellengleichung des Elektrons in der allgemeinen Relativitätstheorie // Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften. Physikalisch-mathematische Klasse.— 1933.— Nr. IX.— S. 380-401.
 206. Szczeniowski S. Zur Frage des Überganges der Elektronen in das Gebiet der negativen Energiewerte // Bulletin International de l'Académie Polonaise des Sciences et des Lettres. Classe des sciences mathématiques et naturelles. Série A: Sciences mathématiques.— 1933.— P. 21-39.
 207. Kreisler J. Über die Verteilung der Photoelektronen der M-Schale wasserstoffähnlicher Atome // Acta Physica Polonica.— 1933.— T. II.— S. 7-22.
 208. Chrapływyj Z. W. O ujemnych poziomach energji w teorji Diraca // Acta Physica Polonica.— 1933.— T. II.— S. 193-204.
 209. Chrapływyj Z. O potencjale własnym elektronu w mechanice falowej // Acta Physica Polonica.— 1933.— T. II.— S. 205-213.
 210. Chrapływyj Z. Uwagi do pracy p. t. "O potencjale własnym elektronu w mechanice falowej" // Acta Physica Polonica.— 1933.— T. II.— S. 417-418.
 211. Szczeniowski S. Nowe cząsteczki: Odkrycie dodatniego elektronu // Mathesis Polska.— 1933.— T. 8, Nr. 3-4.— S. 43-52.
 212. Szczeniowski S. [Recenzja:] Infeld Leopold dr., doc. Uniw. J. K. Nowe Drogi Nauki. Kwanty i materja. Str. X, 284 z 27 fig. w tekście i na 3 tabl. Nakładem "Mathesis Polskiej". Warszawa. 1933 // Mathesis Polska.— 1933.— T. 8, Nr. 5-6.— S. 90-91.
 213. Szczeniowski S. Nowe dane o positronie // Mathesis Polska.— 1933.— T. 8, Nr. 7-8.— S. 106-109.
 214. ?? Born M., Infeld L. Electromagnetic mass // Nature.— 1933.— Vol. 132, No. 3347.— P. 970.
 215. ?? Born M., Infeld L. Foundations of the new field theory // Nature.— 1933.— Vol. 132, No. 3348.— P. 1004.
 216. 1934

 217. Infeld L. The world in modern science. Matter and quanta/ translated by Louis Infield; with an introduction by Albert Einstein.— New York: G. P. Putnam's Sons, 1934.— 287 p. [US edition]; London: V. Gollancz, Ltd., 1934 [* British edition].
 218. Szczeniowski S. Promienie kosmiczne // Od gwiazdy do atomu / J. Weyssenhoff, Cz. Białobrzeski, L. Wertenstein, Sz. Szczeniowski.— Warszawa: Trzaska, Evert i Michalski S. A., [1934].— S. 129-186.
 219. Milianczuk B. Die Intensitäten der "erzwungenen" Dipollinien // Acta Physica Polonica.— 1934.— T. III.— S. 123-131.
 220. Milianczuk B. Über den Einfluss des magnetischen Feldes auf den Comptoneffekt // Acta Physica Polonica.— 1934.— T. III.— S. 133-142.
 221. Milianczuk B. Zur Frage nach den Summenregeln in "erzwungenen" Dipolmultipletts // Sammelschrift der mathematisch-naturwissenschaftlich-ärtzlichen Sektion der Ševčenko-Gesellschaft der Wissenschaften in Lwiw (Lemberg).— 1934.— Bd. XXX.— S. 125-128.
 222. Kreisler J. Sztucznie wzbudzona promieniotwórczość // Mathesis Polska.— 1934.— T. 9, Nr. 5-6.— S. 82-87.
 223. Szczeniowski S. Nowe oblicze fizyki // Kultura i wychowanie.— 1934.— Rok I.— S. 205-226.
 224. ?? Born M., Infeld L. Foundations of the new field theory // Proceedings of the Royal Society of London. Series A, Mathematical and Physical Sciences.— 1934.— Vol. 144, No. 852.— P. 425-451.
 225. ?? Born M., Infeld L. Remarks on the Paper by Frenkel on Born's Theory of the Electron // Proceedings of the Royal Society of London. Series A, Mathematical and Physical Sciences.— 1934.— Vol. 146, No. 859.— P. 935.
 226. ?? Born M., Infeld L. On the quantization of the new field equations. I // Proceedings of the Royal Society of London. Series A, Mathematical and Physical Sciences.— 1934.— Vol. 147, No. 862.— P. 522-546.
 227. ?? Infeld L. Dirac's equation in the general relativity theory // Acta Physica Polonica.— 1934.— T. III, Zeszyt 1.— S. 1-14.
 228. ?? Born M., Infeld L. Principles de la nouvelle électrodynamique quantique // Comptes Rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des Sciences.— 1934.— T. 199.— P. 1297-1298.
 229. ?? Born M., Infeld L. Déduction de l'équation d'ondes Dirac à partir l'électrodynamique quantique // Comptes Rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des Sciences.— 1934.— T. 199.— P. 1596-1598.
 230. 1935

 231. Haas A. Zasady fizyki. Światło, elektryczność, ciepło, materja / Przełożył dr. Sz. Szczeniowski.— Warszawa: Trazaska, Evert i Michalski S. A., [1935].— VI, 309 s.
 232. Infeld L. Stof, straling en atomen: het wereldbeeld in de moderne natuurwetenschappen/ met een voorwoord van Albert Einstein; nederlandse vertaling van M. C. Geerling.— Amsterdam: N.V.D.B. Centen's Uitgevers-Mij., 1935.— VIII, 288 S. [The Dutch translation of "The world in modern science"].
 233. 科學在今日/ 茵菲爾原著; 秦仲實譯.— 上海: 開明書店, 民國24[1935].— 207頁;
  [Kē xué zài jīn rì / Yīn fēi ěr (L. Infeld); translated by Qín Zhòng Shí. — Shànghǎi: Kāi míng shū diàn, 1935.— 207 p.; the Chinese translation of "The world in modern science"] .
 234. Milianczuk B. Über die Summenregeln in normalen "erzwungenen" Dipolmultipletts // Acta Physica Polonica.— 1935.— T. IV, Zeszyt 1/2.— S. 65-71.
 235. Kreisler J. Die Übergangswahrscheinlichkeiten im zweifach angeregten Heliumatom // Acta Physica Polonica.— 1935.— T. IV, Zeszyt 1/2.— S. 151-161.
 236. Postępska I. Harmonischer Oszillator nach der Diracschen Wellengleichung // Acta Physica Polonica.— 1935.— T. IV, Zeszyt 3.— S. 269-280.
 237. Chrapływyj Z. On the Lorentz equation of motion in the new electrodynamics // Acta Physica Polonica.— 1935.— T. IV, Zeszyt 4.— S. 395-404.
 238. Matuła B. Rekursionsformeln der verallgemeinerten Kugelfunktionen // Acta Physica Polonica.— 1935.— T. IV, Zeszyt 4.— S. 419-426.
 239. Infeld L. Problem struktury elektronu w fizyce współczesnej // Mathesis Polska.— 1935.— T. 10, Nr. 1-2.— S. 27-39.
 240. Szczeniowski S. [Recenzja:] Hermann Weyl. Mind and Nature. Philadelphia 1934. University of Pennsylvania Press. S. VI + 100 // Nauka Polska. Jej potrzeby, organizacja i rozwój.— 1935.— T. XX.— S. 317-322.
 241. ?? Born M., Infeld L. On the quantization of the new field equations. II // Proceedings of the Royal Society of London. Series A, Mathematical and Physical Sciences.— 1935.— Vol. 150, No. 869.— P. 141-166.
 242. Milianczuk B. Über die magnetische Dipolstrahlung (O dipolowem promieniowaniu magnetycznem) // Bulletin de l'Académie Polonaise des Sciences et des Lettres. Classe des Sciences Mathématiques et Naturelles. Série A: Sciences Mathématiques.— 1935.— S. 430-437.
 243. Milianczuk B. Über die Dispersion des Lichtes in der Umgebung der magnetischen Dipollinien (O dyspersji światła w otoczeniu magnetycznych linij dipolowych) // Bulletin de l'Académie Polonaise des Sciences et des Lettres. Classe des Sciences Mathématiques et Naturelles. Série A: Sciences Mathématiques.— 1935.— S. 438-444.
 244. 1936

 245. Szczeniowski S. Promienie kosmiczne // Od gwiazdy do atomu / J. Weyssenhoff, Cz. Białobrzeski, L. Wertenstein, Sz. Szczeniowski.— Wyd. 2 uzup.— Warszawa: Trzaska, Evert i Michalski S. A., 1936.— S. 161-238.
 246. 物質與量子/ 茵菲爾原著; 何育杰譯.— 上海: 商務印書館, 1936.— 233頁;
  [Wù zhí yǔ li&ang zǐ/ Yīn fēi ěr (L. Infeld); translated by Hé Yù Jié. — Shànghǎi: Shāng wù yìn shū guǎn, 1936.— 233 p. (in some sources, two parts: pp. 1-133 and 135-260); the Chinese translation of "The world in modern science"] .
 247. Infeld L. The New Electrodynamics and the Fine Structure Constant // Nature.— 1936.— Vol. 137, No. 3468.— P. 658.
 248. Infeld L. The new action function and the unitary field theory // Proc. Camb. Philos. Soc. Math. Phys. Sci.— 1936.— Vol. 32, Iss. 1.— P. 127-137.
 249. Chraplywy Z. Sur les équations de mouvement de l'électrodynamique nouvelle // Comptes Rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des Sciences.— 1936.— T. 202.— P. 396-397.
 250. Infeld L. Nowe funkcje działania w jednolitej teorji pola // Program VIII Zjazdu fizyków polskich, Lwów, 28.IX – 2.X 1936.— Lwów: Nakładem Komitetu organizacyjnego, 1936.— S. 35.
 251. Infeld L. Stała 137, pole protonu, a jednolita teorja pola // Program VIII Zjazdu fizyków polskich, Lwów, 28.IX – 2.X 1936.— Lwów: Nakładem Komitetu organizacyjnego, 1936.— S. 35.
 252. Chrapływy Z. Równanie ruchu Lorentza w nowej elektrodynamice // Program VIII Zjazdu fizyków polskich, Lwów, 28.IX – 2.X 1936.— Lwów: Nakładem Komitetu organizacyjnego, 1936.— S. 35.
 253. Chrapływy Z. Atom wodoru a jednolita teorja pola // Program VIII Zjazdu fizyków polskich, Lwów, 28.IX – 2.X 1936.— Lwów: Nakładem Komitetu organizacyjnego, 1936.— S. 35-36.
 254. Postępska I. Oscylator harmoniczny według równania Diraca // Program VIII Zjazdu fizyków polskich, Lwów, 28.IX – 2.X 1936.— Lwów: Nakładem Komitetu organizacyjnego, 1936.— S. 36.
 255. Matuła B. Elektron w polu dodatnio naładowanego jądra, zawierającego pojedynczy biegun magnetyczny // Program VIII Zjazdu fizyków polskich, Lwów, 28.IX – 2.X 1936.— Lwów: Nakładem Komitetu organizacyjnego, 1936.— S. 36-37.
 256. Tymoszyk M. Absorpcja trzech fotonów metodą Diraca // Program VIII Zjazdu fizyków polskich, Lwów, 28.IX – 2.X 1936.— Lwów: Nakładem Komitetu organizacyjnego, 1936.— S. 37.
 257. Kreisler J. Uwagi o Schrödingerowskiej postaci jednolitej teorji pola Borna–Infelda // Program VIII Zjazdu fizyków polskich, Lwów, 28.IX – 2.X 1936.— Lwów: Nakładem Komitetu organizacyjnego, 1936.— S. 37.
 258. Kreisler J. Przyczynek do teorji rozbijania deutonów przez deutony // Program VIII Zjazdu fizyków polskich, Lwów, 28.IX – 2.X 1936.— Lwów: Nakładem Komitetu organizacyjnego, 1936.— S. 37-38.
 259. 1937

 260. Jeans J. Horyzonty nowej nauki / Z drugiego wydania oryginału przełożył i przedmową zaopatrzył dr. Sz. Szczeniowski.— Warszawa: Nakładem "Mathesis Polskiej", 1937.— [8], 281 s.
 261. Інфельд Л. Матерія і кванти в світлі сучасної науки/ Переклад з англійського видання 1934 року під редакцією проф. А. В. Желеховського.— Харків: Державне науково-технічне видавництво України, 1937.— 208 с. [The Ukrainian translation of "The world in modern science"].
 262. Infeld L. A new group of action functions in the unitary field theory. II // Proc. Camb. Philos. Soc. Math. Phys. Sci.— 1937.— Vol. 33, Iss. 1.— P. 70-78.
 263. Infeld L. The Lorentz transformations in the new quantum electrodynamics // Proceedings of the Royal Society of London. Series A, Mathematical and Physical Sciences.— 1937.— Vol. 158, No. 894.— P. 368-371.
 264. Chrapływy Z. O pojęciu potencjału w nowej elektrodynamice. – Zum Potentialbegriff in der neuen Elektrodynamik // Bulletin International de l'Académie Polonaise des Sciences et des Lettres. Classe des sciences mathématiques et naturelles. Série A: Sciences mathématiques.— 1937.— S. 509-520.
 265. Chrapływyj Z. On the Lorentz' equation of motion in the new electrodynamics II // Acta Physica Polonica.— 1937.— T. VI, Zeszyt 1.— P. 31-39.
 266. Kreisler J. Zur Theorie der Zertrümmerung von Deuteronen durch Deuteronen // Acta Physica Polonica.— 1937.— Vol. VI, Fasc. 4.— S. 327-334.
 267. Chraplywy Z. The fundamental notions of electrodynamics and the unitary field theory // Sitzungsberichte der mathematisch-naturwissenschaftlich-ärztlichen Sektion [der] Ukrainischen Ševčenko-Gesellschaft der Wissenschaften in Lemberg (Lwiw).— 1937.— Heft XXV.— P. 11-12.
 268. Храпливий З. Основні поняття елєктродинаміки а унітарна теорія поля // Збірник математично-природописно-лікарської секції Наукового Товариства імени Шевченка.— 1937.— Т. XXXI.— C. 51-56.
 269. Szczeniowski S. Wpływ fizyki na rozwój kultury dzisiejszej // Nauka Polska. Jej potrzeby, organizacja i rozwój.— 1937.— T. XXII.— S. 25-36.
 270. 1938

 271. Rubinowicz A. Does Iron occur in the Solar Corona? // Nature.— 1938.— Vol. 141, No. 3558.— P. 81.
 272. Rubinowicz A. On the Anomalous Propagation of Phase in the Focus // Phys. Rev.— 1938.— Vol. 54, Iss. 11.— P. 931-936.
 273. Góra E. Zur theorie des Comptoneffekts // Acta Physica Polonica.— 1938.— T. VII, Zeszyt 2.— S. 159-176.
 274. Rubinowicz W. "Skok" fazy w ognisku fali kulistej // Spraw. Tow. Naukowego we Lwowie.— 1938.— Rocznik XVIII.— S. 345-346.
 275. Rubinowicz W. Dirakowskie zagadnienie jednoelektronowe w reprezentacji pędowej // Spraw. Tow. Naukowego we Lwowie.— 1938.— Rocznik XVIII.— S. 346-347.
 276. Milianczuk B. Prążki "wzbronione" // Mathesis Polska.— 1938.— T. 11, Nr. 3-4.— S. 33-49.
 277. Góra E. W sprawie teorii efektu Comptona // Program IX Zjazdu fizyków polskich w Wilnie, 28.IX – 1.X.1938.— Wilno: Nakładem Komitetu organizacyjnego, 1938.— S. 50-51.
 278. Milianczuk B. Rozpraszanie neutronów na protonach // Program IX Zjazdu fizyków polskich w Wilnie, 28.IX – 1.X.1938.— Wilno: Nakładem Komitetu organizacyjnego, 1938.— S. 53-54.
 279. 1939

 280. Szczeniowski S. Hipoteza istnienia neutrina i jej zastosowania: [Odczyt wygłoszony na VIII Zjeździe Fizyków Polskich we Lwowie (wrzesień 1936 r.)] // Prace matematyczno-fizyczne.— 1939.— T. 46.— S. 69-95.
 281. 1940

 282. 物質の神秘/ インフエルト著; 石橋栄訳.— 東京: 創元社, 1940.— 282頁;
  [Busshitsu no shinpi/ Infueruto (L. Infeld); translated by Ishibashi Sakae. — Tōkyō: Sōgen sha, 1940.— 282 p.; the Japanese translation of "The world in modern science"].
 283. 1948

 284. Милиянчук В. С. Влияние неоднородного поля заряженных частиц на смещение термов в газовых разрядах // Докл. АН СССР.— 1948.— Т. LIX, №4.— С. 671-674.
 285. 1949

 286. Милиянчук В. С. О "запрещенных" компонентах в явлении Зеемана // Докл. АН СССР.— 1949.— Т. LXVII, №1.— С. 41-44.
 287. Милиянчук В. С. Влияние неоднородного электрического поля на интенсивность спектральных линий // Докл. АН СССР.— 1949.— Т. LXVII, №6.— С. 1001-1004.
 288. Міліянчук В. С. Ефект Зеемана ліній, вимушених неоднорідним електричним полем // Наук. зап. Львів. держ. ун-ту.— 1949.— Т. XII, Сер. фіз.-мат., вип. 3.— С. 135-148.
 289. Милиянчук В. С. Смещение термов натрия в неоднородном электрическом поле // Уч. зап. Львов. гос. ун-та.— 1949.— Т. XV. Астрономия, Сер. физ.-мат., вып. 4.— С. 79-92.
 290. Милиянчук В. С. Дипольные линии, "вынужденные" неоднородным электрическим полем // Уч. зап. Львов. гос. ун-та.— 1949.— Т. XV. Астрономия,  Сер. физ.-мат., вып. 4.— С. 93-100.
 291. Глауберман А. Е. Теория поверхностного натяжения металлов // Журн. физ. химии.— 1949.— Т. 23, №2.— С. 115-123.
 292. Глауберман А. Е. Деформация кристаллической решетки металла вблизи поверхности // Журн. эксп. теор. физ.— 1949.— Т. 19, №4.— С. 300-303.
 293. Глауберман А. Е. К теории поверхностной энергии гетерополярнэх кристаллов // Журн. физ. химии.— 1949.— Т. 23, №2.— С. 124-130.
 294. Глауберман А. Е. К теории структуры металлических кристаллов // Наук. записки Львів. ун-ту.— 1949.— Т. 12. Сер. фіз.-мат., Вип. 3.— С. 131-134.
 295. Глауберман А. Е. Ответ на статью А. Г. Самойловича [по поводу работы А. Е. Глаубермана "Теория поверхностного натяжения металлов"] // Журн. физ. химии.— 1949.— Т. 23, №9.— с. 1128.
 296. Каплан С. А. О круговых орбитах в теории тяготения Эйнштейна. (Письмо в ред.) // Журн. эксп. теор. физ.— 1949.— Т. 19, №10.— С. 951-952.
 297. Каплан С. А. Источники энергии и эволюция белых карликов // Наук. записки Львів. ун-ту.— 1949.— Т. 15. Сер. фіз.-мат., Вип. 4: Астрономія.— С. 101-107.
 298. Каплан С. А. "Сверхплотные" звезды // Наук. записки Львів. ун-ту.— 1949.— Т. 15. Сер. фіз.-мат., Вип. 4: Астрономія.— С. 109-116.
 299. 1950

 300. Милиянчук В. С. Об одной возможности построения обобщенной линейной электродинамики // Докл. АН СССР.— 1950.— Т. LXXI, №5.— С. 871-874.
 301. Милиянчук В. С., Климовская Л. К. Лазарев И. З. К вопросу о дополнении мультиплета в неоднородном электрическом поле // Изв. АН СССР. Сер. физ.— 1950.— Т. XIV, №6.— С. 716-720.
 302. Каплан С. А. Охлаждение белых карликов // Астроном. журн.— 1950.— Т. 27, №1.— С. 31-33.
 303. Каплан С. А. Время вращательной релаксации галактики // Астроном. журн.— 1950.— Т. 27, №3.— С. 177-179.
 304. Каплан С. А. По поводу статьи "Время вращательной релаксации галактики" // Астроном. журн.— 1950.— Т. 27, №5.— С. 320.
 305. 1951

 306. Глауберман А. Е., Тальянский И. И. К теории выхода электронов из металла в электрическом поле // ДАН СССР.— 1951.— Т. 78, №4.— С. 661-664.
 307. Глауберман А. Е. К теории систем электрически заряженных частиц // ДАН СССР.— 1951.— Т. 78, №5.— С. 883-885.
 308. 1952

 309. Глауберман А. Е., Юхновский И. Р. К статистической теории концентрированных растворов сильных электролитов. I // Журн. эксп. теор. физ.— 1952.— Т. 22, вып. 5.— С. 562-571.
 310. Глауберман А. Е., Юхновский И. Р. К статистической теории концентрированных растворов сильных электролитов. II // Журн. эксп. теор. физ.— 1952.— Т. 22, вып. 5.— С. 572-578.
 311. Глауберман А. Е. К теории ближнего порядка в жидкостях // Журн. эксп. теор. физ.— 1952.— Т. 22, №2.— С. 249-250.
 312. Глауберман А. Е. К вопросу об обмене энергией между поступательным движением и молекулярным колебанием и вращением. I. // Журн. эксп. теор. физ.— 1952.— Т. 23, вып. 8.— С. 182-187.
 313. Глауберман А. Е., Лубченко А. Ф. К теории диэлектрических свойств титаната бария в стационарных полях // Журн. эксп. теор. физ.— 1952.— Т. 23, вып. 8.— С. 188-198.
 314. Глауберман А. Е., Дорогань В. И. К вопросу об обмене энергией между поступательным движением и молекулярным колебанием и вращением. II. // Журн. эксп. теор. физ.— 1952.— Т. 23, вып. 10.— С. 430-439.
 315. Каплан С. А. Отражение света пылевыми туманностями // Астроном. журн.— 1952.— Т. 29, №3.— С. 326-333.
 316. Каплан С. А. Энергия суммарного излучения звезд // Астроном. журн.— 1952.— Т. 29, №6.— С. 649-653.
 317. Каплан С. А. Краткий отчет экспедиции Львовской астрономической обсерватории по наблюдению солнечного затмения 25 фев. 1952 г. // Астроном. циркуляр (АН СССР).— 1952.— №126.— С. 5-6.
 318. Каплан С. А. Об условиях безвихревого течения газа в межзвездном пространстве // ДАН СССР.— 1952.— Т. 87, №6.— С. 909-912.
 319. Каплан С. А. О возможности наблюдательной проверки гипотезы о турбулентном характере движения межзвездного газа // Цирк. АО Львов. ун-та.— 1952.— №23.— С. 1-5.
 320. Каплан С. А. Элементарный метод определения физических характеристик космической пыли // Цирк. АО Львов. ун-та.— 1952.— №23.— С. 5.
 321. Каплан С. А., Проник В. И. ?? К вопросу о турбулентности межзвездного газа // Цирк. АО Львов. ун-та.— 1952.— №24.— С. 1-5.
 322. 1953

 323. Милиянчук В. С. К вопросу об обобщенной линейной электродинамике // Уч. зап. Львов. гос. ун-та.— 1953.— Т. XXII, Сер. физ.-мат., вып. 5.— С. 96-104.
 324. Глауберман А. Е., Юхновский И. Р. О "суперпозиционной" аппроксимации в теории систем взаимодействующих частиц // Докл. АН СССР. Нов. сер.— 1953.— Т. 93.— С. 999-1002.
 325. Глауберман А. Е. К кинетической теории систем взаимодействующих частиц // Журн. эксп. теор. физ.— 1953.— Т. 25, вып. 5.— С. 560-570.
 326. Глауберман А. Е. К выводу уравнений для равновесных функций распределения молекул // Докл. АН СССР.— 1953.— Т. 89, №4.— С. 659-662.
 327. Глауберман А. Е. К релятивистской квантовой теории // Наук. записки Львів. ун-ту.— 1953.— Т. 22. Сер. фіз.-мат., Вип. 5.— С. 105-110.
 328. Каплан С. А. К вопросу об образовании звезд // Астроном. журн.— 1953.— Т. 30, №4.— С. 391-393.
 329. Каплан С. А., Цап Т. Т. ?? Ионизационные функции элементов K I, Ca I, Ca II, Na I, C I в межзвездном пространстве // Астроном. циркуляр (АН СССР).— 1953.— №137.— С. 6-7.
 330. Каплан С. А., Проник В. И. ?? К вопросу о турбулентном характере движения межзвездных газовых облаков // ДАН СССР.— 1953.— Т. 89, №4.— С. 643-646.
 331. Каплан С. А. Количественные характеристики турбуленции межзвездного газа // ДАН СССР.— 1953.— Т. 89, №5.— С. 801-804.
 332. Каплан С. А. К вопросу об образовании звезд // Доп. та повідомл. Львів. ун-ту.— 1953.— Вип. 4, Ч. 2.— С. 74-75.
 333. Каплан С. А. Турбуленция межзвездного газа: Выступления на II совещании по вопросам космогонии // Труды Второго совещании по вопросам космогонии.— Москва, 1953.— С. 221-224.
 334. Каплан С. А. О конденсации межзвездного газа на частицах космической пыли // Наук. записки Львів. ун-ту.— 1953.— Т. 22. Сер. фіз.-мат., №5.— С. 111-114.
 335. Каплан С. А. Взаимодействие межзвездного водорода с космической пылью и плотность Lα излучения в межзвездном пространстве // Уч. записки Львов. ун-ту.— 1953.— Т. 22. Сер. физ.-мат., вып. 5.— С. 115-120.
 336. Каплан С. А. О спектральной функции изотропной турбулентности в сжимаемом газе // Цирк. АО Львів. ун-ту.— 1953.— №25.— С. 1-4.
 337. Каплан С. А., Гопасюк И. ?? Возбуждение свечения межзвездного водорода электронными ударами // Цирк. АО Львів. ун-ту.— 1953.— №25.— С. 5-14.
 338. Каплан С. А. К теории ускорения заряженных частиц турбулентными магнитными полями // Цирк. АО Львів. ун-ту.— 1953.— №27.— С. 1-10.
 339. Каплан С. А., Климишин И. А. ?? Рассеяние света в сферических туманностях // Цирк. АО Львів. ун-ту.— 1953.— №27.— С. 11-16.
 340. Каплан С. А., Климишин И. А. ?? О предельной плотности белых карликов // Цирк. АО Львів. ун-ту.— 1953.— №27.— С. 17-22.
 341. 1954

 342. Гайда Р. П. До теорії обміну енергією між поступальним і коливним рухом молекул // Наук. зап. Львів. ун-ту.— 1954.— Вип. 1(6).— С. 54-58.
 343. Гайда Р. П. Излучение фотонов при рассеянии пи-мезонов на нуклонах: Автореф. дисс… канд. физ.-мат. наук / Львовский гос. ун-т им. И. Франко.— 11 с.
 344. Юхновский И. Р. Бинарная функция распределения для систем взаимодействующих заряженных частиц: Автореф. дис…. канд. физ.-мат. наук.— Львов, 1954.— 11 с.
 345. Юхновский И. Р. Бинарная функция распределения для систем взаимодействующих заряженных частиц. I // Журн. эксп. теор. физ.— 1954.— Т. 27, вып. 6(12).— С. 690-698.
 346. Глауберман А. Е., Музычук А. М. Поверхностное натяжение бинарных металлических сплавов объемно-центрированной и гранецентрированной структур // Журн. физ. химии.— 1954.— Т. 28, №9.— С. 1615-1622.
 347. Глауберман А. Е. Теория поверхностного натяжения бинарных металлических сплавов // Журн. физ. химии.— 1954.— Т. 28, №9.— С. 1623-1622.
 348. Каплан С. А. Изотермическое течение газа в межзвездном пространстве. Скачки плотности и скорости // Астроном. журн.— 1954.— Т. 31, №1.— С. 31-35.
 349. Каплан С. А. Функция распределения скоростей турбулентного движения межзвездного газа // Астроном. журн.— 1954.— Т. 31, №2.— С. 137-140.
 350. Каплан С. А. О возможности объяснения структуры волокнистых туманностей // Астроном. журн.— 1954.— Т. 31, №4.— С. 358-359.
 351. Каплан С. А. О сохранении циркуляции скорости в магнитогазодинамике // Астроном. журн.— 1954.— Т. 31, №4.— С. 360-361.
 352. Каплан С. А. О влиянии звездных сближений на корреляцию "Эксцентриситет — Большая полуось" // Вопр. космогонии.— 1954.— Т. 2.— С. 269-272.
 353. Каплан С. А. Система спектральных уравнений магнито-газо-динамической изотропной турбулентности // ДАН СССР.— 1954.— Т. 94, №1.— С. 33-37.
 354. Каплан С. А., Станюкович К. П. Решение уравнений магнито-газодинамики для одномерного движения // ДАН СССР.— 1954.— Т. 95, №4.— С. 769-771.
 355. Каплан С. А. Спектральная теория газомагнитной изотропной турбулентности // Журн. эксп. теор. физ.— 1954.— Т. 27, №6(12).— С. 699-707.
 356. Каплан С. А. О турбулентных флюктуациях плотности в межзвездном пространстве // Уч. записки Львов ун-та.— 1954.— Т. 32: Астрономический сб., №2.— С. 53-57.
 357. 1955

 358. Гайда Р. П. Про радіаційне розсіяння пі-мезонів на нуклонах // Доповіді та повідомлення ЛДУ ім. І. Франка.— 1955.— Вип. 4, Ч. 2.— С. 84-85.
 359. Гайда Р. П. Випромінювання фотонів при зіткненні скалярних частинок // Доповіді та повідомлення ЛДУ ім. І. Франка.— 1955 ??.— Вип. 7, Ч. 3.— С. 232-234.
 360. Гайда Р. П. До питання про хвильову функцію частинки спіну нуль // Доповіді та повідомлення ЛДУ ім. І. Франка.— 1955.— Вип. 7, Ч. 3.— С. 234-237.
 361. Кишко С. М., Милиянчук В. С. Влияние света ртутной дуги на излучение пламени [IX Всесоюз. совещании по спектроскопии] // Изв. АН СССР. Сер. физ.— 1955.— Т. XIX, №1.— С. 19.
 362. Глауберман А. Е., Стецив Я. И. К теории предпробивного состояния диэлектриков // Наук. записки Львів. ун-ту.— 1955.— Т. 33. Фіз. збірник, Вип. 1(6).— С. 42-53.
 363. Глауберман А. Е. К микроскопической теории диэлектрических свойств титаната бария // Доповіді та повідомлення Львів. ун-ту.— 1955.— Вип. 5, Ч. 2.— С. 69-71.
 364. Глауберман А. Е. К вопросу о поляризации ионного смещения в сложных ионных кристаллах // Доповіді та повідомлення Львів. ун-ту.— 1955.— Вип. 5, Ч. 2.— С. 71-73.
 365. Глауберман А. Е. К теории электронных спектров конденсированных систем // Докл. АН СССР.— 1955.— Т. 100, №3.— С. 449-452.
 366. Каплан С. А. К теории ускорения заряженных частиц изотропными газо-магнитными турбулентными полями // Журн. эксп. теор. физ.— 1955.— Т. 29, №4.— С. 106-116;
  Kaplan S. A. The theory of the acceleration of charge by isotropic gas magnetic turbulent fields // Sov. Phys. JETP.— 1956.— V. 2, No. 2.— P. 203-210.
 367. Каплан С. А. Ударные волны в нестационарных звездах // Труды Четвертого совещания по вопросам космогонии. Нестационарные звезды.— Москва, 1955.— С. 178-185.
 368. Каплан С. А. Структурные корреляционные и спектральные функции турбулентности межзвездного газа // Астроном. журн.— 1955.— Т. 32, №3.— С. 255-264.
 369. 1956

 370. Глауберман А. Е. Некоторые вопросы кинетической теории систем взаимодействующих частиц: Автореф. дис…. докт. физ.-мат. наук.— Ленинград, 1956.— 14 с.
 371. Глауберман А. Е. К общей теории статистического равновесия системы взаимодействующих частиц // Журн. эксп. теор. физ.— 1956.— Т. 30, вып. 6.— С. 1084-1091.
 372. Глауберман А. Е., Цветков В. П. К вопросу о структуре простых жидкостей // Докл. АН СССР.— 1956.— Т. 106, №10 ??.— С. 623-625.
 373. Глауберман А. Е. К теории дипольных кристаллов во внешнем электрическом поле // Докл. АН СССР.— 1956.— Т. 108, №1.— С. 49-52.
 374. Глауберман А. Е. К теории реального газа с нецентральным законом взаимодействия частиц // Докл. АН СССР.— 1956.— Т. 111, №1.— С. 63-66; поправки: Докл. АН СССР 1957, том 115, №2, с. 206.
 375. Глауберман А. Е. К теории классических систем взаимодействующих частиц с нецентральным законом взаимодействия // Журн. эксп. теор. физ.— 1956.— Т. 31, вып. 3 ??.— С. 218-223.
 376. Каплан С. А. О теории механизма Ферми // Труды Пятого совещания по вопросам космогонии. Радиастрономия.— Москва, 1956.— С. 508-511.
 377. Каплан С. А. Ударные волны в межзвездном пространстве. I // Астроном. журн.— 1956.— Т. 33, №5.— С. 646-653.
 378. Каплан С. А., Станюкович К. П. О решении неоднородных задач одномерного движения в магнитной газодинамике // Журн. эксп. теор. физ.— 1956.— Т. 30, №2.— С. 382-385;
  Kaplan S. A., Staniukovich K. P. The solution of inhomogeneous, one-dimensional motion problem in magnetic gasodynamics // Sov. Phys. JETP.— 1956.— Vol. 3, No. 2.— P. 275-277.
 379. 1957

 380. Глауберман А. Ю., Сеньків М. Т. Лекції з теоретичної механіки: (На правах рукопису. Ротопр. видання)/ Каф. теорет. фізики Львів. ун-ту.— Львів, 1957.— титул, 2 ненум., 234 с.
 381. Глауберман А. Е., Тальянский И. И. О распределении нейтронов в средах с заданными свойствами при цилиндрической границе раздела // Атомная энергия.— 1957.— Т. 3, №7.— С. 23-27;
  Glauberman A. E., Talyansky I. I. On the distribution of neutrons in media with given properties and a cylindrical partition // Atomic energy.— 1957.— V. 3, No. 7.— P. 747-754.
 382. Милиянчук В. С. Влияние неоднородного межмолекулярного поля на атомные спектры: Автореф. дисс… докт. физ.-мат. наук.— Москва, 1957.— 15 с.
 383. Глауберман А. Е. К теории электронных спектров в конденсированных системах // Материалы X Всесоюз. совещания по спектроскопии. Т. I. Молекулярная спектроскопия. Львов. ун-т.— Львов, 1957.— С. 53-58.
 384. Каплан С. А. Методы газодинамики межзвездной среды: Автореф. дис…. докт. физ.-мат. наук / Москва, Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова.— 21 с.
 385. Астапович И. С., Каплан С. А. ?? Визуальные наблюдения искусственных спутников Земли.— Москва: Гостехиздат, 1957.— 83 с.
 386. Каплан С. А. Ударные волны в межзвездном пространстве. II. Ионизационные разрывы // Астроном. журн.— 1957.— Т. 34, №2.— С. 183-192;
  Kaplan S. A. Shock Waves in Interstellar Space. II. Ionization Discontinuities // Soviet Astronomy.— 1957.— V. 1.— P. 183-191.
 387. Каплан С. А. Ударные волны в межзвездном пространстве. III. Газомагнитные разрывы // Астроном. журн.— 1957.— Т. 34, №3.— С. 321-327;
  Kaplan S. A. Shock Waves in Interstellar Space. III. Hydromagnetic Discontinuities // Soviet Astronomy.— 1957.— V. 1.— P. 317-323.
 388. Каплан С. А., Колодій Б. І. Функціональні рівняння магнітної гідродинаміки // Доп. та повідомл. Львів. ун-ту.— 1957.— Вип. 7, Ч. 3.— С. 229-230.
 389. Каплан С. А., Кравчук А. Н. ?? До статистичної теорії гравітуючих систем // Доп. та повідомл. Львів. ун-ту.— 1957.— Вип. 7, Ч. 3.— С. 230-232.
 390. Каплан С. А. Линии поглощения межзвездного газа // Цирк. АО Львов. ун-та.— 1957.— №33.— С. 1-5.
 391. Каплан С. А. Теория статистического ускорения заряженных частиц изотропными магнитными полями // Цирк. АО Львов. ун-та.— 1957.— №33.— С. 6-25.
 392. Каплан С. А. Номограммы для расчета газомагнитных ударных волн // Цирк. АО Львов. ун-та.— 1957.— №33.— С. 26-28.
 393. 1958

 394. Милиянчук В. С. Влияние неоднородного межмолекулярного поля на атомные спектры // Материалы X Всесоюз. совещания по спектроскопии. Т. II. Атомная спектроскопия. Физ. сб. Львов. ун-та.— 1958.— №4(9).— С. 5-11.
 395. Юхновский И. Р. Применение коллективных переменных и учет короткодействующих сил в теории систем заряженных частиц // Журн. эксп. теор. физ.— 1958.— Т. 34, вып. 2.— С. 379-389.
 396. Глауберман А. Е. Теория систем с нецентральным законом взаимодействия частиц // Изв. АН СССР. Сер. физ.— 1958.— Т. 2, №3.— С. 254-259.
 397. Глауберман А. Е., Спитковский И. М. О поляризации ионного смещения в сложных ионных кристаллах // Изв. АН СССР. Сер. физ.— 1958.— Т. 22, №3.— С. 260-262.
 398. Глауберман А. Е., Печарский К. К. Термодинамические функции реальных газов с ориентационным взаимодействием // Журн. физ. химии.— 1958.— Т. 32, №11.— С. 2594-2600.
 399. Глауберман А. Ю., Музичук О. М. До теорії опору напівпровідників у сильных магнітных полях // Укр. фіз. журн.— 1958.— Т. 3, №2.— С. 178-184.
 400. Каплан С. А. Уравнения движения искусственных спутников Земли и контроль их наблюдений // Астроном. циркуляр АН СССР.— 1958.— №189.— С. ??.
 401. Каплан С. А. Метод приближенного вычисления эфемерид искусственных спутников Земли и определение их орбит // Астроном. циркуляр АН СССР.— 1958.— №192.— С. ??.
 402. Каплан С. А. Как увидеть, услышать и сфотографировать искусственные спутники Земли.— Москва: Физматгиз, 1958.— 78 с.
 403. Каплан С. А. Межзвездная газодинамика.— Москва: Физматгиз, 1958.— 194 с.
 404. Баум Ф. А., Каплан С. А., Станюкович К. П. Введение в космическую газодинамику.— Москва: Физматгиз, 1958.— 424 с.
 405. Каплан С. А. Магнитная газодинамика и вопросы космогонии // Вопр. космогонии.— 1958.— Т. 4.— С. 238-264.
 406. Kaplan S. A. On the Formation of Interstellar Gas Clouds // Rev. Mod. Phys.— 1958.— Vol. 30, No. 3.— P. 943.
 407. Kaplan S. A. Shock Waves in Magnetogasodynamic Turbulence // Rev. Mod. Phys.— 1958.— Vol. 30, No. 3.— P. 1089.
 408. Kaplan S. A. Theory of Isotropic Magnetic Turbulence in Gases // Electromagnetic Phenomena in Cosmical Physics, Proceedings from IAU Symposium no. 6 / Edited by Bo Lehnert.— International Astronomical Union. Symposium no. 6: Cambridge University Press, 1958.— P. 504-512.
 409. 1959

 410. Гайда Р. П. Радіаційні втрати енергії пі-мезонів при зіткненнях з нуклонами // Фіз. зб. Львів. ун-ту.— 1959.— Вип. 2(7).— С. 52-56.
 411. Гайда Р. П., Дзюб І. П. Ренормалізація скалярної електродинаміки // Фіз. зб. Львів. ун-ту.— 1959.— Вип. 2(7).— С. 71-79.
 412. Міліянчук В. С. Зауваження до феноменологічної теорії ядерних сил // Фіз. зб. Львів. ун-ту.— 1959.— №2(7).— С. 149-152.
 413. Сеньків М. Т. До питання про утворення π-мезонних ливнів в космічному випромінюванні // Фіз. зб. Львів. ун-ту.— 1959.— Вип. 2(7).— С. 5-12.
 414. Юхновський І. Р. До статистичної теорії іонних систем // Укр. фіз. журн.— 1959.— Т. 4, №2.— С. 167-176.
 415. Юхновський І. Р., Рахімова І. Ш., Владимиров В. В. До теорії систем заряджених частинок у зовнішньому полі // Укр. фіз. журн.— 1959.— Т. 4, №3.— С. 334-344.
 416. Юхновский И. Р. Свободная энергия систем заряженных частиц // Докл. АН СССР.— 1959.— Т. 126, №3.— С. 557-560.
 417. Юхновский И. Р. Статистическая теория систем заряженных частиц // Термодинамика и стоение растворов. Тр. совещ., 27-30 янв. 1958 г.— Москва, 1959.— С. 17-22.
 418. Глауберман А. Е., Владимиров В. В., Стасюк И. В. Новая форма полярной модели кристалла // ДАН СССР.— 1959.— Т. 126, №3.— С. 543-545.
 419. Каплан С. А., Климишин И. А. О корреляции наблюдаемой разности степени поляризации с угловым расстоянием соответствующих точек на небесной сфере // Астроном. журн.— 1959.— Т. 36, №2.— С. 370;
  Kaplan S. A., Klimishin I. A. On the Correlation Between the Observed Difference in the Degree of Interstellar Polarization and the Angular Distance of the Corresponding Points on the Celestial Sphere // Soviet Astronomy.— 1959.— V. 3.— P. 362.
 420. Каплан С. А., Климишин И. А. Ударные волны в оболочках звезд // Астроном. журн.— 1959.— Т. 36, №3.— С. 410-??;
  Kaplan S. A., Klimishin I. A. Shock waves in stellar envelopes // Soviet Astronomy.— 1959.— V. 3.— P. 404-414.
 421. Каплан С. А. О космических безсиловых полях // Астроном. журн.— 1959.— Т. 36, №5.— С. 800-806;
  Kaplan S. A. On Cosmic Force-Free Fields // Soviet Astronomy.— 1959.— Vol. 3.— P. 778-783.
 422. Каплан С. А., Логвиненко О. О., Підстригач Т. С. До обчислення параметрів газомагнітних ударних хвиль // Укр. фіз. журн.— 1959.— Т. 4, №4.— С. 438-442.
 423. Каплан С. А. О ларморовой теории плазмы // Журн. эксп. теор. физ.— 1959.— Т. 36, No. 6.— С. 1927-1928.
 424. 阿斯塔包维契,И.С.卡布兰,С.А. 人造地球卫星的目视观测.— 北京: 科学出版社, 1959.— 73页.
 425. Kaplan S. A. Jak vidět, slyšet a fotografovat umělé družice Země.— Praha: SNTL, 1959.— 89 s.
 426. 1960

 427. Глауберман А. Ю., Сеньків М. Т. Лекції з теоретичної фізики. Теоретична механіка: (На правах рукопису. Ротопр. видання)— [2-е видання]/ Каф. теорет. фізики Львів. ун-ту.— Львів, 1960.— 220 с. + 5 л.
 428. Кобылянский В. Б., Глауберман А. Е. К вопросу о полевой массе// Тезисы III Всесоюз. мезвуз. конф. по теории квантовых полей и элементарных частиц.— Ужгород, 1960.— С. ??.
 429. Стасюк И. В., Глауберман А. Е. К многоэлектронной теории примесных полупроводников // IV Совещ. по теории полупроводников, 17-22 окт. 1960 г.: Тез. докл.— Тбилиси, 1960.— C. 66-67.
 430. Глауберман А. Е., Стасюк И. В. К общей теории элементарных возбуждений в кристаллах // IV Совещ. по теории полупроводников, 17-22 окт. 1960 г.: Тез. докл.— Тбилиси, 1960.— С. 20.
 431. Глауберман А. Е., Владимиров В. В., Стасюк И. В. Теория элементарных возбуждений в атомных кристаллах // Физ. тв. тела.— 1960.— Т. 2, №1.— С. 133-143.
 432. Глауберман А. Е., Стасюк И. В. III совещание по теории полупроводников // Усп. физ. наук.— 1960.— Т. 71, №1.— С. 117-130.
 433. Каплан С. А. Влияние анизотропности проводимости на структуру ударной волны в магнитогидродинамике // Журн. эксп. теор. физ.— 1960.— Т. 38, №1.— С. 252-253;
  Kaplan S. A. Effect of conductivity anisotropy in a magnetic field on the structure of a shock wave in magnetogasdynamics // Sov. Phys. JETP.— 1960.— Vol. 11, No. 1.— P. 183.
 434. Каплан С. А., Климишин И. А., Сиверс В. Н. Теория рассеяния света в среде с движущейся границей // Астроном. журн.— 1960.— Т. 37, №1.— С. 9-15;
  Kaplan S. A., Klimishin I. A., Sivers V. N. The Scattering of Light in a Medium with a Moving Boundary // Soviet Astronomy.— 1960.— V. 4.— P. 7-12.
 435. Каплан С. А., Климишин И. А. Некоторые замечания об излучении света ударными волнами в космических условиях // Астроном. журн.— 1960.— Т. 37, №2.— С. 281-283;
  Kaplan S. A., Klimishin I. A. Some Notes on the Emission of Light by Shock Waves under Cosmic Conditions // Soviet Astronomy.— 1960.— V. 4.— P. 264-266.
 436. Каплан С. А., Климовская А. И. Об уравнении движения искусственного спутника Земли в горизонтальных координатах // Бюллетень станций оптического наблюдения ИСЗ.— 1960.— №1(11).— С. ??.
 437. Каплан С. А., Курт В. Г. Разлет натриевого облака в межпланетном пространстве // Астроном. журн.— 1960.— Т. 37, №3.— С. 536-542;
  Kaplan S. A., Kurt V. G. Expansion of a Sodium Cloud in Interplanetary Space // Soviet Astronomy.— 1960.— V. 4.— P. 508-514.
 438. Каплан С. А., Сиверс В. Н. Общая задача о рассеянии света в одномерной среде с движущейся границей // Астроном. журн.— 1960.— Т. 37, №5.— С. 824-827;
  Kaplan S. A., Sivers V. N. The General Problem of the Scattering of Light in a One-Dimensional Medium with a Moving Boundary // Soviet Astronomy.— 1960.— V. 4.— P. 776-779.
 439. Kaplan S. A. Shock waves in stars // Modèles d'étoiles et évolution stellaire: communications présentées au neuvième Colloque International d'astrophysique, tenu à Liège, les 6, 7 et 8 juillet 1959.— Liège: Société Royale de Liège, 1960.— P. 296-297 ??.
 440. Каплан С. А. Новые данные о космическом пространстве.— Киев: [б. и.], 1960.— 37 с. ?? 40 .
 441. Kaplan S. A. On the Theory of Propagation and Decay of Hydromagnetic Waves in an Anisotropic Medium // Rev. Mod. Phys.— 1960.— Vol. 32, No. 4.— P. 881.
 442. 1961

 443. Каплан С. А. Физика звезд.— Москва: Физматгиз, 1961.— 151 с.
 444. Блажиєвський Л. Ф., Шустер Г. Б. Одночастинкова функція Гріна електронного газу у схрещеному електромагнітному полі // Наукова конференція, присвячена 300-річчю Львівського ун-ту.— Львів, 1961.— С. 52.
 445. Кобылянский В. Б., Глауберман А. Е., Тальянский И. И. Распределение нейтронов в средах с цилиндрической границей раздела при внеосевом расположении источника // Атомная энергия.— 1961.— Т. 10, №5.— С. 513-515.
 446. Юхновський І. Р. Дві задачі статистичної теорії систем взаємодіючих частинок // Доп. та повідомл. Львів. ун-ту.— 1961.— Вип. 9, Ч. 2.— С. 25-26.
 447. Юхновський І. Р. До статистичної теорії систем взаємодіючих іонів та дипольних частинок // Укр. фіз. журн.— 1961.— Т. 6, №3.— С. 333-339.
 448. Юхновский И. Р. К статистической теории смешанных ионно-дипольных систем взаимодействующих частиц // Докл. АН СССР.— 1961.— Т. 136, №6.— С. 1317-1320.
 449. Стасюк І. В., Глауберман А. Ю. До питання про утворення домішкової зони // Укр. фіз. журн.— 1961.— Т. 6, №5.— С. 642-654.
 450. Глауберман А. Е., Стасюк И. В. К теории оптических свойств полупроводников в магнитном поле при наличии экситонов с учетом запаздывания// Тез. докл. на Втором всесоюзн. совещ. по фотоэлектрическим и оптическим явлениям в полупроводниках, 23-30 окт. 1961 г., гор. Львов.— Киев: Изд. АН УССР, 1961.— C. 46-47.
 451. Глауберман А. Е., Стасюк И. В. К теории элементарных возбуждений в системах со спиново-незамкнутым фоном // Физ. тв. тела.— 1961.— Т. 3, №7.— С. 2089-2096.
 452. 1962

 453. Каплан С.А. Модель «вращающегося» пространства постоянной кривизны // Циркуляр Астрон. обсерв. Львовск. ун-та.— 1962.— №37–38.— С. 9-12.
 454. Бабий Б. Т. К вопросу о точности определения центральных интенсивностей фраунгоферовых линий на вакуумном спектрографе обсерватории Мак-Мас-Халберт // Солн. данные.— 1962.— №9.— С. 57-59.
 455. Бабий Б. Т. К вопросу о форме слабых фраунгоферовых линий солнечного спектра // Солн. данные.— 1962.— №12.— С. 57-62.
 456. Бабий Б. Т. Фотоэлектрические исследования слабых фраунгоферовых линий// Тез. докл. на 5-м Всеукр. совещ. МГГ.— Киев, 1962.— С. ??.
 457. Стасюк І. В. Метод наближеного вторинного квантування в багатоелектронній теорії неметалічних кристалів // Вісник Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 1962.— Вип. 1(8).— С. 32-44.
 458. Юхновський І. Р. Про вичислення квантової статистичної суми системи заряджених частинок // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 1962.— Вип. 1(8).— С. 50-62.
 459. Юхновський І. Р. Застосування методу колективних змінних до вичислення квантової статистичної суми // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 1962.— Вип. 1(8).— С. 63-72.
 460. Каплан С. А. Про одну магнітогідродинамічну задачу // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 1962.— Вип. 1(8).— С. 73-74.
 461. Каплан С. А., Кутик И. Н. Про випромінювання магнітогідродинамічних та магнітозвукових хвиль // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 1962.— Вип. 1(8).— С. 75-78.
 462. Каплан С. А., Ковальчук В. Г., Королишин В. М. Коефіцієнти електропровідності і дифузії в релятивістській однокомпонентній плазмі // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 1962.— Вип. 1(8).— С. 79-82.
 463. Біленький Б. Ф., Гайда Р. П. Випромінювання фотонів при зіткненнях скалярних частинок з електронами // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 1962.— Вип. 1(8).— С. 83-87.
 464. Глауберман А. Ю., Музичук О. М. До теорії процесів переносу в рідкмх напівпровідниках // Укр. фіз. журн.— 1962.— Т. 7, №3.— С. 261-266.
 465. Юхновський І. Р. Просторово розподілені частинки в методі колективних змінних // Укр. фіз. журн.— 1962.— Т. 7, №3.— С. 267-277.
 466. Юхновський І. Р. Про вичислення квантової статистичної суми для плазми // Ювілейна наук. сесія, присвячена 300-річчю Львів. ун-ту: Тези доп. секцій математики і фізики.— Львів, 1962.— С. ??.
 467. Глауберман А. Е., Музычук А. М., Стасюк И. В. К многоэлектронной теории полупроводников без дальнего порядка // V Всесоюз. совещ. по теории полупроводников: Тез. докл.— Баку: Изд. АН АзССР, 1962.— С. 20.
 468. 1963

 469. Бабий Б. Т. Исследование слабых фраунгоферовых линий солнечного спектра. I. (Экспериментальная часть) // Солн. данные.— 1963.— №5.— С. 63-71.
 470. Бабий Б. Т. Сравнение контуров фраунгоферовых линий, записанных фотоэлектрически в Пулкове, с линиями утрехтского атласа // Солн. данные.— 1963.— №11.— С. 46-50.
 471. Бабий Б. Т. К вопросу о красной асимметрии фраунгоферовых линий// Тез. докл. на 6-м Всеукр. совещ. МГГ.— Киев, 1963.— С. ??.
 472. Кобылянский В. Б., Глауберман А. Е. К распределению нейтронов в средах с цилиндрической границей раздела при внеосевом расположении источника // Ядерная геофизика: Сб.— Москва, 1963.— С. 135-142.
 473. Некрот А. О. Метод кутових колективних змінних для обчислення статистичнох суми змішаної іонно-дипольної системи. I. Класичний випадок // Укр. фіз. журн.— 1963.— Т. 8, №5.— С. 560-568.
 474. Юхновський І. Р., Некрот А. О. Вільна енергія та бінарні функції розподілу змішаної іонно-дипольної системи // Укр. фіз. журн.— 1963.— Т. 8, №6.— С. 633-644.
 475. Стасюк И. В. Метод узловых элементарных возбуждений в теории неметаллических кристаллов: Автореф. дис…. канд. физ.-мат. наук.— Львов, 1963.— 7 с.
 476. Стасюк І. В. Енергетичний спектр екситонів Френкеля у зовнішньому магнітному полі // Укр. фіз. журн.— 1963.— Т. 8, №12.— С. 1386-1389.
 477. 1964

 478. Бабий Б. Т. К вопросу о влиянии температурных неоднородностей на профили слабых фраунгоферовых линий // Солн. данные.— 1964.— №5.— С. 45-55.
 479. Бабий Б. Т. Исследование затухания слабых фраунгоферовых линий // Солн. данные.— 1964.— №6.— С. 45-49.
 480. Сеньків М. Т. Розвиток фізичних наук у Західних областях України за роки радянської влади // Наук. конф., присвячена 25-річчю возз'єднання українського народу в єдиній Українській Радянській соціалістичній державі: Тези доповідей. Фізико-математичні науки. 12-17 жовтня 1964 року.— Львів, 1964.— С. 14-15.
 481. Глауберман А. Ю., Стасюк І. В., Дідух Л. Д., Кобилянський В. Б., Середа В. М. До багатоелектронної теорії феро- і антиферомагнітних напівпровідників // Наук. конф., присвячена 25-річчю возз'єднання українського народу в єдиній Українській Радянській соціалістичній державі: Тези доповідей. Фізико-математичні науки. 12-17 жовтня 1964 року.— Львів, 1964.— С. 17.
 482. Блажієвський Л. Ф. Про один метод розрахунку квантової статистичної суми // Наук. конф., присвячена 25-річчю возз'єднання українського народу в єдиній Українській Радянській соціалістичній державі: Тези доповідей. Фізико-математичні науки. 12-17 жовтня 1964 року.— Львів, 1964.— С. 26.
 483. Некрот А. О. Бінарні функції розподілу змішаних систем // Наук. конф., присвячена 25-річчю возз'єднання українського народу в єдиній Українській Радянській соціалістичній державі: Тези доповідей. Фізико-математичні науки. 12-17 жовтня 1964 року.— Львів, 1964.— С. 26.
 484. Юхновський І. Р. Вільна енергія електронного газу // Наук. конф., присвячена 25-річчю возз'єднання укр. народу в єдиній Укр. Рад. соц. державі: Тези доп. Фіз.-мат. науки.— Львів, 1964.— С. 27.
 485. Бабій Б. Т. Про деякі результати аналізу фотоелектричних записів слабих ліній сонячного спектра // Наук. конф., присвячена 25-річчю возз'єднання українського народу в єдиній Українській Радянській соціалістичній державі: Тези доповідей. Фізико-математичні науки. 12-17 жовтня 1964 року.— Львів, 1964.— С. 30.
 486. Гайда Р. П. Про вбирання електронів речовиною // Питання фізики твердого тіла.— Львів: Вид-во Львів. ун-ту, 1964.— С. 52-55.
 487. Гайда Р. П. К проблеме элементарного // Философские вопросы современной физики.— Киев: Наук. думка, 1964.— С. 242-244.
 488. Кобылянский В. Б., Перельштейн Є. А., Юхновський І. Р. До обчислення статистичної суми в стаціонарній теорії збурень // Питання фізики твердого тіла.— Львів, 1964.— С. 18-21.
 489. Кобылянский В. Б., Дидух Л. Д., Середа В. М., Стасюк И. В. Узловые возбуждения в ферромагнитных и антиферромагнитных полупроводниках // VI Всесоюз. совещ. по теории полупроводников: Тез. докл.— Кишинев, 1964.— С. 3-4.
 490. Юхновський І. Р. Квантова статистична сума і колективні змінні. II. Функція переходу до колективних змінних // Укр. фіз. журн.— 1964.— Т. 9, №8.— С. 827-838.
 491. Юхновский И. Р., Некрот А. А. ?? О некоторых свойствах бинарных функций распределения смеси ионов и дипольных молекул // Укр. фіз. журн.— 1964.— Т. 9, №4.— С. 365-374.
 492. Юхновський І. Р. Статистичний оператор та колективні змінні. I. Перетворення зміщення // Укр. фіз. журн.— 1964.— Т. 9, №7.— С. 702-714.
 493. Стасюк І. В. До методу елементарних вузлових збуджень для спінонезамкненого фону // Питання фізики твердого тіла.— Львів: Вид-во Львів. ун-ту, 1964.— С. 3-17.
 494. Глауберман А. Ю., Стасюк І. В. Метод вузлових елементарних збуджень в теорії напівпровідників // Укр. фіз. журн.— 1964.— Т. 9, №1.— С. 3-13.
 495. Глауберман А. Е., Музычук А. М., Попель А. М., Стасюк И. В. Об экситонах в атомных и ионных полупроводниках // VI Совещ. по теории полупроводников: Тез. докл.— Кишинев, 1964 -- КТФ ?? КТТТ ??.— С. 17.
 496. 1965

 497. Гайда Р. П. Атомна фізика: Підручник для студентів фіз. спец. ун-тів.— Львів: Вид-во Львівського ун-ту, 1965.— 356 с.
 498. Блажиєвський Л. Ф., Юхновський І. Р. Про представлення взаємодії в колективних змінних // Укр. фіз. журн.— 1965.— Т. 10, №10.— С. 1083-1092.
 499. Блажиєвський Л. Ф. Обчислення вільної енергії на основі представлення взаємодії в колективних змінних // Укр. фіз. журн.— 1965.— Т. 10, №12.— С. 1299-1308.
 500. Блажиєвський Л. Ф. Про один метод обчислення статистичної суми в колективних змінних// 39-а наук. конф., присвячена підсумкам роботи ун-ту.— Львів, 1965.— С. 4.
 501. Невідомська Л. А., Токар С. С., Юхновський І. Р. Хімічний потенціал системи заряджених частинок і його параметричні криві з точністю до другого віріального коефіцієнта // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 1965.— Вип. 2.— С. 19-26.
 502. Блажиєвський Л. Ф. Про обчислення квантової статистичної суми в колективних змінних // Вісн. Львів ун-ту. Сер. фіз.— 1965.— Вип. 2.— С. 27-31.
 503. Юхновский И. Р. Статистическая теория равновесных систем заряженных частиц: Автореф. дис…. д-ра физ.-мат. наук.— Киев, 1965.— 19 с.
 504. Юхновський І. Р. Віріальні розклади для плахми у методі колективних змінних // IX наук. конф., присвячена підсумкам наук.-дослід. роботи ун-ту за 1964 р.: Тези доп. ФІз.-мат. науки.— Львів, 1965.— С. 3.
 505. Юхновський І. Р. Огляд результатів застосування функцій переходу в квантовій статистиці // IX наук. конф., присвячена підсумкам наук.-дослід. роботи ун-ту за 1964 р.: Тези доп. Фіз.-мат. науки.— Львів, 1965.— С. 3.
 506. Юхновський І. Р., Циганенко В. В., Ваврух М. В. ?? Середня енергія електронного газу при абсолютному нулі // Укр. фіз. журн.— 1965.— Т. 10, №2.— С. 135-146.
 507. 1966

 508. Блажиєвський Л. Ф., Юхновський І. Р. Дослідження високотемпературної плазми методом колективних змінних. I. // Укр. фіз. журн.— 1966.— Т. 11, №9.— С. 936-945.
 509. Блажиєвський Л. Ф., Ваврух М. В. ?? Метод зміщень і колективних змінних в квантовій механіці // XL наук. конф., присвячена підсумкам наук.-досл. роботи ун-ту за 1965 рік: Тези доповідей (фізика, математика), 11-16 квітня 1966 р.— Львів, 1966.— С. 3.
 510. Блажиєвський Л. Ф., Ваврух М. В. Дослідження властивостей плазми при високих температурах та поблизу абсолютного нуля // XL наук. конф., присвячена підсумкам наук.-досл. роботи ун-ту за 1965 рік: Тези доповідей (фізика, математика), 11-16 квітня 1966 р.— Львів, 1966.— С. 3.
 511. Дідух Л. Д., Кобилянський В. Б., Стасюк І. В. Питання теорії магнітовпорядкованих систем // XL наук. конф., присвячена підсумкам наук.-досл. роботи ун-ту за 1965 рік: Тези доповідей (фізика, математика), 11-16 квітня 1966 р.— Львів, 1966.— С. 5.
 512. Кобылянский В. Б., Дидух Л. Д., Стасюк И. В. О роли полярных состояний в магнитоупорядоченных системах // VII Всесоюз. совещ. по теории полупроводников. Тарту, 27 июн.-2 июл. 1966 г.: Тез. докл.— Тарту, 1966.— С. 84.
 513. Кобылянский В. Б., Глауберман А. Е. Об электронном спектре переходных металлов // Изв. АН КазССР. Сер. физ.-мат.— 1966.— С. 68-71.
 514. Юхновський І. Р., Некрот А. О. ?? Віріальні розклади для плазми в методі колективних змінних // Укр. фіз. журн.— 1966.— Т. 11, №4.— С. 363-371.
 515. Гайда Р. П. Василь Степанович Міліянчук // Знання та праця ??.— 1966.— №10.— С. 20-21.
 516. 1967

 517. Бабий Б. Т. К вопросу о влиянии инструментального контура на эквивалентную ширину фраунгоферовых линий // Циркуляр Львов. АО.— 1967.— Т. 42.— С. 36-40.
 518. Олийнык П. А., Бабий Б. Т., Сахман А. Т. Таблицы функции насыщения Ψ(a,y) // Астроном. журн.— 1967.— Т. 44, №4.— С. 810-815;
  Oliinyk P. A., Babii B. T., Sakhman A. T. Tables of the Saturation Function Ψ(a,y) // Soviet Astronomy.— 1967.— V. 11, No.4 .— P. 648-652.
 519. Блажиєвський Л. Ф., Юхновський І. Р. Квантові поправки до вільної енергії максвеллівської плазми // Укр. фіз. журн.— 1967.— Т. 12, №6.— С. 922-929;
  Блажиевский Л. Ф., Юхновский И. Р. Квантовые поправки к свободной энергии максвелловской плазмы // Укр. физ. журн.— 1967.— Т. 12, №6.— С. 924-931.
 520. Кобылянский В. Б., Стасюк И. В., Глауберман А. Е. К теории основного состояния магнитоупорядоченных неметаллических кристаллов // XIV Всесоюз. совещ. по физике низких температур: Тез. докл.— Харьков, 1967.— С. 92.
 521. Юхновський І. Р., Некрот А. О. ?? ?? // Укр. фіз. журн.— 1967.— Т. 12, №2.— С. 177-185;
  Юхновский И. Р., Некрот А. А. ?? К классической статистической теории равновесных систем заряженных частиц // Укр. физ. журн.— 1967.— Т. 12, №2.— С. 177-185.
 522. Юхновський І. Р. Метод зміщень і колективних змінних в квантовій статистиці ?? // Укр. фіз. журн.— 1967.— Т. 12, №10.— С. 1674-1691;
  Юхновский И. Р. Метод смещений н коллективных переменных в квантовой статистике // Укр. физ. журн.— 1967.— Т. 12, №10.— С. 1677-1694.
 523. Юхновський І. Р., Хоменко А. А. ?? Застосування методу зміщень і колективних змінних при розв'язуванні рівняння Шредінгера ?? // Укр. фіз. журн.— 1967.— Т. 12, №7.— С. 1082-1093;
  Юхновский И. Р., Хоменко А. А. ?? Применение метода смещений н коллективных переменных при решении уравнения Шредингера // Укр. физ. журн.— 1967.— Т. 12, №7.— С. 1083-1094.
 524. Hetzheim H., Yukhnovskii I. R. ?? Theorie des Quantenplasmas unter Benutzung der Methode der kollektiven Variablen // Wissenschaftliche Z. Univ. Rostock.— Naturwissenschaftliche Reihe ??.— 1967.— H. 7.— S. 849-856.
 525. Некрот А. А. Свободная энергия и бинарные функции распределения смешанной ионно-дипольной системы взаимодействующих частиц: Автореф. дис…. канд. физ.-мат. наук / Львов. ун-т.— Львов, 1967.— 13 с.
 526. 1968

 527. Блажиевский Л. Ф., Юхновский И. Р. Бинарная функция распределения и псевдопотенциал максвелловской плазмы// Тез. докл. Второй Всесоюзн. конф. по физике низкотемпературной плазмы.— Минск, 1968.— С. 48.
 528. Головко М. Ф., Некрот А. А., Юхновский И. Р. ?? Бинарная функция смешанных систем с присутствием ионов и учетом мультипольных взаимодействий// Тез. докл. 2-й Всесоюзн. конф. по физике низкотемпературной плазмы.— Минск, 1968.— С. 226.
 529. Некрот А. О., Юхновський І. Р. Бінарні функції розподілу змішаної іонно-дипольної системи ?? // Укр. фіз. журн.— 1968.— Т. 13, №10.— С. 1636-1643;
  Некрот А. А., Юхновский И. Р. Бинарные функции распределения смешанной ионно-дипольной системы // Укр. физ. журн.— 1968.— Т. 13, №10.— С. 1637-1644.
 530. Юхновский И. Р. Метод смещений н коллективных переменных и свободная энергия систем заряженных частиц// Тез. докл. 2-й Всесоюзн. конф. по физике низкотемпературной плазмы.— Минск, 1968.— С. 307.
 531. Юхновський І. Р., Хейтцхейм Х. ?? Про псевдопотенціал для квазікласичної плазми ?? // Укр. фіз. журн.— 1968.— Т. 13, №6.— С. 881-889;
  Юхновский И. Р., Хейтцхейм Х. ?? О псевдопотенциале для квазиклассической плазмы // Укр. физ. журн.— 1968.— Т. 13, №6.— С. 881-889.
 532. Юхновський І. Р. Про статистичну теорію рівноважних систем заряджених частинок // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз., хім. і мех.-мат.— 1968.— Вип. ??.— С. 8-17.
 533. Юхновский И. Р., Бигун Г. И. ?? Теплоемкость электронного газа вблизи абсолютного нуля// Тез. докл. 2-й Всесоюзн. конф. по физике низкотемпературной плазмы.— Минск, 1968.— С. 47-48.
 534. Сеньків М. Т. Деякі питання викладання теоретичної фізики в університеті // Вісн. Львів. ун-ту. Питання педагогіки вищої школи.— 1968.— Вип. ??.— С. 72-74.
 535. Сеньків М. Т. Наукові дослідження на фізичному факультеті університету // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз., хім. і мех.-мат.— 1968.— Вип. ??.— С. 3-7.
 536. Ваврух М. В. Колективні змінні в двосортній плазмі // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 1968.— Вип. 3.— С. 26-33.
 537. Ваврух М. В. Низкотемпературная двухсортная система заряженных частиц// Тез. докл. 2-й Всесоюз. конф. по физике низкотемпературной плазмы.— Минск: Ин-т физики АН БССР, 1968.— С. 61-62.
 538. 1969

 539. Бабий Б. Т., Альтман А. Д. К вопросу о влиянии звуковых волн на форму и сдвиг слабых фраунгоферовых линий в фотосфере Солнца // Солн. данные.— 1969.— №5.— С. 103-108.
 540. Блажиевский Л. Ф. Метод коллективных переменных в статистической теории равновесных систем заряженных частиц: Автореферат дис. канд. физ.-мат. н.— Львов, 1969.— 11 с.
 541. Гайда Р. П. Видатний український фізик Іван Пулюй // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 1969.— Вип. 5(13).— С. 82-88.
 542. Юхновський І. Р., Островський М. К. ?? Властивості функції переходу до колективних змінних // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 1969.— Вип. 5(13).— С. 3-11.
 543. Юхновський І. Р. Деякі питання сучасного стану теорії рівноважних систем заряджених частинок (огляд) ?? // Укр. фіз. журн.— 1969.— Т. 14, №5.— С. 705-719;
  Юхновский И. Р. Некоторые вопросы современного состояния теории равновесных систем заряженных частиц (обзор) // Укр. физ. журн.— 1969.— Т. 14, №5.— С. 705-719.
 544. Юхновський І. Р., Головко М. Ф. ?? Статистична теорія рівноважних систем частинок складної електростатичної структури. I. Потенціал екранування ?? // Укр. фіз. журн.— 1969.— Т. 14, №7.— С. 1116-1126;
  Юхновский И. Р., Головко М. Ф. ?? Статистическая теория равновесных систем частиц сложной электростатической структуры. I. Потенциал экранирования // Укр. физ. журн.— 1969.— Т. 14, №7.— С. 1120-1129.
 545. Ваврух М. В. Двосортна система ферміонів при низьких температурах // Укр. фіз. журн.— 1969.— Т. 13, №5.— С. 733-742.
 546. 1970

 547. Гайда Р. П. Вступ до теоретичної фізики: Учбовий посібник для студентів IV-V курсів механіко-математичного факультету університету.— Львів: Вид-во Львівського ун-ту, 1970.— 72 с.
 548. Бабий Б. Т., Гербильский М. Г. Об изменениях центр-край центральных глубин слабых фраунгоферовых линий в фотосфере Солнца // Солн. данные.— 1970.— №9.— С. 81-87.
 549. Бабий Б. Т., Фридель Ю. В. Конвекция и асиметрия слабых линий // Цирк. АО. Львов. ун-та.— 1970.— №44.— С. 33-35.
 550. Гайда Р. П. Функції експерименту в становленні фізичних теорій // Філософська думка.— 1970.— №3.— С. 68-77.
 551. Юхновський І. Р., Бігун Г. І., Альберендт Н. Дослідження електронного газу в металах методом зміщень та колективних змінних. I. Електронний газ високої густини // Укр. фіз. журн.— 1970.— Т. 15, №7.— С. 1139-1145;
  Юхновский И. Р., Бигун Г. И., Альберендт Н. Исследование электронного газа в металлах методом смещений и коллективных переменных. I. Электронный газ высокой плотности // Укр. физ. журн.— 1970.— Т. 15, №7.— С. 1142-1148.
 552. Альберендт Н., Бігун Г. І., Кельбг Г., Юхновський І. Р. Дослідження електронного газу в металах методом зміщень та колективних змінних. II. Лужні метали // Укр. фіз. журн.— 1970.— Т. 15, №7.— С. 1146-1151;
  Альберендт Н., Бигун Г. И., Кельбг Г.б Юхновский И. Р. Исследование электронного газа в металлах методом смещений и коллективных переменных. II. Щелочные металлы // Укр. физ. журн.— 1970.— Т. 15, №7.— С. 1149-1154.
 553. Юхновский И. Р., Головко М. Ф. ?? Статистическая теория систем заряженных частиц сложной электростатической структуры// Тр. Второй Всесоюз. конф. по физике низкотемпературной плазмы.— Минск, 1970.— С. 15.
 554. Ahlbehrendt N., Bigun G. I., Juchnowski I. R., Kelbg G. Das entartete Elektronengas in der Methode der kollektiven Variablen // Ann. Phys.— 1970.— Vol. 479 (24 ??), No. 5/6.— S. 188-199.
 555. Kurik M. V., Piryatinskii Yu. P., Popel O. M., Frolova E. K. Temperature Dependence of the Davydov Splitting in Anthracene // Phys. Stat. Solidi (b).— 1970.— Vol. 37, Iss. 2.— P. 803-806.
 556. Головко М. Ф. К статистической теории равновесных систем заряженных частиц сложной электростатической структуры: Автореф. дис…. канд. физ.-мат. наук.— Львов, 1970.— 14 с.
 557. 1971

 558. Гайда Р. П., Стасишин В. М. Філософський аналіз опису і пояснення у фізиці [Рец. на монографію М. М. Роженка "Гносеологічна природа опису і пояснення у фізиці". Київ, 1970] // Філософська думка.— 1971.— №5.— С. 108-110.
 559. Стасюк И. В., Левицкий Р. Р. Динамическая теория антисегнетоелектриков с водородными связями типа NH4H2PO4 // Второе всесоюз. совещ. по статистической физике, 1-6 июня 1970 г.: Материалы совещ.— Киев, 1971.— С. 36-37.
 560. Стасюк И. В., Левицкий Р. Р. Динамическая теория антисегнетоэлектриков с водородными связями типа NH4H2PO4 // Изв. АН СССР. Сер. физическая.— 1971.— Т. 35, №9.— С. 1775-1778.
 561. Стасюк И. В. Протон-фононное взаимодействие в сегнетоэлектриках с водородными связями (приближение сильной связи) // Теор. мат. физ.— 1971.— Т. 9, №3.— С. 431-439;
  Stasyuk I. V. Proton-phonon interaction in ferroelectrics with hydrogen bonds (strong coupling approximation) // Theor. Math. Phys.— 1971.— V. 9, No. 3.— P. 1249-1255.
 562. Стасюк И. В. Уравнения для спиновых корреляторов в модели Изинга // ФММ ??.— 1971.— Т. 31, №4.— С. 699-704.
 563. Тальянський І. І. Тунелювання електронів в кристалах структур алмазу і цинкової обманки // Фізична електроніка.— 1971.— С. 3-9.
 564. 1972

 565. Кобилянський В. Б. Статистична фізика.— Київ: Вища школа, 1972.— 244 с.
 566. Бабий Б. Т., Фридель Ю. В. ?? Сравнительный анализ Киевских и Пулковских фотоэлектрических записей // Циркуляр Львов. АО.— 1972.— Т. 47.— С. 29-31.
 567. Блажиевский Л. Ф., Юхновский И. Р. Бинарная функция распределения максвелловской плазмы // Сб. "Физика плазмы".— Минск, 1972.— С. ??.
 568. Гурський З. О., Бігун Г. І. ?? Енергія зв'язку лужних металів // Укр. фіз. журн.— 1972.— Т. 17, №9.— С. 1496-1504.
 569. Гайда Р. П. Про інваріантність рівнянь руху класичної механіки відносно масштабних перетворень // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 1972.— Вип. 7(15).— С. 3-8.
 570. Гайда Р. П., Ключковський Ю. Б. До питання про побудову релятивістської механіки системи взаємодіючих частинок // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 1972.— Вип. 7(15).— С. 9-13.
 571. Гайда Р. П. Закони збереження в механіці // Лекції з фізики для учнів ЮФМШ.— Київ, 1972.— С. 24-41.
 572. Гайда Р. П. Приближенная Лоренц-инвариантность в классической механике системы частиц. I// Препринт ИТФ-72-91Р.— Киев, 1972.— 23 с.
 573. Гайда Р. П. Приближенная Лоренц-инвариантность в классической механике системы частиц. II// Препринт ИТФ-72-100Р.— Киев, 1972.— 39 с.
 574. Левицкий Р. Р., Стасюк И. В. К теории сегнетоэлектриков с водородными связями типа KH2PO4 // Материалы третьего рабочего совещания по статистической физике (25-28 окт. 1971).— Киев, 1972.— Ч. 3. Общие вопросы теории твердого тела. Фазовые переходы.— С. 64-73.
 575. Стасюк И. В., Каминская Н. М. Об особенностях протон-фононного взаимодействия в сегнетоэлектриках типа KH2PO4 // Материалы третьего рабочего совещания по статистической физике (25-28 окт. 1971).— Киев, 1972.— Ч. 3. Общие вопросы теории твердого тела. Фазовые переходы.— С. 74-79.
 576. Дидух Л. Д., Стасюк И. В. Об энергии основного состояния и условии ферромагнетизма в узкой s-зоне // ФММ ??.— 1972.— Т. 33, №2.— С. 429-431.
 577. 1973

 578. Бабий Б. Т., Радченко Ю. Ф. Вычисление профилей слабых фраунгоферовых линий в невозмущенной солнечной фотосфере. I. Вычисление весовых функций // Солн. данные.— 1973.— №2.— С. 99-105.
 579. Гайда Р. П. Лоренц-інваріантність і нерелятивістські гамільтоніани // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 1973.— Вип. 8.— С. 3-6.
 580. Гайда Р. П. Про зв'язок між одночасностями у двох лоренцових системах відліку // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 1973.— Вип. 8.— С. 6-10.
 581. Гайда Р. П., Гайдак В. П. Магнитные взаимодействия в классической механике системы заряженных частиц с собственными магнитными моментами // Изв. вузов. Физика.— 1973.— №11.— С. 73-76;
  Gaida R. P., Gaidak V. P. Magnetic interactions in a classical system of charged particles with intrinsic magnetic moments // Sov. Phys. J.— 1973.— V. 16, No. 11.— P. 1539-1541.
 582. Гайда Р. П. Несколько замечаний о понятиях симметрии и инвариантности // Методологический анализ теоретических и экспериментальных оснований физики гравитации.— Киев: Наук. думка, 1973.— С. 240-242.
 583. Гайда Р. П., Ключковский Ю. Б. Прямое взаимодействие в квазирелятивистском приближении и проблема гравитации// Тез. докл. всесоюз. симпозиума "Новейшие проблемы гравитации".— Москва, 1973.— С. 71-72.
 584. Гайда Р. П., Ключковский Ю. Б. Лоренц-инвариантные интегралы действия и квазирелятивистские лагранжианы// Препринт ИТФ-73-154Р.— Киев, 1973.— 16 с.
 585. Гайда Р. П. Приближенная Лоренц-инвариантность в квантовой механике бесспиновых частиц// Препринт ИТФ-73-159Р.— Киев, 1973.— 27 с.
 586. Влох О. Г., Климов И. М., Кобылянский В. Б. Об эллиптической поляризации монохроматических волн в одноосных гиротропных кристаллах // Укр. физ. журн.— 1973.— Т. 18, №12.— С. 2060-2063.
 587. Тальянський І. І., Дубровський С. М. ?? Про вплив розмірів молекул на вигляд ізотерм мольних об'ємів // Укр. фіз. журн.— 1973.— Т. 18, №11.— С. 1087-1098.
 588. Бігун Г. І. ?? Квантова статистика нормальних фермі-систем з парною взаємодією. I. Просторово-однорідні системи // Укр. фіз. журн.— 1973.— Т. 18, №12.— С. 2036-2039.
 589. Тальянський І. І. До питання про властивості блохівських функцій в постійному електричному полі // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 1973.— С. 10-15.
 590. Стасюк И. В., Слободян П. М. Диаграммная техника для операторов Хаббарда и ее применение в теории магнетизма// Препр. / АН УССР, ИТФ; ИТФ-73-136Р.— Киев, 1973.— 29 с.
 591. Левицкий Р. Р., Стасюк И. В. Приближение самосогласованного поля в модели де Жена// Препр. / АН УССР, ИТФ; ИТФ-73-168Р.— Киев, 1973.— 21 с.
 592. Левицкий Р. Р., Кориневский Н. А., Стасюк И. В. Теория протонного упорядочения в сегнето- и антисегнетоэлектриках типа ортофосфатов. I// Препр. / АН УССР, ИТФ; ИТФ-73-114Р.— Киев, 1973.— 42 с.
 593. 1974

 594. Блажиевский Л. Ф. К статистической термодинамике квазирелятивистских равновесных систем заряженных частиц// Препринт ИТФ-74-103Р.— Киев, 1974.— 26 с.
 595. Гайда Р. П. Наближена лоренц-інваріантність і квазірелятивістські гамільтоніани. I. Класична механіка // Укр. фіз. журн.— 1974.— Т. 19, №9.— С. 1517-1524;
  Гайда Р. П. Приближенная лоренц-инвариантность и квазирелятивистские гамильтонианы. I. Классическая механика // Укр. физ. журн.— 1974.— Т. 19, №9.— P. 1518-1525.
 596. Гайда Р. П. Наближена лоренц-інваріантність і квазірелятивістські гамільтоніани. II. Квантова механіка // Укр. фіз. журн.— 1974.— Т. 19, №9.— С. 1525-1531;
  Гайда Р. П. Приближенная лоренц-инвариантность и квазирелятивистские гамильтонианы. II. Квантовая механика // Укр. физ. журн.— 1974.— Т. 19, №9.— P. 1526-1532.
 597. Гайда Р. П. Трехмерная лагранжева формулировка релятивистской проблемы двух тел в классической механике // Acta Phys. Polon.— 1974.— Vol. B5, No. 5.— P. 613-629.
 598. Гайда Р. П. Про нерелятивістську границю представлень групи Лоренца у квантовій механіці // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 1974.— Вип. 9.— С. 3-7.
 599. Гайда Р. П. Трансформаційні властивості хвильової функції відносно наближених перетворень Лоренца // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 1974.— Вип. 9.— С. 8-12.
 600. Пляцко Р. М., Сеньків М. Т. Про "падаючі тетради" // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 1974.— Вип. 9.— С. 12-18.
 601. Дудкін Ф. Л., Сеньків М. Т. Про одну космологічну модель // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 1974.— Вип. 9.— С. 19-23.
 602. Тальянський І. І. Тунельний струм Джозефсона через S-I-S-I-S-контакт // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 1974.— С. 24-28.
 603. Камінська Н. М., Стасюк І. В. Розрахунок констант протон-фононної взаємодії в сегнетоелектрику типу KH2PO4 // Вісник Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 1974.— Вип. 9.— С. 29-33.
 604. Бігун Г. І. Енергія зв'язку і робота виходу електронів у металах // Вісник Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 1974.— Вип. 9.— С. 33-36.
 605. Gaida R. P. On the Hamiltonian formulation of the instantaneous action-at-a-distance theory in relativistic classical two-body problem// Preprint ITP-74-145E.— Kiev, 1974.— 18 p.
 606. Кобылянский В. Б., Влох О. Г. Влияние параметров гиротропных кристаллов на характер поляризации света // Укр. физ. журн.— 1974.— Т. 19, №7.— С. 1129-1135.
 607. Кобылянский В. Б., Влох О. Г., Лазько Л. А. Интерференция света в одноосных гиротропных кристаллах и ее применение для определения компонент тензора гирации // Укр. физ. журн.— 1974.— Т. 19, №10.— С. 1631-1639 8??.
 608. Влох О. Г., Кобылянский В. Б. Распространение света в гироанизотропных кристаллах (макроскопическая теория) // Проблемы исследования свойств сегнетоэлектриков: Тез. докл. VIII всесоюз. конф.— Ужгород, 1974.— Ч. 2.— С. 59-60.
 609. Попель А. М., Стасюк И. В., Влох О. Г. Микроскопическая теория электрооптического эффекта в кристалах типу KH2(1-x)D2xPO4 (DKDP) // Физ. тв. тела.— 1974.— Т. 16, №11.— С. 3526-3528.
 610. Попель О. М., Стасюк І. В. Довгохвильові (граничні) коливання кристалів KH2PO4 (KDP) // Укр. фіз. журн.— 1974.— Т. 19, №12.— С. 1955-1959;
  Попель А. М., Стасюк И. В. Длинноволновые (предельные) колебания кристаллов KH2PO4 (KDP) // Укр. физ. журн.— 1974.— Т. 19, №12.— С. 1955-1958.
 611. Тальянский И. И. Статистика электронов в полупроводнике с нулевой запрещенной зоной// Препринт ИТФ-74-79Р.— Киев, 1974.— 20 с.
 612. Лукиянец Б. А., Товстюк К. Д., Стасюк И. В. Адсорбция меньше монослоя на кристаллической решетке// Препр. / АН УССР, ИТФ; ИТФ-74-80Р.— Киев, 1974.— 16 с.
 613. Слободян П. М., Стасюк И. В. Диаграммная техника для операторов Хаббарда // Теор. мат. физ.— 1974.— Т. 19, №3.— С. 423-429 ??;
  Slobodyan P. M., Stasyuk I. V. Diagram technique for Hubbard operators // Theor. Math. Phys.— 1974.— V. 19, No. 3.— P. 616-620.
 614. Левицкий Р. Р., Стасюк И. В. Приближение самосогласованного поля в модели де Жена // Укр. физ. журн.— 1974.— Т. 19, №8.— С. 1331-1338.
 615. Левицкий Р. Р., Кориневский Н. А., Стасюк И. В. Статистическая теория сегнетоактивных соединений с водородными связями типа ортофосфатов // Проблемы исследования свойств сегнетоэлектриков: Тез. докл. VIII Всесоюз. конф.— Ужгород, 1974.— Ч. 2.— С. 152.
 616. Левицкий Р. Р., Кориневский Н. А., Стасюк И. В. Теория протонного упорядочения в сегнето- и антисегнетоэлектриках типа ортофосфатов // Укр. физ. журн.— 1974.— Т. 19, №8.— С. 1289-1297.
 617. Стасюк І. В., Камінська Н. М. Теорія спонтанної поляризації і деформації сегнетоелектриків типу KH2PO4. I. Роль далекодіючих сил при фазовому переході // Укр. фіз. журн.— 1974.— Т. 19, №2.— С. 237-243.
 618. Стасюк І. В., Камінська Н. М. Теорія спонтанної поляризації і деформації сегнетоелектриків типу KH2PO4. II. Врахування особливостей міжпротонної взаємодії // Укр. фіз. журн.— 1974.— Т. 19, №2.— С. 244-252.
 619. Стасюк І. В., Якібчук П. М. Теорія фазового переходу в моделі Слейтера при врахуванні полярних станів протонів // Укр. фіз. журн.— 1974.— Т. 19, №4.— С. 653-658.
 620. 1975

 621. Бабий Б. Т. Вычисление профилей слабых и умеренных линий в фотосфере Солнца при когерентном рассеянии // Солн. данные.— 1975.— №8.— С. 72-74.
 622. Блажиевский Л. Ф. Функция Грина возбужденного квантового осциллятора // Укр. физ. журн.— 1975.— Т. 20, №9.— С. ??-??.
 623. Блажиевский Л. Ф. К статистической термодинамике квазирелятивистской системы заряженных частиц. I. Классический электронный газ // Укр. физ. журн.— 1975.— Т. 20, №8.— С. 1273-1281.
 624. Блажиевский Л. Ф. К статистической термодинамике квазирелятивистской системы заряженных частиц. II. Квантовый электронный газ // Укр. физ. журн.— 1975.— Т. 20, №8.— С. 1282-1289.
 625. Гайда Р. П. Про умову інваріантності світової лінії у релятивістській механіці системи частинок // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 1975.— Вип. 10: Фізика конденсованого стану.— С. 3-4.
 626. Гайда Р. П., Калиняк Б. Н. Релятивістські поправки до амплітуди і перерізу розсіяння частинки на силовому центрі // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 1975.— Вип. 10: Фізика конденсованого стану.— С. 5-8.
 627. Гайда Р. П. О приближенной лоренц-инвариантности уравнения Гамильтона-Якоби // Изв. вузов. Физика.— 1975.— №12.— С. 23-28;
  Gaida R. P. An approximate Lorentz-invariant Hamilton-Jacobi equation // Sov. Phys. J.— 1975.— V. 18, No. 12.— P. 1658-1662.
 628. Токарь С. С., Томашук Ю. К. T-матрица для потенциала Морса // Известия вузов. Физика.— 1975.— №5.— С. 27-29;
  Tokar S. S., Tomashuk Yu. K. T-matrix for the Morse potential // Sov. Phys. J.— 1975.— V. 18, No. 5.— P. 615-617.
 629. Токарь С. С. Аналитические свойства T-матрицы для двух юкавских потенциалов // Известия вузов. Физика.— 1975.— №9.— С. 54-58;
  Tokar' S. S. Analytic properties of the T matrix for two Yukawa potentials // Sov. Phys. J.— 1975.— V. 18, No. 9.— P. 1255-1257.
 630. Токар С. С. Аналітичні властивості T-матриці для потенціалу Морса // Вісник Львів. ун-ту. Фізика конденс. стану.— 1975.— вип. 10.— С. 17-20.
 631. Попель О. М., Стасюк І. В. Теорія електрооптичного ефекту в дейтерованих кристалах KH2PO4 (DKDP) // Укр. фіз. журн.— 1975.— Т. 20, №4.— С. 598-607;
  Попель А. М., Стасюк И. В. Теория электрооптического эффекта в дейтерированных кристаллах KH2PO4 (DKDP) // Укр. физ. журн.— 1975.— Т. 20, №4.— С. 600-609.
 632. Влох О. Г., Луців-Шумський Л. П., Попель О. М., Стасюк І. В. Поперечний електрооптичний ефект у кристалах KH2(1-x)D2xPO4 // Укр. фіз. журн.— 1975.— Т. 20, №8.— С. 1379-1381;
  Влох О. Г., Луців-Шумський Л. Ф., Попель А. М., Стасюк И. В. Поперечный электрооптический эффект в кристаллах KH2(1-x)D2xPO4 // Укр. физ. журн.— 1975.— Т. 20, №8.— С. 1380-1382.
 633. Мохняк С. М., Пашковский М. В., Тальянский И. И. Влияние примесной зоны на статистику носителей тока в бесщелевом полупроводнике // Полупроводники с узкой запрещенной зоной и полуметаллы: Материалы IV Всесоюз. симпозиума.— Львов, 1975.— Ч. I.— С. 18-21.
 634. Ижнин И. И., Тальянский И. И. Расчет коэффициента Холла Hg1-xCdxTe в произвольном магнитном поле // Полупроводники с узкой запрещенной зоной и полуметаллы: Материалы IV Всесоюз. симпозиума.— Львов, 1975.— Ч. III.— С. 32-33.
 635. Пашковский М. В., Тальянский И. И. Расчет концентрации электронов и дырок в бесщелевом полупроводнике с акцепторами и донорами в произвольном магнитном поле // Физическая электроника.— 1975.— С. 3-8.
 636. Пашковский М. В., Тальянский И. И. Осцилляции концентрации электронов в примесном полупроводнике с нулевой запрещенной зоной в квантующем магнитном поле // Физ. техн. полупр.— 1975.— Т. 9, №10.— С. 2043-2044.
 637. Стасюк И. В. Динамика простой модели сегнетоэлектрического фазового перехода// Препр. / АН УССР, ИТФ; ИТФ-75-108Р.— Киев, 1975.— 22 с.
 638. Стасюк И. В., Левицкий Р. Р., Кориневский Н. А. Динамика протонов в соединениях типа KDP в кластерном приближении// Препр. / АН УССР, ИТФ; ИТФ-75-121Р.— Киев, 1975.— 24 с.
 639. Стасюк И. В., Каминская Н. М. Микроскопическая теория упругих свойств кристаллов типа KH2PO4 // Изв. АН СССР. Сер. физическая.— 1975.— Т. 39, №4.— С. 690-692.
 640. Дидух В. Д., Дидух Л. Д., Стасюк И. В. Простая модель электрических и магнитных свойств магнитных полупроводников // Укр. физ. журн.— 1975.— Т. 20, №1.— С. 95-100.
 641. Слободян П. М., Стасюк І. В. Статистична сума для моделі Андерсона // Вісник Львів. ун-ту. Сер. фіз.: Фізика конденс. стану.— 1975.— Вип. 10.— С. 8-12.
 642. Lukiyanets B. A., Tovstyuk K. D., Stasyuk I. V. The magnetic behaviour of adatoms on the crystal surface // Phys. Stat. Sol. (b).— 1975.— Vol. 68, No. 1.— P. K87-K90.
 643. 1976

 644. Бабий Б. Т., Дмытрык И. С. ?? Эмпирическое определение постоянной затухания в слабых фраунгоферовых линиях // Циркуляр Львов. АО.— 1976.— Т. 51.— С. 28-29.
 645. Бабий Б. Т. Изменяются ли центральные остаточные интенсивности линий поглощения // Солн. данные.— 1976.— №4.— С. 80-83.
 646. Бабий Б. Т., Керык Р. Е. ?? К вопросу об определении постоянной затухания слабых фраунгоферовых линий // Циркуляр Львов. АО.— 1976.— Т. 51.— С. 30-32.
 647. Бабий Б. Т., Керык Р. Е., Кордуба Б. М. ?? Определение обилия железа в солнечной фотосфере по центральным глубинам фраунгоферовых линий // Солн. данные.— 1976.— №5.— С. 89-94.
 648. Гайда Р. П., Калиняк Б. Н. ?? Методические материали и упражнения по теоретической механике ?? для самостійних робіт та самоконтролю студентів фізичного факультету.— Львов: Львов. ун-т, 1976.— 32 с.
 649. Пляцко Р. М., Сеньків М. Т. Перші інтеграли рівнянь Папапетру для плоского руху в полі Шварцшільда // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 1976.— Вип. 11: Експериментальна і теоретична фізика.— С. 3-6.
 650. Гайда Р. П., Ключковський Ю. Б. Про релятивістську взаємодію частинки з зовнішнім полем // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 1976.— Вип. 11: Експериментальна і теоретична фізика.— С. 6-10.
 651. Гайда Р. П., Ключковський Ю. Б. До питання про зв'язок між енергією взаємодії і масою // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 1976.— Вип. 11: Експериментальна і теоретична фізика.— С. 11-14.
 652. Калиняк Б. М. Квазірелятивістський квантовий осцилятор // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз.: Експериментальна і теоретична фізика.— 1976.— Вип. 11.— С. 18-20.
 653. Токар С. С., Томашук Ю. К. Функції Йоста для потенціалу Морса // Вісник Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 1976.— Вип. 11: Експериментальна і теоретична фізика.— С. 21-23.
 654. Григорчук Р. О. Метод операторів Хаббарда в статистичній фізиці. Програма для обчислення середніх // Вісник Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 1976.— Вип. 11: Експериментальна і теоретична фізика.— С. 23-26.
 655. Коцур С. С., Стасюк І. В. Динамічна теорія фазового переходу в сегнетоелектриках типу BaxSr1-xNb2O6 // Вісник Львів. ун-ту. Сер. фіз.: Експериментальна і теор. фізика.— 1976.— Вип. 11.— С. 26-30.
 656. Гайда Р. П., Ключковский Ю. Б. Мгновенное дальнодействие в лагранжевой формулировке релятивистской проблемы многих тел// Тез. докл. Всесоюз. конф. "Современные теоретические и експериментальные проблемы теории относительности и гравитации". Минск, 1-3 июня 1976 г.— Минск, 1976.— С. 284-286.
 657. Гайда Р. П., Ключковский Ю. Б., Комарницкия Я. И. О некоторых релятивистских обобщениях линеаризованного лагранжиана Эйнштейна-Инфельда-Гоффмана// Тез. докл. Всесоюз. конф. "Современные теоретические и експериментальные проблемы теории относительности и гравитации". Минск, 1-3 июня 1976 г.— Минск, 1976.— С. 286-288.
 658. Попель А. М. Теория пьеєзооптического эффекта в дейтерированных кристаллах KH2PO4// Препринт ИТФ-75-133Р.— Киев, 1976.— 20 с. (21??).
 659. Скрипка И. И., Юхновский И. Р. ?? К статистической теории вращательной диффузии в смешанной ионно-дипольной системе// Препринт ИТФ-76-47Р.— Киев, 1976.— 25 с.
 660. Левицкий Р. Р., Козицкий Ю. В., Стасюк И. В. Поляритонные состояния в сегнетоэлектриках типа порядок-беспорядок// Препр. / АН УССР, ИТФ; ИТФ-76-14Р.— Киев, 1976.— 30 с.
 661. Левицкий Р. Р., Кориневский Н. А., Стасюк И. В. Функции распределения и термодинамика дейтерированных ортофосфатов// Препр. / АН УССР, ИТФ; ИТФ-76-74Р.— Киев, 1976.— 26 с.
 662. Калыняк Б. Н., Калыняк Н. И. ?? Граничные задачи для обобщенных равномерно эллиптических дифференциальных уравнений ??.— Деп. в ВНТИЦ инв. № Б 556188.— 17 с.
 663. Калыняк Б. Н., Калыняк Н. И. ?? Задача Коши для обобщенного равномерно параболического дифференциального уравнения.— Деп. в ВНТИЦ инв. № Б 556189.— 14 с.
 664. Калыняк Б. Н., Калыняк Н. И. ?? Смешанные задачи для обобщенного равномерно параболического дифференциального уравнения.— Деп. в ВНТИЦ инв. № Б 556190.— 21 с.
 665. 1977

 666. Бабий Б. Т., Ковальчук М. М. ?? О слабых линиях ионизированного церия в фотосфере Солнца // Циркуляр Львов. АО.— 1977.— Т. 52.— С. 22-25.
 667. Бабий Б. Т., Керык Р. Е., Кордуба Б. М. ?? Определение содержания скандия?? и кобальта в солнечной фотосфере по слабым фраунгоферовым линиям // Циркуляр Львов. АО.— 1977.— Т. 52.— С. 26-28.
 668. Бабий Б. Т., Козак М. М. ?? О прилежности гипотезы локального термодинамического равновесия к теоретическому расчету слабых фраунгоферовых линий // Солн. данные.— 1977.— №4.— С. 47-51.
 669. Бабий Б. Т. К вопросу об асимметрии фраунгоферовых линий в солнечной фотосфере // Солн. данные.— 1977.— №8.— С. 69-71.
 670. Бабий Б. Т., Рыкалюк Р. Е. ?? Исследование изменения центр–край фраунгоферовых линий лития и его химическое содержание в солнечной фотосфере // Солн. данные.— 1977.— №11.— С. 98-105.
 671. Гайда Р. П., Ключковський Ю. Б. Трансформаційні властивості інтегралів руху класичної квазірелятивістської системи двох частинок // Укр. фіз. журн.— 1977.— Т. 22, №4.— С. 609-616;
  Гайда Р. П., Ключковский Ю. Б. Трансформационные свойства интегралов движения классической квазирелятивистской системы двух частиц // Укр. физ. журн.— 1977.— Т. 22, №4.— P. 609-616.
 672. Гайда Р. П., Ключковський Ю. Б. Лагранжове формулювання релятивістської проблеми N тіл у класичній теорії миттєвої далекодії // Укр. фіз. журн.— 1977.— Т. 22, №4.— С. 617-625;
  Гайда Р. П., Ключковский Ю. Б. Лагранжева формулировка релятивистской проблемы N тел в классической теории мгновенного дальнодействия // Укр. физ. журн.— 1977.— Т. 22, №4.— P. 617-625.
 673. Гайда Р. П., Ключковский Ю. Б. Может ли существовать релятивистский лагранжиан взаимодействия частиц, не зависящий от их скоростей?.— Деп. в ВИНИТИ 17.07.1977 г., № 2393-77 Деп. РЖ "Физика", 1977, 10Б 112Деп.— Львов: Львов. ун-т, 1977.— 8 с.
 674. Гайда Р. П., Калыняк Б. Н. Метод парциальных волн в квазирелятивистской квантовой теории рассеяния// Препринт ИТФ-77-64Р.— Киев, 1977.— 21 с.
 675. Кобылянский В. Б., Влох О. Г. Взаимосвязь двухпреломления и єлектрогирации в кристаллах // Кристаллография.— 1977.— Т. 22, Вып. 3.— С. 562-565.
 676. Скрипка І. І., Юхновський І. Р. ?? До статистичної теорії обертальної дифузії в змішаній іонно-дипольній системі // Укр. фіз. журн.— 1977.— Т. 22, №8.— С. 1318-1327.
 677. Скрипка И. И. К исследованию вращательной подвижности молекул растворителей в неводных растворах электролитов// Препринт ИТФ-77-87Р.— Киев, 1977.— 20 с.
 678. Тальянский И. И., Ижнин И. И. О концентрационных и полевых зависимостях коэффициента Холла и удельного сопротивления в Hg1-xCdxTe // Физ. техн. полупр.— 1977.— Т. 11, №3.— С. 612.
 679. Тальянский И. И., Юданин Б. Л. Исследование примесных состояний в кристаллах при произвольных интегралах переноса // Физ. тв. тела.— 1977.— Т. 19, №10.— С. 3040-3045.
 680. Левицкий Р. Р., Стасюк И. В., Кориневский Н. А. Динамика сегнетоактивных кристаллов типа ортофосфатов// Четвертая междунар. конф. по сегнетоэлектричеству МКС-4, 18-23 сент. 1977, Ленинград, СССР.— Ленинград: Изд. "Наука", 1977.— С. 94.
 681. Григорчук Р. А., Стасюк И. В. Приближение хаотических фаз в модели Хаббарда // Физическая электроника: Респ. межвед. науч.-техн. сб.— Львов: Вища школа, 1977.— Вып. 15.— С. 26-30.
 682. Пашковский М. В., Стасюк И. В., Мохняк С. М. // Фазовые переходы металл-диэлектрик.— Львов, 1977.— С. 210-211.
 683. Попель А. М. Микроскопическая теория электрооптических и пьезооптических эффектов в кристаллах типа KH2PO4: Автореф. дис…. канд физ.-мат. наук / 01.04.07; Черновицкий гос. ун-т.— Черновцы, 1977.— 22 с. (21??).
 684. Калыняк Б. Н., Калыняк Н. И. ?? Граничные задачи для системы дифференциальных уравнений стационарной термоупругости в перемещениях.— Деп. в ВНТИЦ инв. № Б 604372.— 17 с.
 685. Калыняк Б. Н., Калыняк Н. И. ?? Обобщенные нелинейные граничные задачи стационарной теплопроводности.— Деп. в ВНТИЦ инв. № Б 604373.— 11 с.
 686. Калыняк Б. Н., Калыняк Н. И. ?? Задачи для систем дифференциальных уравнений квазистатической термодиффузии.— Деп. в ВНТИЦ инв. № Б 619356.— 21 с.
 687. Калыняк Б. Н., Калыняк Н. И. ?? Стационарное температурное поле в оболочке кинескопа с учетом зависимости коэффициента теплопроводности и теплообмена от температуры.— Деп. в ВНТИЦ инв. № Б 619357.— 11 с.
 688. Калыняк Б. Н., Калыняк Н. И. ?? Граничные задачи стационарной термодиффузии.— Деп. в ВНТИЦ инв. № Б 624619.— 17 с.
 689. Калыняк Б. Н., Калыняк Н. И. ?? Нелинейные задачи теплопроводности.— Деп. в ВНТИЦ инв. № Б 624620.— 19 с.
 690. 1978

 691. Дидух Л. Д., Прядко Л. Ф., Стасюк И. В. Корреляционные эффекты в узкозонных материалах.— Львов: Вища школа, 1978.— 120 с.
 692. Сабан О. Я., Стасюк І. В. Ангармонічна модель сегнетоелектричного фазового переходу // Вісник Львів. ун-ту. Сер. фіз.: Електронні властивості твердих тіл.— 1978.— Вип. 13.— С. 16-21.
 693. Мохняк С. М., Пашковский М. В., Стасюк И. В. Деформационные эффекты в халькогенидах ртути // Девятое совещ. по теории полупроводников (г. Тбилиси, 24-26 окт. 1978 г.): Тез. докл.— Тбилиси, 1978.— C. 265-266.
 694. Пашковский М. В., Стасюк И. В., Мохняк С. М. Деформационные эффекты в халькогенидах ртути// Препр. / АН УССР, ИТФ; ИТФ-78-151Р.— Киев, 1978.— 18 с.
 695. Levitsky R. R., Stasyuk I. V., Korynevsky N. A. Dynamics of ferroactive crystals of orthophosphate type // Ferroelectrics.— 1978.— Vol. 21.— P. 481-483.
 696. Levitskii R. R., Korynevskii N. A., Stasyuk I. V. Distribution Functions and Thermodynamical Properties of KD2PO4 and ND4D2PO4 Type Crystals // Physica Status Solidi (b).— 1978.— Vol. 88, No. 1.— P. 51-63.
 697. Бабий Б. Т., Кордуба Б. М., Рыкалюк Р. Е. ?? Теоретический расчет фраунгоферовых линий в невозмущенной солнечной атмосфере // Циркуляр Львов. АО.— 1978.— Т. 53.— С. ??-??.
 698. Бабий Б. Т., Керык Р. Е. ?? Новое определение относительного содержания в атмосфере Солнца // Циркуляр Львов. АО.— 1978.— Т. 53.— С. ??-??.
 699. Бабий Б. Т., Ковальчук М. М. ?? Функция источника для линий редких земель в солнечной атмосфере // Солн. данные.— 1978.— №5.— С. ??-??.
 700. Бабий Б. Т., Ковальчук М. М. ?? Теоретический расчет линий редких земель в атмосфере Солнца при когерентном рассеянии // Солн. данные.— 1978.— №6.— С. ??-??.
 701. Блажиевский Л. Ф. О вычислении термодинамических характеристик через лагранжиан системы// Препринт ИТФ-78-149Р.— Киев, 1978.— 22 с.
 702. Калиняк Б. Н. Релятивистские поправки к амплитуде и сечению рассеяния двух бесспиновых частиц // Укр. физ. журн.— 1978.— Т. 23, №2.— С. 257-262.
 703. Калиняк Б. Н., Калыняк Н. И. ?? Решение граничной задачи для одного класса дифференциальных уравнений с частными производными эллиптического типа 2-го порядка // Сб. "Теоретичекие и прикладные вопросы дифференциальных уравнений и алгебра".— Киев: Наукова думка, 1978.— С. 110-114.
 704. Калыняк Б. Н. Квазирелятивистские трехчастичные уравнения// Препринт ИТФ-78-60Р.— Киев, 1978.— 19 с.
 705. Пих С. С., Черуха В. В. T-матрица с ротационными поправками для потенциала Морса // Известия вузов. Физика.— 1978.— Деп. №536-78.— ?? с.
 706. Скрипка И. И., Юхновский И. Р. ?? К статистической теории вращательной диффузии в неводных растворах электролитов // Специфичность и чуствительность методов исследования растворов и возможности сопоставления их результатов.— ??: Наука, 1978.— С. 149-151.
 707. Тальянский И. И. Примесные состояния в двухзонной модели при произвольных интегралах переноса // IX Совещ. по теории полупроводников: Тез. докл.— Тбилиси: Изд-во Тбилисского ун-та, 1978.— С. 319-320.
 708. 1979

 709. Бабий Б. Т., Гирюк М. Б., Рыкалюк Р. Е. ?? О содержании кремния в фотосфере Солнца // Циркуляр Львов. АО.— 1979.— Т. 54.— С. 27-33.
 710. Бабий Б. Т., Ковальчук М. М. ?? О механизме образования линий редких земель // Циркуляр Львов. АО.— 1979.— Т. 54.— С. 34-37.
 711. Бабий Б. Т., Ковальчук М. М. ?? Об определении относительного обилия сил осцилляторов химических элементов в солнечной атмосфере // Пробл. косм. физ.— 1979.— Т. 17.— С. 117-121.
 712. Блажиевский Л. Ф. Интегрирование по путям и упорядочивание операторов // Теор. мат. физ.— 1979.— Т. 40, №1.— С. 51-63;
  Blazhievskii L. F. Path integrals and ordering of operators // Theor. Math. Phys.— 1979.— V. 40, No. 1.— P. 596-604.
 713. Блажиевский Л. Ф. Об одном применении интегралов по путям в статистической термодинамике // Укр. физ. журн.— 1979.— Т. 24, №11.— С. 1737-1745.
 714. Кобылянский В. Б. Гиротропия и влияние внешних полей на оптические свойства кристаллов: Автореф. дисс… канд. физ.-мат. наук 01.04.07.— Львов, 1979.— 15 с.
 715. Стасюк И. В., Середа В. Н., Попель А. М. О спектре связанных протон-ионных колебаний смешанных сегнетоэлектриков типа KH2PO4 с замещением тяжелых ионов // IX Всесоюзн. Совещ. по сегнетоэлектрич. (24-26 сент. 1979 г., Ростов-на-Дону): Тезисы докл.— Ростов-на-Дону, 1979.— ч. 1.— С. 33.
 716. Стасюк И. В., Попель А. М. Электронные состояния групп PO4 и оптические свойства сегнетоэлектрических кристаллов типа KH2PO4 // IX Всесоюзн. Совещ. по сегнетоэлектрич. (24-26 сент. 1979 г., Ростов-на-Дону): Тезисы докл.— Ростов-на-Дону, 1979.— ч. 1.— С. 36.
 717. Буцко Н. И., Крушельницкая Т. Д., Попель А. М. О микроскопическом механизме низкотемпературных фазовых переходов в прустите и пираргирите// Препринт ИТФ-79-131Р.— Киев, 1979.— 23 с. (24??).
 718. Тальянский И. И. Влияние взаимодействия с зонами на положение примесного [электронного]?? уровня // Физ. тв. тела.— 1979.— Т. 21, №8.— С. 2298-2303.
 719. Stasyuk I. V., Levitsky R. R., Korinevsky N. A. Collective vibrations of protons in compounds of KH2PO4-type // Phys. Stat. Sol. (b).— 1979.— Vol. 91, N 2.— P. 541-550.
 720. Козицкий Ю. В., Левицкий Р. Р., Стасюк И. В. Поляритонные состояния в сегнетоэлектриках типа порядок-беспорядок // Теор. мат. физ.— 1979.— Т. 39,, №1.— С. 106-117;
  Kozitskii Yu. V., Levitskii R. R., Stasyuk I. V. Polariton states in ferroelectrics of the order-disorder type // Theor. Math. Phys.— 1979.— V. 39, No. 1.— P. 351-359.
 721. 1980

 722. Бабий Б. Т., Рыкалюк Р. Е. ?? Определение содержания натрия в солнечной фотосфере с использованием слабых и умеренных фраунгоферовых линий // Солн. данные.— 1980.— №8.— С. ??.
 723. Гайда Р. П., Крохмальский Т. Е. Приближенно релятивистские переменные центра масс для системы двух взаимодействующих частиц // Изв. вузов. Физика.— 1980.— №10.— С. 49-53;
  Gaida R. P., Krokhmal'skii T. E. Approximately relativistic center-of-mass variables for a system of two interacting particles // Sov. Phys. J.— 1980.— V. 23, No. 10.— P. 877-881.
 724. Токарь С. С. ?? T-матрица для потенциала Монгэна // Известия вузов. Физика.— 1980.— №3.— С. 27-30;
  Tokar S. S. T-matrix for the Mongan potential // Sov. Phys. J.— 1980.— V. 23, No. 3.— P. 198-200.
 725. Стасюк И. В., Попель А. М. Электронные состояния групп PO4 в параэлектрической и сегнетоэлектрической фазах кристаллов типа KH2PO4 // Спектроскопия молекул и кристаллов: Материалы IV Респ. шк.-сем.— Киев: Наукова думка, 1980.— ч. 2.— С. 26-29.
 726. Попель А. М., Стасюк И. В. К теории переломляющих свойств сегнетоэлектриков с водородными связями типа KH2PO4 в области прозрачности кристаллов// Препринт ИТФ-80-134Р.— Киев, 1980.— 36 с.
 727. Тальянский И. И. О влиянии нелокальности примесного потенциала на положение акцепторных уровней в CdxHg1-xTe // Полупроводники с узкой запрещенной зоной и полуметаллы: Материалы V Всесоюзн. симпоз.— Львов, 1980.— Ч. 1.— С. 23-25.
 728. Тальянский И. И., Ижнин И. И., Гришина Т. А., Дмитриев А. А. Расчет вольт-амперных характеристик поенок Pb1-xSnxTe с учетом изогнутости поверхности p-n-перехода // Полупроводники с узкой запрещенной зоной и полуметаллы: Материалы V Всесоюзн. симпоз.— Львов, 1980.— Ч. 1.— С. 206-207.
 729. 1981

 730. Бабий Б. Т., Рикалюк Р. Е. ?? К вопросу о функциях вклада и вычислении средних оптических глубин образования фраунгоферовых линий // Астрон. журн.— 1981.— Т. 58, вып. 4.— С. 825-837.
 731. Стасюк И. В., Середа В. Н., Попель А. М. О спектре связанных протон-ионных колебаний смешанных сегнетоэлектриков типа KH2PO4 с замещением тяжелых ионов // Укр. физ. журн.— 1981.— Т. 26, №7.— С. 1071-1076.
 732. Тальянский И. И., Христонько И. Н. Электропроводность полупроводниковой пленки с различными поверхностями // Физ. техн. полупроводн.— 1981.— Т. 15, №8.— С. 1523.
 733. Стасюк И. В., Попель А. М., Стецив Р. Я. Экситон-фононное взаимодействие и спектр коллективных возбуждений в сегнетоэлектрических кристаллах с водородными связями// Труды XV Всес. семинара "Эксит. в крист.", Черновцы, 1981.— Деп. в ВИНИТИ, №2561-81.— С. 130-135.
 734. Пих С. С. Рассеяние на потенциале Сайто // Известия вузов. Физика.— 1981.— Деп. №1785-81.— ?? с.
 735. 1982

 736. Блажиевский Л. Ф. Функциональная формулировка статистической механики// Шестая республиканская конф. по статистической физике, Львов, 24-26 мая 1982 г.— Киев, 1982.— С. 13-14.
 737. Блажиевский Л. Ф., Крочук А. С. Некоторые аспекты интернационального и патриотического воспитания студентов в процессе преподавания теоретической физики // Республиканская научно-практическая конференция "Актуальные проблемы марксистско-ленинской направленности учебного процесса в высшей школе": Тезисы докладов и сообщений.— Киев, 1982.— С. 212-214.
 738. Блажиевский Л. Ф., Заяц А. Г. Квазирелятивистский электронный газ // Изв. вузов. Физика.— 1982.— №3.— С. 54-57;
  Blazhievskii L. F., Zayats A. G. Quasirelativistic electron gas // Sov. Phys. J.— 1982.— V. 25, No. 3.— P. 243-246.
 739. Стасюк И. В., Кордуба Б. М., Попель А. М., Стецив Р. Я. Матрица диполь-дипольных взаимодействий для кристалла KH2PO4 // Физическая электроника: Респ. межвед. науч.-техн. сб.— Львов: Вища школа, 1982.— Вып. 24.— С. 22-28.
 740. Бабий Б. Т., Козак М. М., Рыкалюк Р. Е. ?? Исследование обилия железа в невозмущенной солнечной фотосфере. І. Методика расчета теоретических профилей FeI // Проблемы космической физики: Респ. межвед. сборник.— Киев, 1982.— №17.— С. ??.
 741. Бабий Б. Т., Козак М. М., Рыкалюк Р. Е. ?? Исследование обилия железа в невозмущенной солнечной фотосфере. ІІ. Определение обилия Fe // Проблемы космической физики: Респ. межвед. сборник.— Киев, 1982.— №17.— С. ??.
 742. Бабий Б. Т., Гирняк М. Б., Марголыч И. Ф., Рыкалюк Р. Е. ?? Исследование содержания никеля в солнечной атмосфере // Астрометрия и астрофизика.— 1982.— №47.— С. ??.
 743. Вакарчук И. А., Бабий Б. Т., Рыкалюк Р. Е. К теории коеффициента поглощения в спектральной линии// Препринт ИТФ АН УССР, ИТФ-82-139Р.— Киев, 1982.— 22 с.
 744. 1983

 745. Сеньків М. Т. Векторний і тензорний аналіз: Навчальний посібник.— Львів: ЛДУ, 1983.— 87 с.
 746. Блажиевский Л. Ф., Семак С. С. Термодинамічний потенціал електронної плазми високої густини // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 1983.— Вип. 17: Питання фізики конденсованих систем.— С. 8-12.
 747. Гришина Т. А., Ижнин И. И., Тальянский И. И. О поверхностном туннельном токе в пленочных диодах на Pb1-xSnxTe // Полупроводники с узкой запрещенной зоной и полуметаллы: Материалы VI Всесоюзн. симпоз.— Львов, 1983.— С. 152-153.
 748. Пих С. С., Флыс Ю. И. Функции Йоста для линейного потенциала // Известия вузов. Физика.— 1983.— №12.— С. 111-112.
 749. Попель А. М., Стасюк И. В., Стецив Р. Я., Коцур С. С. Спектр возбуждений экситонного типа в сегнетоэлектрических кристаллах с водородными связями типа KH2PO4 // Спектроскопия молекул и кристаллов: Материалы V Респ. шк.-сем.— Киев: Наукова думка, 1983.— С. 216-218.
 750. Дутчак Я. И., Якибчук П. Н., Фурман В. В. ?? Расчет модельного псевдопотенциала 4d и 5d-переходных металлов// Тезисы докладов 5-й Всесоюзной конференции по строению и свойствам металлических и шлаковых расплавов.— Свердловск, 1983.— С. ??.
 751. Бабий Б. Т., Бенько Л. И., Рыкалюк Р. Е. ?? Исследование постоянной затухания для профилей линий нейтрального железа в невозмущенной солнечной фотосфере // Астрометрия и астрофизика.— 1983 ??.— №48.— С. ??.
 752. Бабий Б. Т., Рыкалюк Р. Е. ?? Определение содержания титана в фотосфере Солнца с учетом новых сил осцилляторов // Солнечные данные.— 1983.— №5.— С. ??.
 753. Бабий Б. Т., Рыкалюк Р. Е. ?? Исследование функций вклада в депрессию при определении оптических глубин образования фраунгоферовых линий // Вопросы астрофизики. Вестник Львов. ун-та, серия астрономич.— 1983.— вып. 57.— С. ??.
 754. Блажиєвський Л. Ф., Крочук А. С., Кобилянський В. Б. ?? Інтернаціональне і патріотичне виховання на лекціях з теоретичної фізики // Ужгород. ун-т ??.— Деп. в УкрНИИНТИ, №1018-Ук83.— 20 с.
 755. 1984

 756. Дутчак Я. И., Якібчук П. М., Бариляк Г. І., Кушаба В. І., Фурман В. В. ?? Про методику визначення параметрів модельного пcевдопотенціалу // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 1984.— Вип. 18.— С. ??.
 757. Якібчук П. М., Вакарчук С. О. Варіаційний розрахунок енергетичного спектру і густини станів рідких і аморфних металів // Укр. фіз. журн.— 1984.— Т. 29, №8.— С. 1272-1274.
 758. Пих С. С. Функции Йоста для потенциала Граза // Известия вузов. Физика.— 1984.— Деп. №3025-84.
 759. Тальянский И. И. Расчет электронных уровней вакансии методом кластеров с циклическими граничными условиями // Физ. электроника.— 1984.— Вып. 28.— С. 8-13.
 760. Бабий Б. Т., Рыкалюк Р. Е. ?? Об изменении от центра к краю солнечного диска центральных остаточных интенсивностей фраунгоферовых линий // Вопросы астрофизики. Вестник Львов. ун-та, серия астрономич.— 1984.— вып. 58.— С. ??.
 761. Бабий Б. Т., Рыкалюк Р. Е. ?? Исследование содержания хрома в солнечной атмосфере // Вопросы астрофизики. Вестник Львов. ун-та, серия астрономич.— 1984.— вып. 58.— С. ??.
 762. Бабий Б. Т., Ожиивский И. В., Рыкалюк Р. Е. ?? О поведении линии углерода СІ 538.0322 нм на солнечном диске // Вопросы астрофизики. Вестник Львов. ун-та, серия астрономич.— 1984.— вып. 58.— С. ??.
 763. 1985

 764. Кобилянский В. Б. Методичні вказівки до розв'язування задач з термодинаміки (метод характеристичних функцій) для студентів фізичного факультету.— Львів: ЛДУ, 1985.— 20 с.
 765. Вакарчук И. А., Рудавский Ю. К., Понедилок Г. В. К проблеме магнетизма в топологически неупорядоченных системах // Проблемы современной статистической физики: Сб.— Киев: Наук. думка, 1985.— С. 63-72.
 766. Вакарчук І. О. Методичні вказівки до вивчення спецкурсу "Квантова теорія переносу випромінювання в зоряних атмосферах" для студентів IV-V курсів фізичного факультету.— Львів: Вид-во ЛДУ, 1985.— 36 с.
 767. Вакарчук И. А., Рудавский Ю. К., Понедилок Г. В., Монянчин Б. В. Термодинамические свойства аморфных ферромагнетиков со структурой жидкостного типа// Препр./ АН УССР. ИТФ; 85-10Р.— Киев, 1985.— 24 с.
 768. Vakarchuk I. A., Margolych I. F. Energy spectrum of the magnon excitations in topologically disordered multicomponent ferromagnets// Prepr. / AS Ukr.SSR. ITP; 85-138 E.— Kiev, 1985.— 12 p.
 769. Vakarchuk I. A., Hlushak P. A. On the transformation of operators to the Hermition from in the collective variables representation // 2-d Soviet-Italian symp. of the mathematical problems of statistical physics: Abstr. of contributions, Lvov, Sept. 30 — Okt. 11 1985.— Lvov, 1985.— P. 115.
 770. Vakarchuk I. A. Theory of Bose-Einstein condensation in superfluid Helium-4 // 2-d Soviet-Italian symp. of the mathematical problems of statistical physics: Abstr. of contributions, Lvov, Sept. 30 — Okt. 11 1985.— Lvov, 1985.— P. 113.
 771. Юхновский И. Р., Блажиевский Л. Ф. Коллективные переменные и функциональное представление матрицы плотности слаборелятивистских систем// Препринт ИТФ-85-84Р.— Киев, 1985.— 32 с.
 772. Blazhievsky L. F. The path integral for the weakly-relativistic Liouville equation // II Soviet-Italian symposium of the mathematical problems of statistical physics: Abstracts of contributions. Lvov, September 30 — October 11, 1985.— Kiev, 1985.— P. 15-16.
 773. Блажиевский Л. Ф., Семак С. С. Термодинамический потенциал классического слаборелятивистского электронного газа.— Львов. ун-т, Деп. в Укр. НИИНТИ № 2268-Ук85.— 12 с.
 774. Жовтанецький M. І., Якібчук П. М., Фурман В. В. Розрахунок формфакторів модельного пcевдопотенціалу перехідних металів у повній нелокальній теорії // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 1985.— Вип. 19.— С. ??.
 775. Стасюк И. В., Попель А. М. О вкладе групп PO4 в электрооптический эффект в кристаллах типа KH2PO4 // Укр. физ. журн.— 1985.— Т. 30, №10.— С. 1475-1479.
 776. Семак С. С. Термодинамический потенциал невырожденного квантового слаборелятивистского электронного газа.— Рук. деп. в Укр. НИИНТИ, №11-Ук86.— Львов, 1985.— ?? с.
 777. Пашковский М. В., Тальянский И. И., Филимоненко Е. П. Простой метод определения энергии резонансного уровня, концентрации и подвижностей легких и тяжелых дырок в Pb1-xSnxTe p-типа// Тез. докл. совещания по физике узкозонных полупроводников.— Москва, 1985.— С. 24.
 778. Тальянский И. И., Матвеенко А. В., Пашковский М. В., Филимоненко Е. П. Определение некоторых кинетических и энергетических параметров образцов Pb1-xSnxTe с учетом резонансного уровня и второй валентной зоны // Укр. физ. журн.— 1985.— Т. 30, №5.— С. 782-786.
 779. Кобылянский В. Б., Бабий Б. Т. К вопросу об уравнении переноса для излучения // Вест. Львов. ун-та. Сер. астрон.— 1985.— С. 3-4.
 780. Бабий Б. Т., Рыкалюк Р. Е. Определение содержания железа в атмосфере Солнца по профилям слабых линий поглощения ионов // Кинем. физ. небес. тел.— 1985.— Т. 1, №1.— С. 61-65.
 781. Бабий Б. Т., Рыкалюк Р. Е. Определение содержания ванадия в фотосфере Солнца с учетом влияния сверхтонкой структуры // Кинем. физ. небес. тел.— 1985.— Т. 1, №3.— С. 78-82.
 782. Бабий Б. Т., Гирняк М. Б. О содержании углерода в солнечной атмосфере и уточнении сил осцилляторов нейтрального углерода // Кинем. физ. небесн. тел.— 1985.— Т. 1, №4.— С. 16-20.
 783. 1986

 784. Вакарчук И. А., Марголыч И. Ф. Температура Кюри двухкомпонентного аморфного ферромагнетика // Тез. науч. сообщ. 4-ой Всесоюз. конф. по строению и свойствам металлических и шлаковых расплавов, Свердловск, 17-19 сент. 1986 г.— Свердловск, 1986.— Ч.1.— С. 213.
 785. Блажиевский Л. Ф., Гиль Г. Б., Василькив И. Н. ?? Корреляция флуктуаций плотности заряда в квазирелятивистском электронном газе.— Львов. ун-т, Деп. в Укр. НИИНТИ № 72-Ук86.— 22 с.
 786. Блажиевский Л. Ф. Функциональное представление матрицы плотности релятивистской системы заряженных частиц с прямым взаимодействием// Препринт ИТФ-86-32Р.— Киев, 1986.— 16 с.
 787. Блажиевский Л. Ф., Василькив И. Н. О представлении функции распределения интегралом по путям // Статистическая и квантовая физика и ее приложения. Сб. научных трудов.— Москва: Изд-во ун-та "Дружбы народов", 1986.— С. 27-31.
 788. Вакарчук С. О., Якібчук П. М., Фурман В. В., Жовтанецький М. І. Дослідження нелокальності модельного псевдопотенціалу // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 1986.— Вип. 20: Проблеми фізики конденсованого стану.— С. 3-10.
 789. Блажиєвський Л. Ф., Семак С. С. Середня енергія електронного газу в центрально-симетричному полі // Вісн. Львів. ун-ту.— 1986.— Вип. 20: Проблеми фізики конденсованого стану.— С. 15-19.
 790. Блажиевский Л. Ф. Функциональное представление функции Грина уравнения Лиувилля // Укр. физ. журн.— 1986.— Т. 31, №6.— С. 953-955.
 791. Блажиевский Л. Ф. Новая модификация интеграла по траекториям в конфигурационном пространстве // ДАН УССР, Сер. А.— 1986.— №5.— С. 46-49.
 792. Блажиевский Л. Ф. Интегралы по путям в конфигурационном пространстве в слаборелятивистской теории многих тел // Теор. мат. физ.— 1986.— Т. 66, №3.— С. 409-421;
  Blazhievskii L. F. Path integrals in configuration space in weakly relativistic many-body theory // Theor. Math. Phys.— 1986.— V. 66, No. 3.— P. 270-278.
 793. Блажиевский Л. Ф. Квазирелятивистские коллективные переменные и интегралы по траекториям в статистической механике вырожденных систем // Укр. физ. журн.— 1986.— Т. 31, №2.— С. 297-303.
 794. Блажиевский Л. Ф., Семак С. С. Вырожденный квазирелятивистский газ в электростатическом поле // Укр. физ. журн.— 1986.— Т. 31, №3.— С. 469-473.
 795. Блажиевский Л. Ф., Юхновский И. Р. Слаборелятивистское групповое разложение// Препринт ИТФ-86-9Р.— Киев, 1986.— 20 с.
 796. Гиль Г. Б. Цепочка ББГКИ для слаборелятивистских систем заряженных частиц с учетом эффектов запаздывания// Материалы 2 конф. мол. ученых физ. ф-та. Львов. ун-та, апрель, 1986. Львов. ун-т.— Деп. в УкрНИИНТИ, № 2790-Ук86.— С. ?? (2 с.).
 797. Дутчак Я. И., Вакарчук С. А., Якибчук П. Н. Учет высших приближений теории возмущений в электронном спектре аморфных и жидких металлов// Тр. III Всесоюз. конф. "Закономерности формирования структуры сплавов эвтектического типа". Днепропетровск, 26-28 марта 1986 г.— С. 52-54.
 798. Блажиевский Л. Ф., Семак С. С., Кобылянский В. Б. Термодинамический потенциал вырожденного газа квазирелятивистских электронов // Изв. вузов. Физика.— 1986.— №9.— С. 70-75;
  Blazhievskii L. F., Semak S. S., Kobylyanskii V. B. Thermodynamic potential of a degenerate gas of quasirelativistic electrons // Sov. Phys. J.— 1986.— V. 29, No. 9.— P. 744-748.
 799. Бабий Б. Т., Гирняк М. Б. Исследование содержания иттрия в атмосфере Солнца // Кинем. физ. небесн. тел.— 1986.— Т. 2, №5.— С. 94-96.
 800. Пих С. С., Лис О. М. Функции Йоста для кваркония // Известия вузов. Физика.— 1986.— №5.— С. 57-60;
  Pikh S. S., Lis O. M. Jost functions for quarkonium // Sov. Phys. J.— 1986.— V. 29, No. 5.— P. 385-387.
 801. Семак С. С. Гамильтониан слаборелятивистского электронного газа// Материалы конф. молодых ученых физ. ф-та Львов. ун-та.— Рук. деп. в Укр. НИИНТИ, №27-90-Ук.— Львов, 1986.— С. ??.
 802. Матвеенко А. В., Тальянский И. И. Об энергии разрыва связи в кристалле PbTe // Полупроводники с узкой запрещенной зоной и полуметаллы: Материалы VII Всесоюзн. симпоз.— Львов, 1986.— Ч. 2.— С. 21-23.
 803. Швайка А. М. Электронные вклады в оптические свойства кристаллов A2BX4 // Материалы 2 конференции молодых ученых физического факультета Львовского университета, Львов, 1986 г.— рук. деп. в УкрНИИНТИ 16.12.86, N 2790-Ук.— С. 19-20.
 804. Ткачук В. М., Мигаль В. М. Фононный спектр аморфных тел // Материалы II конференции молодых ученых физического факультета Львовского университета, Львов, 24-25 апреля 1986 г.— рук. деп. в УкрНИИНТИ 16.12.86, N 2790-Ук86.— Львов: Львов. ун-т, 1986.— С. 15-16.
 805. Вакарчук С. А., Ткачук В. М., Якибчук П. Н., Мигаль В. М. Исследование фононного спектра аморфных металлов// Тезисы докл. IV Всесоюз. конф. по строению и свойствам металлич. и шлаков. распл., 17-19 сент. 1986 г. Свердловск.— Ч. 1.— С. 139-140.
 806. 1987

 807. Вакарчук И. А., Мигаль В. М., Ткачук В. М. Возбуждения фононного типа в многокомпонентных аморфных телах // Современные проблемы статистической физики: Тез. докл. Всесоюз. конф., Львов, февр. 1987 г.— Киев, 1987.— Ч. 2.— С. 116-117.
 808. Вакарчук И. А., Марголыч И. Ф. К теории многокомпонентных неупорядоченных матнетиков // Теоретическая и математическая физика.— 1987.— Т. 72, №3.— С. 462-476;
  Vakarchuk I. A., Margolych I. F. On the theory of multicomponent disordered magnets // Theor. Math. Phys.— 1987.— V. 72, No. 3.— 1006-1016.
 809. Вакарчук И. А. К теории протяженной тонкой структуры спектров рентгеновского поглощения // 4-ый Междунар. симпоз. по избранным проблемам статистической механики: Сб. аннот. ОИЯИ, Дубна, 25-29 авг. 1987 г.— Дубна, 1987.— С. 20.
 810. Вакарчук И. А., Ткачук В. М. Магнонные и фотонные возбуждения в аморфных телах // 4-ый Междунар. симпоз. по избранным проблемам статистической механики: Сб. аннот. ОИЯИ, Дубна, 25-29 авг. 1987 г.— Дубна, 1987.— С. 21.
 811. Вакарчук И. А., Марголыч И. Ф. Магнонный спектр аморфного двухкомпонентного ферромагнетика // Современные проблемы статистической физики: Тез. докл. Всесоюз. конф., Львов, февр. 1987 г.— Киев, 1987.— Ч. 2.— С. 114-115.
 812. Вакарчук И. А., Марголыч И. Ф. Магнонный спектр двухкомпонентного аморфного ферромагнетика// Препр./ АН УССР. ИТФ; 87-2Р.— Киев, 1987.— 28 с.
 813. Вакарчук И. А., Глушак П. А. Свободная энергия многобозонной системы при низких температурах// Препр./ АН УССР. ИТФ; 87-23Р.— Киев, 1987.— 21 с.
 814. Вакарчук И. А., Глушак П. А. Свободная энергия многобозонной системы при низких температурах // Современные проблемы статистической физики: Тез. докл. Всесоюз. конф., Львов, февр. 1987 г.— Киев, 1987.— Ч. 1.— С. 130-131.
 815. Вакарчук И. А., Мигаль В. М. Среднесферическое приближение в теории основного состояния жидкого 4Не // Укр. физ. журн.— 1987.— Т. 32, №5.— С. 786-790.
 816. Вакарчук И. А. Теория слабой связи и свойства сверхтекучего гелия-4 // Современные проблемы статистической физики: Тез. докл. Всесоюз. конф., Львов, февр. 1987 г.— Киев, 1987.— Ч. 1.— С. 128-129.
 817. Вакарчук И. А., Зубко Е. И., Понедилок Г. В., Рудавский Ю. К. Цепочки уравнений для многочастичных корреляционных средних в методе континуального интегрирования // Современные проблемы статистичес¬кой физики: Тез. докл. Всесоюз. конф., Львов, февр. 1987 г.— Киев, 1987.— Ч.2.— С. 112-113.
 818. Бабий Б. Т., Стодилка М. И. Расчет профилей линий D натрия с учетом отклонения от ЛТР // Кинем. физ. небесн. тел.— 1987.— Т. 3, №1.— С. 34-41.
 819. Бабий Б. Т., Ковальчук М. М., Олийнык П. А., Рыкалюк Р. Е. Влияние неоднородностей солнечной атмосферы на определение эквивалентных ширин фраунгоферовых линий и химического содержания элементов // Солнечные данные.— 1987.— №2.— С. 66-69.
 820. Бабий Б. Т., Ковальчук М. М., Рыкалюк Р. Е. Определение содержания гелия в невозмущенной солнечной атмосфере методом спектрального синтеза // Всес. конф. по физике Солнца. Алма-Ата, 22-26 июня 1987 г.: Тез. докл.— Алма-Ата, 1987.— С. 138.
 821. Мигаль В. М., Ткачук В. М., Вакарчук С. А., Якибчук П. Н. Фононный спектр двухкомпонентного металлического стекла // Всес. конф. "Совр. проблемы стат. физики". Львов, февраль 1987 г.: Тез. докл.— Киев, 1987.— Ч. 2.— С. 134.
 822. Вакарчук С. А., Якибчук П. Н. Влияние нелокальности модельного псевдопотенциала на єлектронные свойства жидких металлов // Всес. конф. "Совр. проблемы стат. физики". Львов, февраль 1987 г.: Тез. докл.— Киев, 1987.— Ч. 1.— С. 173-174.
 823. Христонько И. М., Нашиванко В. И., Погоренко Я. В., Тальянский И. И. Явления переноса в двухслойных металлических структурах // Всес. конф. "Совр. проблемы стат. физики". Львов, февраль 1987 г.: Тез. докл.— Киев, 1987.— Ч. 1.— С. 169.
 824. Тальянский И. И. О времени релаксации дырок на резонансном уровне в узкозонном полупроводнике // III Школа по актуальным вопросам физики полуметаллов и узкозонных полупроводников: Тез. докл.— Кишенев, 1987.— С. 118-119.
 825. Пашковский М. В., Тальянский И. И., Яриш И. П. Прецизионные измерения параметров рещетки CdHgTe при низкотемпературном рентгеновском облучении // III школа по актуальным вопросам физики полуметаллов и узкозонных полупроводников. Кишинев, 1987 г.: Тез. докл.— Кишинев, 1987.— С. 49.
 826. Брык Т. М., Тальянский И. И. Влияние изменения граничных условий на скорость роста эпитаксиальных слоев Hg1-xCdxTe // Физ. электроника.— 1987.— Вып. 35.— С. 28-31.
 827. Блажиевский Л. Ф., Гиль Г. Б. Слаборелятивистская цепочка ББГКИ для систем заряженных частиц // Всес. конф. "Совр. проблемы стат. физики". Львов, февраль 1987 г.: Тез. докл.— Киев, 1987.— Ч. 1.— С. 57-58.
 828. Блажиевский Л. Ф. Функциональная формулировка слаборелятивистской статистической механики // Всес. конф. "Совр. проблемы стат. физики". Львов, февраль 1987 г.: Тез. докл.— Киев, 1987.— Ч. 1.— С. 94-95.
 829. Блажиевский Л. Ф., Семак С. С. Учет спин-спиновых и спин-орбитальных взаимодействий в термодинамической системе слаборелятивистских заряженных частиц // Всес. конф. "Совр. проблемы стат. физики". Львов, февраль 1987 г.: Тез. докл.— Киев, 1987.— Ч. 1.— С. 96.
 830. Семак С. С. Средняя энергия слаборелятивистской электронной плазмы в электростатическом поле // Материалы II конф. мол. ученых ИППММ АН УССР. Львов, 1-3 октября 1985 г.: Сборник / ИППММ АН УССР.— Деп. в ВИНИТИ 17.02.87, №1088-В87.— Львов, 1987.— С. 134-137.
 831. Гиль Г. Б., Василькив И. Н. Уравнение Лиувилля для слаборелятивистских систем заряженных частиц // Материалы II конф. мол. ученых ИППММ АН УССР. Львов, 1-3 октября 1985 г.: Сборник / ИППММ АН УССР.— Деп. в ВИНИТИ 17.02.87, №1088-В87.— Львов, 1987.— С. 39-45.
 832. Мохняк С. М., Швайка А. М. Вклады ионных групп в оптические свойства кристаллов K2SO4 и K2SeO4 // Всес. конф. "Совр. проблемы стат. физики". Львов, февраль 1987 г.: Тез. докл.— Киев, 1987.— Ч. 2.— С. 88-89.
 833. Иванкив Л. И., Комаровский З. П., Пенцак А. М. Адсорбция кислорода на пленках окиси циркония // Укр. физ. журн.— 1987.— Т. 32, №2.— С. 180-181.
 834. Иванкив Л. И., Пенцак А. М., Тхир С. П. Закономерности экзоэмиссии в процессе окисления ммагния // XX Всес. конф. по эмиссионной электронике. Киев, 17-19 ноября 1987 г.: Тез. докл.— Киев, 1987.— С. 207.
 835. Иванкив Л. И., Пенцак А. М., Кецман И. В. Эмиссионные явления, сопровождающие физико-химические процессы на поверхности окислов // XX Всес. конф. по эмиссионной электронике. Киев, 17-19 ноября 1987 г.: Тез. докл.— Киев, 1987.— С. 206.
 836. Иванкив Л. И., Олийнык Р. Т., Пелех Р. П. Эмиссия и изменения состояния молекул при их адсорбции // XX Всес. конф. по эмиссионной электронике. Киев, 17-19 ноября 1987 г.: Тез. докл.— Киев, 1987.— С. 32.
 837. Иванкив Л. И., Кецман И. В., Пенцак А. М., Тхир С. П. Энергия связи атомов в молекуле кислорода, адсорбированной на поверхности окиси магния // 6 Всес. школа по физике поверхности полупроводников. Одесса, сентябрь 1987 г.: Тез. докл.— Одесса, 1987.— С. ??.
 838. Бабий Б. Т., Рыкалюк Р. Е. О полуширинах фраунгоферовых линий атомов и ионов группы железа в спектре Солнца и определение химического содержания по линиях ионов // Ред. журн. "Кинемат. и физ. неб. тел".— 1987.— Деп. в ВИНИТИ 16.11.87, №8028-В87 ?? 8029.— Киев, 1987.— 4 с.
 839. Швайка А. М., Мохняк С. М. Ионные вклады в преломляющие и электрооптические свойства кристаллов K2SO4 и K2SeO4 // Ред. "Укр. физ. журн.".— 1987.— Деп. в ВИНИТИ 6.10.87, №7143-В87.— Киев, 1987.— 11 с.
 840. Якибчук П. Н., Вакарчук С. А., Моторнюк И. И., Фурман В. В. ?? Модельный псевдопотенциал редкоземельных металлов// Препринт ИТФ АН УССР ИТФ-87-132Р.— Киев, 1987.— ?? с.
 841. 1988

 842. Вакарчук И. А., Марголыч И. Ф. Влияние магнитного поля на структуру жидких магнетиков // Ближний порядок в металлических расплавах и структурно-чувствительные свойства вблизи границ устойчивости фаз: Тез. докл. науч.-техн. семинара, Львов, 6-8 сент. 1988 г.— Львов, 1988.— С. 20.
 843. Вакарчук И. А. О возможности прямого измерения єлектрон-ионного псевдопотенциала в металлах методами EXAFS-спектроскопии // Ближний порядок в металлических расплавах и структурно-чувствительные свойства вблизи границ устойчивости фаз: Тез. докл. науч.-техн. семинара, Львов, 6-8 сент. 1988 г.— Львов, 1988.— С. 19.
 844. Вакарчук И. А., Злупко В. Н., Синицкий О. Н. Потенциалы взаимодействия ионов щелочных металлов с собственными атомами // Укр. физ. журн.— 1988.— Т. 33,, №8.— С. 1192-??.
 845. Вакарчук И. А., Глушак П. А. Свободная энергия многобозонной системы при низких температурах // Теоретическая и математическая физика.— 1988.— Т. 75, №1.—  С. 101-113.;
  Vakarchuk I. A., Glushak P. A. Free energy of a many-boson system at low temperatures // Theor. Math. Phys.— 1988.— V. 75, No. 1.— 399-408.
 846. Вакарчук И. А., Мигаль В. М. Среднесферическое приближение для структурных функций жидких и аморфных металлов // Ближний порядок в металлических расплавах и структурно-чувствительные свойства вблизи границ устойчивости фаз: Тез. докл. науч.-техн. семинара, Львов, 6-8 сент. 1988 г.— Львов, 1988.— С. 102.
 847. Вакарчук И. А., Глушак П. А. Термодинамические функции жидкого гелия-4 при низких температурах// Препр./ АН УССР. ИТФ; 88-29Р.— Киев, 1988.— 28 с.
 848. Вакарчук И. А., Ткачук В. М. Термодинамические функции и динамика аморфных ферромагнетиков в приближении среднего фононного поля // 4-ое Всесоюз. совещ. по термодинамике и технологии ферритов: Тез. докл., Ивано-Франковск, сент. 1988 г.— Ивано-Франковск, 1988.— С. 49.
 849. Вакарчук И. А., Мигаль В. М., Ткачук В. М. Фононные возбуждения в многокомпонентных аморфных телах // Теоретическая и математическая физика.— 1988.— Т. 75, №2.— С. 306-315;
  Vakarchuk I. A., Migal' V. M., Tkachuk V. M. Phonon excitations in multicomponent amorphous solids // Theor. Math. Phys.— 1988.— V. 75, No. 2.— P. 544-551.
 850. Вакарчук И. А., Марголыч И. Ф. Энергетический спектр магнонных возбуждений в топологически неупорядоченных многокомпонентных магнетиках // Физика многочастичных систем: Сб.— Киев, 1988.— Вып. 13.— С. 80-85.
 851. Vakarchuk I. A., Margolych I. F. Magnon Spectrum of Two-Component Amorphous Ferromagnets // Phys. Stat. Sol. (b).— 1988.— Vol. 149, N 1.— P. 301-312.
 852. Бабий Б. Т., Ковальчук М. М. О статистической зависимости аномалии содержания железа для линий Fe с 2,2 эв // Солн. данные.— 1988.— №5.— С. 88-94.
 853. Бабий Б. Т. Обнаружение зависимости наблюдаемых полуширин и эквивалентных ширин фраунгоферовых линий нейтрального железа в солнечном спектре от их потенциалов возбуждения // Письма в Астрон. журн.— 1988.— Вып. 14.— С. 353-356.
 854. Бабий Б. Т., Стодилка М. И. Анализ профилей линий нейтрального магния в солнечном спектре с учетом полного и частичного перераспределения по частотам // Кинем. физ. небесн. тел.— 1988.— Т. 4, №3.— С. 3-12.
 855. Гиль Г. Б. Запаздывание взаимодействия в кинетике слаборелятивистских зарядов // Материалы 12 конф. мол. ученых Ин-та прикл. пробл. мех. и математ. АН Украины, октябрь, 1987. ИППММ АН Украины, Львов.— Деп. в ВИНИТИ, № 6308-В88.— Львов, 1988.— Ч. I.— С. 33-37.
 856. Гиль Г. Б. Двухчастичная функция распределения слаборелятивистского электронного газа // Материалы 3 конф. мол. ученых физ. ф-та. Львов. ун-та, март, 1988.— Деп. в УкрНИИНТИ, № 2945-Ук88.— Львов, 1988.— С. 24-28.
 857. Гиль Г. Б. Приближение самосогласованного поля в кинетике слаборелятивистских систем заряженных частиц // Материалы 3 конф. мол. ученых физ. ф-та. Львов. ун-та, март, 1988.— Деп. в УкрНИИНТИ, № 2945-Ук88.— Львов, 1988.— С. 34-38.
 858. Мигаль В. М. Структурные функции жидких и аморфных металлов в среднесферическом приближении // Материалы III конф. мол. ученых физ. ф-та. Львов. ун-та, 29-30 марта 1988 г.— Деп. в УкрНИИНТИ от 5.12.88, № 2945-Ук88.— Львов: Львов. ун-т, 1988.— С. 45-47.
 859. Янкив-Витковская Л. Н. Исследование затухания фраунгоферовых линий Ni I спектра солнечной фотосферы // Матер. 3 конф. мол. ученых физ. фак. Львов. ун-та, Львов 29-30 марта, 1988.— Деп. в УкрНИИНТИ 05.12.88, №2945-Ук88.— Львов: Львов. ун-т, 1988.— С. ??.
 860. Вакарчук С. А., Якібчук П. М., Фурман В. В. ?? Расчет модельного псевдопотенциала редкоземельных металлов// Тезисы докладов научно-технического семинара "Ближний порядок в металлических расплавах и структурно увствительные свойства вблизи границ устойчивости фаз".— Львов, 1988.— С. ??.
 861. Вакарчук С. А., Якібчук П. М., Моторнюк И. И., Фурман В. В. ?? Расчет электронной структуры неупорядоченних металлов с учетом высших порядков теории возмущений// Тезисы докладов научно-технического семинара "Ближний порядок в металлических расплавах и структурно увствительные свойства вблизи границ устойчивости фаз".— Львов, 1988.— С. ??.
 862. Тальянский И. И. К теории резонансных уровней в полупроводниках// Препринт ИТФ-88-103Р.— Киев, 1988.— ?? с.
 863. Стасюк И. В., Швайка А. М., Мохняк С.М. Микроскопическая теория и симметрийный анализ преломляющих свойств кристаллов с несоразмерной фазой// Препринт/АН УССР. Ин-т теор. физики: ИТФ-88-28Р.— Киев, 1988.— 20 с.
 864. Стасюк И. В., Швайка А. М., Мохняк С. М. Вращательная способность центросимметричных слоистых сред// Препринт/АН УССР. Ин-т теор. физики: ИТФ-88-79Р.— Киев, 1988.— 16 с.
 865. 1989

 866. Вакарчук І. О. Методичні вказівки до вивчення спецкурсу “Квантова статистична фізикадля студентів IV курсу фізичного факультету.— Львів, 1989.— 16 с.
 867. Попель О. М. Методичні вказівки до вивчення спецкурсу "Теорія груп і використання їх у фізиці: Точкові групи і їх представлення".— Львів: ЛДУ, 1989.— 20 с.
 868. Попель О. М. Методичні вказівки до вивчення спецкурсу "Теорія груп і використання їх у фізиці: Просторові групи і їх представлення".— Львів: ЛДУ, 1989.— 20 с.
 869. Тальянський І. І. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з теорії твердого тіла для студентів фізичного факультету.— Львів: ЛДУ, 1989.— 28 с.
 870. Вакарчук И. А. Бозе-Эйнштейновская конденсация в сверхтекучем гелии-4 // 5-ый Междунар. симпоз. по избранным проблемам статистической механики: Сб. аннот. ОИЯИ, Дубна, 22-24 авг. 1989 г.— Дубна, 1989.— С. 15.
 871. Вакарчук И. А., Мигаль В. М., Ткачук В. М. Возбуждения фононного типа в многокомпонентных аморфных телах // Современные проблемы статистической физики: Тр. Всесоюз. конф., Львов, 3-5 февр. 1987 г.— Киев, 1989.— Т. 2.— С. 284-290.
 872. Вакарчук И. А. Матрицы плотности сверхтекучего гелия-4. I // Теоретическая и математическая физика.— 1989.— Т. 80, №3.— С. 439-451;
  Vakarchuk I. A. Density matrices of superfluid helium-4. I // Theor. Math. Phys.— 1989.— V. 80, No. 3.— P. 983-991.
 873. Рудавский Ю. К., Вакарчук И. А. Об одном классе нелинейных уравнений в функциональных производных для корреляционных функций в статистической механике // Нелинейные проблемы дифференциальных уравнений и математической физики: Тез. докл. Всесоюз. конф., Тернополь, 12-15 сент. 1989 г.— Тернополь, 1989.— Ч. 2.— С. 362-36.
 874. Вакарчук И. А., Рудавский Ю. К., Зубко Е. И. Об одном классе нелинейных уравнений для корреляционных функций // 5-ый Междунар. симпоз. по избранным проблемам статистической механики: Сб. аннот. ОИЯИ, Дубна, 22-24 авг. 1989 г.— Дубна, 1989.— С. 55.
 875. Вакарчук И. А., Марголыч И. Ф. Сдвиг точек спинодали жидкого двухсортного магнетика внешним магнитным полем // Диаграммы состояния металлических систем: Тез. докл. 5-го Всесоюз. совещ., Звенигород, 26-29 нояб. 1989 г.— Москва, 1989.— С. 40.
 876. Вакарчук И. А., Марголыч И. Ф. Спектр магнонных возбуждений в двухсортных аморфных ферромагнетиках // Современные проблемы статистической физики: Тр. Всесоюз. конф., Львов, 3-5 февр. 1989 г.— Киев, 1989.— Т. 2.— С. 277-283.
 877. Вакарчук И. А., Марголыч И. Ф. Температура Кюри аморфного двухсортного ферромагнетика // 3-е Всесоюз. совещ. по физ.-химии аморфных (стеклообразных) металлических сплавов: Тез. докл., Москва, 4-6 июл. 1989 г.— Москва, 1989.— С. 110-111.
 878. Вакарчук И. А., Ткачук В. М. Элементарные возбуждения в структурно-неупорядоченной модели Изинга в поперечном поле // 5-ый Междунар. симпоз. по избранным проблемам статистической механики: Сб. аннот. ОИЯИ, Дубна, 22-24 авг. 1989 г.— Дубна, 1989.— С. 16.
 879. Вакарчук И. А., Ткачук В. М. Энергетический спектр магнонных возбуждений в аморфных телах с учетом спин-фононного взаимодействия // Теоретическая и математическая физика.— 1989.— Т. 79, №3.— С. 446-459;
  Vakarchuk I. A., Tkachuk V. M. Energy spectrum of magnon excitations in amorphous bodies with allowance for the spin-phonon interaction // Theor. Math. Phys.— 1989.— V. 79, No. 3.— P. 647-656.
 880. Бабий Б. Т., Ковальчук М. М., Рикалюк Р. Е. Содержание железа в атмосфере Солнца // Кинем. физ. небесн. тел.— 1989.— Т. 5, №4.— С. 76-80.
 881. Блажиевский Л. Ф., Василькив И. Н. Функции распределения слаборелятивистского электронного газа // Статистическая механика и теория фазовых переходов: Межведомств. сб. науч. статей.— Куйбышев, 1989.— С. 47-51.
 882. Гиль Г. Б. Кинетические уравнения для слаборелятивистских систем заряженных частиц с учетом запаздывания // Статистическая механика и теория фазовых переходов: Межведомств. сб. науч. статей.— Куйбышев, 1989.— С. 51-56.
 883. Василькив И. Н. Функции распределения слаборелятивистского электронного газа с учетом эффектов запаздывания // Статистическая механика и теория фазовых переходов: Межведомств. сб. науч. статей.— Куйбышев, 1989.— С. 56-63.
 884. Вакарчук И. А., Мигаль В. М., Ткачук В. М. Фононные возбуждения в аморфных телах // Статистическая механика и теория фазовых переходов: Межведомств. сб. науч. статей.— Куйбышев: Куйбышевский государственный университет, 1989.— С. 108-115.
 885. Блажиевский Л. Ф., Гиль Г. Б. Влияние эффектов запаздывания на сверхизлучательный фазовый переход // Световое эхо и пути его практических применений. IV Всесоюз. симпозиум, 23-24 мая 1989 г.: Тезисы докладов.— Куйбышев, 1989.— С. 37.
 886. Блажиевский Л. Ф., Гиль Г. Б. Слаборелятивистская цепочка ББГКИ для систем заряженных частиц // Тр. Всесоюзн. конф. "Совр. пробл. статистич. физики". Львов, 3-5 февраля, 1987 г.— Киев, 1989.— Т. I.— С. 132-138.
 887. Блажиевский Л. Ф., Семак С. С. Учет спин-спиновых и спин-орбитальных взаимодействий слаборелятивистской системы заряженных частиц // Тр. Всесоюзн. конф. "Совр. пробл. статистич. физики". Львов, 3-5 февраля, 1987 г.— Киев, 1989.— Т. I.— С. 282-286.
 888. Блажиєвський Л. Ф., Гіль Г. Б., Васильків І. М. Ланцюжок рівнянь для функцій розподілу слаборелятивістського електронного газу // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 1989.— Вип. 22: Фізичне матеріалознавство.— С. 3-7.
 889. Гиль Г. Б. Кинетические уравнения для слаборелятивистских систем заряженных частиц с учетом запаздывания // Статистическая механика и теория фазовых переходов. Труды Всесоюзн. совещ. Куйбышев, май, 1987.— Куйбышев, 1989.— С. 51-56.
 890. Вакарчук С. А., Якибчук П. Н., Фурман В. В. Электронный спектр и плотность состояний неупорядоченных металлов // Физика многочастичнных систем.— 1989.— Вып. 15.— С. 27-33.
 891. Семак С. С. Термодинамические характеристики равновесных слаборелятивистских систем заряженных частиц: Автореф. дис…. канд. физ.-мат. наук.— Киев, 1989.— ?? с.
 892. Тальянский И. И. Об особенностях электронной плотности состояний в полупроводниках с точечными дефектами// XIV Всесоюзн. (Пекаровское) совещ. по теории полупроводников.— Донецк, 1989.— С. 219.
 893. Романюк М. О., Швайка А. М., Габа В. М., Мохняк С. М., Урсул З. М. Сегнетоэластический и сегнетоэлектрический фазовые переходы в сульфате аммония // Укр. фіз. журн.— 1989.— Т. 34, №5.— С. 769-775.
 894. Stasyuk I. V., Shvaika A. M., Mokhnjak S. M. Rotational ability of centrosymmetric layered media // Ferroelectrics Letters.— 1989.— Vol. 10, No 4.— P. 113-116.
 895. Shvaika A. M., Stasyuk I. V., Mokhnyak S. M. On the microscopic theory of optical properties of crystals with incommensurate phases // Physica Status Solidi (b).— 1989.— Vol. 156, No 1.— P. 377-382.
 896. Мохняк С. М., Швайка А. М. Вклады ионных групп в оптические свойства кристаллов K2SO4 и K2SeO4 // Современные проблемы статистической физики, труды 12 Всесоюзной конференции, Львов, 1987 г.— Киев: Наукова думка, 1989.— С. 221-225.
 897. Стасюк И. В., Мохняк С. М., Швайка А. М. К теории упругих и пьезооптических свойств сегнетоэлектрических кристаллов типа K2SeO4// Препринт/АН УССР. Ин-т теор. физики: ИТФ-88-164Р.— Киев, 1989.— 31 с.
 898. Бабий Б. Т., Гирняк М. Б., Рыкалюк Р. Е. ?? Исследование содержания бериллия на Солнце.— Депонирована в УкрНИИНТИ №441-Ук89.
 899. Бабий Б. Т., Гирняк М. Б., Ковальчук М. М., Рыкалюк Р. Е. ?? Определение содержания железа в атмосфере Солнца по профилям слабых и умеренных линий поглощения атомов.— Депонирована в УкрНИИНТИ №2862-Ук89.
 900. Бабий Б. Т., Гирняк М. Б., Рыкалюк Р. Е. ?? Исследование содержания кислорода на Солнце.— Депонирована в УкрНИИНТИ №2866-Ук89.
 901. Ковальчук Б. Т. Бабий. М. М., Рыкалюк Р. Е. ?? Определение содержания гелия в невозмущенной солнечной атмосфере.— Депонирована в УкрНИИНТИ №2865-Ук89.
 902. 1990

 903. Вакарчук И. А., Мигаль В. М., Ткачук В. М. Влияние ангармонизма на спектр фононных возбуждений в аморфных телах// Тез. докл. І сов.-польского симпоз. по физике сегнетоэлектриков и родственных материалов, Львов, 4-8 июл. 1990 г.— Киев, 1990.— С. 194-195.
 904. Вакарчук И. А., Марголыч И. Ф. Влияние магнитного поля на структурные функции жидкого двухсортного магнетика// Препр./АН УССР. ИТФ; 90-2 Р.— Киев, 1990.— 24 с.
 905. Вакарчук И. А., Ткачук В. М. Коллективные возбуждения в двухуровневых системах в неупорядоченных телах, описываемых моделью Изинга в поперечном поле// Тез. докл. І сов.-польского сим¬поз. по физике сегнетоэлектриков и родственных материалов, Львов, 4-8 июл. 1990 г.— Киев, 1990.— С. 130-131.
 906. Вакарчук І. О., Мацкевич П. О. Кореляції спінової густини і температура Кюрі феромагнетиків у методі функціонального інтегрування // Вісн. Львів. ун-ту. Сер.фіз.— 1990.— Вип. 23: Твердотільна електроніка.— С. 3-7.
 907. Вакарчук И. А. Матрицы плотности сверхтекучего гелия-4. ІІ // Теоретическая и математическая физика.— 1990.— Т. 82, №3.— С. 438-449.
 908. Вакарчук И. А., Мацкевич П. А. О возможности исчезновения магнитного упорядочения при аморфизации кристалла// Тез. докл. ІІІ Всесоюз. конф. по физике и технологии тонких полупроводниковых пленок, Ивано-Франковск, 9-12 окт. 1990 г.— Ивано-Франковск, 1990.— С. 71.
 909. Вакарчук И. А., Мацкевич П. А. О связи спинового и топологического упорядочения// Тез. докл. І сов.-польского симпоз. по физике сегнетоэлектриков и родственных материалов, Львов, 4-8 июл. 1990 г.— Киев, 1990.— С. 133-134.
 910. Вакарчук И. А., Марголыч И. Ф. Структурный фактор жидкого двухкомпонентного магнетика и сдвиг спинодали жидкости под действием внешнего магнитного поля// Строение и свойства металлических и шлаковых расплавов: 7-я Всесоюз. конф.— Челябинск, 1990.— Т. 1, Ч. 1.— С. 127-13 ??.
 911. Вакарчук І. О. Теорія бозе-ейнштейнівської конденсації у надплинному 4He // Укр. фіз. журн.— 1990.— Т. 35, №8.— С. 1261-1267.
 912. Вакарчук И. А., Мигаль В. М., Ткачук В. М. Фононные возбуждения в многокомпонентных топологически неупорядоченных системах// Тез. докл. ІІІ Всесоюз. конф. по физике и технологии тонких полупроводниковых пленок, Ивано-Франковск, 9-12 окт. 1990 г.— Ивано-Франковск, 1990.— С. 72.
 913. Vakarchuk I. A., Tkachuk V. M. Energy Spectrum and Elementary Excitation Damping in the Structurally Disordered Ising Model in a Transverse Field // Phys. Stat. Sol. (b).— 1990.— Vol. 160, N1.— P. 321-327.
 914. Блажиевский Л. Ф., Гиль Г. Б., Янишевский В. С. Слаборелятивистское взаимодействие заряженных частиц и атомов в среде // Сб. "Вопросы квантовой теории конденсированных сред".— Кишинев: Штиинца, 1990.— С. 74-83.
 915. Ткачук В. М., Футорский Д.-Л. Л. К проблеме электронных возбуждений в топологически неупорядоченных системах // Физическая электроника.— Львов, 1990.— Вып. 41.— С. 10-16.
 916. Ткачук В. М. Термодинамические функции и динамика структурно неупорядоченных спиновых систем: Автореф. дис…. канд. фіз.-мат. наук. 01.04.02 / КГУ им. Т. Г. Шевченко.— Киев, 1990.— 18 с.
 917. Стасюк И. В., Швайка А. М., Мохняк С. М. Исследование низкочастотной динамики решетки и особенностей рассеяния нейтронов в несоразмерных кристаллических структурах// Препринт/АН УССР. Ин-т теор. физики: ИТФ-90-33Р.— Киев, 1990.— 35 с.
 918. Shvaika A. M., Mokhnyak S. M. Peculiarities of inelastic neutron scattering and lattice dynamics of long-period and incommensurate crystal structures // Тез. докл. "1 советско-польский симпозиум по физике сегнетоэлектриков и родственных материалов", Львов, 1989 г.— Киев, 1990.— С. 176.
 919. Stasyuk I. V., Shvaika A. M., Mokhnyak S. M. Gyration in centrosymmetric periodically inhomogeneous media// Тез. докл. "1 советско-польский симпозиум по физике сегнетоэлектриков и родственных материалов", Львов, 1989 г.— Киев, 1990.— С. 228.
 920. Стасюк І. В., Швайка А. М., Мохняк С. М. Гірація в кристалах з періодичною модуляцією структури// Тези доп. респ. наук.-техн. конф. "Параметрична кристалооптика та її застосування", Карпати, 1990 р.— Львів, 1990.— С. 46.
 921. Stasyuk I. V., Shvaika A. M., Mokhnyak S. M. ?? Peculiarities of dynamics and neutron scattering in incommensurate crystal structures// Europhys. Conf. Abstr. "10th Gen. Conf. of the Condensed Matter Division".— Lisboa (Portugal), 1990.— P. ??.
 922. Бабий Б. Т., Гирняк М. Б., Рыкалюк Р. Е. ?? Исследование содержания свинца на Солнце.— Депонирована в УкрНИИНТИ №318-Ук90.
 923. Бабий Б. Т., Гирняк М. Б., Рыкалюк Р. Е. ?? Исследование содержания хрома на Солнце.— Депонирована в УкрНИИНТИ №319-Ук90.
 924. Бабий Б. Т., Гирняк М. Б., Рыкалюк Р. Е. ?? Исследование содержания ванадия на Солнце.— Депонирована в УкрНИИНТИ №320-Ук90.
 925. Бабий Б. Т., Гирняк М. Б., Ковальчук М. М., Олийнык П. А., Рыкалюк Р. Е. ?? Некоторые аспекты определения содержания химических злементов по спектру фотосферы Солнца.— Депонирована в УкрНИИНТИ №317-Ук90.
 926. Бабий Б. Т., Гирняк М. Б., Рыкалюк Р. Е. ?? Исследование содержания молибдена и рутения на Солнце.— Депонирована в УкрНИИНТИ №316-Ук90.
 927. 1991

 928. Дутчак Я. Й., Якібчук П. М. Молекулярна фізика: Навч. посібник для ун-тів і педвузів.— Київ: НКМ ВО, 1991.— 348 с.
 929. Сеньків М. Т. Векторний і тензорний аналіз: Текст лекцій.— Львів: Ред.-вид. відділ Львівю ун-ту, 1991.— 148 с.
 930. Вакарчук І. О., Марголич І. Ф. Зміна структури рідкого двосортного магнетика під дією магнітного поля // Укр. фіз. журн.— 1991.— Т. 36, №8.— С. 1174-1179.
 931. Вакарчук І. О. Лекції з загальної теорії відносності.— Львів: Вид-во Львів. ун-ту, 1991.— 91 с.
 932. Вакарчук И. А., Ткачук В. М. Локализация элементарных возбуждений в неупорядоченных системах // Современные проблемы статистической физики: Сб. аннот. Всесоюз. конф., Харьков, 14-17 мая 1991 г.— Харьков, 1991.— С. 39.
 933. Вакарчук И. А., Мацкевич П. А. Новые уравнения для структурных факторов. Пространственно однородные системы с парным взаимодействием// Препр./АН УССР. ИТФ; 91-33Р.— Киев, 1991.— 28 с.
 934. Вакарчук И. А., Мацкевич П. А. Расчет структурных факторов классических систем взаимодействующих частиц // Современные проблемы статистической физики: Сб. аннот. Всесоюз. конф., Харьков, 14-17 мая 1991 г.— Харьков, 1991.— С. 37-38.
 935. Вакарчук И. А., Марголыч И. Ф. Температура Кюри двухкомпонентного аморфного ферромагнетика // Современные проблемы статистической физики: Сб. аннот. Всесоюз. конф., Харьков, 14-17 мая 1991 г.— Харьков, 1991.— С. 36.
 936. Вакарчук И. А., Глушак П. А. Численное исследование энергетического спектра возбуждений жидкого НеII// Препр./АН УССР. ИТФ; 91-44Р.— Киев, 1991.— 16 с.
 937. Vakarchuk I. A., Myhal V. M., Tkachuk V. M. Energy Spectrum and Phonon Exсitation Damping in Many-Component Amorphous Solids // Phys. Stat. Sol. (b).— 1991.— Vol. 166.— P. 53-67.
 938. Бабій Б. Т. Про зміни з часом центральних залишкових інтенсивностей фраунгоферових ліній сонячного спектру // Кинем. физ. небесн. тел.— 1991.— Т. 7, №2.— С. 16-22.
 939. Вакарчук І. О., Мигаль В. М. Розрахунок структурних функцій рідких металів у середньосферичному наближенні // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 1991.— Вип. 24: Фізика конденсованих систем.— С. 3-6.
 940. Блажиєвський Л. Ф., Гіль Г. Б., Панасюк Ю. В. Рівняння Ліувілля для слаборелятивістської плазми // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 1991.— Вип. 24: Фізика конденсованих систем.— С. 7-11.
 941. Бабій Б. Т., Рикалюк Р. Є. Про глибини формування неперервного поглинання та фраунгоферових ліній у зоряних атмосферах // Вісн. Львів. ун-ту, серія фізична.— 1991.— Вип. 24: Фізика конденсованих систем.— С. 12-18.
 942. Бабій Б. Т., Янків-Вітковська Л. М. Про емпіричне визначення постійної затухання за еквівалентними ширинами фраунгоферових ліній сонячного спектра // Вісн. Львів. ун-ту. сер. фіз.— 1991.— Вип. 24: Фізика конденсованих систем.— С. 19-24.
 943. Піх С. С., Здрок В. П. Функції Йоста для логарифмічного потенціалу з релятивістськими поправками // Вісник Львів. ун-ту. Сер.фіз.— 1991.— Вип. 24: Фізика конденсованих систем.— С. 25-29.
 944. Піх С. С. Релятивістські функції Йоста // Вісник Львів. ун-ту. Сер.фіз.— 1991.— Вип. 24: Фізика конденсованих систем.— С. 29-32.
 945. Блажиевский Л. Ф. Функциональная формулировка слаборелятивистской статистической механики: Автореферат дис. докт. физ.-мат. н.— Львов, 1991.— 28 с.
 946. Блажиевский Л. Ф., Гиль Г. Б. К динамической теории слаборелятивистских систем заряженных частиц // Современные проблемы статистической физики. Всесоюзн. конф. 14-17 мая 1991 г., Харьков: Сборник аннотаций.— Харьков, 1991.— С. 16-17.
 947. Блажиевский Л. Ф., Семак С. С., Василькив И. Н., Гиль Г. Б. ?? Функциональный подход к статистической механике слаборелятивистских заряженных частиц // Современные проблемы статистической физики. Всесоюзн. конф. 14-17 мая 1991 г., Харьков: Сборник аннотаций.— Харьков, 1991.— С. 18-19.
 948. Пих С. С., Здрок В. П. Спектроскопия кваркония в феноменологической потенциальной модели // Известия вузов. Физика.— 1991.— №7.— С. 21-26;
  Pikh S. S., Zdrok V. P. Quarkonium spectroscopy in the phenomenological potential model // Sov. Phys. J.— 1991.— V. 34, No. 7.— P. 567-571.
 949. Тальянский И. И. О возмущенни зонной плотности состояний точечными дефектами с короткодействующим потенциалом // Физ. тв. тела.— 1991.— Т. 33, вып. 3.— С. 755-762;
  Tal'yanskii I. I. Perturbation of the band density of states by point defects with a short-range potential // Sov. phys., Solid state.— 1991.— Vol. 33, No. 3.— P. 430-434.
 950. Мацкевич П. А. Исследование спиновых и пространственных корреляционных функций в кристаллах и неупорядоченных системах: Автореф. дис…. канд. фіз.-мат. наук. 01.04.02 / ЛГУ им. Ивана Франко.— Львов, 1991.— 18 с.
 951. 1992

 952. Vakarchuk I. A., Matskevych P. A. Calculation of the Spin System Correlation Functions in the Frames of the Functional Integration Method. I. The Ising Model // Phys. Stat. Sol. (b).— 1992.— Vol. 169, No. 1.— P. 203-215.
 953. Vakarchuk I. A., Matskevych P. A. Calculation of the Spin System Correlation Functions in the Frames of the Functional Integration Method. II. The Heisenberg Model // Phys. Stat. Sol. (b).— 1992.— Vol. 170, No. 1.— P. 303-307.
 954. Вакарчук И. А., Мигаль В. М., Ткачук В. М. Влияние ангармонизма на спектр фононных возбуждений в аморфных телах // Изв. РАН. Сер. физ.— 1992.— Т. 56, №3.— С. 183-191.
 955. Вакарчук І. О., Гіль Г. Б. Про розвиток фізичних досліджень на кафедрі теоретичної фізики Львівського університету // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 1992.— Вип. 25: Питання теоретичної та експериментальної фізики.— С. 3-13.
 956. Бабій Б. Т. Дослідження атмосфери спокійного Сонця за профілями фраунгоферових ліній. I. Спостережувальний спектр // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 1992.— Вип. 25: Питання теоретичної та експериментальної фізики.— С. 14-23.
 957. Блажиєвський Л. Ф., Гіль Г. Б., Васильків І. М. Про динаміку і кінетику слаборелятивістських систем заряджених частинок // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 1992.— Вип. 25: Питання теоретичної та експериментальної фізики.— С. 23-40.
 958. Блажиєвський Л. Ф., Семак С. С. До статистичної термодинаміки слаборелятивістських систем заряджених частинок // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 1992.— Вип. 25: Питання теоретичної та експериментальної фізики.— С. 40-49.
 959. Вакарчук І. О. Явище Бозе-Ейнштейнівської конденсації в надплинному Не4 // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 1992.— Вип. 25: Питання теоретичної та експериментальної фізики.— С. 50-58.
 960. Вакарчук І. О., Мигаль В. М., Ткачук В. М. Динамічні і термодинамічні властивості невпорядкованих систем // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 1992.— Вип. 25: Питання теоретичної та експериментальної фізики.— С. 58-70.
 961. Піх С. С. T-матриця і функції Йоста у потенціальних моделях // Вісник Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 1992.— Вип. 25: Питання теоретичної та експериментальної фізики.— С. 71-78.
 962. Тальянський І. І. Дослідження кінетичних процесів і домішкових станів електронів у твердих тілах // Вісник Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 1992.— Вип. 25: Питання теоретичної та експериментальної фізики.— С. 79-88.
 963. Якібчук П. М. Електронні стани у невпорядкованих металах // Вісник Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 1992.— Вип. 25: Питання теоретичної та експериментальної фізики.— С. 88-99.
 964. Блажиевский Л. Ф., Гиль Г. Б. К динамической теории слаборелятивистских систем заряженных частиц // Вопросы атомной науки и техники. Серия: Ядерно-физические исследования (теория и эксперимент).— Харьков, 1992.— Вып. 24.— С. 20-25.
 965. Блажиевский Л. Ф., Гиль Г. Б. Уравнения для функций распределения слаборелятивистской системы заряженных частиц // Сб. "Квантово-полевые методы исследования высокотемпературных сверхпроводников и неупорядоченных систем".— Кишинев: Штиинца, 1992.— С. 41-46.
 966. Blazhievskii L. F., Hil' G. B., Semak S. S. The functional formulation of the statistical mechanics// 12th General conference of the condensed matter division. 6-9 April, 1992, Praha ??.— Praha, 1992.— P. 19-20.
 967. Blazhievskii L. F., Hil' G. B. On the kinetics of the system of particles with the electromagnetic interaction// 12th General conference of the condensed matter division. 6-9 April, 1992, Praha ??.— Praha, 1992.— P. 21.
 968. 1993

 969. Блажиєвський Л. Ф. Операторні методи квантової теорії: Текст лекцій.— Львів: ЛДУ, 1993.— 64 с.
 970. Бородчук А. В., Кулій Т. В. Задачі фізичної олімпіади школярів Львівщини 1993 року.— Львів: ЛДУ, 1993.— ?? с.
 971. Іванків Л. І., Семак С. С. та ін. ?? Тестові завдання з фізики для вступників у Львівський державний університет.— Львів: ЛДУ, 1993.— ?? с.
 972. Vakarchuk I., Margolych I. Influence of the magnetic field on the structure of a liquid two-component magnet // J. Non-Cryst. Solids.— 1993.— Vol. 156-158, Part 1.— P. 201-204.
 973. Іванків Л. І., Семак С. С. З історії розвитку фізики у Львівському університеті // Вісн. Львів. ун-ту.— 1993.— Вип. 26: Розвиток фізичної науки у Львівському університеті.— С. 3-24.
 974. Вакарчук І. О. До теорії λ-переходу в рідкому 4He // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 1993.— Вип. 26: Розвиток фізичної науки у Львівському університеті.— С. 29-38.
 975. Блажиевский Л. Ф. Нетрадиційний метод континуального інтегрування у статистичній фізиці і квантовій механіці // Вісн. Львів. ун-ту.— 1993.— Вип. 26: Розвиток фізичної науки у Львівському університеті.— С. 38-47.
 976. Держко О. В., Крохмальський Т. Є. Щільність станів у одновимірній s=1/2 анізотропній XY-моделі у поперечному полі з випадковими параметрами // Вісн. Львів. ун-ту.— 1993.— Вип. 26: Розвиток фізичної науки у Львівському університеті.— С. 47-58.
 977. Вакарчук І. О., Блажиєвський Л. Ф., Бабій Б. Т., Ключковський Ю. Б., Піх С. С., Попель О. М., Семак С. С., Тальянський І. І., Ткачук В. В[М]., Якібчук П. М. Пам'яті Михайла Теодоровича Сеньківа // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 1993.— Вип. 26: Розвиток фізичної науки у Львівському університеті.— С. 138-139.
 978. Вакарчук І., Блажиєвський Л., Ключковський Ю., Піх С., Попель О., Синюшко В., Семак С., Стасюк І., Рикалюк Р., Тальянський І., Ткачук В., Якібчук П. Пам'яті Богдана Теофіловича Бабія // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 1993.— Вип. 26: Розвиток фізичної науки у Львівському університеті.— С. 147-148.
 979. Бабій. М. М., Стоділка М. І. Вплив часткового перерозподілу за частотами на утворення резонансних ліній Na I, Mg І в атмосфері спокійного Сонця // Кинем. физ. небес. тел.— 1993.— Т. 9, №4.— С. 58-69.
 980. Бабій Б. Т., Ковальчук М. М., Рикалюк Р. Є. Теоретичне дослідження лінії поглинання гелію λ 1083 нм в атмосфері спокійного Сонця // Кинем. физ. небес. тел.— 1993.— Т. 9, №4.— С. 70-78.
 981. Duviryak A. A., Kluchkovsky Yu. B. Covariant coordinates in relativistic Hamiltonian mechanics // Physics in Ukraine, International Conference. Kiev, 22-27 June 1993: Proceedings. Contributed papers.— Kiev: Bogolyubov Institute for Theoretical Physics, 1993.— [Vol. 1:] Physics of Elementary Particles and Quantum Field Theory. General Problems.— P. 29-32.
 982. Pikh S. S. A potential models for quarkonium // Physics in Ukraine, International Conference. Kiev, 22-27 June 1993: Proceedings. Contributed papers.— Kiev: Bogolyubov Institute for Theoretical Physics, 1993.— [Vol. 1:] Physics of Elementary Particles and Quantum Field Theory. General Problems.— P. 79-82.
 983. Tkachuk V. M. Supersymmetry in the problem of electron motion in an axially symmetric magnetic field // Physics in Ukraine, International Conference. Kiev, 22-27 June 1993: Proceedings. Contributed papers.— Kiev: Bogolyubov Institute for Theoretical Physics, 1993.— [Vol. 1:] Physics of Elementary Particles and Quantum Field Theory. General Problems.— P. 106-109.
 984. Ivankiv L. I., Semak S. S. From the history of physical research development in Lviv University // Physics in Ukraine, International Conference. Kiev, 22-27 June 1993: Proceedings. Contributed papers.— Kiev: Bogolyubov Institute for Theoretical Physics, 1993.— [Vol. 1:] Physics of Elementary Particles and Quantum Field Theory. General Problems.— P. 166-169.
 985. Vakarchuk I. O. Education and preparing of specialist in physics in Lviv University // Physics in Ukraine, International Conference. Kiev, 22-27 June 1993: Proceedings. Contributed papers.— Kiev: Bogolyubov Institute for Theoretical Physics, 1993.— [Vol. 1:] Physics of Elementary Particles and Quantum Field Theory. General Problems.— P. 187.
 986. Blazhievsky L. F. The functional formulation of the statistical mechanics // Physics in Ukraine, International Conference. Kiev, 22-27 June 1993: Proceedings. Contributed papers.— Kiev: Bogolyubov Institute for Theoretical Physics, 1993.— [Vol. 3:] Statistical Physics and Phase Transitions.— P. 17-20.
 987. Blazhievsky L. F., Hil' H. B., Semak S. S. Towards some problems of weakly relativistic statistical mechanics construction // Physics in Ukraine, International Conference. Kiev, 22-27 June 1993: Proceedings. Contributed papers.— Kiev: Bogolyubov Institute for Theoretical Physics, 1993.— [Vol. 3:] Statistical Physics and Phase Transitions.— P. 21-24.
 988. Vakarchuk I. O. Bose-Einstein condensation in superfluid helium-4 // Physics in Ukraine, International Conference. Kiev, 22-27 June 1993: Proceedings. Contributed papers.— Kiev: Bogolyubov Institute for Theoretical Physics, 1993.— [Vol. 3:] Statistical Physics and Phase Transitions.— P. 145-148.
 989. Vakarchuk I. O., Margolych I. F. The study of two-sort amorphous and liquid magnets // Physics in Ukraine, International Conference. Kiev, 22-27 June 1993: Proceedings. Contributed papers.— Kiev: Bogolyubov Institute for Theoretical Physics, 1993.— [Vol. 3:] Statistical Physics and Phase Transitions.— P. 149.
 990. Vakarchuk I. A., Matskevych P. A. Structure factors and thermodynamical properties of the simple classical liquids // Physics in Ukraine, International Conference. Kiev, 22-27 June 1993: Proceedings. Contributed papers.— Kiev: Bogolyubov Institute for Theoretical Physics, 1993.— [Vol. 3:] Statistical Physics and Phase Transitions.— P. 150-153.
 991. Vakarchuk I. O., Tkachuk V. M., Myhal V. M. Dynamical and thermodynamical properties of disordered systems // Physics in Ukraine, International Conference. Kiev, 22-27 June 1993: Proceedings. Contributed papers.— Kiev: Bogolyubov Institute for Theoretical Physics, 1993.— [Vol. 3:] Statistical Physics and Phase Transitions.— P. 154-157.
 992. Yakibchuk P. M., Vakarchuk S. O., Furman V. V. Election states in the disordered metals // Physics in Ukraine, International Conference. Kiev, 22-27 June 1993: Proceedings. Contributed papers.— Kiev: Bogolyubov Institute for Theoretical Physics, 1993.— [Vol. 3:] Statistical Physics and Phase Transitions.— P. 175-178.
 993. Vakarchuk I. O., Myhal V. M., Tkachuk V. M. Electron-phonon interaction influence on phonon and electron excitations in amorphous metals // Physics in Ukraine, International Conference. Kiev, 22-27 June 1993: Proceedings. Contributed papers.— Kiev: Bogolyubov Institute for Theoretical Physics, 1993.— [Vol. 5:] Low Temperature Physics.— P. 267-270.
 994. Мигаль В. М. Розрахунок фононного і електронного спектрів та просторових кореляційних функцій невпорядкованих систем зі структурою рідинного типу: Автореф. дис…. канд. фіз.-мат. наук. 01.04.02 / ЛДУ ім. Івана Франка.— Львів, 1993.— 19 с.
 995. Іванків Л. І., Семак С. С. Наукові дослідження на фізичному факультеті Львівського університету // Ювілейна наукова конференція, присвячена 40-річчю фізичного факультету: Тез. доп., Львів, 27-28 трав. 1993 р. (Секція "Теоретична фізика і астрофізика").— Львів, 1993.— С. 3.
 996. Блажиєвський Л. Ф. Про одне формулювання статистичної механіки // Ювілейна наукова конференція, присвячена 40-річчю фізичного факультету: Тез. доп., Львів, 27-28 трав. 1993 р. (Секція "Теоретична фізика і астрофізика").— Львів, 1993.— С. 4.
 997. Блажиєвський Л. Ф., Васильків І. М. Континуальні інтеграли для температурних функцій Гріна статистичної механіки // Ювілейна наукова конференція, присвячена 40-річчю фізичного факультету: Тез. доп., Львів, 27-28 трав. 1993 р. (Секція "Теоретична фізика і астрофізика").— Львів, 1993.— С. 5.
 998. Блажиєвський Л. Ф., Гіль Г. Б., Петрук О. Л. Екранування електромагнітних взаємодій і зовнішніх полів у редукованій динаміці слаборелятивістських систем заряджених частинок // Ювілейна наукова конференція, присвячена 40-річчю фізичного факультету: Тез. доп., Львів, 27-28 трав. 1993 р. (Секція "Теоретична фізика і астрофізика").— Львів, 1993.— С. 6.
 999. Блажиєвський Л. Ф., Янішевський В. С. Канонічне перетворення Боголюбова в теорії слаборелятивістської плазми // Ювілейна наукова конференція, присвячена 40-річчю фізичного факультету: Тез. доп., Львів, 27-28 трав. 1993 р. (Секція "Теоретична фізика і астрофізика").— Львів, 1993.— С. 7.
 1000. Вакарчук І. О. До теорії λ-переходу в рідкому 4He // Ювілейна наукова конференція, присвячена 40-річчю фізичного факультету: Тез. доп., Львів, 27-28 трав. 1993 р. (Секція "Теоретична фізика і астрофізика").— Львів, 1993.— С. 8.
 1001. Вакарчук І. О., Глушак П. А. Бозе-конденсат в надплинному Не4 при низьких температурах // Ювілейна наукова конференція, присвячена 40-річчю фізичного факультету: Тез. доп., Львів, 27-28 трав. 1993 р. (Секція "Теоретична фізика і астрофізика").— Львів, 1993.— С. 9.
 1002. Вакарчук І. О., Кулій Т. В. Вплив взаємодії твердих сфер на утворення бозе-конденсату // Ювілейна наукова конференція, присвячена 40-річчю фізичного факультету: Тез. доп., Львів, 27-28 трав. 1993 р. (Секція "Теоретична фізика і астрофізика").— Львів, 1993.— С. 10.
 1003. Вакарчук І. О., Марголич І. Ф. Магнітні і структурні кореляційні функції рідкого багатосортного магнетика // Ювілейна наукова конференція, присвячена 40-річчю фізичного факультету: Тез. доп., Львів, 27-28 трав. 1993 р. (Секція "Теоретична фізика і астрофізика").— Львів, 1993.— С. 11.
 1004. Вакарчук І. О., Мацкевич П. О. Розрахунок структурних факторів класичних систем // Ювілейна наукова конференція, присвячена 40-річчю фізичного факультету: Тез. доп., Львів, 27-28 трав. 1993 р. (Секція "Теоретична фізика і астрофізика").— Львів, 1993.— С. 12.
 1005. Вакарчук І. О., Мигаль В. М., Ткачук В. М. Фононні та електронні збудження в аморфних металах з врахуванням електрон-фононної взаємодії // Ювілейна наукова конференція, присвячена 40-річчю фізичного факультету: Тез. доп., Львів, 27-28 трав. 1993 р. (Секція "Теоретична фізика і астрофізика").— Львів, 1993.— С. 13.
 1006. Васильків І. М. Слаборелятивістські віріальні розклади // Ювілейна наукова конференція, присвячена 40-річчю фізичного факультету: Тез. доп., Львів, 27-28 трав. 1993 р. (Секція "Теоретична фізика і астрофізика").— Львів, 1993.— С. 14.
 1007. Гіль Г. Б. До кінетичної теорії слаборелятивістської плазми з багаточастинковими електромагнітними взаємодіями // Ювілейна наукова конференція, присвячена 40-річчю фізичного факультету: Тез. доп., Львів, 27-28 трав. 1993 р. (Секція "Теоретична фізика і астрофізика").— Львів, 1993.— С. 16.
 1008. Гіль Г. Б., Максимов А. Т. Рівняння Ліувілля слаборелятивістської плазми // Ювілейна наукова конференція, присвячена 40-річчю фізичного факультету: Тез. доп., Львів, 27-28 трав. 1993 р. (Секція "Теоретична фізика і астрофізика").— Львів, 1993.— С. 17.
 1009. Піх С. С. Спектроскопія мас адронів в потенціальній моделі // Ювілейна наукова конференція, присвячена 40-річчю фізичного факультету: Тез. доп., Львів, 27-28 трав. 1993 р. (Секція "Теоретична фізика і астрофізика").— Львів, 1993.— С. 30.
 1010. Попель О. М., Кнігініцький О. В. Розрахунок коливних спектрів просторово-обмежених систем атомів // Ювілейна наукова конференція, присвячена 40-річчю фізичного факультету: Тез. доп., Львів, 27-28 трав. 1993 р. (Секція "Теоретична фізика і астрофізика").— Львів, 1993.— С. 33.
 1011. Семак С. С. Розподіл Гіббса для слаборелятивістської системи заряджених частинок // Ювілейна наукова конференція, присвячена 40-річчю фізичного факультету: Тез. доп., Львів, 27-28 трав. 1993 р. (Секція "Теоретична фізика і астрофізика").— Львів, 1993.— С. 35.
 1012. Тальянський І. І. Домішкові електронні стани в кристалях із сферично-симетричними зонами // Ювілейна наукова конференція, присвячена 40-річчю фізичного факультету: Тез. доп., Львів, 27-28 трав. 1993 р. (Секція "Теоретична фізика і астрофізика").— Львів, 1993.— С. 37.
 1013. Ткачук В. М. Суперсиметрія задачі про рух електрона в аксіальносиметричному магнітному полі // Ювілейна наукова конференція, присвячена 40-річчю фізичного факультету: Тез. доп., Львів, 27-28 трав. 1993 р. (Секція "Теоретична фізика і астрофізика").— Львів, 1993.— С. 38.
 1014. Якібчук П. М., Вакарчук С. О., Фурман В. В. Дослідження електронного спектру невпорядкованих металів // Ювілейна наукова конференція, присвячена 40-річчю фізичного факультету: Тез. доп., Львів, 27-28 трав. 1993 р. (Секція "Теоретична фізика і астрофізика").— Львів, 1993.— С. 40.
 1015. Якібчук П. М., Вакарчук С. О., Фурман В. В., Ховтанецький М. І. Вплив нелокальності модельного псевдопотенціалу на енергетичний спектр і густину станів невпорядкованих металів // Ювілейна наукова конференція, присвячена 40-річчю фізичного факультету: Тез. доп., Львів, 27-28 трав. 1993 р. (Секція "Теоретична фізика і астрофізика").— Львів, 1993.— С. 41.
 1016. Бабій Б. Т., Кормило Г. П., Рикалюк Р. Є. Про півширини фраунгоферових ліній кальцію та скандію в сонячному спектрі // Ювілейна наукова конференція, присвячена 40-річчю фізичного факультету: Тез. доп., Львів, 27-28 трав. 1993 р. (Секція "Теоретична фізика і астрофізика").— Львів, 1993.— С. 46.
 1017. Бабій Б. Т., Олійник П. О. Пошук закономірностей в поведінці фраунгоферових ліній сонячного спектру // Ювілейна наукова конференція, присвячена 40-річчю фізичного факультету: Тез. доп., Львів, 27-28 трав. 1993 р. (Секція "Теоретична фізика і астрофізика").— Львів, 1993.— С. 47.
 1018. Ковальчук М. М., Бабій Б. Т., Гірняк М. Е. ?? Діагностика сонячної атмосфери по слабких лініях // Ювілейна наукова конференція, присвячена 40-річчю фізичного факультету: Тез. доп., Львів, 27-28 трав. 1993 р. (Секція "Теоретична фізика і астрофізика").— Львів, 1993.— С. 55.
 1019. Максимов А. Т. Про еволюцію слаборелятивістської плазми // Ювілейна наукова конференція, присвячена 40-річчю фізичного факультету: Тез. доп., Львів, 27-28 трав. 1993 р. (Секція "Теоретична фізика і астрофізика").— Львів, 1993.— С. 69.
 1020. Вакарчук І. О. Бозе-конденсація і λ-перехід у рідкому 4He // Структура і фізичні властивості невпорядкованих систем: Тез. доп. І. Укр. конф., Львів, 12-16 жовт. 1993 р.— Львів, 1993.— Ч. 1: Теорія невпорядкованих систем і їх чисельне моделювання. Експериментальні дослідження структури і властивостей рідин.— С. 5.
 1021. Блажиєвський Л. Ф. До статистичної термодинаміки сильно неідеальної плазми // Структура і фізичні властивості невпорядкованих систем: Тез. доп. І. Укр. конф., Львів, 12-16 жовт. 1993 р.— Львів, 1993.— Ч. 1: Теорія невпорядкованих систем і їх чисельне моделювання. Експериментальні дослідження структури і властивостей рідин.— С. 22.
 1022. Ткачук В. М. Основний стан електрона у випадковому потенціалі // Структура і фізичні властивості невпорядкованих систем: Тез. доп. І. Укр. конф., Львів, 12-16 жовт. 1993 р.— Львів, 1993.— Ч. 1: Теорія невпорядкованих систем і їх чисельне моделювання. Експериментальні дослідження структури і властивостей рідин.— С. 24.
 1023. Вакарчук І. О., Мигаль В. М., Ткачук В. М. Фононні та електронні збудження в невпорядкованих системах // Структура і фізичні властивості невпорядкованих систем: Тез. доп. І. Укр. конф., Львів, 12-16 жовт. 1993 р.— Львів, 1993.— Ч. 1: Теорія невпорядкованих систем і їх чисельне моделювання. Експериментальні дослідження структури і властивостей рідин.— С. 27.
 1024. Блажиєвський Л. Ф., Гіль Г. Б. Запізнювання взаємодії і динаміка плазмово-молекулярних та конденсованих невпорядкованих систем // Структура і фізичні властивості невпорядкованих систем: Тез. доп. І. Укр. конф., Львів, 12-16 жовт. 1993 р.— Львів, 1993.— Ч. 1: Теорія невпорядкованих систем і їх чисельне моделювання. Експериментальні дослідження структури і властивостей рідин.— С. 50.
 1025. Вакарчук І. О., Марголич І. Ф. Зсув спінодалі рідкого двосортного магнетика під дією зовнішнього магнітного поля // Структура і фізичні властивості невпорядкованих систем: Тез. доп. І. Укр. конф., Львів, 12-16 жовт. 1993 р.— Львів, 1993.— Ч. 1: Теорія невпорядкованих систем і їх чисельне моделювання. Експериментальні дослідження структури і властивостей рідин.— С. 65.
 1026. Якібчук П. М., Вакарчук С. О., Фурман В. В., Жовтанецький М. І. Електрон-іонний псевдопотенціал рідкоземельних металів // Структура і фізичні властивості невпорядкованих систем: Тез. доп. І. Укр. конф., Львів, 12-16 жовт. 1993 р.— Львів, 1993.— Ч. 1: Теорія невпорядкованих систем і їх чисельне моделювання. Експериментальні дослідження структури і властивостей рідин.— С. 67.
 1027. Вакарчук І. О., Мигаль В. М., Ткачук В. М. Спектри фононних та електронних збуджень аморфних металів з врахуванням електрон-фононної взаємодії // Спектроскопія молекул та кристалів: Тез. доп. 11-ої Укр. школи-семінару, Харків, 10-16 трав. 1993 р.— Київ, 1993.— С. 43.
 1028. Blazhievsky L. F., Gill G. B. The interaction retardation effects in the electron gas kinetics // Ukrainian-French Symposium "Condensed Matter: Science and Industry", Lviv, 20-27 February 1993: Abstracts, Information and Participants.— Lviv, 1993.— P. 134.
 1029. Myhal V. M. The influence of the electron-phonon interaction on the electron[ ]excitation spectrum in amorphous metals // Ukrainian-French Symposium "Condensed Matter: Science and Industry", Lviv, 20-27 February 1993: Abstracts, Information and Participants.— Lviv, 1993.— P. 165.
 1030. Vakarchuk I. O. Magnetism in the Structurally Disordered Systems // Ukrainian-French Symposium "Condensed Matter: Science and Industry", Lviv, 20-27 February 1993: Abstracts, Information and Participants.— Lviv, 1993.— P. 195.
 1031. Blazhievsky L. F., Gill G. B., Semak S. S., Vasilkiv I. M. Magnetic properties of weakly relativistic electron gas // Ukrainian-French Symposium "Condensed Matter: Science and Industry", Lviv, 20-27 February 1993: Abstracts, Information and Participants.— Lviv, 1993.— P. 196.
 1032. Vakarchuk I. O., Matskevych P. A. Calculation of the Classical System Structure Factors. The Correlations Approximation // Ukrainian-French Symposium "Condensed Matter: Science and Industry", Lviv, 20-27 February 1993: Abstracts, Information and Participants.— Lviv, 1993.— P. 218.
 1033. Vakarchuk I. O., Tkachuk V. M., Kuliy T. V. The Influence of Mean Atomic Momenta Structural Fluctuations on the Spectrum and Damping of Spin Waves in Amorphous Ferromagnets // Ukrainian-French Symposium "Condensed Matter: Science and Industry", Lviv, 20-27 February 1993: Abstracts, Information and Participants.— Lviv, 1993.— P. 219.
 1034. Vakarchuk I. O., Margolych I. F. Magnetic Field Shift of the Two-Component Liquid Magnet Spinodale // Ukrainian-French Symposium "Condensed Matter: Science and Industry", Lviv, 20-27 February 1993: Abstracts, Information and Participants.— Lviv, 1993.— P. 220.
 1035. 1994

 1036. Ткачук В. М. Суперсиметрія в квантовій механіці: Текст лекцій.— Львів: Ред.-вид. відділ Львів. ун-ту, 1994.— 66 с.
 1037. Vakarchuk I. O., Myhal V. M., Tkachuk V. M. Electron-Phonon Interaction Influence on Electron and Phonon Excitations in Amorphous Metals // Phys. Stat. Sol. (b).— 1994.— Vol. 185, N2.— P. 101-115.
 1038. Vakarchuk I. O., Tkachuk V. M., Kuliy T. V. The influence of spins' structural fluctuationon the spectrum and damping of spin waves in amorphous ferromagnets // Condens. Matter Phys.— 1994.— P. 176-180.
 1039. Бабій Б. Т., Олійник П. О. Про залежність півширин та еквівалентних ширин фраунгоферових ліній кисню в сонячному спектрі від їх потенціалів збудження // Кинем. физ. небес. тел.— 1994.— Т. 10, №4.— С. 48-50.
 1040. Васильків І. М. Функції розподілу та просторово-часові кореляційні функції слаборелятивістської плазми: Автореф.дис…. канд. фіз.-мат. наук: 01.04.02 / Львівський ун-т ім. І.Франка.— Львів, 1994.— 17 с.
 1041. Tkachuk V. M. The Supersymmetry Representation for Correlation Function of Disordered Systems.// Preprint ESI92, ftp://ftp.esi.ac.at/pub/Preprints/esi092.ps.— Vienna, 1994.— 12 p.
 1042. Блажиевский Л. Ф., Гиль Г. Б., Янишевский В. С. Об одном способе получения групповых разложений в статистический физике// Препринт ІФКС-94-7Р.— Львов, 1994.— 17 с.
 1043. Вакарчук І. О., Глушак П. А. Середня кінетична енергія та вміст Бозе-конденсату в надплинному 4He при низьких температурах// Препринт. Інститут фізики конденсованих систем НАНУ: ІФКС-94-10У.— Львів, 1994.— 40 с.
 1044. Вакарчук І. О., Рикалюк Р. Є., Янків-Вітковська Л. М. До питання постійної загасання в теорії розширення спектральних ліній атомів// Тез. доп. наук. конф., присвяченої 225-річчю заснування Астрономічної обсерваторії Львівського університету, Львів, 8-10 груд. 1994 р.— Львів, 1994.— С. 14-15.
 1045. Vakarchuk I. O., Margolych I. F. Curie Temperature of Two-Sort Amorphous Magnets // Intern. Conf. on Magnetism 22-26 August 1994, Warsaw, Poland: Programme and Abstracts.— Poznań: Ośrodek Wydawnictw Naukowych, 1994.— P. ??.
 1046. Vakarchuk I. O., Myhal V. M., Tkachuk V. M. Electron Excitations in Amorphous Metals // Intern. Conf. on Magnetism 22-26 August 1994, Warsaw, Poland: Programme and Abstracts.— Poznań: Ośrodek Wydawnictw Naukowych, 1994.— P. 212.
 1047. Vakarchuk I. O., Tkachuk V. M., Kuliy T. V. The Influence of Structure Disorder on Mean Atomic Momentum Fluctuations and a Spin-Wave Spectrum // Intern. Conf. on Magnetism 22-26 August 1994, Warsaw, Poland: Programme and Abstracts.— Poznań: Ośrodek Wydawnictw Naukowych, 1994.— P. 211.
 1048. Бабій Б. Т., Кормило Г. П., Рикалюк Р. Є. ?? Вміст кальцію на Сонці і постійна загасання// Тези ювілейної наук. конференції 8-10 грудня 1994 р., м. Львів.— С. ??.
 1049. 1995

 1050. Тальянський І. І. Методи математичної фізики. Ч. 1. Теорія функцій комплексної змінної. Узагальнені функції: Тексти лекцій.— Львів: Ред-вид. відділ Львівського ун-ту, 1995.— 70 с.
 1051. Вакарчук І. О., Рикалюк Р. Є., Янків-Вітковська Л. М. Розрахунок впливу поствандервальсівських мультипольних взаємодій на температурну залежність постійної загасання спектральних ліній атомів // Інформаційний бюлетень Української астрономічної асоціації.— 1995.— №7.— С. 86-87.
 1052. Vakarchuk I. O. Density matrix of the system of identical particles, interacting via oscillator forces // Condens. Matter Phys.— 1995.— Iss. 5.— P. 203-209.
 1053. Vakarchuk I., Tkachuk V., Kuliy T. The influence of structure disorder on mean atomic momentum fluctuations and a spin-wave spectrum// arXiv preprint cond-mat/9502042.— 5 p.
 1054. Vakarchuk I. O., Tkachuk V. M., Kuliy T. V. Structure disordered and spin waves in amorphous ferromagnets// International Workshop on crystal-field effects in transition-metal systems. Kraków, 13-15 Oсt. 1995.— Kraków, 1995.— P. 27.
 1055. Tkachuk V. M., Kuliy T. V. Spin-Wave Stiffness Constant in Amorphous Ferromagnets// International Workshop on crystal-field effects in transition-metal systems. Kraków, 13-15 Oсt. 1995.— Kraków, 1995.— P. 27.
 1056. Vakarchuk I. O., Tkachuk V. M., Kuliy T. V. The influence of structure disorder on mean atomic momentum fluctuations and the spin-wave spectrum // J. Magn. Magn. Matter.— 1995.— Vol. 146, Iss. 1-2.— P. 191-194.
 1057. Blazhyjevskii L. F. Field aspects of the method of collective variables for the system of charged particles // Condens. Matter Phys.— 1995.— Iss. 6.— P. 23-34.
 1058. Tkachuk V. M. The supersymmetry representation for correlation functions of disordered systems // Condens. Matter Phys.— 1995.— Iss. 6.— P. 123-136.
 1059. Блажиєвський Л. Ф., Васильків М. І., Гіль Г. Б. Континуальний інтеграл для температурних функцій Гріна // Вісн. Львів. ун-ту.— 1995.— вип. 27.— С. 3-6.
 1060. Фурман В. В., Якібчук П. М., Вакарчук С. О. Вплив нелокальності псевдопотенціалу на фізичні властивості металів // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 1995.— Вип. 27.— С. 6-11.
 1061. Ровенчак А. А., Піх С. С. Траєкторії Редже у потенціальній моделі // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 1995.— Вип. 27.— С. 11-15.
 1062. Бабій Б. Т., Рикалюк Р. Є., Янків-Вітковська Л. М. Про залежність сталої затухання від атомних та спостережуваних характеристик фраунгоферових ліній заліза в сонячному спектрі // Вісн. Львів. ун-ту. сер. фіз.— 1995.— Вип. 27.— С. 15-17.
 1063. Держко О. В., Крохмальський Т. Є. Динамічні властивості одновимірної s=1/2 анізотропної XY-моделі у поперечному полі з випадковими параметрами // Вісн. Львів. ун-ту. сер. фіз.— 1995.— Вип. 27.— С. 21-26.
 1064. Blazhievsky L. F., Hil' H. B., Vasil'kiv I. M. Many-particle correlation effects and magnetism of weakly relativistic electron gas// Abstracts of European magnetic materials and applications conference.— Vienna, 1995.— P. 172-173.
 1065. Блажиєвський Л. Ф., Гіль Г. Б., Янішевський В. С. Релятивістська взаємодія атомів у конденсованому середовищі// Тези доповідей Міжнародної наукової конференції, присвяченої 150-річчю від дня народження видатного українського фізика і електротехніка Івана Пулюя.— Львів, 1995.— С. 86-87.
 1066. Блажиєвський Л. Ф., Гіль Г. Б., Васильків І. М. До кінетики та гідродинаміки слаборелятивістських систем заряджених частинок із врахуванням електромагнітної взаємодії// Тези доповідей Міжнародної наукової конференції, присвяченої 150-річчю від дня народження видатного українського фізика і електротехніка Івана Пулюя.— Львів, 1995.— С. 87-88.
 1067. Блажиєвський Л. Ф., Гіль Г. Б., Семак С. С. Про нерівноважну статистичну термодинаміку анізотропної слаборелятивістської плазми// Тези доповідей Міжнародної наукової конференції, присвяченої 150-річчю від дня народження видатного українського фізика і електротехніка Івана Пулюя.— Львів, 1995.— С. 89.
 1068. Фурман В. В. Оптимізація вибору параметрів нелокального модельного псевдопотенціалу// Тези доповідей Міжнародної наукової конференції, присвяченої 150-річчю від дня народження видатного українського фізика і електротехніка Івана Пулюя.— Львів, 1995.— С. ??.
 1069. Якібчук П. М., Фурман В. В. ?? Врахування впливу нелокальності у розрахунках фізичних властивостей перехідних металів// Тези доповідей Міжнародної наукової конференції, присвяченої 150-річчю від дня народження видатного українського фізика і електротехніка Івана Пулюя.— Львів, 1995.— С. ??.
 1070. Вакарчук І. О., Янків-Вітковська Л. П., Рикалюк Р. Є. ?? Вплив поствандерваальсівської взаємодії на величину постійної загасання // Тези ювілейної наук. конференції 17-19 травня 1995 р., м. Київ.— С. ??.
 1071. Vakarchuk I. O. Statistical operator of a system of interacting identical particles in coordinate representation // International Workshop on Statistical Physics and Condensed Matter Theory: Programme and Abstracts. September 11-14, 1995, Lviv, Ukraine.— P. 32.
 1072. Blazhievsky L. F. On the connection between the collective variables method and the field theory // International Workshop on Statistical Physics and Condensed Matter Theory: Programme and Abstracts. September 11-14, 1995, Lviv, Ukraine.— P. 59.
 1073. Blazhievsky L. F., Hil' H. B. New field form of dynamics of charged particles systems // International Workshop on Statistical Physics and Condensed Matter Theory: Programme and Abstracts. September 11-14, 1995, Lviv, Ukraine.— P. 60.
 1074. Hil' H. B., Vasil'kiv I. M. Generalization of Bogolubov generating functional method on the case of weakly relativistic charged particles systems // International Workshop on Statistical Physics and Condensed Matter Theory: Programme and Abstracts. September 11-14, 1995, Lviv, Ukraine.— P. 62.
 1075. Vakarchuk I., Margolych The study of two-component liquid and amorphous magnets // International Workshop on Statistical Physics and Condensed Matter Theory: Programme and Abstracts. September 11-14, 1995, Lviv, Ukraine.— P. 94.
 1076. Talyansky I. Calculation of crystal Green's function for semiparabolic density of states model // International Workshop on Statistical Physics and Condensed Matter Theory: Programme and Abstracts. September 11-14, 1995, Lviv, Ukraine.— P. 107.
 1077. 1996

 1078. Тальянський І. І. Методи математичної фізики. Ч. 2. Рівняння математичної фізики. Операційне числення. Варіаційне числення: Тексти лекцій.— Львів: Ред-вид. відділ Львівського ун-ту, 1996.— 67 с.
 1079. Вакарчук І. О., Кулій Т. В., Кнігініцький О. В., Ткачук В. М. Збірник задач з квантової механіки.— Львів: Вид-во ЛДУ, 1996.— 32 с. .
 1080. Вакарчук І. О., Глушак П. А. Розрахунок термодинамічних функцій надплинного 4He при низьких температурах. 1. Вільна енергія // Укр. фіз. журн.— 1996.— Т. 41, №5-6.— С. 569-576.
 1081. Блажиєвський Л. Ф., Гіль Г. Б., Семак С. С. Деякі особливості побудови слаборелятивістської статистичної механіки // Журн. фіз. дослідж.— 1996.— Т. 1, №1.— С. 1-11.
 1082. Вакарчук І. О. Статистичний оператор системи тотожних взаємодіючих частинок у координатному зображенні // Журн. фіз. дослідж.— 1996.— Т. 1, №1.— С. 25-38.
 1083. Tkachuk V. M., Vakarchuk S. I. The N = 4 supersymmetry of electron in the magnetic field // J. Phys. Stud.— 1996.— Vol. 1, No. 1.— P. 39-41.
 1084. Тальянський І. І. Дослідження коливань кристалічної ґратки за допомогою кластерів з циклічними граничними умовами // Журн. фіз. дослідж.— 1996.— Т. 1, №1.— С. 106-109.
 1085. Фурман В. В., Якібчук П. М. Псевдопотенціал у методі фазових функцій. Структура модельного псевдопотенціалу перехідних та рідкісноземельних металів // Журн. фіз. дослідж.— 1996.— Т. 1, №1.— С. 134-147.
 1086. Піх С. С., Савватєєв І. М. Релятивістська модель мезонів // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 1996.— Вип. 28.— С. 3-5.
 1087. Якібчук П. М. Атомні властивості благородних металів // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 1996.— Вип. 28.— С. 5-7.
 1088. Блажиєвський Л., Гіль Г., Семак С. Термодинамічна еквівалентність і гамільтоновий статистичний опис слаборелятивістичних систем заряджених частинок // Фіз. зб. НТШ.— 1996.— Т. 2.— С. 261-268.
 1089. Дувіряк А., Ключковський Ю. Групові методи у релятивістичній гамільтоновій динаміці // Фіз. зб. НТШ.— 1996.— Т. 2.— С. 290-296.
 1090. Бабій Б. Т., Рикалюк Р. Є. Оптичні глибини утворення фраунгоферових ліній сонячного спектру: результати обчислень та інтерпретація// Препринт № 2-96. Центр математичного моделювання ІППММ ім. Я. С. Підстригача НАН України.— Львів, 1996.— 51 с.
 1091. Попель О. М. Про життєвий шлях Богдана Бабія // Сонячна атмосфера у фраунгоферових лініях: Тези доповідей наук. конф. присвяч. пам'яті Б. Бабія (1936-1993), м. Львів, 21-23 жовт. 1996.— Львів: ЛДУ, 1996.— С. 9-10.
 1092. Вакарчук І. О., Янків-Вітковська Л. М. Дослідження температурної залежності сталої загасання спектральних ліній атомів // Сонячна атмосфера у фраунгоферових лініях: Тез. доп. наук. конф., присвяченої пам'яті Богдана Теофіловича Бабія, Львів, 21-23 жовт. 1996 р.— Львів, 1996.— С. 28.
 1093. 1997

 1094. Попель О. М. Методичні вказівки до вивчення спецдисц. "Симетрія у фізиці" для студентів III курсу фізичного факультету: 3. Застосування теорії груп в теорії малих коливань ідеальних кристалів та полекул. Класифікація коливного спектру.— Львів: ЛДУ, 1997.— 14 с.
 1095. Попель О. М. Методичні вказівки до вивчення спецдисц. "Симетрія у фізиці" для студентів III курсу фізичного факультету: 4. Застосування теорії груп в теорії малих коливань ідеальних кристалів та полекул. Розрахунок частот і векторів поляризації.— Львів: ЛДУ, 1997.— 17 с.
 1096. Tkachuk V. M., Vakarchuk S. I. Supersymmetry of the electron in a three-dimensional magnetic field // Phys. Lett. A.— 1997.— Vol. 228, Issue 3.— P. 141-145.
 1097. Фурман В. В., Якібчук П. М., Вакаpчук С. О., Жовтанецький М. I. Нелокальний модельний псевдопотенціал у методі фазових функцій // Укр. фіз. журн.— 1997.— Т. 42, №5.— С. 628-633.
 1098. Вакарчук І. О., Глушак П. А., Токарчук М. В. Узгоджений опис кінетики та гідродинаміки квантових бозе-систем. І. Рівняння переносу // Укр. фіз. журн.— 1997.— Т. 42, №9.— С. 1150-1158.
 1099. Vakarchuk I., Vasylyna K. Calculation of the density matrix of liquid 4He // Condens. Matter Phys.— 1997.— P. 117-126.
 1100. Yakibchuk P. M. Effective interionic interaction in transition metals // Condens. Matter Phys.— 1997.— No. 9.— P. 149-152.
 1101. Blazhievsky L. F., Hil' H. B., Krynytskyi Yu. S. Many-particle correlation effects and magnetism of weakly relativistic electron gas // Condens. Matter Phys.— 1997.— No. 10.— P. 3-8.
 1102. Yakibchuk P. M. Calculation of the thermodynamical potential for the electron-ionic model of metal with nonlocal interactions // Condens. Matter Phys.— 1997.— No. 10.— P. 179-187.
 1103. Holovatch Yu., Yavors'kii T. The field theoretical approach to study of the critical behaviour of the weakly diluted quenched Ising model in general dimensions. Three-loop approximation // Condens. Matter Phys.— 1997.— P. 87-108.
 1104. Попель О. М., Кнігініцький О. В. Коливні спектри структурних елементів аморфного SiO2 // Журн. фіз. дослідж.— 1997.— Т. 1, №2.— С. 151-155.
 1105. Вакарчук І. О. Нові результати для функцій розподілу квантових систем багатьох частинок // Журн. фіз. дослідж.— 1997.— Т. 1, №2.— С. 156-168.
 1106. Блажиєвський Л. Ф., Криницький Ю. С. Слаборелятивістська система заряджених спінових частинок у зовнішньому електромагнетному полі // Журн. фіз. дослідж.— 1997.— Т. 1, №2.— С. 191-200.
 1107. Якібчук П. М. Рівноважні атомні властивості перехідних та рідкісноземельних металів // Журн. фіз. дослідж.— 1997.— Т. 1, №2.— С. 279-281.
 1108. Юхновський І., Козирський В., Гончар М., Вакарчук І., Стасюк І., Ґайда Р., Головач Ю. До ювілею Остапа Степановича Парасюка // Журн. фіз. дослідж.— 1997.— Т. 1, №2.— С. 297-298.
 1109. Ткачук В. М. Суперзаряди у випадку руху електрона в нестаціонарному магнетному полі // Журн. фіз. дослідж.— 1997.— Т. 1, №3.— С. 314-316.
 1110. Блажиєвський Л. Ф. Інтеґрали за траєкторіями для рівняння Ліувілля // Журн. фіз. дослідж.— 1997.— Т. 1, №3.— С. 356-361.
 1111. Держко О. В., Мигаль В. М. Неоднорідні властивості плину атомів у електричному полі // Журн. фіз. дослідж.— 1997.— Т. 1, №3.— С. 402-412.
 1112. Тальянський І. І., Максимов А. Т. Часові автокореляційні функції швидкості кластерів з циклічними граничними умовами // Журн. фіз. дослідж.— 1997.— Т. 1, №4.— С. 564-569.
 1113. Піх С. С., Рац В. О. Релятивістські функції Йоста для мезонів // Вісник Львів. ун-ту, сеp. фізична.— 1997.— Вип. 29.— С. 5-7.
 1114. Batsevych O. F. Deformed oscillators with interaction // Proceedings of the Second International Conference Symmetry in Nonlinear Mathematical Physics, July 7–13, 1997, Kyiv, Ukraine / Ed. by M. Shkil, A. Nikitin and V. Boyko.— Vol. 2.— P. 397–402.
 1115. Фурман В. В. Псевдопотенціал в теорії розсіяння. Перехідні та рідкісноземельні метали: Автореф. дис…. канд. фіз.-мат. наук / 01.04.02.— Львів, 1997.— 15 с.
 1116. Якібчук П. М. Метод модельних потенціалів в теорії простих, перехідних та рідкісноземельних металів: Автореф. дис…. д-ра фіз.-мат. наук / 01.04.13.— Львів, 1997.— 33 с.
 1117. Тальянський І. І. Життєвий і творчий шлях Абби Юхимовича Глаубермана: До восьмидесятиріччя від дня народження (1917–1974) // Абба Глауберман.— Львів: ЛДУ, 1997.— С. 3-10.
 1118. Вакарчук І. О., Глушак П. А., Токарчук М. В. Узгоджений опис кінетики та гідродинаміки квантових бозе-систем. І. Рівняння переносу// Препринт ICMP-97-13U.— 19 с.
 1119. Tkachuk V. M. Supersymmetry of a Nonstationary Pauli Equation// arXiv preprint quant-ph/9709015.— 12 p.
 1120. Вакарчук І. О. Про деякі "трюки" з ермітовими операторами та їх власними значеннями // Науковий семінар з статистичної теорії конденсованих систем: Програма і тези доп., Львів, 14-15 берез. 1997 р.— Львів, 1997.— С. 12.
 1121. Блажиєвський Л. Ф. Про одне зображення статистчної суми // Науковий семінар з статистичної теорії конденсованих систем: Програма і тези доп., Львів, 14-15 берез. 1997 р.— Львів, 1997.— С. 13.
 1122. Держко О. В., Мигаль В. М. Дослідження неоднорідних властивостей атомного плину в електричному полі методом функціонала густини // Науковий семінар з статистичної теорії конденсованих систем: Програма і тези доп., Львів, 14-15 берез. 1997 р.— Львів, 1997.— С. 21.
 1123. Ткачук В. М. Суперзаряди у випадку руху електрона в нестаціонарному магнітному полі // Науковий семінар з статистичної теорії конденсованих систем: Програма і тези доп., Львів, 14-15 берез. 1997 р.— Львів, 1997.— С. 29.
 1124. Тальянський І. І., Максимов А. Т. Дослідження локальних коливань домішкових атомів методом автокореляційних функцій // Науковий семінар з статистичної теорії конденсованих систем: Програма і тези доп., Львів, 14-15 берез. 1997 р.— Львів, 1997.— С. 37.
 1125. Ткачук В. М., Вакарчук С. І. Точна і порушена суперсиметрія рівняння Паулі для тривимірного магнітного поля // Науковий семінар з статистичної теорії конденсованих систем: Програма і тези доп., Львів, 14-15 берез. 1997 р.— Львів, 1997.— С. 65.
 1126. Вакарчук І. О., Василина К. Б. Одночастинкова матриця густини та температура λ-переходу в рідкому 4He // Науковий семінар з статистичної теорії конденсованих систем: Програма і тези доп., Львів, 14-15 берез. 1997 р.— Львів, 1997.— С. 66.
 1127. Ткачук В. М., Кулій Т. В. Спінові хвилі та флюктуації намагніченності в розведеному гайзенберґовому феромагнетику // Науковий семінар з статистичної теорії конденсованих систем: Програма і тези доп., Львів, 14-15 берез. 1997 р.— Львів, 1997.— С. 69.
 1128. Вакарчук І. О., Бабін В, В. Низькотемпературна асимптотика ефективної маси домішки 3He в надплинному 4He // Науковий семінар з статистичної теорії конденсованих систем: Програма і тези доп., Львів, 14-15 берез. 1997 р.— Львів, 1997.— С. 70.
 1129. Попель О. М., Кнігініцький О. В. Визначення міжатомних силових констант α-кварцу у довгохвильовому наближенні // Науковий семінар з статистичної теорії конденсованих систем: Програма і тези доп., Львів, 14-15 берез. 1997 р.— Львів, 1997.— С. 79.
 1130. Фурман В. В., Якібчук П. М. Електронні властивості невпорядкованих перехідних та рідкісноземельних металів // Науковий семінар з статистичної теорії конденсованих систем: Програма і тези доп., Львів, 14-15 берез. 1997 р.— Львів, 1997.— С. 92.
 1131. Блажиєвський Л. Ф., Ковальчук В. В. Модель твердих кульок з релятивістськими силами притягання // Науковий семінар з статистичної теорії конденсованих систем: Програма і тези доп., Львів, 14-15 берез. 1997 р.— Львів, 1997.— С. 110.
 1132. Криницький Ю. С. Діелектрична проникність релятивістської плазми із врахуванням спінових взаємодій // Науковий семінар з статистичної теорії конденсованих систем: Програма і тези доп., Львів, 14-15 берез. 1997 р.— Львів, 1997.— С. 111.
 1133. Гіль Г. Б., Васильків І. М. Далекосяжні кореляції слаборелятивістських систем заряджених частинок // Науковий семінар з статистичної теорії конденсованих систем: Програма і тези доп., Львів, 14-15 берез. 1997 р.— Львів, 1997.— С. 112.
 1134. Гіль Г. Б., Семак С. С. Електромагнітна взаємодія і слаборелятивістські статистичні розвинення // Науковий семінар з статистичної теорії конденсованих систем: Програма і тези доп., Львів, 14-15 берез. 1997 р.— Львів, 1997.— С. 116.
 1135. Ткачук В. М., Возняк О. О. SUSY-представлення для температурних функцій функцій Ґріна ґраткового електронного газу // Науковий семінар з статистичної теорії конденсованих систем: Програма і тези доп., Львів, 14-15 берез. 1997 р.— Львів, 1997.— С. 118.
 1136. Головач Ю., Яворський Т. Феромагнітне впорядкування у слабо розведеній моделі Ізінґа при нецілій вимірності простору // Науковий семінар з статистичної теорії конденсованих систем: Програма і тези доп., Львів, 14-15 берез. 1997 р.— Львів, 1997.— С. 124.
 1137. Головач Ю., Стосик А. ε-розклад інтегралів масивної теорії поля // Науковий семінар з статистичної теорії конденсованих систем: Програма і тези доп., Львів, 14-15 берез. 1997 р.— Львів, 1997.— С. 125.
 1138. Блажиєвський Л., Блажиєвський Ю., Криницький Ю. Вплив деформаційної поляризації на діелектричну проникність іонних систем// Матеріали Другої Міжнародної Конференції "Конструкційні та функціональні матеріали".— Львів, 1997.— С. 52-53.
 1139. Derzhko O., Myhal V. Nonuniform properties of atomic fluid in the electrical field// Middle European Cooperation in Statistical Physics "MECO-22", Szklarska Poręba, Poland, April 3-5, 1997.— P. P18.
 1140. Krynytskyi Y. Longitude Dielectric Permittivity of Weakly Relativistic Plasma With Accounting of Spin Interaction// XII. International Conference for Physics Students ICPS-97, Vienna University of Technology, August 10th — August 17th 1997.— P. 20.
 1141. Vakarchuk S. Supersymmetry of the Pauli Equation in a Three-Dimensional Magnetic Field// XII. International Conference for Physics Students ICPS-97, Vienna University of Technology, August 10th — August 17th 1997.— P. 25.
 1142. Voznyak O. Supersymmetrical Representation for Temperature Green's Function's of the Lattice Electron Gas// XII. International Conference for Physics Students ICPS-97, Vienna University of Technology, August 10th — August 17th 1997.— P. 26.
 1143. 1998

 1144. Вакарчук І. О. Квантова механіка: Підручник.— Львів: ЛДУ імені Івана Франка, 1998.— 616 с.: 73 іл.
 1145. Вакарчук І. О., Кнігініцький О. В., Попель О. М., Кулій Т. В. Збірник задач з термодинаміки і статистичної фізики.— Львів: Вид-во ЛДУ, 1998.— 36 с.
 1146. Блажиєвський Л. Ф., Ковальчук В. В. Про урахування релятивістських поправок до резонансної взаємодії атомів // Вісн. Львів. ун-ту, Серія фіз.— 1998.— Вип. 30.— С. 6-8.
 1147. Якібчук П. М., Фурман В. В., Вакарчук С. О. Густина станів перехідних та рідкісноземельних металів // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 1998.— Вип. 30.— С. 9-13.
 1148. Піх С. С., Павлюк О. М. Релятивістський опис мезонів у потенціальній моделі // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 1998.— Вип. 30.— С. 14-20.
 1149. Блажиєвський Ю., Криницький Ю. Пpо вплив дефоpмаційної поляpизації на діелектpичну пpоникність іонних систем // Вісник Львів. ун-ту, сеp. фізична.— 1998.— Вип. 31: Фізика і хімія матеріалів електронної техніки.— С. 6-7.
 1150. Вакарчук І. О., Бабін В. В. Ефективна маса домішки в надплинному 4Не // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 1998.— Вип. 31: Фізика і хімія матеріалів електронної техніки.— С. 13-16.
 1151. Вакарчук С. І. Iндекси Віттена для задачі пpо pух електpона в магнітному полі // Вісн. Львів. ун-ту, сеp. фізична.— 1998.— Вип. 31: Фізика і хімія матеріалів електронної техніки.— С. 17-19.
 1152. Возняк О. О. Супеpсиметpичне пpедставлення для темпеpатуpної функції Ґpіна ґpаткового газу електронів // Вісник Львів. ун-ту, сеp. фізична.— 1998.— Вип. 31: Фізика і хімія матеріалів електронної техніки.— С. 27-29.
 1153. Зубрицька К. Б. Побудова одночастинкової матриці густини рідкого гелію в координатному представленні // Вісник Львів. ун-ту, сеp. фізична.— 1998.— Вип. 31: Фізика і хімія матеріалів електронної техніки.— С. 41-42.
 1154. Ковальчук В. В. Пpо вплив pелятивістських сил пpитягання на теpмодинамічні хаpактеpистики атомаpного водню та інертних газів // Вісник Львів. ун-ту, сеp. фізична.— 1998.— Вип. 31: Фізика і хімія матеріалів електронної техніки.— С. 47-51.
 1155. Вакарчук І. О., Рикалюк Р.Є., Янків-Вітковська Л. М. Температурна залежність ширин спектральних ліній атомів у зоряних атмосферах // Журн. фіз. дослідж.— 1998.— Т. 2, №1.— С. 16-22.
 1156. Derzhko O., Zaburannyi O. Static susceptibilities of nonuniform and random Ising chains // J. Phys. Stud.— 1998.— Vol. 2, No. 1.— P. 128-135.
 1157. Тальянський І. До вісімдесятиріччя від дня народження Абби Юхимовича Глаубермана (1917-1974) // Журн. фіз. дослідж.— 1998.— Т. 2, №1.— С. 150-153.
 1158. Folk R., Holovatch Yu., Yavors'kii T. Five-loop critical exponents of the weakly diluted Ising model: 3d approach versus √ε-expansion // J. Phys. Stud.— 1998.— Vol. 2, No. 2.— P. 213-220.
 1159. Derzhko O., Krokhmalskii T. Dynamic properties of spin-½ XY chains // J. Phys. Stud.— 1998.— Vol. 2, No. 2.— P. 263-268.
 1160. Держко О. В., Мигаль В. М. Нуклеаційні явища у плині атомів в електричному полі // Журн. фіз. дослідж.— 1998.— Т. 2, №3.— С. 339-345.
 1161. Фурман В. В., Якібчук П. М., Вакаpчук С. О., Жовтанецький М. I. Уpахування спін-оpбітальної взаємодії для pозpахунку фоpмфактоpів нелокального модельного потенціялу // Журн. фіз. дослідж.— 1998.— Т. 2, №3.— С. 346-356.
 1162. Юхновський І., Вакарчук І., Ситенко О., Загородній А., Стахіра Й., Блажиєвский Л., Попель О., Височанський Ю., Дідух Л., Ткач М., Яцишин В. До ювілею Ігора Васильовича Стасюка // Журн. фіз. дослідж.— 1998.— Т. 2, №3.— С. 438-440.
 1163. Yukhnovskii I., Vakarchuk I., Tretyak V., Puluj P., Dovhyj Ya., Holovatch Yu. Roman Gaida // J. Phys. Stud.— 1998.— Vol. 2, No. 3.— P. 441-442.
 1164. Vakarchuk I. O., Tkachuk V. M., Kuliy T. V. Magnetic properties of dilute alloys: Equations for magnetization and its structural fluctuations // Phys. Stat. Sol. (b).— 1998.— Vol. 208, No. 1.— P. 167-186.
 1165. Vakarchuk I. O., Babin V. V. Impurity effective mass in superfluid 4He // Condens. Matter Phys.— 1998.— 1, No 1(13).— 161-168.
 1166. Blazhyjevskii L. F., Krynytskyi Yu. S. The canonical u-v Bogolubov transformation in a weakly relativistic statistical theory of a charged particle system // Condens. Matter Phys.— 1998.— Vol. 1, No. 3(15).— P. 569-574.
 1167. Блажиєвський Л., Гіль Г., Криницький Ю., Блажиєвський Ю. Вплив спінових взаємодій на діелектричні і магнетні властивості релятивістичних систем заряджених частинок // Фіз. зб. НТШ.— 1998.— Т. 3.— С. 315-326.
 1168. Tkachuk V. M. Quasi-exactly solvable potentials with two known eigenstates // Phys. Lett. A.— 1998.— Vol. 245.— P. 177-182.
 1169. Tkachuk V. M. Supersymmetry of a nonstationary Pauli equation // J. Phys. A: Math. Gen.— 1998.— Vol. 31.— P. 1859-1866.
 1170. Holovatch Yu., Yavors'kii T. Critical exponents of the diluted Ising model between dimensions 2 and 4 // J. Stat. Phys.— 1998.— Vol. 92, Nos. 5/6.— 785-808.
 1171. Holovatch Yu., Yavors'kii T. General dimension weakly diluted Ising model at criticality. A field theoretical approach // Proceedings of "11th seminar on phase transitions and critical phenomena", Polanica Zdroj, Poland, May 4-7.— P. 146-148.
 1172. Попель О., Лаврицький Р., Стефанський І. ?? Кафедрам теоретичної і експериментальної фізики Львівського державного університету ім. Івана Франка — 125 років! // Світ фізики.— 1998.— №2(4).— С. 7-12.
 1173. Holovatch Yu., Yavors'kii T. Critical exponents of the diluted Ising model between dimensions 2 and 4// Preprint ICMP-98-9E.— 28 p.
 1174. Folk R., Holovatch Yu., Yavors'kii T. The correction-to-scaling exponent in dilute systems// arXiv preprint cond-mat/9811050.— 4 p.
 1175. Tkachuk V. M. Supersymmetric Method for Constructing Quasi-Exactly and Conditionally-Exactly Solvable Potentials// arXiv preprint quant-ph/9808050.— 17 p.
 1176. Holovatch Yu., Yavors'kii T. Critical exponents of the diluted Ising model between dimensions 2 and 4// arXiv preprint cond-mat/9807401.— 25 p.
 1177. Kuliy T. V., Tkachuk V. M. Quasi-Exactly Solvable Potentials with Three Known Eigenstates// arXiv preprint quant-ph/9807025.— 15 p.
 1178. Vakarchuk I. O., Babin V. V. Impurity effective mass in superfluid $^4$He// arXiv preprint cond-mat/9806179.— 10 p.
 1179. Tkachuk V. M. Supersymmetric Method for Constructing Quasi-Exactly Solvable Potentials// arXiv preprint quant-ph/9806030.— 11 p.
 1180. Vakarchuk I., Tkachuk V., Kuliy T. Magnetic Properties of Dilute Alloys: Equations for Magnetization and its Structural Fluctuations// arXiv preprint cond-mat/9802073.— 16 p.
 1181. Tkachuk V. M. Quasi-Exactly Solvable Potentials with Two Known Eigenstates// arXiv preprint quant-ph/9801021.— 13 p.
 1182. Vakarchuk I., Rykalyuk R., Yankiv-Vitkovska L. Temperature dependence of the width of some atom spectral lines in Solar atmosphere // Joint European and National Astromomical Meeting: 7-th European and 65-th Annual Czech Astronomical Conference, Prague, Czech Republic, September 9-12, 1998.— P. 155.
 1183. Вакарчук І., Янків-Вітковська Л. Внесок сил відштовхування у розширення спектральних ліній // Вибрані питання астрономії та астрофізики: Зб. матеріалів II Наук. конф., присвяченої пам'яті відомого астрофізика Бабія Богдана Теофіловича, Львів, 3-5 листоп. 1998 р.— Львів, 1998.— С. 23.
 1184. Блажиєвський Л., Гіль Г., Семак С. Статистичні властивості релятивістської плазми астрофізичних об'єктів // Вибрані питання астрономії та астрофізики: Зб. матеріалів II Наук. конф., присвяченої пам'яті відомого астрофізика Бабія Богдана Теофіловича, Львів, 3-5 листоп. 1998 р.— Львів, 1998.— С. 140-143.
 1185. Блажиєвський Л., Гіль Г. Про вплив багаточастинкових взаємодій на динаміку гравітуючих тіл // Вибрані питання астрономії та астрофізики: Зб. матеріалів II Наук. конф., присвяченої пам'яті відомого астрофізика Бабія Богдана Теофіловича, Львів, 3-5 листоп. 1998 р.— Львів, 1998.— С. 144-147.
 1186. Піх С. C., Павлюк О. М. Релятивістський опис мезонів у потенціальній моделі // Вибрані питання астрономії та астрофізики: Зб. матеріалів II Наук. конф., присвяченої пам'яті відомого астрофізика Бабія Богдана Теофіловича, Львів, 3-5 листоп. 1998 р.— Львів, 1998.— С. 148-151.
 1187. Folk R., Holovatch Yu., Yavors'kii T. Five-loop critical exponents of the weakly diluted Ising model: 3d approach versus √ε-expansion // The 1st Winter Workshop "Cooperative Phenomena in Condensed Matter", Pamporovo, Bulgaria, 7-15.03.1998: Information, Programme, Abstracts.— ??.
 1188. Tkachuk V. M. Quasi-exactly solvable potentials with two known eigenstates// INTAS–Ukraine: Workshop on Condensed Matter Physics. Lviv, May 21-24, 1998.— Lviv, 1998.— P. 44.
 1189. Blazhievsky L. F., Hil' H. B. BBGKY-hierarchies for equilibrium state of the weakly relativistic system of the charged particles// INTAS–Ukraine: Workshop on Condensed Matter Physics. Lviv, May 21-24, 1998.— Lviv, 1998.— P. 61.
 1190. Blazhievsky L. F., Hil' H. B., Kovalchuk V. V. Multipole expansions and relativistic long-range effects in statistical theory of many atom systems// INTAS–Ukraine: Workshop on Condensed Matter Physics. Lviv, May 21-24, 1998.— Lviv, 1998.— P. 62.
 1191. Blazhievsky L. F., Krynytskyi Yu. Tensor of permittivity of weakly relativastic plasma// INTAS–Ukraine: Workshop on Condensed Matter Physics. Lviv, May 21-24, 1998.— Lviv, 1998.— P. 63.
 1192. Myhal V. M. Nucleation phenomena in atomic fluid in the electrical field// INTAS–Ukraine: Workshop on Condensed Matter Physics. Lviv, May 21-24, 1998.— Lviv, 1998.— P. 91.
 1193. Holovatch Yu., Yavors'kii T. Critical exponents of the diluted Ising model between dimensions 2 and 4// INTAS–Ukraine: Workshop on Condensed Matter Physics. Lviv, May 21-24, 1998.— Lviv, 1998.— P. 92.
 1194. Tkachuk V. M., Vakarchuk S. I. Large supersymmetry breaking for the motion of the electron in a magnetic field// INTAS–Ukraine: Workshop on Condensed Matter Physics. Lviv, May 21-24, 1998.— Lviv, 1998.— P. 102.
 1195. Kuliy T. V. Magnetic properties of dilute alloys: equation for magnetization and its structural fluctuations// INTAS–Ukraine: Workshop on Condensed Matter Physics. Lviv, May 21-24, 1998.— Lviv, 1998.— P. 110.
 1196. Holovatch Yu., Yavors'kii T. General dimension weakly diluted Ising model at criticality // XXth IUPAP International Conference on Statistical Physics, Paris, July 20-24, 1998: Poster Session 01/72.— P. 20.
 1197. Holovatch Yu., Yavors'kii T. General dimension weakly diluted Ising model at criticality. A field theoretical approach// XI-th seminar "Phase Transitions and Critical Phenomena", Polanica Zdroj, Poland, May 4-7, 1998.— ??.
 1198. Derzhko O. V., Myhal V. M. Nucleation phenomena in atomic fluid in the electrical field// XXth IUPAP International Conference on Statistical Physics, Paris, July 20-24, 1998.— PO 08/12 ??.
 1199. 1999

 1200. Вакарчук І. О. Вступ до проблеми багатьох тіл: Посібник.— Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 1999.— 220 с.: 12 іл.
 1201. Держко О., Мигаль В. Вибрані питання теорії неоднорідних класичних плинів.— Львів: ЛДУ, 1999.— 107 с.
 1202. Тальянський І. І. Методи математичної фізики. Ч. 3. Спеціальні функції: Тексти лекцій.— Львів: Ред-вид. відділ Львівського ун-ту, 1999.— 80 с.
 1203. Мигаль В. М. Випромінювання електромагнітних хвиль: Методичні вказівки до розв'язування задач з вибраних розділів електродинаміки для студентів III курсу фізичного факультету.— Львів: ЛДУ, 1999.— 32 с.
 1204. Вакарчук І. О. Ісаак Ньютон та його система Світу // Світ фізики.— 1999.— №2.— С. 11-16.
 1205. Вакарчук І. О. Передмова редактора перекладу // Іро Гаральд. Класична механіка / Пер. з нім. Гайда Р., Головач Ю.; За ред. І. Вакарчука.— Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 1999.— С. 10-11.
 1206. Tkachuk V. M. Binding of neutral atoms to ferromagnetic wire // Phys. Rev. B.— 1999.— Vol. 60, No. 6.— P. 4715-4717.
 1207. Tkachuk V. M. Supersymmetric method for constructing quasi-exactly and conditionally-exactly solvable potentials // J. Phys. A.— 1999.— Vol. 32, No. 7.— P. 1291-1300.
 1208. Kuliy T. V., Tkachuk V. M. Quasi-exactly solvable potentials with three known eigenstates // J. Phys. A.— 1999.— Vol. 32, No. 11.— P. 2157-2169.
 1209. Tkachuk V. M., Roy P. Supersymmetry of a spin ½ particle on the real line // Phys. Lett. A.— 1999.— Vol. 263.— P. 245-249.
 1210. Folk R., Holovatch Yu., Yavors'kii T. The correction-to-scaling exponent in dilute systems // Pis'ma v ZhETF.— 1999.— Vol. 69, No. 10.— P. 698-703;
  // JETP Letters.— 1999.— V. 69, No. 10.— P. 747-752.
 1211. Головач Ю. Масивне перенормування при нецілій вимірності простору // Журн. фіз. дослідж.— 1999.— Т. 3, №3.— С. 252-263.
 1212. Вакарчук І. О. Ще раз про надплинний 4He // Журн. фіз. дослідж.— 1999.— Т. 3, №3.— С. 264-271.
 1213. Блажиєвський Л. Ф. Статистична матриця густини та функція Гамільтона релятивістської системи заряджених частинок // Журн. фіз. дослідж.— 1999.— Т. 3, №3.— С. 284-290.
 1214. Tkachuk V. M., Vakarchuk S. I. Broken supersymmetry for the electron in the magnetic field of straight current // J. Phys. Stud.— 1999.— Vol. 3, No. 3.— P. 291-294.
 1215. Вакарчук І. О., Бабін В. В. Низькотемпературна асимптотика ефективної маси домішки в надплинному 4Не // Журн. фіз. дослідж.— 1999.— Т. 3, №4.— С. 468-473.
 1216. Блажиєвський Л., Марко А. Релятивістське рівняння Шредінґера для безспінових частинок // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 1999.— Вип. 32.— С. 3-7.
 1217. Якібчук П., Фурман В., Жовтанецький М. Енергетична структура перехідних і рідкісноземельних металів // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 1999.— Вип. 32.— С. 12-16.
 1218. Фурман В. В. Фазові функції розсіяння у кристалі металу // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 1999.— Вип. 32.— С. 17-21.
 1219. Tkachuk V. M. Supersymmetric method for constructing quasi-exactly solvable potentials // Condens. Matter Phys.— 1999.— Vol. 2, No. 2(18).— P. 197-204.
 1220. Derzhko O. Magnetic properties of periodic nonuniform spin-½ XX chains in a random Lorentzian transverse field // Fiz. Nizk. Temp.— 1999.— Vol. 25, No. 6.— P. 575-581;
  Derzhko O. Magnetic properties of periodic nonuniform spin-½ XX chains in a random Lorentzian transverse field // Low Temp. Phys.— 1999.— Vol. 25, No. 6.— P. 426-431.
 1221. Derzhko O., Richter J., Zaburannyi O. The spin-½ transverse XX chain with regularly alternating bonds and fields // Phys. Lett. A.— 1999.— Vol. 262.— P. 217-225.
 1222. Derzhko O., Krokhmalskii T. Spin-½ transverse XX chain with correlated disorder: dynamics of the transverse correlations // Ann. Phys. (Leipzig).— 1999.— Vol. 8, Special Issue.— P. SI-45–SI-48.
 1223. Derzhko O., Richter J., Derzhko V. Thermodynamics of the s=½ transverse XX chain with Dzyaloshinskii-Moriya interaction in the presence of correlated Lorentzian disorder // Ann. Phys. (Leipzig).— 1999.— Vol. 8, Special Issue.— P. SI-49–SI-52.
 1224. Кулій Т. В. Спінові флюктуації в невпорядкованих феромагнетиках: Автореф. дис… канд. фіз.-мат. наук: 01.04.02 / Львів. держ. ун-т ім. І.Франка.— Львів, 1999.— 19 с.
 1225. Vakarchuk I., Yankiv-Vitkovska L. Calculation of damping constant of the Fraunhofer's lines in the solar atmosphere // The Universe of Gamow: Original Ideas in Astrophysics and Cosmology: Gamow Memorial Intern. Conf.: Abstr., Odessa, 16-22 Aug. 1999.— Odessa, 1999.— P. 126.
 1226. Vakarchuk I. O., Babin V. V., Rovenchak A. A. He4 Interatomic Potential Restoring Using Experimental Scattering Data // EPS-11: Trends in Physics, London, 6-10 Sept. 1999: Abstr. Book.— London, 1999.— P. 21.
 1227. Kuliy T. V., Vakarchuk I. O., Tkachuk V. M. Spin Fluctuations in Dilute Heisenberg Ferromagnet // EPS-11: Trends in Physics, London, 6-10 Sept. 1999: Abstr. Book.— London, 1999.— P. 31.
 1228. Kuliy T. V., Tkachuk V. M. Supersymmetric Method for the Generation of Quasi-Exactly Solvable Potentials with Three Known Eigenstates // EPS-11: Trends in Physics, London, 6-10 Sept. 1999: Abstr. Book.— London, 1999.— P. 34 .
 1229. Ровенчак А. Потенціал взаємодії між атомами гелію // "Ізинґівські читання-99", Львів, 20 травня 1999 р.: Препр. Ін-ту фіз. конденс. систем ICMP-99-16.— С. 12-18.
 1230. Folk R., Holovatch Yu., Yavors'kii T. The correction-to-scaling exponents in dilute systems // "Ізинґівські читання-99", Львів, 20 травня 1999 р.: Препр. Ін-ту фіз. конденс. систем ICMP-99-16.— P. 19-25.
 1231. Blazhyjevskii L. F., Marko A. Y. Relativistic particle interaction with a weak electromagnetic field// arXiv preprint hep-th/9912294.— 7 p.
 1232. Tkachuk V. M., Roy P. Motion of a spin 1/2 particle in shape invariant scalar and magnetic fields// arXiv preprint quant-ph/9911048.— 14 p.
 1233. Folk R., Holovatch Yu., Yavors'kii T. Effective and Asymptotic Critical Exponents of Weakly Diluted Quenched Ising Model: 3d Approach Versus $\epsilon^{1/2}$-Expansion// arXiv preprint cond-mat/9909121.— 35 p.
 1234. Tkachuk V. M., Roy P. Supersymmetry of a spin 1/2 particle on the real line// arXiv preprint quant-ph/9905102.— 8 p.
 1235. де Мелло Е. Молитва жаби : оповідки для медитації / пер. з англ. Т. Яворський.— Львів: Свічадо, 1999.— Т. 1.— 204 с.
 1236. 2000

 1237. Вакарчук І. Квант — геніальна здогадка чи "вимушений" крок? // Світ фізики.— 2000.— №4.— С. 9-15.
 1238. Вакарчук І., Шопа Г. Макс Карл Ернст Людвіґ Планк // Світ фізики.— 2000.— №4.— С. 27-29.
 1239. Попель О. М. Василь Міліянчук // Світ фізики.— 2000.— №1.— С. 16-19.
 1240. Vakarchuk I. O., Babin V. V., Rovenchak A. A. A potential energy of interaction between helium atoms // J. Phys. Stud.— 2000.— Vol. 4, No. 1.— P. 16-22.
 1241. Фурман В. Критерії вибору псевдопотенціялу в теорії металів // Журн. фіз. дослідж.— 2000.— Т. 4, №3.— С. 306-312.
 1242. Головко М. Ф., Сов'як Є. М. Екрановані потенціяли просторово-неоднорідної системи: йон-дипольна суміш — пористе середовище // Журн. фіз. дослідж.— 2000.— Т. 4, №4.— С. 391-402.
 1243. Головко М. Ф., Калюжний Ю. В., Дручок М. Ю. До теорії катіонного гідролізу у водних розчинах електролітів // Журн. фіз. дослідж.— 2000.— 4, №1.— 100-107.
 1244. Держко О. В., Мигаль В. М. Властивості неоднорідного плину атомів в електричному полі. Ґрадієнтне наближення // Журн. фіз. дослідж.— 2000.— Т. 4, №4.— С. 424-430.
 1245. Вакарчук І. О., Блажиєвський Л. Ф. [Відгук на книгу] О. Г. Ситенко, В. К. Тартаковський. Теорія ядра // Журн. фіз. дослідж.— 2000.— Т. 4, №4.— С. 478-479.
 1246. Folk R., Holovatch Yu., Yavors'kii T. Effective and asymptotic critical exponents of a weakly diluted quenched Ising model: Three-dimensional approach versus √ε expansion // Phys. Rev. B.— 2000.— Vol. 61, No. 22.— P. 15114-15129.
 1247. Folk R., Holovatch Yu., Yavors'kii T. Pseudo-ε expansion of six-loop renormalization-group functions of an anisotropic cubic model // Phys. Rev. B.— 2000.— Vol. 62, No. 18.— P. 12195-12200;
  Folk R., Holovatch Yu., Yavors'kii T. Erratum: Pseudo-ε-expansion of six-loop renormalization-group functions of an anisotropic cubic model [Phys. Rev. B 62, 12 195 (2000)] // Phys. Rev. B.— 2001.— V. 63, No. 18.— P. 189901.
 1248. Tkachuk V. M., Roy P. Motion of a spin-1/2 particle in shape invariant scalar and magnetic field // J. Phys. A.— 2000.— Vol. 33.— P. 4159-4167.
 1249. Tkachuk V. M. Quantum topological phase of an electric dipole circulating around a ferromagnatic wire // Phys. Rev. A.— 2000.— Vol. 62, No. 5.— Art. 052112.— 3 p.
 1250. Derzhko O., Krokhmalskii T. Dynamics of transverse correlations in spin-½ isotropic XY chain with correlated Lorentzian disorder // Phys. Status Solidi B.— 2000.— Vol. 217.— P. 927-938.
 1251. Derzhko O. The ground state properties of the spin-½ transverse Ising chain with periodically varying bonds and fields // J. Phys. A: Math. Gen.— 2000.— Vol. 33.— P. 8627-8634.
 1252. Derzhko O., Krokhmalskii T., Stolze J. Dynamics of the spin-½ isotropic XY chain in a transverse field // J. Phys. A: Math. Gen.— 2000.— Vol. 33.— P. 3063-3080.
 1253. Derzhko O., Richter J., Zaburannyi O. Thermodynamic properties of the periodic nonuniform spin-½ isotropic XY chains in a transverse field // Physica A.— 2000.— Vol. 282.— P. 495-524.
 1254. Derzhko O., Richter J., Zaburannyi O. Local magnetic properties of periodic nonuniform spin-½ XX chains // J. Magn. Magn. Mater.— 2000.— Vol. 222.— P. 207-218.
 1255. Derzhko O., Richter J., Zaburannyi O. Spin–Peierls instability in a quantum spin chain with Dzyaloshinskii–Moriya interaction // J. Phys.: Condens. Matter.— 2000.— Vol. 12.— P. 8661-8668.
 1256. Derzhko O., Richter J., Zaburannyi O. Spin-½ periodic nonuniform XX chains and the apin-Peierls instability // Acta Physica Polonica A.— 2000.— Vol. 97, No. 5.— P. 931-934.
 1257. Фурман В. Особливості знаходження розв'язків фазових рівнянь теорії розсіяння у розрахунках фізичних властивостей металів // Укр. фіз. журн.— 2000.— Т. 45, №1.— С. 104-111.
 1258. Фурман В. В. Квантовий дефект та спін-орбітальна взаємодія у перехідних металах // Металлофиз. новейшие технологии.— 2000.— Т. 22, №2.— С. 3-10.
 1259. Фурман В. Особливості розрахунку характеристик зонної структури перехідних металів на основі теорії розсіяння // Укр. фіз. журн.— 2000.— Т.45, №2.— С. 212-219.
 1260. Muravsky L. I., Shovgenyuk M. V., Kulynych Ya. P., Voronyak T. I., Fityo T. V. Hybrid joint transform correlator for optical security // Proc. SPIE.— 2000.— Vol. 4016.— P. 430-434.
 1261. Derzhko O. V., Myhal V. M. Nucleation phenomena in a nonuniform atomic fluid in the electrical field// arXiv preprint cond-mat/0009356.— 6 p.
 1262. Folk R., Holovatch Yu., Yavors'kii T. Pseudo-epsilon expansion of six-loop renormalization group functions of an anisotropic cubic model// arXiv preprint cond-mat/0003216.— 8 p.
 1263. Vakarchuk I. O. Magnetic Bose liquid // Workshop on Modern Problems of Soft Matter Theory: Book of Abstr., Lviv, 27-31 Aug. 2000.— Lviv, 2000.— P. 26.
 1264. Blavats'ka V., von Ferber C., Holovatch Yu. Polymers in media with long-range correlated quenched disorder // Workshop on Modern Problems of Soft Matter Theory: Book of Abstr., Lviv, 27-31 Aug. 2000.— Lviv, 2000.— P. 89.
 1265. Derzhko О., Myhal V. Nonuniform atomic fluid in the electric field. Gradient approximation // Workshop on Modern Problems of Soft Matter Theory: Book of Abstr., Lviv, 27-31 Aug. 2000.— Lviv, 2000.— P. 96.
 1266. Tkachuk V. M., Vakarchuk S. I. Motion of the electron in the magnetic field of straight current and supersymmetry // Workshop on Modern Problems of Soft Matter Theory: Book of Abstr., Lviv, 27-31 Aug. 2000.— Lviv, 2000.— P. 101.
 1267. Derzhko O. Density functional approach and photonucleation phenomenon // Workshop on Modern Problems of Soft Matter Theory: Book of Abstr., Lviv, 27-31 Aug. 2000.— Lviv, 2000.— P. 119.
 1268. Dudka M., Folk R., Holovatch Yu. ?? On the critical behaviour of models with random anisotropic axis // Workshop on Modern Problems of Soft Matter Theory: Book of Abstr., Lviv, 27-31 Aug. 2000.— Lviv, 2000.— P. 126.
 1269. Patsagan T., Trokhymchuk A., Holovko M. F. The structure and dynamical properties of fluid in porous media from molecular dynamics and replica integral equation approach // Workshop on Modern Problems of Soft Matter Theory: Book of Abstr., Lviv, 27-31 Aug. 2000.— Lviv, 2000.— P. 154.
 1270. Folk R., Holovatch Yu., Yavors'kii T. An anisotropic cubic model revisited // MECO 25, 25th Seminar of the Middle European Cooperation in Statistical Physics, Pont-à-Mousson, France, March 9-11, 2000: Abstracts.— P. P28.
 1271. Blavats'ka V., von Ferber C., Holovatch Yu. Self-avoiding walks in random media with long-range correlated quenched disorder // MECO 25, 25th Seminar of the Middle European Cooperation in Statistical Physics, Pont-à-Mousson, France, March 9-11, 2000: Abstracts.— P. P27.
 1272. Вакарчук І. О. Філософські аспекти загальної теорії відносности // Львівсько-Варшавський семінар "Філософія науки", Львів, 5-12 червня, 2000 р.: Журн. фіз. дослідж.— Т. 4, №2.— С. 241.
 1273. Ткачук В. Деякі філософські проблеми і парадокси у квантовій механіці // Львівсько-Варшавський семінар "Філософія науки", Львів, 5-12 червня, 2000 р.: Журн. фіз. дослідж.— Т. 4, №2.— С. 242.
 1274. Folk R., Holovatch Yu., Yavorskii T. Crossover in an anisotropic cubic model // ICMP-2000: Book of Abstr.— London, 2000.— P. 13.
 1275. Knihinitskyi O. V. Calculation of interatomic force constants of \alpha-quartz in the long-wave approximation // ICMP-2000: Book of Abstr.— London, 2000.— P. 17.
 1276. Vakarchuk I. O., Rovenchak A. A. Calculation of the Thermodynamic and Structure Functions of Liquid Helium-4 // ICMP-2000: Book of Abstr.— London, 2000.— P. 18.
 1277. Kikteva O. Yu. Equilibrium statistical mechanics of money and their dynamics // ICMP-2000: Book of Abstr.— London, 2000.— P. 42.
 1278. Krynytskyi Yu. The weakly relativistic system of charged particles with spins in the external electromagnetic field // ICMP-2000: Book of Abstr.— London, 2000.— P. 45.
 1279. Marko A. Y. Relativistic particle interaction // ICMP-2000: Book of Abstr.— London, 2000.— P. 102.
 1280. Tkachuk V. M., Kuliy T. New SUSY approach to the generation of quasi-exactly solvable and exactly solvable potentials // ICMP-2000: Book of Abstr.— London, 2000.— P. 117.
 1281. Tkachuk V. M. Exact and broken supersymmetry of the electron in the magnetic field // ICMP-2000: Book of Abstr.— London, 2000.— P. 117-118.
 1282. Kuliy L., Kuliy T. New potentials isospectral to the Razavy potential // ICMP-2000: Book of Abstr.— London, 2000.— P. 118.
 1283. Блажиєвський Л., Блажиєвський Ю., Криницький Ю., Атві К. Про одну модифікацію групових розвинень // ICPSC2000: VI міжнар. семінар з фізики і хімії твердого тіла: Тези семінару, Львів (Любінь Великий) 31 трав. — 4 черв. 2000 р.— Львів, 2000.— С. 60.
 1284. Гіль Г. Б., Криницький Ю. С., Васильків І. М. Релятивістські кореляції і магнетизм електронного газу // ICPSC2000: VI міжнар. семінар з фізики і хімії твердого тіла: Тези семінару, Львів (Любінь Великий) 31 трав. — 4 черв. 2000 р.— Львів, 2000.— С. 61.
 1285. Блажиєвський Л. Ф., Гіль Г. Б., Семак С. С. Про вплив ефектів запізнення на міжатомну взаємодію // ICPSC2000: VI міжнар. семінар з фізики і хімії твердого тіла: Тези семінару, Львів (Любінь Великий) 31 трав. — 4 черв. 2000 р.— Львів, 2000.— С. 61.
 1286. Блажиєвський Л. Ф., Дувіряк А. А., Назаренко А. В. Статистичний опис систем з в'язями. Класична статистична сума релятивістичної системи заряджених частинок // Фундаментальні і прикладні проблеми сучасної фізики: Матеріали ІI Міжнародного Смакулового симпозіуму.— Тернопіль: ТДТУ, Джура, 2000.— С. 5-7.
 1287. 2001

 1288. Піх С. С. Методичні рекомендації до проведення практичних занять із курсу "Методи математичної фізики".— Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2001.— Ч. 1: Теорія функції комплексної змінної.— 60 с.
 1289. Піх С. С. Методичні рекомендації до проведення практичних занять із курсу "Методи математичної фізики".— Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2001.— Ч. 2: Рівняння математичної фізики.— 66 с.
 1290. Vakarchuk I. O., Rovenchak A. A. Thermodynamics of the Bose-system with a small number of particles // Condens. Matter Phys.— 2001.— Vol. 4, No. 3(27).— P. 431-447.
 1291. Dudka M., Folk R., Holovatch Yu. On the critical behaviour of random anisotropy magnets // Condens. Matter Phys.— 2001.— Vol. 4, No. 1(25).— P. 77-84.
 1292. Dudka M., Folk R., Holovatch Yu. On the critical behaviour of random anisotropy magnets: cubic anisotropy // Condens. Matter Phys.— 2001.— Vol. 4, No. 3(27).— P. 459-472.
 1293. Tkachuk V. M., Fityo T. V. Factorization and superpotential of the PT symmetric Hamiltonian // J. Phys. A: Math. Gen.— 2001.— Vol. 34.— P. 8673-8677.
 1294. Tkachuk V. M. Supersymmetric approach for generating quasi-exactly solvable potentials with arbitrary two known eigenstates // J. Phys. A: Math. Gen.— 2001.— Vol. 34.— P. 6339-6348.
 1295. Tkachuk V. M., Vakarchuk S. I. Ground state of the electron in the magnetic field of a straight current // J. Phys. A: Math. Gen.— 2001.— Vol. 34.— P. 653-662.
 1296. Блажиевский Л. Ф. Об одном представлении статистической суммы с помощью грассмановых переменных // Теор. мат. физ.— 2001.— Т. 126, №2.— С. 301-310;
  Blazhievskii L. F. A partition function representation through Grassmann variables // Theor. Math. Phys.— 2001.— V. 126, No. 2.— P. 250-257.
 1297. Вакарчук І. Спогади про педагога [Наукові читання, присвячені 70-річчю від дня народження дійсного члена НТШ професора Романа Ґайди] // Фіз. зб. НТШ.— 2001.— Т. 4.— С. 440-441.
 1298. Блажиєвський Л. Професор Ґайда — педагог [Наукові читання, присвячені 70-річчю від дня народження дійсного члена НТШ професора Романа Ґайди] // Фіз. зб. НТШ.— 2001.— Т. 4.— С. 442-444.
 1299. Derzhko O. V., Myhal V. M. Nucleation phenomena in a nonuniform atomic fluid in the electrical field // J. Mol. Liq.— 2001.— Vol. 92.— P. 15-20.
 1300. Вакарчук І. О. Квант — геніяльна здогадка чи "вимушений крок" // Журн. фіз. дослідж.— 2001.— Т. 5, №1.— С. 1-6.
 1301. Derzhko O. Jordan–Wigner fermionization for spin-½ systems in two dimensions: A brief review // J. Phys. Stud.— 2001.— Vol. 5, No. 1.— P. 49-64.
 1302. Vakarchuk I. O., Rovenchak A. A. Representation of the short-range interactions in liquid helium via modified hard sphere potentials // J. Phys. Stud.— 2001.— Vol. 5, No. 2.— P. 126-130.
 1303. Holovatch Yu., Dudka M., Yavors'kii T. A marginal dimension of a weakly diluted quenched m-vector model // J. Phys. Stud.— 2001.— Vol. 5, No. 3/4.— P. 233-239.
 1304. Blavats'ka V., Holovatch Yu. A three-dimensional random Ising model: resummation of five-loop series // J. Phys. Stud.— 2001.— Vol. 5, No. 3/4.— P. 261-267.
 1305. Blavats'ka V., von Ferber Ch., Holovatch Yu. Polymers in media with long-range-correlated quenched disorder // J. Mol. Liq.— 2001.— Vol. 92.— P. 77-84.
 1306. Patsahan T., Trokhymchuk A., Holovko M. The structure and dynamical properties of the simple fluid in porous media // J. Mol. Liq.— 2001.— Vol. 92.— P. 117-124.
 1307. Вакарчук І. О. Теорія відносності та її творці // Світ фізики.— 2001.— №2.— С. 3-15.
 1308. Frydryszak A. M., Tkachuk V. M. Lie symmetry, discrete symmetry and supersummetry of the Pauli Hamiltonian // Czechoslovak J. Phys.— 2001.— Vol. 51, No. 12.— P. 1325-1329.
 1309. Derzhko O., Krokhmalskii T. Towards the dynamic properties of square-lattice quantum spin models // Acta Phys. Polon. B.— 2001.— Vol. 32, No. 10 Special Issue.— 3421-3426.
 1310. Derzhko O., Richter J., Verkholyak T. Jordan–Wigner fermions and the spin ½ anisotropic XY model on a square lattice // Acta Phys. Polon. B.— 2001.— Vol. 32, No. 10 Special Issue.— P. 3427-3432.
 1311. Блажиєвський Л., Дувіряк А., Назаренко А. Статистичний опис систем із в'язями. Класична статистична сума релятивістичної системи заряджених частинок // Фіз. зб. НТШ.— 2001.— Т. 4.— С. 162-167.
 1312. Фітьо В., Бобицький Я., Фітьо Т. Дифракція світла на періодичних структурах з різним коефіцієнтом модуляції показника заломлення // Фіз. зб. НТШ.— 2001.— Т. 4.— С. 69-74.
 1313. Dudka M., Folk R., Holovatch Yu. Phase transition in the random anisotropy model // Fluctuating Paths and Fields: Festschrift Dedicated to Hagen Kleinert on the Occasion of His 60th Birthday / Ed. by W. Janke, A. Pelster, H.-J. Schmidt, M. Bachmann.— Singapore; New Jersey; London; Hong Kong: World Scientific, 2001.— P. 457-467.
 1314. Фітьо В. М., Бобицький Я. В., Фітьо Т. В. До питання про дифракцію світла на об'ємних періодичних структурах // Укр. фіз. журн.— 2001.— Т. 46, №10.— С. 1032-1037.
 1315. Яворський Т. І. Кількісна теорія критичних явищ у слаборозведених та кубічних феромагнетиках: Автореф. дис… канд. фіз.-мат. наук: 01.04.02 / Львів. нац. ун-т ім. І.Франка.— Львів, 2001.— 19 с.
 1316. Holovatch Yu., Blavats'ka V., Dudka M., von Ferber C., Folk R., Yavors'kii T. Weak quenched disorder and criticality: resummation of asymptotic(?) series// arXiv preprint cond-mat/0111158.— 51 p.
 1317. Frydryszak A. M., Tkachuk V. M. Lie Symmetry, discrete symmetry and supersymmetry of the Pauli Hamiltonian// arXiv preprint quant-ph/0110049.— 6 p.
 1318. Rovenchak A. A., Vakarchuk I. O. Calculation of the Condensate Fraction in Liquid Helium-4// arXiv preprint cond-mat/0109291.— 8 p.
 1319. Tkachuk V. M. Supersymmetric approach for generating quasi-exactly solvable potentials with arbitrary two known eigenstates// arXiv preprint quant-ph/0107115.— 15 p.
 1320. Folk R., Holovatch Yu., Yavors'kii T. Critical exponents of a three dimensional weakly diluted quenched Ising model// arXiv preprint cond-mat/0106468.— 37 p.
 1321. Vakarchuk I. O., Rovenchak A. A. Thermodynamics of the Bose-System with a Small Number of Particles// arXiv preprint cond-mat/0104092.— 12 p.
 1322. Vakarchuk I. O., Rovenchak A. A. Representation of the Short-Range Interactions in Liquid Helium via Modified Hard Sphere Potentials// arXiv preprint cond-mat/0104008.— 7 p.
 1323. Вакарчук І. О. Сучасний стан аспірантури/докторантури в Україні та потреби реформування // Можливі шляхи реформування аспірантури/докторантури в Україні: Матеріали семінару, Львівський національний університет імені Івана Франка, 27-29 квітня 2001 р.— Львів, 2001.— С. ??.
 1324. Блажиєвський Л. Ф. Про релятивістське узагальнення лаґранжіяна Дарвіна // Різдвяні дискусії, Львів, 3-5 січня 2001: Журн. фіз. дослідж.— Т. 5, №1.— С. 102.
 1325. Вакарчук І. О. Вплив магнетного поля зірок на їхні спектральні лінії // Різдвяні дискусії, Львів, 3-5 січня 2001: Журн. фіз. дослідж.— Т. 5, №1.— С. 102.
 1326. Держко О. ?? Двовимірні квантові спінові моделі // Різдвяні дискусії, Львів, 3-5 січня 2001: Журн. фіз. дослідж.— Т. 5, №1.— С. 103.
 1327. Ткачук В. М. Симетрія відносно інверсії часу у квантовій механіці з комплексними потенціялами // Різдвяні дискусії, Львів, 3-5 січня 2001: Журн. фіз. дослідж.— Т. 5, №1.— С. 104.
 1328. Rovenchak A. A., Vakarchuk I. O. Calculation of the Condensate Fraction in Liquid Helium-4/ Ed. by F. Hossfeld, K. Binder // Conference on Computational Physics 2001, Aachen, Germany, 5-8 September 2001: Book of Abstracts.— P. B59.
 1329. Rovenchak A. A. Calculation of Bose-Liquid Thermodynamics via Green's Functions of “Density-Density” Type // Physics of Liquid Matter: Modern Problems, Кyiv, September 14-19, 2001: Abstracts.— P. 169.
 1330. Derzko O., Myhal V., Boyko Z. Density functional approach and properties of a nonuniform atomic fluid in the external electric field // Physics of Liquid Matter: Modern Problems, Кyiv, September 14-19, 2001: Abstracts.— P. 95.
 1331. 2002

 1332. Вакарчук І. О. Теорія зоряних спектрів: Підручник.— Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2002.— 359 с.: 20 іл.
 1333. Вакарчук І. О. Система тестувань для вступників до Львівського національного університету імені Івана Франка.— Львів: Місіонер, 2002.— 120 с.
 1334. Tkachuk V. M., Voznyak O. Quasi-exactly solvable periodic and random potentials // Phys. Lett. A.— 2002.— Vol. 301.— P. 177-183.
 1335. Tkachuk V. M., Voznyak O. Supersymmetric approach for generating quasi-exactly solvable periodic potentials // J. Phys. Stud.— 2002.— Vol. 6, No. 1.— P. 40-45.
 1336. Vakarchuk I. O. The 1/N-expansion in quantum mechanics. High-order approximations // J. Phys. Stud.— 2002.— Vol. 6, No. 1.— P. 46-54.
 1337. Ткачук В. М., Вакарчук С. І. Квазіточно розв'язуване рівняння Паулі // Журн. фіз. дослідж.— 2002.— Т. 6, №2.— С. 147-152.
 1338. Rovenchak A. A. Helium-4 energy and specific heat in superfluid and normal phase // J. Phys. Stud.— 2002.— Vol. 6, No. 3.— P. 298-304.
 1339. Fityo T. V. A new class of non-Hermitian Hamiltonians with real spectra // J. Phys. A: Math. Gen.— 2002.— Vol. 35, No. 28.— P. 5893-5897.
 1340. Derzhko O. There is life in the old horse yet or what else we can learn studying spin-½ XY chains // Condens. Matter. Phys.— 2002.— Vol. 5, No. 4(32).— P. 729-749.
 1341. Derzhko O., Richter J., Krokhmalskii T., Zaburannyi O. Quantum phase transitions in alternating transverse Ising chains: Analytical and numerical results // Phys. Rev. B.— 2002.— Vol. 66.— Art. 144401.— 5 p.
 1342. Derzhko O., Krokhmalskii T., Stolze J. Dynamic properties of the dimerized spin-½ isotropic XY chain in a transverse field // J. Phys. A: Math. Gen.— 2002.— Vol. 35.— P. 3573-3596.
 1343. Derzhko O., Krokhmalskii T. Dynamical probes of the elementary excitation spectrum for 2D spin models // J. Magn. Magn. Mater.— 2002.— Vol. 242-245.— P. 778–780.
 1344. Derzhko O., Richter J., Zaburannyi O. Magnetization processes in quantum spin chains with regularly varying exchange interactions and fields // J. Magn. Magn. Mater.— 2002.— Vol. 242-245.— P. 1044–1046.
 1345. von Ferber C., Holovatch Yu. Two-dimensional copolymers and multifractality: Comparing perturbative expansions, Monte Carlo simulations, and exact results // Phys. Rev. E.— 2002.— Vol. 65.— Art. 042801.— 4 p.
 1346. von Ferber Ch., Holovatch Yu. Field-theoretical renormalization group analysis for the scaling exponents of star polymers // Condens. Matter. Phys.— 2002.— Vol. 5, No. 1(29).— P. 117-136.
 1347. Dudka M., Holovatch Yu., Yavors'kii T. Stability of the mixed fixed point of the mn-vector model // Acta Physica Slovaca.— 2002.— Vol. 52, No. 4.— P. 323-328.
 1348. Blavats'ka V., von Ferber C., Holovatch Yu. On the critical behaviour of three-dimensional magnetic systems with extended impurities // Acta Physica Slovaca.— 2002.— Vol. 52, No. 4.— P. 317-322.
 1349. Holovatch Yu., Blavats'ka V., Dudka M., von Ferber C., Folk R., Yavors'kii T. Weak quenched disorder and criticality: Resummation of asymptotic(?) series // Int. J. Mod. Phys. B.— 2002.— Vol. 16, No. 27.— P. 4027-4079.
 1350. Wakarczuk I. O. Uniwersytet a problem dwóch kultur // Konspekt: Pismo Akademii Pedagogicznej w Krakowie.— zima 2001/2002.— Nr. 9.— S. 5-8.
 1351. Вакарчук І., Зубрицька М. На півдорозі до академічної незалежності // Вища освіта України.— 2002.— №2.— С. 58-63.
 1352. Вакарчук І. О. Автономія вищих навчальних закладів як необхідна умова університетського управління // Управління університетом: проблеми та шляхи їх вирішення: Матеріали міжнародного семінару, Львів, 23-24 листоп. 2002 р.— Дрогобич: Коло, 2002.— С. 19-28.
 1353. Розв'язки задач III (обласного) етапу Всеукраїнської олімпіади з фізики 2002 р. / Розв'язки підготували Віталій Лесівців, Тарас Фітьо // Світ фізики.— 2002.— №1.— С. 42-44.
 1354. Розв'язки задач IV етапу Всеукраїнської олімпіади з фізики 2002 р. / Розв'язки підготували Віталій Лесівців, Тарас Фітьо // Світ фізики.— 2002.— №3.— С. 36-45.
 1355. Tkachuk V. M., Fityo T. V. Multidimensional quasi-exactly solvable potentials with two known eigenstates// arXiv preprint quant-ph/0209144.— 12 p.
 1356. Vakarchuk I. Schrodinger's cat and the problem of two cultures// arXiv preprint quant-ph/0205147.— 9 p.
 1357. Rovenchak A. A. Helium-4 Energy and Specific Heat in Superfluid and Normal Phase// arXiv preprint cond-mat/0204240.— 10 p.
 1358. Holovatch Yu., Dudka M., Yavors'kii T. A Marginal Dimension of a Weakly Diluted Quenched m-Vector Model// arXiv preprint cond-mat/0204145.— 6 p.
 1359. Fityo T. V. A new class of non-Hermitian Hamiltonians with real spectra// arXiv preprint quant-ph/0204029.— 6 p.
 1360. Tkachuk V. M., Fityo T. V. Factorization and superpotential of the PT symmetric Hamiltonian// arXiv preprint quant-ph/0204018.— 7 p.
 1361. Rovenchak A. A. Effective Mass of Atom and Excitation Spectrum in Liquid Helium-4 at T=0 K// arXiv preprint cond-mat/0203484.— 5 p.
 1362. Блавацька В., фон Фербер К., Головач Ю. ?? Полімери в пористому середовищі: нові скейлінґові закони // Різдвяні дискусії 2002, Львів, 4-5 січня 2002: Журн. фіз. досл.— Т. 6, №2.— С. 244.
 1363. Блажиєвський Л. Ф. Про хвильову функцію гармонічного осцилятора з тертям // Різдвяні дискусії 2002, Львів, 4-5 січня 2002: Журн. фіз. досл.— Т. 6, №2.— С. 244.
 1364. Вакарчук І. О. Квазікласичний та 1/N розклади у квантовій механіці // Різдвяні дискусії 2002, Львів, 4-5 січня 2002: Журн. фіз. досл.— Т. 6, №2.— С. 245.
 1365. Держко О. ?? Процеси намагнечення при низьких температурах у спінових моделях магнетиків // Різдвяні дискусії 2002, Львів, 4-5 січня 2002: Журн. фіз. досл.— Т. 6, №2.— С. 245.
 1366. Ткачук В., Вакарчук С. Квазіточно розв'язуване рівняння Паулі // Різдвяні дискусії 2002, Львів, 4-5 січня 2002: Журн. фіз. дослідж.— Т. 6, №2.— С. 246.
 1367. Derzhko O. ?? Quantum phase transitions in alternating transverse Ising chains // "Ising Lectures – 2002": the 6th Annual Seminar on Phase Transitions and Critical Phenomena: J. Phys. Stud.— Vol. 6, No. 2.— P. 249.
 1368. Krynytskyi Yu., Blazhyevskyi Yu. Free energy of ion system in porous medium // VIII International Seminar on Physics and Chemistry of Solids, Lviv, 2002: Book of Abstracts.— P. 33.
 1369. Vakarchuk I. O. The magnetic Bose liquid // VIII International Seminar on Physics and Chemistry of Solids: Abstr. Book.— Lviv, 2002.— P. 67.
 1370. Рикалюк Р., Попель О. Життєвий та творчий шлях Богдана Бабія // Вибрані питання астрономії та астрофізики: Тези ІІІ наук. конф. присвяч. пам'яті Б. Бабія (1936-1993), м. Львів, 1-5 квітн. 2002.— Львів, 2002.— С. 7-10.
 1371. Вакарчук І. Нелінійне рівняння переносу випромінювання // Вибрані питання астрономії та астрофізики: Тези ІІІ наук. конф. присвяч. пам'яті Б. Бабія (1936-1993), м. Львів, 1-5 квітн. 2002.— Львів, 2002.— С. 128.
 1372. Ровенчак А. А. Термодинамічні функції рідкого гелію-4 в надплинній та нормальній фазах// II робоча нарада-семінар молодих вчених з статистичної фізики та теорії конденсованої речовини. Львів, 30-31 травня 2002 р., ІФКС НАН України.— 2002.— Доступно з: <http://www.icmp.lviv.ua/konkurs/2002/rovenchak/rov_anot_ua.pdf>.
 1373. Dudka M., Folk R., Holovatch Yu, Ivaneiko D. Effective critical behaviour of diluted Heisenberg-like magnets// Preprint ICMP-02-07E.— 15 p.
 1374. Гера О. N. Vandewalle, Ph. Boveroux, A. Minguet, M. Ausloos. The Crash of October 1987 seen as a phase transition: amplitude and universality.— Physica A 255 (1998) 201-210. (Укр. заголовок: Економічний крах у жовтні 1987 року з точки зору фазових переходів: амплітуда і універсальність)// Препринт ICMP-02-01U.— С. 4-8.
 1375. Сташкова Є. H. Eugene Stanley. Exotic statistical physics: application to biology, medicine and economics.— Physica A 285 (2000) 1-17. (Укр. заголовок: Екзотична статистична фізика: застосування до біології, медицини та економіки)// Препринт ICMP-02-01U.— С. 9-10.
 1376. Фаренюк О. M. A. F. Gomes, G. L. Vasconcelos, I. J. Tsang, I. R. Tsang. Scaling relations for diversity of languages.— Physica A 271 (1999) 489-495. (Укр. заголовок: Співвідношення скейлінґу для різноманітності мов)// Препринт ICMP-02-01U.— С. 11-16.
 1377. Бучко У. G. D. Mukherjee et al. Critical exponent of NiFeV alloys for the ferromagnetic-paramagnetic phase transition.— JMMM 214 (2000) 185-194. (Укр. заголовок: Критичні показники фазового переходу феромагнетик–парамагнетик у сплавах NiFeV)// Препринт ICMP-02-01U.— С. 17-19.
 1378. Сергієнко О. Класичні та квантові хаотичні машини // Пошуки та знахідки. Матеріали II етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів Львівської обласної МАН. Львів, 2–3 березня 2002 р. Тези науково-дослідницьких робіт переможців конкурсу.— Львів, 2002.— С. 68-69.
 1379. 2003

 1380. Frydryszak A. M., Tkachuk V. M. Aspects of pre-quantum description of deformed theories // Czechoslovak J. Phys.— 2003.— Vol. 53, No. 11.— P. 1035-1040.
 1381. Vakarchuk I. O. The magnetic Bose liquid // J. Phys. Stud.— 2003.— Vol. 7, No. 1.— P. 40-49.
 1382. Вакарчук І. О., Головач Ю. В., Держко О. В., Кориневський М. А., Романюк М. О., Стасюк І. В. До ювілею професора Романа Романовича Левицького // Журн. фіз. дослідж.— 2003.— Т. 7, №1.— С. 121-122.
 1383. Болеста І., Попель О., Кулай Т. Координати симетрії фундаментальних коливань кристала Ag2CdI4 // Журн. фіз. дослідж.— 2003.— Т. 7, №3.— С. 268-274.
 1384. Blazhyjevskyj L. F., Budnyj B. V., Krynytskyi Yu. S. Lagrangian and Hamiltonian functions for relativistic system of charged particles // J. Phys. Stud.— 2003.— Vol. 7, No. 4.— P. 367-374.
 1385. Lavrycky R., Vakarchuk I., Popel A. Physics at Lviv University before 1939 // Physics and Mathematics at Wroclaw University. Past and Present: Proceedings of the 17th Max Born Symposium: Wroclaw, Poland, 18-19 October 2002 / Ed. by J. Lukierski and H. Rechenberg.— Wroclaw, 2003.— P. 71-76.
 1386. Quesne C., Penson K. A., Tkachuk V. M. Revisiting maths-type q-deformed coherent states // Proceedings of the 8th International Conference on Squeezed States and Uncertainty Relations. Puebla, Mexico-June 9-13, 2003.— Paramus, NJ: Rinton Press, 2003.— P. 336-341.
 1387. Rovenchak A. A. Effective mass of atom and the excitation spectrum in liquid helium-4 at T = 0 K // Fiz. Nizk. Temp.— 2003.— Vol. 29, No. 2.— P. 145-148;
  // Low Temp. Phys.— 2003.— Vol. 29, No. 2.— P. 105-107.
 1388. Patsahan T., Trokhymchuk A., Holovko M. Computer simulations of the dynamic properties of methane in a model silica gel // Condens. Matter. Phys.— 2003.— Vol. 6, No. 1(33).— P. 3-21.
 1389. Ровенчак А. А. Міжатомні потенціали розрідженої багатобозонної системи // Наук. вісн. Ужгород. ун-ту. Сер. Фізика.— 2003.— Вип. 14.— С. 16-19.
 1390. Quesne C., Tkachuk V. M. Harmonic oscillator with nonzero minimal uncertainties in both position and momentum in a SUSYQM framework // J. Phys. A: Math. Gen.— 2003.— Vol. 36.— P. 10373-10389.
 1391. Quesne C., Penson K. A., Tkachuk V. M. Maths-type q-deformed coherent states for q > 1 // Phys. Lett. A.— 2003.— Vol. 313.— P. 29-36.
 1392. Tkachuk V. M., Fityo T. V. Multidimensional quasi-exactly solvable potentials with two known eigenstates // Phys. Lett. A.— 2003.— Vol. 309.— P. 351-356.
 1393. Кнігініцький О. В. Обчислення параметрів потенціалів міжатомної взаємодії кубічних ґраток у довгохвильовому наближенні // Наук. вісн. Ужгород. ун-ту. Сер. Фізика.— 2003.— Вип. 14.— С. 67-72.
 1394. Будний Б. В. Екранування електромагнітної взаємодії у слаборелятивістичному виродженому електронному газі // Наук. вісн. Ужгород. ун-ту. Сер. Фізика.— 2003.— Вип. 14.— С. 164-170.
 1395. Dudka M., Folk R., Holovatch Yu., Ivaneyko D. Effective critical behaviour of diluted Heisenberg-like magnets // J. Magn. Magn. Mater.— 2003.— Vol. 256, Nos.1-3.— P. 243-251.
 1396. Фольк Р., Головач Ю., Яворский Т. Критические показатели трехмерной слабо разбавленной замороженной модели Изинга // Усп. физ. наук.— 2003.— Т. 173, №2.— С. 175-200;
  Folk R., Holovatch Yu., Yavorskii T. Critical exponents of a three-dimensional weakly diluted quenched Ising model // Physics – Uspekhi.— 2003.— V. 46, No. 2.— P. 169-191.
 1397. Berche B., Fariñas-Sánchez A. I., Holovatch Yu., Paredes R. Influence of quenched dilution on the quasi-long-range ordered phase of the 2d XY model // Eur. Phys. J. B.— 2003.— Vol. 36, No. 1.— P. 91-98.
 1398. Blavats'ka V., von Ferber C., Holovatch Yu. Critical behavior of magnetic systems with extended impurities in general dimensions // Phys. Rev. B.— 2003.— Vol. 67.— Art. 094404.— 11 p.
 1399. Derzhko O., Krokhmalskii T. Dynamics of zz spin correlations in the square-lattice spin-½ isotropic XY model // Physica B.— 2003.— Vol. 337.— P. 357-362.
 1400. Derzhko O., Verkholyak T., Schmidt R., Richter J. Square-lattice s = ½XY model and the Jordan–Wigner fermions: the ground-state and thermodynamic properties // Physica A.— 2003.— Vol. 320.— P. 407-428.
 1401. Дручок М. Ю., Брик Т. М., Головко М. Ф. Моделювання процесів катіонного гідролізу методом молекулярної динаміки // Журн. фіз. дослідж.— 2003.— Т. 7, №4.— С. 402-412.
 1402. Schulte-Frohlinde V., Holovatch Yu., von Ferber C., Blumen A. Interactions between star polymers: High-order calculations of the scaling exponents // Condens. Matter Phys.— 2003.— Vol. 6, No. 4(36).— P. 703-711.
 1403. Ровенчак А. А. Самоузгоджений розрахунок міжатомних потенціалів та термодинамічних функцій гелію-4 в надплинній і нормальній фазах: Автореф. дис… канд. фіз.-мат. наук: 01.04.02 / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка.— Львів, 2003.— 19 с.
 1404. Фітьо Т. В., Шовгенюк М. В., Крохмальський Т. Є., Козловський М. П., Білорус В. Є. Комп'ютерна програма "Ґрафікод 4".— Свідоцтво про реєстрацію авторського права № 8943.— 11.12.2003.
 1405. Quesne C., Penson K. A., Tkachuk V. M. Geometrical and physical properties of maths-type q-deformed coherent states for $0 < q < 1$ or $q > 1$// arXiv preprint quant-ph/0312096.— 5 p.
 1406. Quesne C., Tkachuk V. M. More on a SUSYQM approach to the harmonic oscillator with nonzero minimal uncertainties in position and/or momentum// arXiv preprint math-ph/0312029.— 26 p.
 1407. Buk S. N., Rovenchak A. A. The Rank-Frequency Analysis for the Functional Style Corpora in the Ukrainian Language// arXiv preprint cs.CL/0311033.— 8 p.
 1408. Quesne C., Tkachuk V. M. Harmonic oscillator with nonzero minimal uncertainties in both position and momentum in a SUSYQM framework// arXiv preprint math-ph/0306047.— 24 p.
 1409. Quesne C., Penson K. A., Tkachuk V. M. Maths-type q-deformed coherent states for q > 1// arXiv preprint quant-ph/0303120.— 15 p.
 1410. Ровенчак А. Міжатомні потенціали розрідженої багатобозонної системи // Конференція молодих учених та аспірантів ІЕФ'2003, Ужгород, 10-12 вересня 2003 р.: Програма і тези доповідей.— С. 87.
 1411. Rovenchak A. A. Extraction of Three-Particle Interatomic Potential from Structure of Liquid // 2nd International Conference "Physics of Liquid Matter: Modern Problems", Kyiv, September 12-15, 2003: Abstracts.— P. 33.
 1412. Возняк О. О., Ткачук В. М. Квазіточно розв'язувана невпорядкована модель Кроніга-Пенні// Матеріали II Міжнародної наукової конференції "Фізика невпорядкованих систем", Львів, 14-16 жовтня 2003 р.— С. 16-17.
 1413. Vakarchuk I. O. The 1/N-expansion in quantum mechanics. Higher-order approximations // IXth International seminar on physics and chemistry of solids ICSPS'03: [Book of abstracts]. Złoty potok k/Częnstochowy, 28-31 maja 2003.— P. 9.
 1414. Popel O. M. Symmetric coordinates of the fundamental vibrations of the crystal Ag2CdI4 // IXth International seminar on physics and chemistry of solids ICSPS'03: [Book of abstracts]. Złoty potok k/Częnstochowy, 28-31 maja 2003.— P. 24.
 1415. Tkachuk V. M., Voznyak O. Quasi-exactly solvable periodic and random potentials // IXth International seminar on physics and chemistry of solids ICSPS'03: [Book of abstracts]. Złoty potok k/Częnstochowy, 28-31 maja 2003.— P. 26.
 1416. Tkachuk V. Supersymmetric approach for generating quasi-exactly solvable potentials// Fifth International Conference "Symmetry in Nonlinear Mathematical Physics", Kyiv, June 23-29, 2003: Abstracts.— Available from: <http://www.imath.kiev.ua/~appmath/abstract2003/Tkachuk.html>.
 1417. Кнігініцький О. В. Розрахунок параметрів потенціалу міжатомної взаємодії простої кубічної ґратки у довгохвильовому наближенні // Конференція молодих учених та аспірантів ІЕФ'2003, Ужгород, 10-12 вересня 2003 р.: Програма і тези доповідей.— С. 28.
 1418. Кнігініцький О. В. Розрахунок параметрів міжатомних потенціалів двокомпонентних систем за допомогою методу довгих хвиль// Матеріали II Міжнародної наукової конференції "Фізика невпорядкованих систем", Львів, 14-16 жовтня 2003 р.— С. 29.
 1419. Криницький Ю. Діелектрична і магнітна проникності релятивіської системи заряджених частинок з врахуванням спінових взаємодій // Конференція молодих учених та аспірантів ІЕФ'2003, Ужгород, 10-12 вересня 2003 р.: Програма і тези доповідей.— С. 81.
 1420. Держко В О., Мигаль В. М. Властивості двофазного плину дворівневих атомів в умовах резонансного опромінення // II міжнародна наукова конференція "Фізика невпорядкованих систем", Львів, 14-16 жовтня 2003 р.: Програма і тези доповідей.— С. 137.
 1421. Будний Б. В. Варіаційна теорія збурень для релятивістичної системи заряджених частинок // Всеукраїнська конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики Еврика-2003, Львів, 21-23 травня 2003 р.: Збірник тез.— С. 154.
 1422. Будний Б. В. Екранування електромагнітної взаємодії у слаборелятивістичному електронному газі // Конференція молодих учених та аспірантів ІЕФ'2003, Ужгород, 10-12 вересня 2003 р.: Програма і тези доповідей.— С. 64.
 1423. Фітьо Т. Деформована алґебра Гайзенберґа з верхнім обмеженням імпульсу // Всеукраїнська конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики Еврика-2003, Львів, 21-23 травня 2003 р.: Збірник тез.— С. 157.
 1424. Фітьо Т. В. Побудова багатовимірних квазіточно розв'язуваних потенціалів з двома відомими хвильовими функціями // Конференція молодих учених та аспірантів ІЕФ'2003, Ужгород, 10-12 вересня 2003 р.: Програма і тези доповідей.— С. 70.
 1425. Delamotte B., Holovatch Yu, Ivaneyko D. On the Critical Behaviour of Stacked Frustrated Triangular Antiferromagnets // 2nd International Conference "“Physics of Liquid Matter: ModernProblem", Kyiv, September 12-15, 2003: Abstracts.— P. 72.
 1426. Вакарчук І. О. Розробка та впровадження нових підходів при проведенні вступних випробувань у Львівському національному університеті імені Івана Франка// Інновації в вищій освіті (за матеріалами регіональних нарад): Зб. доповідей.— Київ: Науково-методичний центр вищої освіти, 2003.— С. 233.
 1427. Сергієнко О. Зіткнення двох частинок у деформованому просторі // Пошуки та знахідки. Матеріали II етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів Львівської обласної МАН. 27 лютого — 2 березня 2003 р. Львів.— Львів: Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2003.— С. 68-69.
 1428. 2004

 1429. Фрейн М. Копенгаґен / Перекл. з англ. О. А. Ровенчак і А. А. Ровенчака; за ред. І. О. Вакарчука та М. О. Зубрицької.— Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2004.— 176 с., [1] л. схема.
 1430. Вакарчук І. О. Квантова механіка: Підручник— 2-ге вид., доп.— Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2004.— 784 с.: 76 іл.
 1431. Order, Disorder and Criticality: Advanced Problems of Phase Transition Theory/ Ed. by Yu. Holovatch.— New Jersey; London; Singapore; Shanghai; Hong Kong; Taipei; Bangalore: World Scientific, 2004.— xiv, 287 p.
 1432. Quesne C., Tkachuk V. M. More on a SUSYQM approach to the harmonic oscillator with nonzero minimal uncertainties in position and/or momentum // J. Phys. A: Math. Gen.— 2004.— Vol. 37.— P. 10095-10113.
 1433. Возняк О., Ткачук В. М. Квазiточно розв'язувана невпорядкована модель Кронiґа–Пеннi // Журн. фіз. дослідж.— 2004.— Т. 8, №1.— С. 16-22.
 1434. Кнігініцький О. В. Розрахунок міжатомних силових констант простої кубічної ґратки в довгохвильовому наближенні // Журн. фіз. дослідж.— 2004.— Т. 8, №2.— С. 141-146.
 1435. Vakarchuk I. O. A self-consistent theory of liquid 4He // J. Phys. Stud.— 2004.— Vol. 8, No. 3.— P. 223-240.
 1436. Будний Б. В. Варіаційна теорія збурень для релятивістичної системи заряджених частинок // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 2004.— Вип. 37.— С. 154-162.
 1437. Quesne C., Tkachuk V. M. Deformed algebras, position-dependent effective masses and curved spaces: an exactly solvable Coulomb problem // J. Phys. A: Math. Gen.— 2004.— Vol. 37, No. 14.— P. 4267-4281.
 1438. Quesne C., Penson K. A., Tkachuk V. M. Comment on: "Maths-type q-deformed coherent states for q > 1": [Phys. Lett. A 313 (2003) 29] // Phys. Lett. A.— 2004.— Vol. 322, Iss. 5-6.— P. 402-404.
 1439. Holovatch Yu., Ivaneyko D. S., Delamotte B. On the criticality of frustrated spin systems with noncollinear order // J. Phys. A: Math. Gen.— 2004.— Vol. 37, No. 11.— P. 3569-3575.
 1440. Buk S. N., Rovenchak A. A. Rank-frequency analysis for functional style corpora of Ukrainian // J. Quant. Ling.— 2004.— Vol. 11, No. 3.— P. 161-171.
 1441. Ровенчак А. 80 років історії досліджень Бозе-систем // Світ фізики.— 2004.— №3(27).— С. 3-9.
 1442. Derzhko O., Richter J., Krokhmalskii T., Zaburannyi O. Regularly alternating spin-½ anisotropic XY chains: The ground-state and thermodynamic properties // Phys. Rev. E.— 2004.— Vol. 69.— Art. 066112.— 13 p.
 1443. Dudka M., Holovatch Yu., Yavors'kii T. Universality classes of the three-dimensional mn-vector model // J. Phys. A: Math. Gen.— 2004.— Vol. 37.— P. 10727–10734.
 1444. Schulte-Frohlinde V., Holovatch Yu., von Ferber C., Blumena A. Scaling of star polymers: high order results // Phys. Lett. A.— 2004.— Vol. 328.— P. 335-340.
 1445. von Ferber C., Blavats'ka V., Folk R., Holovatch Yu. Where two fractals meet: The scaling of a self-avoiding walk on a percolation cluster // Phys. Rev. E.— 2004.— Vol. 70.— Art. 035104(R).— 4 p.
 1446. Вакарчук І. О. Від наукового редактора // Кайку М. Візії: як наука змінить XXI сторіччя / Перекл. з англ. А. Кам'янець.— Львів: Літопис, 2004.— С. 7-10.
 1447. Вакарчук І., Зубрицька М. Переднє слово // Фрейн М. Копенгаґен / Перекл. з англ. О. А. Ровенчак і А. А. Ровенчака; за ред. І. О. Вакарчука та М. О. Зубрицької.— Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2004.— С. 5-6.
 1448. Вакарчук І. Структурні варіанти стандартів вищої освіти в контексті Болонського процесу // Моделі гармонізації національних і міжнародних стандартів освіти у контексті Болонського процесу: Матеріали Міжнародного семінару 27-28 травня 2004 року, проведеного у Львівському національному університеті імені Івана Франка.— Львів: Літопис, 2004.— С. 22-31.
 1449. Quesne C., Tkachuk V. M. Dirac oscillator with nonzero minimal uncertainty in position// arXiv preprint math-ph/0412052.— 28 p.
 1450. Bagchi B., Banerjee A., Quesne C., Tkachuk V. M. Deformed shape invariance and exactly solvable Hamiltonians with position-dependent effective mass// arXiv preprint quant-ph/0412016.— 26 p.
 1451. Dudka M., Holovatch Yu., Yavors'kii T. ?? Universality classes of three-dimensional $mn$-vector model// arXiv preprint cond-mat/0404217.— 9 p.
 1452. Quesne C., Tkachuk V. M. Deformed algebras, position-dependent effective masses and curved spaces: An exactly solvable Coulomb problem// arXiv preprint math-ph/0403047.— 22 p.
 1453. Ільків І., Ровенчак А. Термодинаміка ідеального D-вимірного бозе-газу // Міжнародна конференція молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики “Еврика-2004”, Львів, 19-21 травня 2004 р.: Збірник тез.— С. 18-19.
 1454. Rovenchak A. Energy Spectrum of the Interacting Bose-System // International Symposium on Quantum Fluids and Solids, Trento, Italy, July 5-10, 2004: Abstracts.— P. 2.
 1455. Стецко М. Знаходження енерґетичного спектру та власних функцій дво- та тривимірного квантового гармонічного осцилятора в деформованому просторі // Міжнародна конференція молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики “Еврика-2004”, Львів, 19-21 травня 2004 р.: Збірник тез.— С. 40-41.
 1456. Вакарчук І. О. Квантова телепортація// Тези доповідей наукової конференції “Сучасні проблеми квантової теорії”, Тернопіль, 15-16 березня 2004.— С. 17.
 1457. Tkachuk V. M. Supersymmetry in quantum mechanics// Тези доповідей наукової конференції “Сучасні проблеми квантової теорії”, Тернопіль, 15-16 березня 2004.— С. 21.
 1458. Будний Б. В. Непертурбативне перенормування у квантовій електродинаміці при скінченній температурі та густині // Міжнародна конференція молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики “Еврика-2004”, Львів, 19-21 травня 2004 р.: Збірник тез.— С. 14.
 1459. Шльонзак М. В. Застосування методу континуального інтегрування в релятивістській плазмі // Міжнародна конференція молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики “Еврика-2004”, Львів, 19-21 травня 2004 р.: Збірник тез.— С. 49.
 1460. Блажиєвський Л. Ф. Зеновій Храпливий і релятивістська квантова механіка// Тези доповідей наукової конференції “Сучасні проблеми квантової теорії”, Тернопіль, 15-16 березня 2004.— С. 14.
 1461. Попель О. М., Рац В. О. Модель нейтральної кисневої вакансії в β-кристаболіті// Тези доповідей наукової конференції “Сучасні проблеми квантової теорії”, Тернопіль, 15-16 березня 2004.— С. 59-60.
 1462. Ровенчак А. Науки про природу як самодостатня система(?)// V Львівсько-Варшавський семінар "Філософія науки. Наукове та позанаукове знання". Львів, 14-21 листопада, 2004.— Доступно з: <http://www.ktf.franko.lviv.ua/DTP/seminars/philos04/abs/Rovenchak.htm>.
 1463. Притула Р. О. Гармонічний осцилятор в теорії Кляйна–Ґордона–Фока // Міжнародна конференція молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики “Еврика-2004”, Львів, 19-21 травня 2004 р.: Збірник тез.— С. 32-33.
 1464. Сідлецька Н. А. Енергія q-деформованого ангармонічного осцилятора "x4" // Міжнародна конференція молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики “Еврика-2004”, Львів, 19-21 травня 2004 р.: Збірник тез.— С. 38.
 1465. 2005

 1466. Vakarchuk I. O. The Kepler problem in Dirac theory for a particle with position-dependent mass // J. Phys. A: Math. Gen.— 2005.— Vol. 38.— P. 4727-4734.
 1467. Vakarchuk I. O. Reply to 'Comment on 'Kepler problem in Dirac theory for a particle with position-dependent mass'' // J. Phys. A: Math. Gen.— 2005.— Vol. 38.— P. 6859.
 1468. Vakarchuk I. O. On Dirac theory in the space with deformed Heisenberg algebra: exact solutions // J. Phys. A: Math. Gen.— 2005.— Vol. 38.— P. 7567-7576.
 1469. Держко О. В., Мигаль В. М. Властивості двофазного плину дворівневих атомів, частина з яких перебуває у збудженому стані. Метод функціонала густини // Журн. фіз. дослідж.— 2005.— Т. 9, №2.— С. 156-162.
 1470. Fityo T. V., Tkachuk V. M. Time-dependent Schrödinger equation with one known solution // J. Phys. Stud.— 2005.— Vol. 9, No. 4.— P. 299-303.
 1471. Вакарчук І. О. Від наукового редактора // Кайку М. Гіперпростір / Перекл. з англ. А. Кам'янець.— Львів: Літопис, 2005.— С. 7-9.
 1472. Вакарчук І. Василь Міліянчук // Василь Міліянчук. До 100-річчя від дня народження.— Львів: Євросвіт, 2005.— С. 3-4.
 1473. Rovenchak A. A. Extraction of interatomic potentials from structure of liquids // Centr. Eur. J. Phys.— 2005.— Vol. 3, No. 1.— P. 47-60.
 1474. Rovenchak A. A. Energy spectrum of an interacting Bose-system // J. Low Temp. Phys.— 2005.— Vol. 138, Nos. 1/2.— P. 49-54.
 1475. Bagchi B., Banerjee A., Quesne C., Tkachuk V. M. Deformed shape invariance and exactly solvable Hamiltonians with position-dependent effective mass // J. Phys. A: Math. Gen.— 2005.— Vol. 38.— P. 2929-2945.
 1476. Quesne C., Tkachuk V. M. Dirac oscillator with nonzero minimal uncertainty in position // J. Phys. A: Math. Gen.— 2005.— Vol. 38.— P. 1747-1765.
 1477. Blavats'ka V., Dudka M., Folk R., Holovatch Yu. Critical dynamics and effective exponents of magnets with extended impurities // Phys. Rev. B.— 2005.— Vol. 72.— Art. 064417.— 11 p.
 1478. Blavats'ka V., von Ferber C., Folk R., Holovatch Yu. Renormalization group approaches to polymers in disordered media // Statistics of Linear Polymers in Disordered Media / Ed. by Bikas K. Chakrabarti.— Amsterdam; Boston; Heidelberg; London; New York; Oxford; Paris; San Diego; San Francisco; Singapore; Sydney; Tokyo: Elsevier, 2005.— P. 103-147.
 1479. Блажиєвський Л. Про праці В. Міліянчука з електродинаміки // Василь Міліянчук. До 100-річчя від дня народження.— Львів: Євросвіт, 2005.— С. 12-13.
 1480. Попель О. Штрихи біографії Василя Міліянчука // Василь Міліянчук. До 100-річчя від дня народження.— Львів: Євросвіт, 2005.— С. 5-11.
 1481. Ivaneyko D., Ilnytskyi J., Berche B., Holovatch Yu. Criticality of the random-site Ising model: Metropolis, Swendsen-Wang and Wolff Monte Carlo algorithms // Condens. Matter Phys.— 2005.— Vol. 8, No 1(41).— P. 149-162.
 1482. Шльонзак М. В. Застосування методу континуального інтегрування в релятивістській статистичній механіці заряджених частинок // Наук. вісн. Ужгород. ун-ту. Сер. Фізика.— 2005.— Вип. 17.— С. 26-29.
 1483. von Ferber C., Holovatch Yu., Palchykov V. Scaling in public transport networks // Condens. Matter Phys.— 2005.— Vol. 8, No 1(41).— P. 225-234.
 1484. Dudka M., Folk R., Holovatch Yu., Moser G. Critical dynamics of diluted relaxational models coupled to a conserved density // Phys. Rev. E.— 2005.— Vol. 72.— Art. 036107.— 4 p.
 1485. Dudka M., Folk R., Holovatch Yu. Critical properties of random anisotropy magnets // J. Magn. Magn. Mater.— 2005.— Vol. 294.— P. 305-329.
 1486. Dudka M., Folk R., Holovatch Yu., Moser G. Critical slowing down in random anisotropy magnets // Condens. Matter Phys.— 2005.— Vol. 8, No. 4(44).— P. 737–748.
 1487. Ткачук В. М. Суперсиметрія та точно розв'язувані задачі у квантовій механіці: Автореф. дис. докт. фіз.-мат. наук: 01.04.02 / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка.— Львів, 2005.— 29 с.
 1488. Бук С., Ровенчак А. [Рецензія на] І. Процик, Українська фізична термінологія на зламі XIX-XX століть (Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2004.— 252 с.) // Журн. фіз. дослідж.— 2005.— Т. 9, №3.— С. 273-274.
 1489. Buk S., Rovenchak A. Statistical Parameters of the Novel "Perekhresni stezhky" ("The Cross-Paths") by Ivan Franko// arXiv preprint cs.CL/0512102.— 11 p.
 1490. Quesne C., Bagchi B., Banerjee A., Tkachuk V. M. Hamiltonians with position-dependent mass, deformations and supersymmetry// arXiv preprint quant-ph/0512046.— 11 p.
 1491. Fityo T. V., Vakarchuk I. O., Tkachuk V. M. WKB approximation in deformed space with minimal length// arXiv preprint quant-ph/0510018.— 13 p.
 1492. Voznyak O. ?? Quasi-exactly solvable periodic potentials with three known eigenstates// arXiv preprint quant-ph/0507199.— ?? p.
 1493. Fityo T. V., Vakarchuk I. O., Tkachuk V. M. One dimensional Coulomb-like problem in deformed space with minimal length// arXiv preprint quant-ph/0507117.— 11 p.
 1494. Vakarchuk I. O. On Dirac theory in the space with deformed Heisenberg algebra. Exact solutions// arXiv preprint quant-ph/0503166.— 13 p.
 1495. Vakarchuk I. O. A self-consistent theory of liquid He-4// arXiv preprint quant-ph/0502127.— 28 p.
 1496. Vakarchuk I. O. Kepler problem in Dirac theory for a particle with position-dependent mass// arXiv preprint quant-ph/0502105.— 9 p.
 1497. Вакарчук І. О. До теорії Дірака в просторі з деформованою алґеброю Гайзенберґа. Точні розв'язки // Всеукраїнський з'їзд "Фізика в Україні": Тези доповідей. Україна, Одеса, 3-6 жовтня 2005.— С. 62.
 1498. Fityo T., Tkachuk V., Vakarchuk I. 1D Coulomb problem with deformed Heisenberg algebra// Symmetry in Nonlinear Mathematical Physics. June 20-25, 2005, Kyiv, Ukraine.— Available from: <http://www.imath.kiev.ua/ ~appmath/Abstracts2005/Fityo.html>.
 1499. Tkachuk V. Eigenvalue problems in quantum mechanics with deformed Heisenberg algebra// Symmetry in Nonlinear Mathematical Physics. June 20-25, 2005, Kyiv, Ukraine.— Available from: <http://www.imath.kiev.ua/ ~appmath/Abstracts2005/ Tkachuk.html>.
 1500. Vakarchuk I. O. A self-consistent theory of liquid 4He. Variational approach // Statistical Physics 2005: Modern Problems and New Applications. Annual Conference in Ukraine. August 28-30, 2005, Lviv, Ukraine: Book of abstracts.— P. 50.
 1501. Ровенчак А. А. Ідеальний Бозе-газ із дисперсією ε(p) = α pβ у зовнішньому полі // Конференція молодих учених та аспірантів ІЕФ-2005, Ужгород, 18-20 травня 2005 р.: Програма і тези доповідей.— С. 116.
 1502. Ільків І., Ровенчак А. D-вимірний ідеальний Бозе-газ із лінійним законом дисперсії // Міжнародна конференція студентів і молодих вчених з теоретичної й експериментальної фізики "Еврика-2005", Львів, 24-26 травня 2005 р.: Збірник тез.— С. 10-11.
 1503. Rovenchak A. A. An interacting Bose-gas in harmonic trap: A perturbation approach // 3rd International Conference "Physics of Liquid Matter: Modern Problems", Kyiv, May 27-31, 2005: Abstracts.— P. 226.
 1504. Rovenchak A. A. Bose-gas with an arbitrary dispersion law in a trap // Statistical Physics 2005: Modern Problems and New Applications. Annual Conference in Ukraine. August 28-30, 2005, Lviv, Ukraine: Book of abstracts.— P. 161.
 1505. Derzhko O., Myhal V. A microscopic theory of photonucleation: Density functional approach for the properties of a fluid of two-level atoms, a part of which is excited // Statistical Physics 2005: Modern Problems and New Applications. Annual Conference in Ukraine. August 28-30, 2005, Lviv, Ukraine: Book of abstracts.— P. 60.
 1506. Блажиєвський Л. Про праці В. Міліянчука з електродинаміки // Різдвяні дискусії 2005, присвячені 100-річчю від дня народження професора Василя Міліянчука, Львів, 13-14 січня 2005 р.— С. 7-8.
 1507. Фітьо Т. Новий клас неермітових операторів з дійсним спектром // Міжнародна конференція студентів і молодих вчених з теоретичної й експериментальної фізики "Еврика-2005", Львів, 24-26 травня 2005 р.: Збірник тез.— С. 30-31.
 1508. Стецко М. Магнітний момент електрона в атомі водню у просторі з деформованою алґеброю Гайзенберґа // Міжнародна конференція студентів і молодих вчених з теоретичної й експериментальної фізики "Еврика-2005", Львів, 24-26 травня 2005 р.: Збірник тез.— С. 27-28.
 1509. Шльонзак М. В. Застосування методу континуального інтеґрування в релятивістській статистичній механіці заряджених частинок // Конференція молодих учених та аспірантів ІЕФ-2005, Ужгород, 18-20 травня 2005 р.: Програма і тези доповідей.— С. 120.
 1510. Ivaneyko D., Ilnytskyi J., Berche B., Holovatch Yu. Simulational studies of the random-site Ising model criticality // Statistical Physics 2005: Modern Problems and New Applications. Annual Conference in Ukraine. August 28-30, 2005, Lviv, Ukraine: Book of abstracts.— P. 97.
 1511. von Ferber C., Holovatch Yu., Palchykov V. Are public transport networks scale-free? // Statistical Physics 2005: Modern Problems and New Applications. Annual Conference in Ukraine. August 28-30, 2005, Lviv, Ukraine: Book of abstracts.— P. 62.
 1512. Holovatch Yu., Palchykov V. Lys Mykyta and Zipf Law // Statistical Physics 2005: Modern Problems and New Applications. Annual Conference in Ukraine. August 28-30, 2005, Lviv, Ukraine: Book of abstracts.— P. 136.
 1513. Григорчак О. Розмірні ефекти в діелектричних спектрах нанодисперсного діоксиду кремнію // Міжнародна конференція студентів і молодих вчених з теоретичної й експериментальної фізики "Еврика-2005", Львів, 24-26 травня 2005 р.: Збірник тез.— С. 78-79.
 1514. Паночко Г. Обчислення ґраткових сум прямокутних кристалічних ґраток // Міжнародна конференція студентів і молодих вчених з теоретичної й експериментальної фізики "Еврика-2005", Львів, 24-26 травня 2005 р.: Збірник тез.— С. 19.
 1515. Притула Р. Квантовий опис теплоємності рідкого 4He // Міжнародна конференція студентів і молодих вчених з теоретичної й експериментальної фізики "Еврика-2005", Львів, 24-26 травня 2005 р.: Збірник тез.— С. 21-22.
 1516. Сергієнко О. Час у квантовій механіці // Міжнародна конференція студентів і молодих вчених з теоретичної й експериментальної фізики "Еврика-2005", Львів, 24-26 травня 2005 р.: Збірник тез.— С. 25.
 1517. Ровенчак А. Міжнародна конференція студентів і молодих учених з теоретичної й експериментальної фізики "Еврика-2005" (Львів, 24-26 травня 2005 року) // Журн. фіз. дослідж.— 2005.— Т. 9, №2.— С. 185.
 1518. 2006

 1519. Піх С. С., Ровенчак А. А., Криницький Ю. С. 1001 задача з математичної фізики.— Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2006.— 328 с.
 1520. Derzhko O., Myhal V. A microscopic theory of photonucleation: Density functional approach to the properties of a fluid of two-level atoms, a part of which is excited // Condens. Matter Phys.— 2006.— 9, No. 4(48).— P. 703-708.
 1521. Quesne C., Bagchi B., Banerjee A., Tkachuk V. M. Hamiltonian with position-dependent mass, deformations and supersymmetry // Quantum Theory and Symmetries IV, Vol. 2: Proceedings of the IV International Symposium. Varna, Bulgaria, 15-21 August 2005 / Ed. V. K. Dobrev.— Sofia: Heron Press, 2006.— P. 622-632.
 1522. Quesne C., Bagchi B., Banerjee A., Tkachuk V. M. Hamiltonians with position-dependent mass, deformations and supersymmetry // Bulg. J. Phys.— 2006.— Vol. 33, No. 4.— P. 308-318.
 1523. Quesne C., Tkachuk V. M. Lorentz-covariant deformed algebra with minimal length and application to the (1 + 1)-dimensional Dirac oscillator // J. Phys. A: Math. Gen.— 2006.— Vol. 39.— P. 10909-10922.
 1524. Stetsko M. M. Corrections to the ns levels of the hydrogen atom in deformed space with minimal length // Phys. Rev. A.— 2006.— Vol. 74, No. 6.— Art. 062105.— 5 p.;
  Stetsko M. M. Erratum: Corrections to the ns levels of the hydrogen atom in deformed space with minimal length [Phys. Rev. A 74, 062105 (2006)] // Phys. Rev. A.— 2008.— V. 78, No. 2.— Art. 029907(E).— 1 p.
 1525. Stetsko M. M., Tkachuk V. M. Perturbation hydrogen-atom spectrum in deformed space with minimal length // Phys. Rev. A.— 2006.— Vol. 74, No. 1.— Art. 012101.— 5 p.
 1526. Fityo T. V., Vakarchuk I. O., Tkachuk V. M. One-dimensional Coulomb-like problem in deformed space with minimal length // J. Phys. A: Math. Gen.— 2006.— Vol. 39.— P. 2143-2149.
 1527. Fityo T. V., Vakarchuk I. O., Tkachuk V. M. WKB approximation in deformed space with minimal length // J. Phys. A: Math. Gen.— 2006.— Vol. 39.— P. 379-387.
 1528. Ткачук В. М., Вакарчук С. І. Рівняння Паулі з масою, залежною від координат // Журн. фіз. дослідж.— 2006.— Т. 10, №2.— С. 81-85.
 1529. Держко О. В., Мигаль В. М. Властивості плину дворівневих атомів, частина з яких перебуває у збудженому стані. Кавітація // Журн. фіз. дослідж.— 2006.— Т. 10, №3.— С. 203-207.
 1530. Quesne C. M., Tkachuk V. M. Lorentz-covariant deformed algebra with minimal length // Czechoslovak J. Phys.— 2006.— Vol. 56, No. 10/11.— P. 1269-1274.
 1531. Vakarchuk I. Schrödinger's cat and the problem of two cultures // Myśli o języku, nauce i wartościach: księga ofiarowana Profesorowi Jackowi Juliuszowi Jadackiemu w sześćdziesiątą rocznicę urodzin / pod red. W. Strawińskiego, M. Grygiańca i A. Brożek.— Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper, 2006.— S. 203-212.
 1532. Ivaneyko D., Ilnytskyi J., Berche B., Holovatch Yu. Static and dynamic critical behaviour of 3d random-site Ising model: Different Monte Carlo algorithms // J. Mol. Liq.— 2006.— Vol. 127, Iss. 1-3.— P. 69-70.
 1533. Ivaneyko D., Ilnytskyi J., Berche B., Holovatch Yu. Local and cluster critical dynamics of the 3d random-site Ising model // Physica A.— 2006.— Vol. 370.— P. 163-178.
 1534. Holovatch Yu. Introduction to renormalization // Condens. Matter Phys.— 2006.— Vol. 9, No. 2(46).— P. 237-262.
 1535. Dudka M., Folk R., Holovatch Yu., Moser G. Model C critical dynamics of disordered magnets // J. Phys. A: Math. Gen.— 2006.— Vol. 39.— P. 7943-7961.
 1536. Blavats'ka V., Dudka M., Folk R., Holovatch Yu. Enhancement of the critical slowing down influenced by extended defects // J. Mol. Liq.— 2006.— Vol. 127.— P. 60-61.
 1537. Blavats'ka V., von Ferber C., Holovatch Yu. Entropy-induced separation of star polymers in porous media // Phys. Rev. E.— 2006.— Vol. 74.— Art. 031801.— 12 p.
 1538. Фітьо Т. В. Нові точно та квазі-точно розв'язувані квантові системи: Автореф. дис…. канд. фіз.-мат. наук. 01.04.02.— Львів, 2006.— 18 с.
 1539. Quesne C., Tkachuk V. M. Lorentz-covariant deformed algebra with minimal length// arXiv preprint quant-ph/0612093.— 8 p.
 1540. Derzhko O., Myhal V. A microscopic theory of photonucleation: Density functional approach for the properties of a fluid of two-level atoms, a part of which is excited// arXiv preprint cond-mat/0610152.— ?? p.
 1541. Fityo T. V. Deformed Heisenberg algebra with upper bound of momentum value// arXiv preprint quant-ph/0607025.— 9 p.
 1542. Quesne C., Tkachuk V. M. Lorentz-covariant deformed algebra with minimal length and application to the 1+1-dimensional Dirac oscillator// arXiv preprint quant-ph/0604118.— 20 p.
 1543. Quesne C., Tkachuk V. M. Generalized Deformed Commutation Relations with Nonzero Minimal Uncertainties in Position and/or Momentum and Applications to Quantum Mechanics// arXiv preprint quant-ph/0603077.— 18 p.
 1544. Stetsko M. M., Tkachuk V. M. Perturbation hydrogen-atom spectrum in deformed space with minimal length// arXiv preprint quant-ph/0603042.— 9 p.
 1545. Vakarchuk I. One-particle electron states in nanoheterosystems // LUMDETR 2006: 6th European Conference on Luminescent Detectors and Transformers of Ionizing Radiation. June 19-23, 2006, Lviv: Book of abstracts.— Lviv, 2006.— P. 212.
 1546. Вакарчук І. До проблеми ефективної маси електрона в наноструктурах // 12-й Міжнародний семінар з фізики та хімії твердого тіла. Львів, 28-31 травня 2006: Тези доповідей.— С. 4.
 1547. Вакарчук І. О., Рикалюк Р. Є., Стоділка М. І. Вплив непружних зіткнень та постван-дер-ваальсівських міжчастинкових взаємодій на асиметрію профілів фраунгоферових ліній// Тези Четвертої наукової конференції "Вибрані питання астрономії та астрофізики", присвяченої пам'яті Богдана Бабія (1936-1993). 19-21 жовтня 2006 р.— Львів, 2006.— С. 20.
 1548. Tkachuk V. Hydrogen atom in noncommutative space // XV International Colloquium on Integrable Systems (ISQS-15), Prague, June 15-17, 2006: Book of abstracts.— Dubna: JINR, 2006.— P. 24-25;
  Available from: <http://kmlinux.fjfi.cvut.cz/intsystems/participants.php?pkey=47>.
 1549. Блажиєвський Л. Ф. Про термодинамічну границю і статистичну суму [Різдвяні дискусії 2006, Львів, 4-5 січня 2006] // Журн. фіз. дослідж.— 2006.— Т. 10, №1.— С. 77.
 1550. Ровенчак А. А. Бозе-газ твердих сфер: розклади за параметром взаємодії [Різдвяні дискусії 2006, Львів, 4-5 січня 2006 р.] // Журн. фіз. дослідж.— 2006.— Т. 10, №1.— С. 78.
 1551. Tkachuk V. Lorentz-covariant deformed algebra with minimal length. (1 + 1)-dimensional Dirac oscillator [Різдвяні дискусії 2006, Львів, 4-5 січня 2006] // Журн. фіз. дослідж.— 2006.— Т. 10, №1.— С. 78-79.
 1552. Вакарчук І. О. Концепція ефективної маси частинок у теорії квантових рідин [Різдвяні дискусії 2006, Львів, 4-5 січня 2006] // Журн. фіз. дослідж.— 2006.— Т. 10, №1.— С. 79.
 1553. Rovenchak A. An approximate second quantization approach for trapped weakly-interacting bosons // International Symposium on Quantum Fluids and Solids QFS2006, Kyoto University, Kyoto, Japan, August 1-6, 2006.— PC16.
 1554. Buk S., Rovenchak A. Menzerath–Altmann law for syntactic structures in Ukrainian// Abstracts from International scientific conference on Modern Methods in Linguistics held in honour of the anniversary of Prof. Gabriel L. Altmann, October 23rd and 24th, 2006, Budmerice Castle, Slovakia.— P. 2.
 1555. Бук С., Ровенчак А. Онлайн-конкорданс роману Івана Франка "Перехресні стежки".— 2006.— http://www.ktf.franko.lviv.ua/~andrij/science/Franko/concordance.html.
 1556. Паночко Г. Непертурбативний розрахунок енергетичного спектру рідкого 4Не // Міжнародна конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики "Еврика-2006", Львів, 15-17 травня 2006 р.: Збірник тез.— С. С43.
 1557. Сергієнко О. Проблема часу в квантовій механіці // Міжнародна конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики "Еврика-2006", Львів, 15-17 травня 2006 р.: Збірник тез.— С. С41.
 1558. von Ferber C., Palchykov V., Holovatch T., Holovatch Yu. Public transport networks: topology and scaling [Різдвяні дискусії 2006, Львів, 4-5 січня 2006] // Журн. фіз. дослідж.— 2006.— Т. 10, №1.— С. 78-79.
 1559. von Ferber C., Holovatch T., Holovatch Yu., Palchykov V. Public transport networks: scaling and vulnerability // Third Annual Meeting COST ACTION P10 "Physics of Risk" & Workshop on Complex System Science. Vilnius, Lithuania, 13-16 May 2006.— P. 57.
 1560. 2007

 1561. Вакарчук І. О. Квантова механіка: Підручник— 3-тє вид., доп.— Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2007.— 848 с.: 78 іл.
 1562. Quesne C., Tkachuk V. M. Generalized deformed commutation relations with nonzero minimal uncertainties in position and/or momentum and applications to quantum mechanics // SIGMA.— 2007.— Vol. 3.— Art. 016.— 18 p.
 1563. Rovenchak A. A. Weakly-interacting bosons in a trap within approximate second quantization approach // J. Low Temp. Phys.— 2007.— Vol. 148, Nos. 3/4.— P. 411-416.
 1564. Buk S., Rovenchak A. Statistical parameters of Ivan Franko's novel Perekhresni stežky (The Cross-Paths) // Quantitative Linguistics.— Berlin; New York: Mouton de Gruyter, 2007.— Vol. 62: Exact methods in the study of language and text: dedicated to Professor Gabriel Altmann on the occasion of his 75th birthday / Ed. by P. Grzybek and R. Köhler.— P. 39-48.
 1565. Stetsko M. M., Tkachuk V. M. Scattering problem in deformed space with minimal length // Phys. Rev. A.— 2007.— Vol. 76, No. 1.— Art. 012707.— 7 p.
 1566. Сідлецька Н. А. Тунелювання частинки з масою, залежною від координати, через потенціальний бар'єр // Наук. вісн. Ужгород. ун-ту. Сер. Фізика.— 2007.— Вип. 21.— С. 159-164.
 1567. Блажиєвський Л. Ф., Шльонзак М. В. Термодинамічні функції системи релятивістських заряджених частинок // Наук. вісн. Ужгород. ун-ту. Сер. Фізика.— 2007.— Вип. 21.— С. 191-195.
 1568. Ткачук В. М. Рівняння поля в деформованому просторі з мінімальною довжиною // Журн. фіз. дослідж.— 2007.— Т. 11, №1.— С. 41-44.
 1569. Ільків І. М., Ровенчак А. А. Вплив слабкої взаємодії на властивості бозе-газу // Журн. фіз. дослідж.— 2007.— Т. 11, №1.— С. 122-131.
 1570. Вакарчук І. О., Притула Р. О., Ровенчак А. А. Кінетична енерґія і теплоємність рідкого 4He // Журн. фіз. дослідж.— 2007.— Т. 11, №3.— С. 259-267.
 1571. Піх С. С. Спектроскопія важких мезонів у релятивізованій потенціяльній моделі // Журн. фіз. дослідж.— 2007.— Т. 11, №4.— С. 396-403.
 1572. Rovenchak A. A., Vakarchuk I. O. Calculation of the condensate fraction in liquid helium-4 // J. Phys. Stud.— 2007.— Vol. 11, No. 4.— P. 404-407.
 1573. von Ferber C., Holovatch T., Holovatch Yu., Palchykov V. Network harness: Metropolis public transport // Physica A.— 2007.— Vol. 380.— P. 585-591.
 1574. Ivaneyko D., Berche B., Holovatch Yu., Ilnytskyi Ja. Impurity-impurity pair correlation function and paramagnetic-to-ferromagnetic transition in the random Ising model // Probl. Atom. Sci. Technol.— 2007.— P. 372-375.
 1575. Grygorchak I., Voitovych S., Stasyuk I., Velychko O., Menchyshyn O. Electret effect in intercalated crystals of the AIIIBVI group // Condens. Matter Phys.— 2007.— Vol. 10, No. 1(49).— P. 51-60.
 1576. Бук С. Н., Ровенчак А. А. Частотний словник роману "Перехресні стежки" // Стежками Франкового тексту (комунікативні, стилістичні та лексикографічні виміри роману "Перехресні стежки") / Ф. С. Бацевич (наук. ред), С. Н. Бук, Л. М. Процак, А. А. Ровенчак, Л. Ю. Сваричевська, І. Л. Ціхоцький.— Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007.— С. 138-369.
 1577. Блажиєвський Л. Ф. Про метод колективних змінних у статистичній фізиці рівноважних систем взаємодіючих частинок // Наукова конференція Нові напрямки у фізиці та астрофізиці (присвячена 60-річчю проф. І. О. Вакарчука): Програма та тези доповідей. Львів, 7-8 березня 2007 року.— С. 3.
 1578. Вакарчук І. О. Мої "Абу-Касимові капці": бозе-конденсат у рідкому 4He // Наукова конференція Нові напрямки у фізиці та астрофізиці (присвячена 60-річчю проф. І. О. Вакарчука): Програма та тези доповідей. Львів, 7-8 березня 2007 року.— С. 5.
 1579. Ткачук В. М. Квантова механіка в деформованому просторі // Наукова конференція Нові напрямки у фізиці та астрофізиці (присвячена 60-річчю проф. І. О. Вакарчука): Програма та тези доповідей. Львів, 7-8 березня 2007 року.— С. 20.
 1580. Buk S., Rovenchak A. Menzerath-Altmann Law for Syntactic Structures in Ukrainian// arXiv preprint cs.CL/0701194.— 8 p.
 1581. Stetsko M. M. Corrections to the ns-levels of hydrogen atom in deformed space with minimal length// arXiv preprint quant-ph/0703269.— 9 p.
 1582. Stetsko M. M., Tkachuk V. M. Scattering problem in deformed space with minimal length// arXiv preprint hep-th/0703263.— 9 p.
 1583. Rovenchak A. A. Weakly-Interacting Bosons in a Trap within Approximate Second Quantization Approach// preprint arXiv:0705.1275 [math-ph].— 6 p.
 1584. Frydryszak A. M., Tkachuk V. M. Quantum brachistochrone problem for spin-1 in a magnetic field// preprint arXiv:0709.0931 [quant-ph].— 7 p.
 1585. Fityo T. V., Vakarchuk I. O., Tkachuk V. M. WKB approximation in deformed space with minimal length and minimal momentum// preprint arXiv:0709.1321 [quant-ph].— 7 p.
 1586. Stetsko M. M., Tkachuk V. M. Orbital magnetic moment of the electron in the hydrogen atom in deformed space with minimal length// preprint arXiv:0710.5088 [quant-ph].— 8 p.
 1587. Vakarchuk I. Casimir effect in deformed field// preprint arXiv:0711.2474 [quant-ph].— 12 p.
 1588. Fityo T. Statistical physics in deformed space with minimal length// preprint arXiv:0712.0891 [quant-ph].— 15 p. .
 1589. Вакарчук І. О., Притула Р. О., Ровенчак А. А. Термодинамічні функції рідкого гелію-4 // Конференція молодих учених та аспірантів ІЕФ-2007, Ужгород, 14-19 травня 2007: Програма і тези доповідей.— С. 88.
 1590. Криницький Ю. С. Вплив спінових взаємодій на просторово-часові кореляції у релятивістській плазмі // Конференція молодих учених та аспірантів ІЕФ-2007, Ужгород, 14-19 травня 2007: Програма і тези доповідей.— С. 143.
 1591. Сідлецька Н. А. Тунелювання частинки з масою, залежною від координат, через потенціальний бар'єр // Конференція молодих учених та аспірантів ІЕФ-2007, Ужгород, 14-19 травня 2007: Програма і тези доповідей.— С. 192.
 1592. Стецько М. М. Проблема розсіяння в деформованому просторі з мінімальною довжиною // Конференція молодих учених та аспірантів ІЕФ-2007, Ужгород, 14-19 травня 2007: Програма і тези доповідей.— С. 196.
 1593. Шльонзак М. Термодинамічні функції системи релятивістських заряджених частинок // Конференція молодих учених та аспірантів ІЕФ-2007, Ужгород, 14-19 травня 2007: Програма і тези доповідей.— С. 209.
 1594. Сідлецька Н. Безвідбивні потенціали в суперсиметричному підході // Міжнародна Конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики "Еврика-2007", Львів, 22-24 травня 2007 р.: Тези доповідей.— С. A5.
 1595. Сергієнко О. Нерівності Белла для станів з s=1 // Міжнародна Конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики "Еврика-2007", Львів, 22-24 травня 2007 р.: Тези доповідей.— С. A12.
 1596. Притула Р. Енерґія основного стану рідкого гелію-4 // Міжнародна Конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики "Еврика-2007", Львів, 22-24 травня 2007 р.: Тези доповідей.— С. A14.
 1597. Григорчак О. Матриця густини взаємодіючих бозе-частинок // Міжнародна Конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики "Еврика-2007", Львів, 22-24 травня 2007 р.: Тези доповідей.— С. A15.
 1598. Паночко Г. Матриці густини бозе-рідини // Міжнародна Конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики "Еврика-2007", Львів, 22-24 травня 2007 р.: Тези доповідей.— С. A18.
 1599. Стецко М. Кулонівська задача у деформованому просторі з мінімальною довжиною // Міжнародна Конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики "Еврика-2007", Львів, 22-24 травня 2007 р.: Тези доповідей.— С. A21.
 1600. Самар М. Максимально локалізовані стани в деформованому просторі // Міжнародна Конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики "Еврика-2007", Львів, 22-24 травня 2007 р.: Тези доповідей.— С. A33.
 1601. Шопа М. Термодинамічні функції конденсованих систем у деформаційному просторі з мінімальною довжиною // Міжнародна Конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики "Еврика-2007", Львів, 22-24 травня 2007 р.: Тези доповідей.— С. A34.
 1602. Hryhorchak O., Rovenchak A. Three-particle Potential for Helium// XIII th International Seminar on Physics and Chemistry of Solids ISPCS '07. Ustroń Śląski, 10-13 czerwca 2007.— P. 17.
 1603. Стецко М. Квантова механіка у деформованому просторі з мінімальною довжиною (атом водню та проблема розсіяння) // VII Всеукраїнська школа-семінар і конкурс молодих вчених зі статистичної фiзики і теорії конденсованої речовини — 2007 Львів, 31 травня — 1 червня 2007 р. Інститут фізики конденсовани систем НАН України; за пiдтримки Відділення фізики і астрономії НАН України, Секція фізики ЗНЦ НАН і МОН України: Збірка тез.— С. 35-36.
 1604. Fityo T., Vakarchuk I., Tkachuk V. Bohr-Sommerfeld quantization rule in noncommutative space// Seventh International Conference "Symmetry in Nonlinear Mathematical Physics". June 24-30, 2007, Kyiv, Ukraine.— Available from: <http://www.imath.kiev.ua/~appmath/Abstracts2007/Fityo.html>.
 1605. Budnyj B. Poincare-invariant deformed algebra with minimal length// Seventh International Conference "Symmetry in Nonlinear Mathematical Physics". June 24-30, 2007, Kyiv, Ukraine.— Available from: <http://www.imath.kiev.ua/~appmath/Abstracts2007/Budnyj.html>.
 1606. Tkachuk V. Quantum brachistochrone problem for spin-1/2 mixed states with decoherence// Seventh International Conference "Symmetry in Nonlinear Mathematical Physics". June 24-30, 2007, Kyiv, Ukraine.— Available from: <http://www.imath.kiev.ua/~appmath/Abstracts2007/Tkachuk.html>.
 1607. Rovenchak A. Fractional Statistics and Finite-size Bosonic System // International Symposium on Quantum Fluids and Solids QFS2007. 01-06 August 2007. Kazan, Russia: Program and Abstracts.— P. 170.
 1608. 2008

 1609. Вакарчук І. О., Пастухов В. С. Бозе-конденсат у двокомпонентній бозе-рідині // Журн. фіз. дослідж.— 2008.— Т. 12, №3.— Ст. 3002.— 8 с.
 1610. Vakarchuk I. O. Theory of radiation and absorption of deformed field quanta // Condens. Matter Phys.— 2008.— Vol. 11, No. 3(55).— P. 409-416.
 1611. Fityo T. V. Statistical physics in deformed spaces with minimal length // Phys. Lett. A.— 2008.— Vol. 372, Issue 37.— P. 5872-5877.
 1612. Stetsko M. M., Tkachuk V. M. Orbital magnetic moment of the electron in the hydrogen atom in a deformed space with minimal length // Phys. Lett. A.— 2008.— Vol. 372, Issue 31.— P. 5126-5130.
 1613. Vakarchuk I. O. The Casimir effect in a deformed field // J. Phys. A: Math. Theor.— 2008.— Vol. 41, No. 18.— Art. 185402 .— 10 p.
 1614. Frydryszak A. M., Tkachuk V. M. Quantum brachistochrone problem for a spin-1 system in a magnetic field // Phys. Rev. A.— 2008.— Vol. 77, No. 1 .— Art. 014103.— 4 p.
 1615. Fityo T. V., Vakarchuk I. O., Tkachuk V. M. The WKB approximation in the deformed space with the minimal length and minimal momentum // J. Phys. A: Math. Theor.— 2008.— Vol. 41, No. 4.— Art. 045305 .— 6 p.
 1616. Вакарчук И. А. Одночастичная матрица плотности жидкого 4He // Теор. мат. физ.— 2008.— Т. 154, №1.— С. 9-30;
  Vakarchuk I. A. One-particle density matrix of liquid 4He // Theor. Math. Phys.— 2008.— Vol. 154, No. 1 .— P. 6-25 .
 1617. Вакарчук І. О., Пастухов В. С. Повна матриця густини двокомпонентної бозе-рідини в наближенні парних кореляцій // Журн. фіз. дослідж.— 2008.— Т. 12, №1.— Ст. 1001.— 5 с.
 1618. Вакарчук І. О., Притула Р. О. Структурні функції рідкого 4He з урахуванням непрямих три- і чотиричастинкових кореляцій // Журн. фіз. дослідж.— 2008.— Т. 12, №4.— Ст. 4001.— 12 с.
 1619. Ткачук В. М., Вакарчук С. І. Суперсиметрія гамільтоніана Паулі та сплутаність квантових станів // Журн. фіз. дослідж.— 2008.— Т. 12, №4.— Ст. 4004.— 3 с.
 1620. Блажиєвський Л., Криницький Ю. Діелектричні характеристики слаборелятивістської системи заряджених частинок зі спінами // Фіз. зб. НТШ.— 2008.— Т. 7.— С. 360-368.
 1621. Вакарчук І. Енергія Казимира для поля з деформованими дужками Пуассона // Фіз. зб. НТШ.— 2008.— Т. 7.— С. 369-376.
 1622. Rovenchak A. Starting an online concordance for indigenous African scripts: The case of Vai // Mande Languages and Linguistics: 2nd International Conference. St. Petersburg (Russia), September 15-17 2008: Abstracts and Papers.— P. 11-15.
 1623. Buk S., Rovenchak A. Menzerath–Altmann law for syntactic structures in Ukrainian // Glottotheory.— 2008.— Vol. 1, No. 1.— P. 10-17.
 1624. Buk S., Mačutek J., Rovenchak A. Some properties of the Ukrainian writing system // Glottometrics.— 2008.— No. 16.— P. 63-79.
 1625. Вакарчук І. Вища освіта України — європейський вимір: стан, проблеми, перспективи // Вища школа.— 2008.— №3.— С. 3-18.
 1626. Сергієнко О. Час у квантовій механіці // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 2008.— Вип. 41.— С. 293-301.
 1627. Сергієнко О. М., Новосядлий Б. С. Скалярне поле як темна енергія, що прискорює розширення Всесвіту // Кинем. физ. небес. тел.— 2008.— Т. 24, №5.— С. 345-359;
  Sergijenko O., Novosyadlyj B. Scalar field as dark energy accelerating expansion of the Universe // Kinem. Phys. Celest. Bodies.— 2008.— Vol. 24, No. 6.— P. 259-270 .
 1628. Delamotte B., Holovatch Yu., Ivaneyko D., Mouhanna D., Tissier M. Fixed points in frustrated magnets revisited // J. Stat. Mech.: Theor. Exp.— 2008.— Vol. 2008.— Art. P03014.— 17 p.
 1629. Ivaneyko D., Berche B., Holovatch Yu., Ilnytskyi J. On the universality class of the 3d Ising model with long-range-correlated disorder // Physica A.— 2008.— Vol. 387.— P. 4497-4512.
 1630. Іванейко Д. Дослідження критичних властивостей розведених магнетиків з використанням методу Монте-Карло // Фіз. зб. НТШ.— 2008.— Т. 7.— С. 243-268.
 1631. Milianchuk V. S. Effect of inhomogeneous field of charged particles on shift of terms in gas discharges // Ukr. J. Phys.— 2008.— Vol. 53, Special Issue.— P. 75-77.
 1632. Вакарчук І. Філософські аспекти загальної теорії відносності // Філософські проблеми науки = Filozoficzne problemy nauki.— Львів; Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper, 2008.— С. 73-90.
 1633. Ткачук В. Деякі філософські проблеми і парадокси у квантовій механіці // Філософські проблеми науки = Filozoficzne problemy nauki.— Львів; Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper, 2008.— С. 96.
 1634. Вакарчук І. Кіт Шрединґера і проблема двох культур // Філософські проблеми науки = Filozoficzne problemy nauki.— Львів; Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper, 2008.— С. 182-185.
 1635. Вакарчук І. Пам'ять і повторюваність подій // Філософські проблеми науки = Filozoficzne problemy nauki.— Львів; Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper, 2008.— С. 343-344.
 1636. Вакарчук І. Сучасна фізико-математична освіта і наука: тенденції та перспективи // Світ фізики.— 2008.— С. 16-28.
 1637. Rovenchak A. Fractional statistics and finite bosonic system: A one-dimensional case// arXiv:0801.1413 [math-ph].— 10 p.
 1638. Vakarchuk I. Theory Of Radiation And Absorption Of Deformed Field Quanta// arXiv:0804.2323 [quant-ph].— 9 p.
 1639. Бук С., Ровенчак А. Онлайн-конкорданс роману Івана Франка "Перехресні стежки" // preprint arXiv:0801.3239 [cs.CL].— 17 p.
 1640. Buk S., Mačutek J., Rovenchak A. Some properties of the Ukrainian writing system// arXiv:0802.4198 [cs.CL].— 10 p.
 1641. Rovenchak A., Mačutek J., Riley Ch. Distribution of complexities in the Vai script// arXiv:0810.0200 [cs.CL].— 13 p.
 1642. Новосядлий Б., Сергієнко О. Скалярне поле як темна енергія, що прискорює розширення Всесвіту [Різдвяні дискусії 2008, Львів, 4-5 січня 2008] // Журн. фіз. дослідж.— 2008.— Т. 12, №1.— С. 1998-1-2.
 1643. Ровенчак А. Скінченні розбиття цілих чисел на суму s-тих степенів [Різдвяні дискусії 2008, Львів, 4-5 січня 2008] // Журн. фіз. дослідж.— 2008.— Т. 12, №1.— С. 1998-2.
 1644. Ткачук В. Геометрія простору квантових станів [Різдвяні дискусії 2008, Львів, 4-5 січня 2008] // Журн. фіз. дослідж.— 2008.— Т. 12, №1.— С. 1998-5.
 1645. Вакарчук І. Теорія випромінювання й поглинання квантів деформованого поля [Різдвяні дискусії 2008, Львів, 4-5 січня 2008] // Журн. фіз. дослідж.— 2008.— Т. 12, №1.— С. 1998-5.
 1646. Бернат В. Розрахунок пружних констант кристалів гексагональної сингонії // Міжнародна конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики "Еврика-2008", Львів, 19-21 травня 2008 р.: Тези доповідей.— С. A1.
 1647. Гілецька І. Радіаційні розпади у кваркових моделях // Міжнародна конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики "Еврика-2008", Львів, 19-21 травня 2008 р.: Тези доповідей.— С. A2.
 1648. Григорчак О. Матриця густини багатобозонної системи з урахуванням три- та чотиричастинкових кореляцій // Міжнародна конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики "Еврика-2008", Львів, 19-21 травня 2008 р.: Тези доповідей.— С. A4.
 1649. Паночко Г. Термодинамічні функції моделі чорного випромінювання в деформованому просторі // Міжнародна конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики "Еврика-2008", Львів, 19-21 травня 2008 р.: Тези доповідей.— С. A17.
 1650. Сідлецька Н. Розсіяння для систем з масою, залежною від координат, у борнівському наближенні // Міжнародна конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики "Еврика-2008", Львів, 19-21 травня 2008 р.: Тези доповідей.— С. A20.
 1651. Самар М. Релятивістський атом водню в деформованому просторі // Міжнародна конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики "Еврика-2008", Львів, 19-21 травня 2008 р.: Тези доповідей.— С. A22.
 1652. Сергієнко О. Скалярне поле як темна енергія, що прискорює розширення Всесвіту // Міжнародна конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики "Еврика-2008", Львів, 19-21 травня 2008 р.: Тези доповідей.— С. A23.
 1653. Стецко М. Метод парціальних хвиль в теорії пружного розсіяння у деформованому просторі з мінімальною довжиною // Міжнародна конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики "Еврика-2008", Львів, 19-21 травня 2008 р.: Тези доповідей.— С. A24.
 1654. Rovenchak A. A. Harmonically trapped bosons on the Sierpiński carpet // 4th International Conference "Physics of Liquid Matter: Modern Problems", May 23-26, 2008, Kyiv, Ukraine: Abstracts.— P. 216.
 1655. Pastukhov V. S., Vakarchuk I. O. Condensate depletion in two-component Bose-liquid // 4th International Conference "Physics of Liquid Matter: Modern Problems", May 23-26, 2008, Kyiv, Ukraine: Abstracts.— P. 224.
 1656. Prytula R. O., Vakarchuk I. O. S-particle distribution functions and Bose-condensate in liquid helium-4 // 4th International Conference "Physics of Liquid Matter: Modern Problems", May 23-26, 2008, Kyiv, Ukraine: Abstracts.— P. 225.
 1657. Kozlovskii M. P., Kozak P. R. The higher odd cumulants influence on functional representation of Ising model partition function near the phase transition // 4th International Conference "Physics of Liquid Matter: Modern Problems", May 23-26, 2008, Kyiv, Ukraine: Abstracts.— P. 123.
 1658. Фітьо Т. Статистична фізика у деформованих просторах з мінімальною довжиною // VIII Всеукраїнська школа-семінар і конкурс молодих вчених у галузі статистичної фізики та теорії конденсованої речовини, Львів, 5-6 червня 2008. Інститут фізики конденсованих систем НАН України: Збірка тез.— С. 33.
 1659. Вакарчук І. О. Теорія випромінювання і поглинання світла для деформованого електромагнітного поля// Тези П'ятої наукової конференції "Вибрані питання астрономії та астрофізики", присвяченої пам'яті Богдана Бабія (1936-1993). 6-8 жовтня 2008 р., Львів.— С. 32-34.
 1660. Vakarchuk I. O., Prytula R. O. One-particle density matrix of liquid helium-4// Proceedings of IV International Conference "Physics of Disordered Systems", Lviv, Ukraine, 14-16 October, 2008 = Матеріали IV міжнародної наукової конференції "Фізика невпорядкованих систем", Львів, Україна, 14-16 жовтня, 2008.— P. 5-6.
 1661. Tkachuk V. M., Vakarchuk S. I. Supersymmetry of Pauliequation with position dependent mass// Proceedings of IV International Conference "Physics of Disordered Systems", Lviv, Ukraine, 14-16 October, 2008 = Матеріали IV міжнародної наукової конференції "Фізика невпорядкованих систем", Львів, Україна, 14-16 жовтня, 2008.— P. 9.
 1662. Возняк О. О., Ткачук В. М. Гамільтоніан газу невзаємодіючих електронів на невпорядкованій ґратці в представленні вторинного квантування// Proceedings of IV International Conference "Physics of Disordered Systems", Lviv, Ukraine, 14-16 October, 2008 = Матеріали IV міжнародної наукової конференції "Фізика невпорядкованих систем", Львів, Україна, 14-16 жовтня, 2008.— С. 39-40.
 1663. Держко О. В., Мигаль В. М. Вплив зовнішніх полів на неоднорідні властивості двофазного плину атомів// Proceedings of IV International Conference "Physics of Disordered Systems", Lviv, Ukraine, 14-16 October, 2008 = Матеріали IV міжнародної наукової конференції "Фізика невпорядкованих систем", Львів, Україна, 14-16 жовтня, 2008.— С. 48-49.
 1664. Topilko M., Rovenchak A. Chemical potential of 1D weakly-interacting harmonic oscillators with Gentile statistics// Proceedings of IV International Conference "Physics of Disordered Systems", Lviv, Ukraine, 14-16 October, 2008 = Матеріали IV міжнародної наукової конференції "Фізика невпорядкованих систем", Львів, Україна, 14-16 жовтня, 2008.— P. 53-54.
 1665. Козловський М. П., Козак П. Р. Використання методу колективних змінних до опису критичної поведінки 3D спінової системи при наявності поля// Препринт ICMP-08-07U / Ін-т фізики конденсованих систем НАНУ.— 37 с.
 1666. Попель О., Кузів І. Моделі спектрів інфрачервоного поглинання та комбінаційного розсіяння для кристалів типу ZnO // Міжнародна конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики "Еврика-2008", Львів, 19-21 травня 2008 р.: Тези доповідей.— С. B14.
 1667. Попель О., Тиндик М. Класифікація коливань ґраток структур, що містять групи сильнозв'язаних атомів // Міжнародна конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики "Еврика-2008", Львів, 19-21 травня 2008 р.: Тези доповідей.— С. B25.
 1668. Popel O. Energy spectrum structure of the Weaire-Thorpe model in the DMFT approximation // XIVth Intermational Seminar on Physics and Chemistry of Solids. Lviv, 1-4 June 2008: Program, Collected Abstracts.— P. 55.
 1669. 2009

 1670. Вакарчук І. О., Притула Р. О. Температурна залежність парної функції розподілу рідкого 4He // Журн. фіз. дослідж.— 2009.— Т. 13, №2.— Ст. 2003.— 5 с.
 1671. Топілко М. І., Ровенчак А. А. Термодинамічні функції одновимірних слабковзаємодіючих гармонічних осциляторів зі статистикою Джентіле // Журн. фіз. дослідж.— 2009.— Т. 13, №2.— Ст. 2004.— 8 с.
 1672. Блажиєвський Л., Янішевський В. Варіаційний метод в оптимізаційній задачі моделі minority game // Журн. фіз. дослідж.— 2009.— Т. 13, №2.— Ст. 2601.— 7 с.
 1673. Budnyy B. The quasiposition representation in the Snyder space-time // J. Phys. Stud.— 2009.— Vol. 13, No. 3.— Art. 3002.— 4 p.
 1674. Вакарчук І. О., Григорчак О. І. Повна матриця густини багатобозонної системи з урахуванням три- та чотиричастинкових прямих кореляцій // Журн. фіз. дослідж.— 2009.— Т. 13, № 3.— Ст. 3004.— 28 с.
 1675. Rovenchak A. Oskar Fabian, the first head of the Department for Theoretical Physics at the University of Lviv // Acta Physica Polonica A.— 2009.— Vol. 116, No. 2.— P. 109-113.
 1676. Вакарчук І. О., Притула Р. О. Одночастинкова матриця густини рідкого 4He в наближенні парних кореліцій // Укр. фіз. журн.— 2009.— T. 54, №7.— С. 687-696;
  Vakarchuk I. O., Prytula R. O. One-particle density matrix of liquid 4He in the pair correlation approximation // Ukr. J. Phys.— 2009.— V. 54, No. 7.— P. 686-695.
 1677. Wakarczuk I. O. Boska proporcja // Przegląd Uniwersytecki: Pismo informacyjne Uniwersytetu Wrocławskiego.— 2009.— Nr 11 (162).— S. 8-9.
 1678. Вакарчук І. Взаєморозуміння, душевна близькість // Яців Р. М. Скульптор Емануїл Мисько. Світло Долі.— Київ: Видавництво "Криниця", 2009.— С. 159-161 .
 1679. Rovenchak A., Mačutek J., Riley Ch. Distribution of complexities in the Vai script // Glottometrics.— 2009.— No. 18.— P. 1-12.
 1680. Rovenchak A. The relation between fractional statistics and finite bosonic systems in one-dimensional case // Fiz. Nizk. Temp.— 2009.— Vol. 35, No. 5.— P. 510-513;
  // Low Temp. Phys.— 2009.— V. 35, No. 5.— 400-403.
 1681. Rovenchak A. Oskar Fabian, pierwszy kierownik katedry fizyki teoretycznej na Uniwersytecie Lwowskim // Postępy Fizyki.— 2009.— T. 60, Zeszyt 5.— S. 205-210.
 1682. Ровенчак А., Ґлейві Дж. Африканські системи письма нового часу: Реґіон Суб-Сахари.— Нью Гейвен; Львів; Абіджан: Athinkra, 2009.— 112 с.
 1683. Rovenchak A. Towards the decipherment of the Bagam script // Afrikanistik online.— 2009.— Iss. 6.— Available from: <http://www.afrikanistik-online.de/archiv/2009/1912/>.
 1684. Kelih E., Buk S., Grzybek P., Rovenchak A. Project description: Designing and constructing a typologically balanced Ukrainian text database // Methods of Text Analysis: Omnibus volume.— Chernivtsi: ČNU, 2009.— P. 125-132.
 1685. Ровенчак А., Криницький Ю. Історія виникнення комплексних чисел // Світ фізики.— 2009.— № 3.— С. 3-9.
 1686. Стецко М. М. Одночастинкові квантові системи у просторі з деформованою алґеброю Гайзенберґа: Автореф. дис…. канд. фіз.-мат. наук. 01.04.02 / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка.— Львів, 2009.— 17 с.
 1687. Вакарчук С. І. Суперсиметрія електрона в магнітному полі: Автореф. дис…. канд. фіз.-мат. наук. 01.04.02 / Ін-т фізики конденс. систем НАН України.— Львів, 2009.— 15 с.
 1688. Vakarchuk I. O., Prytula R. O. Pair structure factor of liquid helium-4// QFS2009: International Symposium on Quantum Fluids and Solids August 5-11, 2009 - Northwestern University, Evanston, Illinois, USA.— 2009.— Available from: <http://www.qfs2009.northwestern.edu/download/QFS2009%20Abstracts/Vakarchuk_QF_theory_p3.pdf>.
 1689. Rovenchak A. Thermodynamics of Weakly-Interacting Fractional-Statistics Particles in Harmonic Traps// QFS2009: International Symposium on Quantum Fluids and Solids August 5-11, 2009 - Northwestern University, Evanston, Illinois, USA.— 2009.— Available from: <http://www.qfs2009.northwestern.edu/download/QFS2009%20Abstracts/rovenchak_QG_theory_p4.pdf>.
 1690. Tkachuk V. M. Curvature and torsion of quantum evolution [Різдвяні дискусії 2009, Львів, 3-4 січня 2009] // Журн. фіз. дослідж.— 2009.— Т. 13, №1.— С. 1998-2.
 1691. Вакарчук І. О. Теорія температурної залежності бозе-конденсатної фракції рідкого 4He [Різдвяні дискусії 2009, Львів, 3-4 січня 2009] // Журн. фіз. дослідж.— 2009.— Т. 13, №1.— С. 1998-6.
 1692. Топілко М., Ровенчак А. Термодинамічні функції системи одновимірних гармонічних осциляторів зі статистикою Джентіле // Міжнародна конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики "Еврика-2009", Львів, 20-22 травня 2009 р.: Тези доповідей.— С. B30.
 1693. Шалай М., Калюжний Ю. Дослідження фазової поведінки моделі твердих сфер з юкавівською взаємодією // Міжнародна конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики "Еврика-2009", Львів, 20-22 травня 2009 р.: Тези доповідей.— С. B32.
 1694. Щербаков К. Кеплерівська задача та рух у просторі з мінімальною довжиною // Міжнародна конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики "Еврика-2009", Львів, 20-22 травня 2009 р.: Тези доповідей.— С. B33.
 1695. Романік Р., Козловський М. Вплив зовнішнього поля на параметр порядку 3D-моделі Ізінга // Міжнародна конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики "Еврика-2009", Львів, 20-22 травня 2009 р.: Тези доповідей.— С. B34.
 1696. Пастухов В. С. Низькотемпературні властивості та особливості спектра двокомпонентних бозе-систем // Міжнародна конференція молодих учених та аспірантів ІЕФ-2009, Ужгород, 25-28 травня 2009 р.: Програма і тези доповідей.— С. 78.
 1697. Паночко Г. Інтенсивність дипольного випромінювання у деформованому просторі // Міжнародна конференція молодих учених та аспірантів ІЕФ-2009, Ужгород, 25-28 травня 2009 р.: Програма і тези доповідей.— С. 116.
 1698. Притула Р. О., Вакарчук І. О. Парна функція розподілу рідкого гелію-4 в широкотемпературному діапазоні // Міжнародна конференція молодих учених та аспірантів ІЕФ-2009, Ужгород, 25-28 травня 2009 р.: Програма і тези доповідей.— С. 117.
 1699. Григорчак О. І., Вакарчук І. О. Статистична сума системи взаємодіючих бозе-частинок із врахуванням три- і чотиричастинкових прямих кореляцій // Міжнародна конференція молодих учених та аспірантів ІЕФ-2009, Ужгород, 25-28 травня 2009 р.: Програма і тези доповідей.— С. 121.
 1700. Holovko M., Shmotolokha V. Scaled particle theory for one- and two-dimensional hard sphere fluids confined in random porous media // The 3-rd Conference "Statistical Physics: Modern Trends and Applications", 23-25 June 2009, Lviv, Ukraine: Programme and Abstracts.— P. 155.
 1701. Derzhko O., Myhal V. Nucleation and cavitation phenomena in a fluid of two-level atoms in the presence of external electromagnetic fields // The 3-rd Conference "Statistical Physics: Modern Trends and Applications", 23-25 June 2009, Lviv, Ukraine: Programme and Abstracts.— P. 196.
 1702. Kozlovskii M. P., Romanik R. V. The equation of state of three-dimensional Ising-like system // The 3-rd Conference "Statistical Physics: Modern Trends and Applications", 23-25 June 2009, Lviv, Ukraine: Programme and Abstracts.— P. 207.
 1703. Holovko M. F., Kravtsiv I. Y., Soviak E. M. Spatially confined fluid with the Yukawa interaction // The 3-rd Conference "Statistical Physics: Modern Trends and Applications", 23-25 June 2009, Lviv, Ukraine: Programme and Abstracts.— P. 222.
 1704. Rovenchak A. Application of the second quantization techniques to the study of trapped Bose mixtures [Workshop on Theoretical Physics, Lviv, 5-8 July 2009] // J. Phys. Stud.— 2009.— Vol. 13, No. 3.— Art. 3998.— P. 1-2.
 1705. Stetsko M. Hydrogen atom in deformed space with minimal length [Workshop on Theoretical Physics, Lviv, 5-8 July 2009] // J. Phys. Stud.— 2009.— Vol. 13, No. 3.— Art. 3998.— P. 2.
 1706. Samar M. Perturbation hydrogen-atom spectrum in deformed space with Lorentz-covariant deformed algebra [Workshop on Theoretical Physics, Lviv, 5-8 July 2009] // J. Phys. Stud.— 2009.— Vol. 13, No. 3.— Art. 3998.— P. 2.
 1707. Tkachuk V. Physical consequences of the minimal length hypothesis [Workshop on Theoretical Physics, Lviv, 5-8 July 2009] // J. Phys. Stud.— 2009.— Vol. 13, No. 3.— Art. 3998.— P. 4.
 1708. Quesne C., Tkachuk V. M. Composite system in deformed space with minimal length// preprint arXiv:0906.0050 [hep-th].— 20 p.
 1709. Stetsko M. A note on scattering in deformed space with minimal length// preprint arXiv:0912.3437 [math-ph].— 7 p.
 1710. Шовгенюк М. В., Фітьо Т. В., Занько Н. В., Писанчин Н. С. Комп'ютерна програма "ICaS КолірДрук-1".— Свідоцтво про реєстрацію авторського права № 28600.— 28.04.2009.
 1711. Вакарчук І. О. [Вітальне слово учасникам ювілейної сесії Загальних зборів Національної академії наук України, присвяченої 100-річчю від дня народження академіка Миколи Миколайовича Боголюбова] // Вісн. НАН України.— 2009.— № 11.— С. 8-9.
 1712. Вакарчук І. О. [Вітальне слово учасникам ювілейної сесії Загальних зборів НАН України, присвяченої 100-річчю від дня народження академіка М. М. Боголюбова (Київ, 21 вересня 2009 року)] // Журн. фіз. дослідж.— 2009.— Т. 13, №4.— С. 4998-1.
 1713. Buk S., Rovenchak A. Corpus of text in indigenious African scripts// WOCAL6 - Cologne: The World Congress of African Linguistics, 17.-21.08.2009.— Cologne: Institut für Afrikanistik – University of Cologne, 2009.— P. 73-74.
 1714. Buk S., Humenchyk O., Mal'tseva L., Rovenchak A. Word-length-related parameters of text genres in the Ukrainian language // International Quantitative Linguistics Conference Qualico 2009: Text and Language: Structures, Functions, Interrelations: Abstracts. Graz, Austria, September 17-20, 2009.— P. 3-4.
 1715. Rovenchak A., Vydrin V. Statistical properties of the N'ko writing system // International Quantitative Linguistics Conference Qualico 2009: Text and Language: Structures, Functions, Interrelations: Abstracts. Graz, Austria, September 17-20, 2009.— P. 50-51.
 1716. Головко М. Ф., Кравцiв І. Я., Сов'як Є. М. Просторово обмежена система частинок iз юкавiвським потенцiалом взаємодiї// Препринт ICMP-09-03U / Ін-т фізики конденсованих систем НАНУ.— 20 с.
 1717. Holovko M. F., Kravtsiv I. Y., Soviak E. M. Spatially confined system interacting with Yukawa potential // Condens. Matter Phys.— 2009.— Vol. 12, No. 2.— P. 137-150.
 1718. Kozlovskii M. P., Romanik R. V. The equation of state of a three-dimensional Isong-like system // J. Phys. Stud.— 2009.— Vol. 13, No. 4.— Art. 4007.— 11 p.
 1719. 2010

 1720. Rovenchak A. Partition function formalism in the problem of multidimensional integer partitions // Computational Methods in Science and Technology (Poznań).— 2010.— Vol. 16, No. 2.— P. 187-190.
 1721. Stetsko M. M. A note on scattering in deformed space with minimal length // Computational Methods in Science and Technology (Poznań).— 2010.— Vol. 16, No. 2.— P. 195-199.
 1722. Rovenchak A. Harmonically trapped bosons on the Sierpiński carpet // Acta Physica Polonica A.— 2010.— Vol. 118, No. 4.— P. 531-533.
 1723. Vakarchuk I. O. Deformed Heisenberg algebra in the theory of liquid 4He // Ukr. J. Phys.— 2010.— Vol. 55, No. 1.— P. 36-43.
 1724. Quesne C., Tkachuk V. M. Composite system in deformed space with minimal length // Phys. Rev. A.— 2010.— Vol. 81, No. 1.— Art. 012106.— 8 p.
 1725. Samar M. I., Tkachuk V. M. Perturbation hydrogen-atom spectrum in a space with the Lorentz-covariant deformed algebra with minimal length // J. Phys. Stud.— 2010.— Vol. 14, No. 1.— Art. 1001.— 5 p.
 1726. Криницький Ю., Ровенчак А. Розвиток ідеї комплексного числа: від Декарта до Рімана // Світ фізики.— 2010.— № 1.— С. 3-9.
 1727. Rovenchak A. Development of fonts for African scripts: Using computer technologies to preserve Africa's written heritage // 5000 Jahre Schrift in Afrika – 5000 Years of Script in Africa / Ed by A. Kootz & H. Pasch.— Afrikanistik online.— 2010.— Iss. 7.— Available from: <http://www.afrikanistik-online.de/archiv/2010/2760/>.
 1728. Buk S., Humenchyk O., Mal'tseva L., Rovenchak A. Word-length-related parameters of text genres in the Ukrainian language. A pilot study // Text and Language: Structures - Functions - Interrelations. Quantitative perspectives / Ed. by P. Grzybek, E. Kelih, J. Mačutek.— Wien: Praesens, 2010.— P. 13-19.
 1729. Rovenchak A., Vydrin V. Quantitative properties of the Nko writing system // Text and Language: Structures - Functions - Interrelations. Quantitative perspectives / Ed. by P. Grzybek, E. Kelih, J. Mačutek.— Wien: Praesens, 2010.— P. 171-181.
 1730. Бук С., Ровенчак А. Онлайн-конкорданс роману Івана Франка "Перехресні стежки" // Іван Франко: дух, наука, думка, воля: Матеріали Міжнародного наукового конґресу, присвяченого 150-річчю від дня народження Івана Франка (Львів, 27 вересня – 1 жовтня 2006 р.).— Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2010.— Т. 2.— С. 203-211.
 1731. Бук С., Ровенчак А. Засади анотування внутрішніх елементів тексту у збалансованому текстовому банку даних української мови // Людина. Комп'ютер. Комунікація: Зб. наукових праць / За ред Ф. С. Бацевича.— Львів: Вид-во Нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2010.— С. 66-69.
 1732. Вакарчук І. Дзеркало // Філософські проблеми науки: Львівсько-Варшавський семінар.— Львів; Warszawa: Львівський національний університет імені Івана Франка; Варшавський університет, 2010.— С. 14-22.
 1733. Вакарчук І. "Божественна пропорція" // Філософські проблеми науки: Львівсько-Варшавський семінар.— Львів; Warszawa: Львівський національний університет імені Івана Франка; Варшавський університет, 2010.— С. 84-87.
 1734. Ровенчак А. Науки про природу як самодостатня система (?) // Філософські проблеми науки: Львівсько-Варшавський семінар.— Львів; Warszawa: Львівський національний університет імені Івана Франка; Варшавський університет, 2010.— С. 156-163.
 1735. Григорчак І. І., Іващишин Ф. О., Григорчак О. І., Матулка Д. В. Інтеркалатні наноструктури з ієрархічною супрамолекулярною архітектурою: отримання, властивості, застосування // Фізична інженерія поверхні.— 2010.— Т. 8, №4.— С. 284-292.
 1736. Покладок Н. Т., Григорчак І. І., Григорчак О. І., Іващишин Ф. О., Стахіра П. Й. Наноструктури GaSe<FeCl3> з магнітновпорядкуваними "гостьовими" конфігураціями в температурному та електромагнітному полях // Sensor Electronics and Microsystem Technologies.— 2010.— Т. 1(7), №4.— С. 68-78.
 1737. Притула Р. О. Самоузгоджена мікроскопічна теорія термодинамічних і структурних функцій бозе-рідини в наближенні парних міжчастинкових кореляцій: Автореф. дис…. канд. фіз.-мат. наук. 01.04.02 / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка.— Львів, 2010.— 19 с.
 1738. Tkachuk V. M. Curvature and torsion of quantum evolution// preprint arXiv:1006.4447v1 [quant-ph].— 10 p.
 1739. Rovenchak A., Buk S. Application of a Quantum Ensemble Model to Linguistic Analysis // preprint arXiv:1011.5076v1 [physics.data-an].— 13 p.
 1740. Rovenchak A., Prunchak I. Two-time temperature Green's function formalism in the study of bosonic mixtures // QFS 2010. International Symposium on Quantum Fluids and Solids. August 1-7, 2010. Grenoble, France: List of contributions.— P. 23.
 1741. Panochko G., Vakarchuk I. Density matrix of the system "Bose liquids + impurities" in the approximation of pair correlations // QFS 2010. International Symposium on Quantum Fluids and Solids. August 1-7, 2010. Grenoble, France: List of contributions.— P. 96.
 1742. Rovenchak A., Buk S. Application of quantum ensembles to linguistic analysis // QFS 2010. International Symposium on Quantum Fluids and Solids. August 1-7, 2010. Grenoble, France: List of contributions.— P. 173.
 1743. Криницький Ю. С., Ткачук В. М., Фітьо Т. В. До проблеми вимірювання в системі тотожних частинок [Різдвяні дискусії 2010, Львів, 9-10 січня 2010] // Журн. фіз. дослідж.— 2010.— Т. 14, №1.— С. 1998-3.
 1744. Ровенчак А. Асимптотика кількості багатовимірних розбиттів [Різдвяні дискусії 2010, Львів, 9-10 січня 2010] // Журн. фіз. дослідж.— 2010.— Т. 14, №1.— С. 1998-3.
 1745. Вакарчук І. О. Деформована алґебра Гайзенберґа в багатобозонних системах [Різдвяні дискусії 2010, Львів, 9-10 січня 2010] // Журн. фіз. дослідж.— 2010.— Т. 14, №1.— С. 1998-5.
 1746. Vakarchuk I. O., Panochko H. I. Heisenberg's deformed algebra in the theory of many-boson system // International Conference "Physics of Liquid Matter: Modern Problems", May 21-24, 2010, Kyiv, Ukraine: Abstracts.— P. 335.
 1747. Vakarchuk I. O., Pastukhov V. S. The theory of liquid helium above the temperature of lambda transition // International Conference "Physics of Liquid Matter: Modern Problems", May 21-24, 2010, Kyiv, Ukraine: Abstracts.— P. 337.
 1748. Vakarchuk I. O., Hryhorchak O. I. Internal energy of many-boson system taking into account straight three- and four-particle correlations // International Conference "Physics of Liquid Matter: Modern Problems", May 21-24, 2010, Kyiv, Ukraine: Abstracts.— P. 337.
 1749. Rovenchak A. A. Bose-condensation in a harmonically trapped bosonic mixture // International Conference "Physics of Liquid Matter: Modern Problems", May 21-24, 2010, Kyiv, Ukraine: Abstracts.— P. 341.
 1750. Samar M. Modified perturbation theory for hydrogen atom in a space with the Lorentz-covariant deformed algebra with minimal length [Workshop on Current Problems in Physics, Lviv, 5-9 July 2010] // J. Phys. Stud.— 2010.— Vol. 14, No. 3.— Art. 3998.— P. 3.
 1751. Tkachuk V. Nonuniform Zeno effect [Workshop on Current Problems in Physics, Lviv, 5-9 July 2010] // J. Phys. Stud.— 2010.— Vol. 14, No. 3.— Art. 3998.— P. 4.
 1752. Rovenchak A. Defining thermodynamic parameters for texts from rank-frequency distributions [Workshop on Current Problems in Physics, Lviv, 5-9 July 2010] // J. Phys. Stud.— 2010.— Vol. 14, No. 3.— Art. 3998.— P. 5.
 1753. Stetsko M. M. Quantum black hole with generalized uncertainty principle [Workshop on Current Problems in Physics, Lviv, 5-9 July 2010] // J. Phys. Stud.— 2010.— Vol. 14, No. 3.— Art. 3998.— P. 6.
 1754. Притула Р. Самоузгоджена мікроскопічна теорія бозе-рідини // X Всеукраїнська школа-семінар та Конкурс молодих вчених зі статистичної фізики та теорії конденсованої речовини, Львів, 3-4 червня 2010. Інститут фізики конденсованих систем НАН України: Збірка тез.— С. 20.
 1755. Самар М. Теорія збурень для атома водню в просторі з Лоренц-коваріантною деформованою алґеброю Гайзенберґа // X Всеукраїнська школа-семінар та Конкурс молодих вчених зі статистичної фізики та теорії конденсованої речовини, Львів, 3-4 червня 2010. Інститут фізики конденсованих систем НАН України: Збірка тез.— С. 34.
 1756. Кузьмак А. Рівняння брахістохрони в полі чорної діри Шварцшільда // X Всеукраїнська школа-семінар та Конкурс молодих вчених зі статистичної фізики та теорії конденсованої речовини, Львів, 3-4 червня 2010. Інститут фізики конденсованих систем НАН України: Збірка тез.— С. 45.
 1757. Григорчак О. І., Вакарчук І. О. Структурні функції багатобозонної системи з урахуванням три- і чотиричастинкових прямих кореляцій // X Всеукраїнська школа-семінар та Конкурс молодих вчених зі статистичної фізики та теорії конденсованої речовини, Львів, 3-4 червня 2010. Інститут фізики конденсованих систем НАН України: Збірка тез.— С. 49.
 1758. Stepanova M., Fito T., Szabo Zs., Alti K., Adeyenuwo A. P., Koshelev K., Aktary M., Dew S. K. Simulator for Electron Beam Lithography (EBL) of Nanostructures// The 54th International COnference on Electron, Ion, and Photon Beam Technology and Nanofabrication (June 1-4, 2010, Anchorage, Alaska).— 2010.— Available from: <http://eipbn.org/eipbn-2010/program/1285/>.
 1759. Васюта В., Добушовський Д., Сарканич П. Плавання у викривленому просторі // Міжнародна конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики "Еврика-2010", Львів, 19-21 травня 2010 р.: Тези доповідей.— С. B3.
 1760. Кузьмак А. Рівняння брахістохрони в полі чорної діри Шварцшільда // Міжнародна конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики "Еврика-2010", Львів, 19-21 травня 2010 р.: Тези доповідей.— С. B8.
 1761. Кузьмак А., Мелех Б. Порівняння модельних та спостережуваних діаграм колір-колір для планетарних туманностей з різним вмістом пилу // Міжнародна конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики "Еврика-2010", Львів, 19-21 травня 2010 р.: Тези доповідей.— С. B9.
 1762. Kuzmak A. R. Brachistochrone problem in the Schwarzschild metric // Young Scientists Conference "Modern Problems of Theoretical Physics", December 22-24, 2010, Kyiv, Ukraine: Program & Abstracts.— P. 71.
 1763. Hvozd T. V., Kalyuzhnyi Yu. V. Phase behavior of a symmetrical binary fluid mixture. High temperature approximation // Young Scientists Conference "Modern Problems of Theoretical Physics", December 22-24, 2010, Kyiv, Ukraine: Program & Abstracts.— P. 105.
 1764. Blavats'ka V., Haydukivska K., Holovatch Yu. "Coil-to-rod" transitions in semiflexible polymers: numerical simulations // Young Scientists Conference "Modern Problems of Theoretical Physics", December 22-24, 2010, Kyiv, Ukraine: Program & Abstracts.— P. 106.
 1765. Pavlova A., Rovenchak A. The critical temperature shift in the finite Bose-system with dimension 2 < D < 3 // Young Scientists Conference "Modern Problems of Theoretical Physics", December 22-24, 2010, Kyiv, Ukraine: Program & Abstracts.— P. 110.
 1766. 2011

 1767. Методи математичної фізики: Підручник/ С. С. Піх, О. М. Попель, А. А. Ровенчак, І. І. Тальянський.— Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011.— 404 с.
 1768. Ткачук В. М. Фундаментальні проблеми квантової механіки: Підручник.— Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011.— 144 с.
 1769. Збірник задач з теоретичної механіки / М. В. Блажиєвська, А. А. Ровенчак, Н. А. Сідлецька, М. М. Стецко, В. М. Ткачук, Т. В. Фітьо.— Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011.— 68 с.
 1770. Rovenchak A., Glavy J. M. African writing systems of the modern age: the Sub-Saharan region: First English Edition (revised and expanded from the original Ukrainian edition).— New Haven; Buena Park; New Rochelle; London; Lviv; Abidjan: Athinkra LLC, 2011,.— 136 p.
 1771. Кузьмак А. Р. Рівняння брахістохрони в метриці Шварцшільда // Журн. фіз. дослідж.— 2011.— Т. 15, №3.— Ст. 3002.— 9 с.
 1772. Вакарчук І. О., Пастухов В. С. Наближення хаотичних фаз для бозе-систем вище від температури фазового переходу // Журн. фіз. дослідж.— 2011.— Т. 15, №3.— Ст. 3003.— 7 с.
 1773. Blazhyevskyi L. F., Yanishevsky V. S. The path integral representation kernel of evolution operator in Merton–Garman model // Condens. Matter Phys.— 2011.— Vol. 14, No. 2.— Art. 23001.— P. 1-16.
 1774. Пастухов В. С. Динамічні властивості бозе-газу з δ-подібною взаємодією вище температури фазового переходу у границі сильного відштовхування між частинками // Укр. фіз. журн.— 2011.— Т. 56, №6.— С. 556-565;
  Pastukhov V. S. Dynamical Properties of a Bose Gas with δ-like Interaction between Particles at Temperatures above the Phase Transition Point and in the Limit of Strong Interparticle Repulsion // Ukr. Phys. J.— 2011.— V. 56, No. 6.— P. 554-563.
 1775. Rovenchak A., Buk S. Application of a quantum ensemble model to linguistic analysis // Physica A.— 2011.— Vol. 390, No. 7.— P. 1326-1331.
 1776. Tkachuk V. M. Nonuniform Zeno effect // J. Phys. Stud.— 2011.— Vol. 15, No. 1.— Art. 1001.— 3 p.
 1777. Rovenchak A., Buk S. Defining thermodynamic parameters for texts from word rank-frequency distributions // J. Phys. Stud.— 2011.— Vol. 15, No. 1.— Art. 1005.— 6 p.
 1778. Samar M. I. Modified perturbation theory for hydrogen atom in space with Lorentz-covariant deformed algebra with minimal length // J. Phys. Stud.— 2011.— Vol. 15, No. 1.— Art. 1007.— 7 p.
 1779. Вакарчук І. О., Григорчак О. І. Статистична сума багатобозонної системи з урахуванням прямих три- та чотиричастинкових кореляцій // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 2011.— Вип. 46.— С. 3-48 .
 1780. Вакарчук І. О. Про відповідність між класичними фізичними величинами та квантовомеханічними операторами // Журн. фіз. дослідж.— 2011.— Т. 15, №3.— Ст. 3998.— С. 1-8.
 1781. Derzhko V., Derzhko O., Richter J. Exact solution of a spin-½ XX chain with three-site interactions in a random transverse field: Influence of randomness on the quantum phase transition // Phys. Rev. B.— 2011.— Vol.83, No. 17 .— Art. 174428.— 10 p.
 1782. Derzhko O. V., Krokhmalskii T. E., Richter J. Quantum heisenberg antiferromagnet on low-dimensional frustrated lattices // Theor. Math. Phys.— 2011.— Vol. 168, No. 3.— 1236-1245;
  Держко О. В., Крохмальский Т. Е., Рихтер Й. Квантовый антиферромагнетик Гейзенберга на низкоразмерных фрустрированных решетках // Теор. мат. физ.— 2011.— Т. 168, №3.— 441-452.
 1783. Rovenchak A., Riley Ch., Sherman T. Complexity of the Vai script revisited: a frequency study of the syllabary // Studies in Quantitative Linguistics 11: Issues in Quantitative Linguistics 2 / Ed. by E. Kelih, V. Levickij, Yu. Matskulyak.— Lüdenscheid: RAM-Verlag, 2011.— P. 117-128.
 1784. Mačutek J., Rovenchak A. Canonical word forms: Menzerath–Altmann law, phonemic length and syllabic length // Studies in Quantitative Linguistics 11: Issues in Quantitative Linguistics 2 / Ed. by E. Kelih, V. Levickij, Yu. Matskulyak.— Lüdenscheid: RAM-Verlag, 2011.— P. 136-147.
 1785. Rovenchak A. A naïve conception of the uncertainty principle in the multiparametric attribution of texts // Glottometrics.— 2011.— No. 21.— P. 65-72.
 1786. Rovenchak A. Phoneme distribution, syllabic structure, and tonal patterns in Nko texts // Mandenkan: Bulletin semestriel d'études linguistiques mandé.— 2011.— No. 47.— P. 77-96.
 1787. Rovenchak A. Writing as a reflection of the civilization from Antiquity to the Modern Times // Limbaj şi context: Revistă internaţională de ling vistică, semiotică şi ştiinţă liter ară = Speech and Context: International Journal of Linguistics, Semiotics and Literary Science.— 2011.— Annul III, nr. 2.— P. 34-44.
 1788. Vakarchuk I. O., Pastukhov V. S., Prytula R. O. Microscopic theory of heat capacity of liquid helium-4 for all temperature range // 4th Workshop on Current Problems in Physics: Zielona Góra – Lviv, 24-26 October 2011, Zielona Góra, Poland: Book of abstracts.— P. 7.
 1789. Masłowski T., Nowicki A., Tkachuk V. M. Deformed Heisenberg algebra and minimal length // 4th Workshop on Current Problems in Physics: Zielona Góra – Lviv, 24-26 October 2011, Zielona Góra, Poland: Book of abstracts.— P. 18.
 1790. Rovenchak A. Travelling between the Bose and Fermi statistics via the unit circle // 4th Workshop on Current Problems in Physics: Zielona Góra – Lviv, 24-26 October 2011, Zielona Góra, Poland: Book of abstracts.— P. 22.
 1791. Samar M. Relativistic mechanics with the Lorentz-covariant deformed Poisson brackets // 4th Workshop on Current Problems in Physics: Zielona Góra – Lviv, 24-26 October 2011, Zielona Góra, Poland: Book of abstracts.— P. 23.
 1792. Tkachuk V. M. Quantum systems in space with minimal length and momentum // 4th Workshop on Current Problems in Physics: Zielona Góra – Lviv, 24-26 October 2011, Zielona Góra, Poland: Book of abstracts.— P. 23.
 1793. Rovenchak A., Buk S. Evolution of the Temperature Parameter in Texts// LT26: The 26th International Conference on Low Temperature Physics, August 10-17, 2011, Beijing International Convention Center, Beijing, China.— P. 196.
 1794. Rovenchak A. Polychronakos fractional statistics with a complex-valued parameter// LT26: The 26th International Conference on Low Temperature Physics, August 10-17, 2011, Beijing International Convention Center, Beijing, China.— P. 264.
 1795. Ткачук В. М. Зоопарк деформацій алґебри Гайзенберґа [Різдвяні дискусії 2011, Львів, 4-5 січня 2011] // Журн. фіз. дослідж.— 2011.— Т. 15, №1.— С. 1998-4.
 1796. Вакарчук І. О. Непертурбаційний розрахунок енерґетичного спектра ангармонічного xμ-осцилятора [Різдвяні дискусії 2011, Львів, 4-5 січня 2011] // Журн. фіз. дослідж.— 2011.— Т. 15, №1.— С. 1998-5.
 1797. Блажиєвська М. В. Електродинаміка в деформованому просторі // Міжнародна конференція молодих учених і аспірантів ІЕФ-2011, Ужгород, 24-27 травня 2011 р.: Програма і тези доповідей.— С. 41.
 1798. Паночко Г. Повна матриця густини системи "бозе-рідина + домішка" в границі низьких температур // Міжнародна конференція молодих учених і аспірантів ІЕФ-2011, Ужгород, 24-27 травня 2011 р.: Програма і тези доповідей.— С. 88.
 1799. Rovenchak A. Marian Smoluchowski's work at the University of Lviv (1899-1913) // Planer-Smoluchowski Soft Matter Workshop on Liquid Crystal Colloids: Emergent Phenomena and Functional Materials. October 5-7, 2011, Lviv, Ukraine: Programme & Abstracts.— P. 79.
 1800. Rovenchak A., Buk S. Masadennin (The Little Prince in Bamana): Experimental online concordance with parallel French and English texts// Mande 2011: 3e Colloque international sur les Langues et la Linguistique Mandé. Paris, 14-17 septembre 2011.— 2011.— Available from: <http://llacan.vjf.cnrs.fr/fichiers/mande2011/bublio/rovenchak.pdf>.
 1801. Васюта В. Еволюція хвильової функції та час подорожі квантової частинки // Міжнародна конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики "Еврика-2011", Львів, 18-20 травня 2011 р.: Тези доповідей.— С. B2.
 1802. Галан А. М. Частинка Дірака в потенціальній ямі // Міжнародна конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики "Еврика-2011", Львів, 18-20 травня 2011 р.: Тези доповідей.— С. B4.
 1803. Гвоздь Т. В., Калюжний Ю. В. Фазова поведінка юкавівських твердих сфер. Високотемпературне наближення // Міжнародна конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики "Еврика-2011", Львів, 18-20 травня 2011 р.: Тези доповідей.— С. B5.
 1804. Кузьмак А. Ефекти, які виникають для брахістохрони в метриці Шварцшільда // Міжнародна конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики "Еврика-2011", Львів, 18-20 травня 2011 р.: Тези доповідей.— С. B10.
 1805. Сокіл М., Мелех Б., Кузьмак А. Пошук оптимального розподілу густини в газо-пилових оболонках планетарних туманностей Галактики та Великої Магелланової Хмари // Міжнародна конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики "Еврика-2011", Львів, 18-20 травня 2011 р.: Тези доповідей.— С. B24.
 1806. Кузьмак А. Р. Ефекти, які виникають для брахістохрони в метриці Шварцщільда // 11-та Всеукраїнська школа-семінар та Конкурс молодих вчених зі статистичної фізики та теорії конденсованої речовини, Львів, 1-3 червня 2011. Інститут фізики конденсованих систем НАН України: Збірка тез.— С. 37.
 1807. Гвоздь Т. В., Калюжний Ю. В. Фазова поведінка юкавівських твердих сфер. Високотемпературне наближення // 11-та Всеукраїнська школа-семінар та Конкурс молодих вчених зі статистичної фізики та теорії конденсованої речовини, Львів, 1-3 червня 2011. Інститут фізики конденсованих систем НАН України: Збірка тез.— С. 54.
 1808. Vakarchuk I. O., Panochko H. I. One-particle density matrix of the system "Bose-liquid + impurity" in the limit of low temperatures // III Young Scientists Conference "Modern Problems of Theoretical Physics", December 21-23, 2011, Kyiv, Ukraine: Program & Abstracts.— P. 63.
 1809. Kuzmak A. R. Brachistochrone problem for two spin-1/2 particles in a 2-dimensional basis // III Young Scientists Conference "Modern Problems of Theoretical Physics", December 21-23, 2011, Kyiv, Ukraine: Program & Abstracts.— P. 128.
 1810. 2012

 1811. Вакарчук І. О. Квантова механіка: Підручник— 4-те вид., доп.— Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012.— 872 с.: 78 іл.
 1812. Tkachuk V. M. Deformed Heisenberg algebra with minimal length and the equivalence principle // Phys. Rev. A.— 2012.— Vol. 86, No. 6.— Art. 062112.— 4 p.
 1813. Rovenchak A. Polychronakos fractional statistics with a complex-valued parameter // J. Phys.: Conf. Ser.— 2012.— Vol. 400.— Art. 012064.— 4 p.
 1814. Masłowski T., Nowicki A., Tkachuk V. M. Deformed Heisenberg algebra and minimal length // J. Phys. A: Math. Theor.— 2012.— Vol. 45.— Art. 075309.— 5 p.
 1815. Prokhorov D., Rovenchak A. Asymptotic formulas for integer partitions within the approach of microcanonical ensemble // Condens. Matter Phys.— 2012.— Vol. 15, No. 3.— Art. 33001.— 9 p.
 1816. Rovenchak A. Lviv period for Smoluchowski: Science, teaching, and beyond // Condens. Matter Phys.— 2012.— Vol. 15, No. 4.— Art. 40002.— 15 p.
 1817. Topilko M., Krokhmalskii T., Derzhko O., Ohanyan V. Magnetocaloric effect in spin-1/2 XX chains with three-spin interactions // Eur. Phys. J. B.— 2012.— Vol. 85.— Art. 278.— 9 p.
 1818. Derzhko O., Richter J., Krupnitska O. Semiquantitative theory for high-field low-temperature properties of a distorted diamond spin chain // Condens. Matter Phys.— 2012.— Vol. 15, No. 4.— Art. 43702.— 10 p.
 1819. Пастухов В. С. Розрахунок критичної температури бозе-газу з далекодійними силами // Укр. фіз. журн.— 2012.— Т. 57, №1.— C. 54-62;
  Pastukhov V. S. Calculation of critical temperature for a Bose gas with long-range forces // Ukr. Phys. J.— 2012.— V. 57, No. 1.— P. 52-60.
 1820. Vakarchuk I. O., Pastukhov V. S., Prytula R. O. Theory of heat capacity of liquid helium-4 for temperatures above the critical point // Ukr. Phys. J.— 2012.— Vol. 57, No. 12.— P. 1214-1222;
  // Укр. фіз. журн.— 2012.— Т. 57, №12.— С. 1214-1222.
 1821. Возняк О., Tкачук В. М. Квазіточно розв'язувані потенціали для частинки з масою, залежною від координат // Журн. фіз. дослідж.— 2012.— Т. 16, №1/2.— Ст. 1003.— 10 с.
 1822. Мелех Б. Я., Кузьмак А. Р. Фотойонізаційне моделювання оболонок планетарних туманностей з урахуванням пилу. I. Вплив пилу на емісійний спектр планетарних туманностей // Журн. фіз. дослідж.— 2012.— Т. 16, №1/2.— Ст. 1902.— 19 с.
 1823. Блажиєвська М. Ефект Казимира в електродинаміці Подольського // Журн. фіз. дослідж.— 2012.— Т. 16, №3.— Ст. 3001.— 4 с.
 1824. Піх С. С. Важкі кварконії в релятивізованій потенціальній моделі // Журн. фіз. дослідж.— 2012.— Т. 16, №4.— Ст. 4101.— 8 с.
 1825. Вакарчук І. О., Паночко Г. І. Домішкові стани в багатобозонній системі // Журн. фіз. дослідж.— 2012.— Т. 16, №4.— Ст. 4601.— 8 с.
 1826. Вакарчук І. Історичний нарис створення квантової теорії // Світ фізики.— 2012.— № 1.— С. 3-13.
 1827. Чулан Н., Ровенчак А. Дещо про магнетні монополі // Світ фізики.— 2012.— № 3.— С. 3-8.
 1828. Buk S., Rovenchak A. Corpus of texts in indigenous African scripts // Proceedings of the 6th World Congress of African Linguistics, Cologne, 17-21 August 2009 / edited by M. Brenzinger & A.-M. Fehn.— Köln: Rüdiger Köppe Verlag, 2012.— P. 651-658.
 1829. Rovenchak A. Numerical notation in Africa // Afrikanistik online.— 2012.— Iss. 9.— Available from: <http://www.afrikanistik-online.de/archiv/2012/3553>.
 1830. Blavatska V., Haydukivska K., Holovatch Yu. Conformational properties of semiflexible polymers: Numerical simulations // Ukr. Phys. J.— 2012.— Vol. 57, No. 1.— P. 52-60;
  В. Блавацька, Х. Гайдуківська, Ю. Головач Конформацiйнi властивостi напiвгнучких полiмерiв: Числовi симуляцiї // Укр. фіз. журн.— 2012.— Т. 57, №1.— С. 43-48.
 1831. Scherbakov Ch. M. On the relativistic quantum mechanics of a particle in space with minimal length // Ukr. J. Phys.— 2012.— Vol. 57, No. 9.— P. 940-945.
 1832. Batsevych O. F., Kapustiy R. B. Superluminal neutrino phenomenon as a result of the equivalence principle violation // J. Phys. G: Nucl. Part. Phys.— 2012.— Vol. 39.— Art. 085008.— 9 p.
 1833. Gnatenko Kh. Z → μμ performance with the Upgraded ATLAS Tracker for HL-LHC// [DESY ATLAS Group report].— 2012.— Available from: <http://www.desy.de/f/students/2012/reports/Gnatenko.pdf.gz>.
 1834. Васюта В. Осциляції вільної діраківської частинки // Міжнародна конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики "Еврика-2012", Львів, 19-22 квітня 2012 р.: Тези доповідей.— С. A9.
 1835. Крупніцька О. Низькотемпературна термодинаміка ромбічного спінового ланцюжка у сильному магнітному полі // 12-та Всеукраїнська школа-семінар та Конкурс молодих вчених зі статистичної фізики та теорії конденсованої речовини, Львів, 30 травня - 1 червня 2012. Інститут фізики конденсованих систем НАН України: Збірка тез.— С. 31.
 1836. Кузьмак А. Р. Задача брахістохрони для системи двох спінів-1/2 // 12-та Всеукраїнська школа-семінар та Конкурс молодих вчених зі статистичної фізики та теорії конденсованої речовини, Львів, 30 травня - 1 червня 2012. Інститут фізики конденсованих систем НАН України: Збірка тез.— С. 32.
 1837. Григорчак О. Парний структурний фактор багатобозонної системи із урахуванням три- і чотиричастинкових кореляцій. Чисельні результати // 12-та Всеукраїнська школа-семінар та Конкурс молодих вчених зі статистичної фізики та теорії конденсованої речовини, Львів, 30 травня - 1 червня 2012. Інститут фізики конденсованих систем НАН України: Збірка тез.— С. 38.
 1838. Вакарчук І. О., Паночко Г. Структурні фактори системи "бозе-рідина+домішковий атом" в наближенні парних кореляцій // 12-та Всеукраїнська школа-семінар та Конкурс молодих вчених зі статистичної фізики та теорії конденсованої речовини, Львів, 30 травня - 1 червня 2012. Інститут фізики конденсованих систем НАН України: Збірка тез.— С. 39.
 1839. Самар М. Релятивістська частинка у викривленому просторі-часі // 12-та Всеукраїнська школа-семінар та Конкурс молодих вчених зі статистичної фізики та теорії конденсованої речовини, Львів, 30 травня - 1 червня 2012. Інститут фізики конденсованих систем НАН України: Збірка тез.— С. 45.
 1840. Rovenchak A. Lviv period for Smoluchowski: Science, teaching, and beyond // The 4-th Conference "Statistical Physics: Modern Trends and Applications", dedicated to the 140th anniversary of the birth of Marian Smoluchowski (1872-1917), 3-6 July 2012, Lviv, Ukraine: Programme and Abstracts.— P. 52.
 1841. Krasnytska M., Berche B., Holovatch Yu. Potts model on complex networks // The 4-th Conference "Statistical Physics: Modern Trends and Applications", dedicated to the 140th anniversary of the birth of Marian Smoluchowski (1872-1917), 3-6 July 2012, Lviv, Ukraine: Programme and Abstracts.— P. 128.
 1842. Derzhko O., Richter J., Krupnitska O. High-field low-temperature properties of distorted diamond chain // The 4-th Conference "Statistical Physics: Modern Trends and Applications", dedicated to the 140th anniversary of the birth of Marian Smoluchowski (1872-1917), 3-6 July 2012, Lviv, Ukraine: Programme and Abstracts.— P. 131.
 1843. Stetsko M. M. Quantum black hole and uncertainty principle with minimal length and momentum // The 4-th Conference "Statistical Physics: Modern Trends and Applications", dedicated to the 140th anniversary of the birth of Marian Smoluchowski (1872-1917), 3-6 July 2012, Lviv, Ukraine: Programme and Abstracts.— P. 198.
 1844. Panochko G., Vakarchuk I. O. The 3He impurity states in 4He // International Conference on Quantum Fluids and Solids 2012, 15th-21st August 2012, Lancaster University, UK: Conference Handbook.— [P. 46] (P1.38).
 1845. Rovenchak A. Finite systems of 1D and 2D harmonic oscillators obeying fractional statistics with a complex parameter // International Conference on Quantum Fluids and Solids 2012, 15th-21st August 2012, Lancaster University, UK: Conference Handbook.— [P. 135] (P4.4).
 1846. Rovenchak A. Writing in Indigenous African Scripts: from Satzschrift to Alphabet// The IXth Symposium "The Idea of Writing": Writing names, Paris, 25-27 June 2012.— http://llacan.vjf.cnrs.fr/fichiers/writing/fichiers/abstracts/8_Rovenchak.pdf.
 1847. Вакарчук І., Притула Р., Пастухов В. Розрахунок теплоємності рідкого 4He для температур, вищих за критичну [Різдвяні дискусії 2012, Львів, 3-4 січня 2012] // Журн. фіз. дослідж.— 2012.— Т. 16, №1/2.— С. 1998-5.
 1848. Вакарчук І., Паночко Г. Повна матриця густини системи "бозе-рідина + домішка" в наближенні парних кореляцій [Різдвяні дискусії 2012, Львів, 3-4 січня 2012] // Журн. фіз. дослідж.— 2012.— Т. 16, №1/2.— С. 1998-5.
 1849. Ткачук В. Релятивістський атом водню в просторі з алґеброю де Сіттера [Різдвяні дискусії 2012, Львів, 3-4 січня 2012] // Журн. фіз. дослідж.— 2012.— Т. 16, №1/2.— С. 1998-6.
 1850. Ткачук В. М. Фізичні системи у просторі–часі з деформованою алґеброю Гайзенберґа// Наукова конференція "Нові напрямки у фізиці та астрофізиці" (присвячена 65-річчю проф. І. О. Вакарчука), Львів, 15–16 березня 2012 року.— С. 20.
 1851. Kuzmak A. R. Quantum brachistochrone problem for two spin-1/2 [Workshop on Current Problems in Physics, Lviv, 10-11 July 2012] // J. Phys. Stud.— 2012.— Vol. 16, No. 3.— Art. 3998.— P. 3.
 1852. Voznyak O. Quasi-exactly solvable potentials for a particle with the position-dependent mass [Workshop on Current Problems in Physics, Lviv, 10-11 July 2012] // J. Phys. Stud.— 2012.— Vol. 16, No. 3.— Art. 3998.— P. 4.
 1853. Panochko G. One-particle density matrix of the Bose-system + impurity atom at finite temperatures [Workshop on Current Problems in Physics, Lviv, 10-11 July 2012] // J. Phys. Stud.— 2012.— Vol. 16, No. 3.— Art. 3998.— P. 4.
 1854. Stetsko M. M. The generalized uncertainty principle with minimal length and momentum and black hole's thermodynamics [Workshop on Current Problems in Physics, Lviv, 10-11 July 2012] // J. Phys. Stud.— 2012.— Vol. 16, No. 3.— Art. 3998.— P. 5.
 1855. Tkachuk V. M. Deformed Heisenberg algebra with minimal length and equivalence principle [Workshop on Current Problems in Physics, Lviv, 10-11 July 2012] // J. Phys. Stud.— 2012.— Vol. 16, No. 3.— Art. 3998.— P. 6.
 1856. Krasnytska M., Berche B., Holovatch Yu. Critical behaviour of spin models on complex networks [Workshop on Current Problems in Physics, Lviv, 10-11 July 2012] // J. Phys. Stud.— 2012.— Vol. 16, No. 3.— Art. 3998.— P. 7.
 1857. Rovenchak A. Towards the definition of critical temperatures in the complex-valued fractional statistics [Workshop on Current Problems in Physics, Lviv, 10-11 July 2012] // J. Phys. Stud.— 2012.— Vol. 16, No. 3.— Art. 3998.— P. 7-8.
 1858. Samar M. I. Relativistic particle in a space with the deformed Lorentz-covariant Poisson brackets // IV Young Scientists Conference "Modern Problems of Theoretical Physics", October 23-26, 2012, Kyiv, Ukraine: Program & Abstracts.— P. 41.
 1859. Kuzmak A. R. Quantum gates realized by two interacting spins // IV Young Scientists Conference "Modern Problems of Theoretical Physics", October 23-26, 2012, Kyiv, Ukraine: Program & Abstracts.— P. 44.
 1860. Panochko G. I., Vakarchuk I. O. The effective mass of the 3He impurity in the liquid 4He // IV Young Scientists Conference "Modern Problems of Theoretical Physics", October 23-26, 2012, Kyiv, Ukraine: Program & Abstracts.— P. 101.
 1861. 2013

 1862. Фізичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка (1953–2013) : довідково-інформаційне видання / [І. Вакарчук, П. Якібчук, О. Миколайчук, О. Попель].— Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013.— 586 с.
 1863. Попель О. М., Ровенчак А. А. Фізика у Львівському університеті до 1953 р. // Фізичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка (1953–2013): довідково-інформаційне видання / [І. Вакарчук, П. Якібчук, О. Миколайчук, О. Попель].— Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013.— С. 19-33.
 1864. Попель О. М., Ровенчак А. А. Фізика у Львівському університеті до 1953 р. // Світ фізики.— 2013.— №4.— С. 3-20.
 1865. Gnatenko Kh. P. Composite system in noncommutative space and the equivalence principle // Phys. Lett. A.— 2013.— Vol. 377, No. 43.— P. 3061-3066.
 1866. Васюта В. М. Точний розв'язок гармонічного осцилятора в просторі зі спіновою некомутативністю // Журн. фіз. дослідж.— 2013.— Т. 17, №3.— Ст. 3001.— 4 с.
 1867. Rovenchak A. Bibliography of the Department for Theoretical Physics, University of Lviv, in 1914-1939 // J. Phys. Stud.— 2013.— Vol. 17, No. 3.— Art. 3002.— 13 p.
 1868. Мигаль В. М., Держко О. В. Властивості двофазного плину дворівневих атомів з урахуванням близького порядку // Журн. фіз. дослідж.— 2013.— Т. 17, №3.— Ст. 3601.— 9 с.
 1869. Derzhko O., Richter J., Krupnitska O., Krokhmalskii T. Frustrated quantum Heisenberg antiferromagnets at high magnetic fields: Beyond the flat-band scenario // Phys. Rev. B.— 2013.— Vol. 88, No. 9.— Art. 094426.— 14 p.
 1870. Capponi S., Derzhko O., Honecker A., Läuchli A. M., Richter J. Numerical study of magnetization plateaus in the spin-½ kagome Heisenberg antiferromagnet // Phys. Rev. B.— 2013.— Vol. 88, No. 14.— Art. 144416.— 7 p.
 1871. Derzhko O., Strečka J., Gálisová L. Compressibility of deformable spin chains near quantum critical points // Eur. Phys. J. B.— 2013.— Vol. 86.— Art. 88.— 9 p.
 1872. Rovenchak A. Phase transition in a system of 1D harmonic oscillators obeying Polychronakos statistics with a complex parameter // Fiz. Nizk. Temp.— 2013.— Vol. 39, No. 10.— P. 1141-1145;
  // Low Temp. Phys.— 2013.— Vol. 39, No. 10.— P. 888-892.
 1873. Vakarchuk I. O., Pastukhov V. S., Prytula R. O. Theory of structure and thermodynamic function of liquid 4He (Review Article) // Fiz. Nizk. Temp.— 2013.— Vol. 39, No. 9.— P. 958-969;
  // Low Temp. Phys.— 2013.— Vol. 39, No. 9.— P. 741-751.
 1874. Ровенчак А. Дробові статистики: погляд з боку статистичної фізики // Журн. фіз. дослідж.— 2013.— Т. 17, №2.— Ст. 2001.— 15 с.
 1875. Лаба Г. П., Ткачук В. М. Квантовомеханічна аналогія поширення світла в планарному хвилеводі // Журн. фіз. дослідж.— 2013.— Т. 17, №2.— Ст. 2401.— 4 с.
 1876. Kuzmak A. R., Tkachuk V. M. The quantum brachistochrone problem for two spins-½ with anisotropic Heisenberg interaction // J. Phys. A: Math. Theor.— 2013.— Vol. 46.— Art. 155305.— 12 p.
 1877. Гнатенко Х. П. Оцінка верхньої межі для параметра некомутативності на основі принципу еквівалентності // Журн. фіз. дослідж.— 2013.— Т. 17, №4.— Ст. 4001.— 5 с.
 1878. Stetsko M. M. Microscopic black hole and uncertainty principle with minimal length and momentum // Int. J. Mod. Phys. A.— 2013.— Vol. 28.— Art. 1350029.— 16 p.
 1879. Kuzmak A. R., Tkachuk V. M. Quantum evolution on torus for two spins with isotropic Heisenberg interaction // Visnyk Lviv Univ. Ser. Phys.— 2013.— Issue 48.— P. 279-284.
 1880. Rovenchak A., Buk S. Masadennin (The Little Prince in Bamana): Experimental online concordance with parallel French and English texts // Mandenkan: Bulletin semestriel d'études linguistiques mandé.— 2013.— No. 50.— P. 117-130.
 1881. Popescu I.-I., Naumann S., Kelih E., Rovenchak A., Sanada H., Overbeck A., Smith R., Čech R., Mohanty P., Wilson A., Altmann G. Word length: aspects and languages // Studies in Quantitative Linguistics 13: Issues in Quantitative Linguistics 3. To honour Karl-Heinz Best on the occasion of his 70th birthday / Ed. by R. Köhler and G. Altmann.— Lüdenscheid: RAM-Verlag, 2013.— P. 224-281 .
 1882. Пастухов В. С. Властивості багатобозонних систем з різними типами міжчастинкових взаємодій вище температури фазового переходу: Автореф. дис…. канд. фіз.-мат. наук. 01.04.02 / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка.— Львів, 2013.— 18 с.
 1883. Кузьмак А. Р. Геометрія многовиду власних станів спіну-1 в магнітному полі [Різдвяні дискусії 2013, Львів, 3-4 січня 2013] // Журн. фіз. дослідж.— 2013.— Т. 17, №1.— С. 1998-4.
 1884. Самар М. І. Релятивістська динаміка та деформована Пуанкаре-симетрія [Різдвяні дискусії 2013, Львів, 3-4 січня 2013] // Журн. фіз. дослідж.— 2013.— Т. 17, №1.— С. 1998-4.
 1885. Григорчак О. І. Чисельні результати для енерґії основного стану рідкого гелію-4 в наближенні двох сум за хвильовим вектором [Різдвяні дискусії 2013, Львів, 3-4 січня 2013] // Журн. фіз. дослідж.— 2013.— Т. 17, №1.— С. 1998-5.
 1886. Блажиєвська М. Ефект Казимира в електродинаміці Подольського [Різдвяні дискусії 2013, Львів, 3-4 січня 2013] // Журн. фіз. дослідж.— 2013.— Т. 17, №1.— С. 1998-5.
 1887. Ровенчак А. Фазовий перехід в одновимірній системі гармонічних осциляторів у статистиці Поліхронакоса з комплексним параметром [Різдвяні дискусії 2013, Львів, 3-4 січня 2013] // Журн. фіз. дослідж.— 2013.— Т. 17, №1.— С. 1998-8.
 1888. Tkachuk V. Deformed Heisenberg algebra with minimal length and the equivalence principle [Різдвяні дискусії 2013, Львів, 3-4 січня 2013] // Журн. фіз. дослідж.— 2013.— Т. 17, №1.— С. 1998-8.
 1889. Ровенчак А., Воробець Н. Замикання у системі рівнянь для функцій Гріна типу "густина-густина" бозонної суміші // Міжнародна конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики "Еврика-2013", Львів, 15-17 травня 2013 р.: Тези доповідей.— С. E5.
 1890. Васюта В. Узагальнена нерелятивістська спінова некомутативність // Міжнародна конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики "Еврика-2013", Львів, 15-17 травня 2013 р.: Тези доповідей.— С. F2.
 1891. Гнатенко Х. Класична та квантова механіки у просторі з канонічною деформацією алгебри Гейзенберга // Міжнародна конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики "Еврика-2013", Львів, 15-17 травня 2013 р.: Тези доповідей.— С. F3.
 1892. Кузьмак А. Геометрія многовиду власних станів спіну-j в магнітному полі // Міжнародна конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики "Еврика-2013", Львів, 15-17 травня 2013 р.: Тези доповідей.— С. F6.
 1893. Крупніцька О. Низькотемпературні властивості деяких фрустрованих антиферомагнетиків Гайзенберга в сильних магнітних полях // 13-та Всеукраїнська школа-семінар та Конкурс молодих вчених зі статистичної фізики та теорії конденсованої речовини, Львів, 5-7 червня 2013. Інститут фізики конденсованих систем НАН України: Збірка тез.— С. 43.
 1894. Laba H. P., Tkachuk V. Quantum mechanical analogy of light propagation in waveguides// XIX th International Seminar on Physics and Chemistry of Solids and Advanced Materials ISPCS '13. Częstochowa, 12-15 June 2013.— P. 40.
 1895. Rovenchak A. Complex-valued fractional statistics between two and three space dimensions // XIX th International Seminar on Physics and Chemistry of Solids and Advanced Materials ISPCS '13. Częstochowa, 12-15 June 2013.— P. 60.
 1896. Vakarchuk I. O., Panochko G. Theory of liquid Helium-4 in a deformed Heisenberg space // International Symposium on Quantum Fluids and Solids - QFS2013, August 1st - 6th, 2013, Kunibiki Messe, Matsue, Japan: [Conference Handbook].— [P. 35] (PS1.28).
 1897. Rovenchak A. Complex-valued fractional statistics for D-dimensional harmonic oscillators // International Symposium on Quantum Fluids and Solids - QFS2013, August 1st - 6th, 2013, Kunibiki Messe, Matsue, Japan: [Conference Handbook].— [P. 123] (PS5.20).
 1898. Kuzmak A. R. Preparation of quantum states of two spins-½ in the Schmidt decomposition // 6th Workshop on Current Problems in Physics: Zielona Góra – Lviv, 23-25 September 2013, Zielona Góra, Poland: Book of abstracts.— P. 16.
 1899. Vakarchuk I., Panochko G. The 3He impurity states in 4He // 6th Workshop on Current Problems in Physics: Zielona Góra – Lviv, 23-25 September 2013, Zielona Góra, Poland: Book of abstracts.— P. 25.
 1900. Rovenchak A. Enumeration of plane partitions with a restricted number of parts // 6th Workshop on Current Problems in Physics: Zielona Góra – Lviv, 23-25 September 2013, Zielona Góra, Poland: Book of abstracts.— P. 29.
 1901. Stetsko N. M. Dirac oscillator and nonrelativistic Snyder-de Sitter algebra // 6th Workshop on Current Problems in Physics: Zielona Góra – Lviv, 23-25 September 2013, Zielona Góra, Poland: Book of abstracts.— P. 31.
 1902. Tkachuk V. M. Effect of the generalized uncertainty principle on Galilean and Lorentz transformations // 6th Workshop on Current Problems in Physics: Zielona Góra – Lviv, 23-25 September 2013, Zielona Góra, Poland: Book of abstracts.— P. 36.
 1903. Kuzmak A. R. Preparation of a quantum states of two spin-1/2// Proceedings of VI International Conference "Physics of Disordered Systems", Lviv, Ukraine, 14-16 October, 2013.— P. 31.
 1904. Rovenchak A. Fractional statistics in D dimensions: Thermodynamics of the harmonic oscillator system// Proceedings of VI International Conference "Physics of Disordered Systems", Lviv, Ukraine, 14-16 October, 2013.— P. 32.
 1905. Laba H. P., Tkachuk V. M. Quantum mechanical analogy and supersymmetry of electromagnetic wave propagation in planar waveguides// Proceedings of VI International Conference "Physics of Disordered Systems", Lviv, Ukraine, 14-16 October, 2013.— P. 33.
 1906. Samar M. Relativistic particle dynamics and deformed Poincaré symmetry// Proceedings of VI International Conference "Physics of Disordered Systems", Lviv, Ukraine, 14-16 October, 2013.— P. 34.
 1907. Voznyak O. O., Tkachuk V. M. Supersymmetric approach for quasi-exactly solvable systems with a position-dependent mass// Proceedings of VI International Conference "Physics of Disordered Systems", Lviv, Ukraine, 14-16 October, 2013.— P. 35.
 1908. Vakarchuk I. O., Panochko G. The impurity states in the liquid Helium-4// Proceedings of VI International Conference "Physics of Disordered Systems", Lviv, Ukraine, 14-16 October, 2013.— P. 36.
 1909. Myhal V. M., Derzhko O. V. Vapour-liquid phase diagram and surface tension for a fluid of two-level atoms with taking into account short-range order// Proceedings of VI International Conference "Physics of Disordered Systems", Lviv, Ukraine, 14-16 October, 2013.— P. 94.
 1910. Gnatenko K. P. Classical and quantum mechanics in a space with canonical deformed Heisenberg algebra // International Conference "Quantum Groups and Quantum Integrable Systems", June 18 – 21, 2013, Kiev, Ukraine: Program and Abstracts.— P. 22.
 1911. Vasyuta V. M. Exactly solvable problems in space with spin noncommutativity // International Conference "Quantum Groups and Quantum Integrable Systems", June 18 – 21, 2013, Kiev, Ukraine: Program and Abstracts.— P. 48.
 1912. Vasyuta V. M. Spin noncommutativity of coordinates from Barut-Zanghi model // V Young Scientists Conference "Problems of Theoretical Physics", December 24-27, 2013, Kyiv, Ukraine: Program & Proceedings.— P. 27.
 1913. Gnatenko Kh. P. Noncommutativity of coordinates and the equivalence principle // V Young Scientists Conference "Problems of Theoretical Physics", December 24-27, 2013, Kyiv, Ukraine: Program & Proceedings.— P. 28.
 1914. Kuzmak A. R. Preparation of quantum states of two spins-½ in the Schmidt decomposition // V Young Scientists Conference "Problems of Theoretical Physics", December 24-27, 2013, Kyiv, Ukraine: Program & Proceedings.— P. 31.
 1915. Sarkanych P., Holovatch Yu., Kenna R. Partition function zeros as a measure of phase transition strength // V Young Scientists Conference "Problems of Theoretical Physics", December 24-27, 2013, Kyiv, Ukraine: Program & Proceedings.— P. 101.
 1916. 2014

 1917. Nowicki A., Tkachuk V. M. Relation of deformed nonlinear algebras with linear ones // J. Phys. A: Math. Theor.— 2014.— Vol. 47.— Art. 025207.— 11 p.
 1918. Rovenchak A. Complex-valued fractional statistics for D-dimensional harmonic oscillators // Phys. Lett. A.— 2014.— Vol. 378, No. 3.— P. 100-108.
 1919. Stetsko M. M. Charged fermion tunneling from electrically and magnetically charged rotating black hole in de Sitter space // Eur. Phys. J. C.— 2014.— Vol. 74.— Art. 2682.— 5 p.
 1920. Laba H. P., Tkachuk V. M. Quantum-mechanical analogy and supersymmetry of electromagnetic wave modes in planar waveguides // Phys. Rev. A.— 2014.— Vol. 89, No. 3.— Art. 033826.— 4 p.
 1921. Возняк О. Квазіточно розв'язувані періодичні потенціали для систем з масою, що є періодичною функцією від координат // Журн. фіз. дослідж.— 2014.— Т. 18, №1.— Ст. 1002.— 10 с.
 1922. Kuzmak A. R., Tkachuk V. M. Preparation of quantum states of two spin-½ particles in the form of the Schmidt decomposition // Phys. Lett. A.— 2014.— Vol. 378, No. 21.— P. 1469-1474.
 1923. Rovenchak A. Weakly nonadditive Polychronakos statistics // Phys. Rev. A.— 2014.— Vol. 89, No. 5.— Art. 052116.— 7 p.
 1924. Derzhko O., Richter J., Krupnitska O., Krokhmalskii T. The square-kagome quantum Heisenberg antiferromagnet at high magnetic fields: the localized-magnon paradigm and beyond // Fiz. Nizk. Temp.— 2014.— Vol. 40, No. 6.— P. 662-670;
  // Low Temp. Phys.— 2014.— Vol. 40, No. 6.— P. 513-520.
 1925. Derzhko O., Richter J. Dispersion-driven ferromagnetism in a flat-band Hubbard system // Phys. Rev. A.— 2014.— Vol. 90, No. 4.— Art. 045152.— 7 p.
 1926. Rovenchak A. Trends in language evolution found from the frequency structure of texts mapped against the Bose-distribution // J. Quant. Ling.— 2014.— Vol. 21, No. 3.— P. 281-294.
 1927. Вакарчук І. О. П'ять історій з астрономії і фізики // Світ фізики.— 2014.— №1.— С. 3-8.
 1928. Rovenchak A. Two-parametric fractional statistics models for anyons // Eur. Phys. J. B.— 2014.— Vol. 87, No. 8.— Art. 175.— 6 p.
 1929. Kelih E., Rovenchak A., Buk S. Analysing h-point in lemmatised and non-lemmatised texts // Studies in Quantitative Linguistics 17: Empirical Approaches to Text and Language Analysis; dedicated to Luděk Hřebiček on the occasion of his 80th birthday / Ed. by G. Altmann, R. Čech, J. Mačutek, L. Uhlířová.— Lüdenscheid: RAM-Verlag, 2014.— P. 81-93.
 1930. Вакарчук І. О., Дяків Ю. М. Диференціальний переріз фотоефекту в деформованому електромагнітному полі // Журн. фіз. дослідж.— 2014.— Т. 18, №2/3.— Ст. 2004.— 5 с.
 1931. Rovenchak A. Physics at the University of Lviv: The first two centuries in the bibliographic aspect // J. Phys. Stud.— 2014.— Vol. 18, No. 2/3.— Art. 2005.— 20 p.
 1932. Gnatenko Kh. P., Tkachuk V. M. Hydrogen atom in rotationally invariant noncommutative space // Phys. Lett. A.— 2014.— Vol. 378, No. 47.— P. 3509-3515.
 1933. Rovenchak A. A. Enumeration of plane partitions with a restricted number of parts // Theor. Math. Phys.— 2014.— Vol. 181, No. 2.— P. 1428-1434;
  Ровенчак А. А. Перечисление плоских разбиений с ограниченным количеством частей // Теор. мат. физ.— Т. 181, №2.— С. 349-357.
 1934. Васюта В. М. Поправки до енерґетичного спектра атома водню у просторі зі спіновою некомутативністю координат // Журн. фіз. дослідж.— 2014.— Т. 18, №4.— Ст. 4001.— 7 с.
 1935. Мигаль В. М., Держко О. В. Перехід пари в рідину у плині дворівневих атомів з урахуванням близького порядку // Журн. фіз. дослідж.— 2014.— Т. 18, №4.— Ст. 4603.— 8 с.
 1936. Gnatenko Kh. P. Hydrogen atom in noncommutative space // in: Trans-European School of High Energy Physics, Basivka, Lviv Region, Ukraine, July 17-24, 2014: Proceedings.— 2014.— 99-101.
 1937. Vasyuta V. M. Quantum systems in space with spin noncommutativity of coordinates // in: Trans-European School of High Energy Physics, Basivka, Lviv Region, Ukraine, July 17-24, 2014: Proceedings.— 2014.— 155-157.
 1938. Попель О. Михайло Теодорович Сеньків // Фіз. зб. НТШ.— 2014.— Т. 9.— С. 89-94.
 1939. Самар М. Деформована Пуанкаре-симетрія та вільна релятивістська частинка [Різдвяні дискусії 2014, Львів, 9-10 січня 2014] // Журн. фіз. дослідж.— 2014.— Т. 18, №1.— С. 1998-4.
 1940. Григорчак О. Самоузгоджений підхід до розрахунку ефективної маси рідкого гелію-4 і структурного фактора ідеального бозе-газу в широкотемпературній області [Різдвяні дискусії 2014, Львів, 9-10 січня 2014] // Журн. фіз. дослідж.— 2014.— Т. 18, №1.— С. 1998-4.
 1941. Гнатенко Х. Макроскопічне тіло в некомутативному просторі [Різдвяні дискусії 2014, Львів, 9-10 січня 2014] // Журн. фіз. дослідж.— 2014.— Т. 18, №1.— С. 1998-5.
 1942. Кузьмак А. Геометрія многовиду власних станів спіну s у мігнітному полі [Різдвяні дискусії 2014, Львів, 9-10 січня 2014] // Журн. фіз. дослідж.— 2014.— Т. 18, №1.— С. 1998-5.
 1943. Паночко Г. Урахування три- та чотиричастинкових кореляцій у деформованому просторі Гайзенберґа на прикладі рідкого 4He [Різдвяні дискусії 2014, Львів, 9-10 січня 2014] // Журн. фіз. дослідж.— 2014.— Т. 18, №1.— С. 1998-5.
 1944. Ровенчак А. Двопараметрична дробова статистика [Різдвяні дискусії 2014, Львів, 9-10 січня 2014] // Журн. фіз. дослідж.— 2014.— Т. 18, №1.— С. 1998-6-7.
 1945. Ткачук В. Деформована алґебра versus деформований гамільтоніан [Різдвяні дискусії 2014, Львів, 9-10 січня 2014] // Журн. фіз. дослідж.— 2014.— Т. 18, №1.— С. 1998-8.
 1946. Гнатенко Х. П. Фізичні системи у некомутативному просторі // 14-та Всеукраїнська школа-семінар та Конкурс молодих вчених зі статистичної фізики та теорії конденсованої речовини, Львів, 4-6 червня 2014. Інститут фізики конденсованих систем НАН України: Збірка тез.— С. 29.
 1947. Блажиєвська М. Узагальнена електродинаміка Подольського та ефект Казимира // 14-та Всеукраїнська школа-семінар та Конкурс молодих вчених зі статистичної фізики та теорії конденсованої речовини, Львів, 4-6 червня 2014. Інститут фізики конденсованих систем НАН України: Збірка тез.— С. 40.
 1948. Кузьмак А. Р. Створення квантових логічних елементів на системі двох спінів 1/2 // 14-та Всеукраїнська школа-семінар та Конкурс молодих вчених зі статистичної фізики та теорії конденсованої речовини, Львів, 4-6 червня 2014. Інститут фізики конденсованих систем НАН України: Збірка тез.— С. 46.
 1949. Васюта В. М. Поправки до енергетичного спектру атома водню в просторі зі спіновою некомутативністю // 14-та Всеукраїнська школа-семінар та Конкурс молодих вчених зі статистичної фізики та теорії конденсованої речовини, Львів, 4-6 червня 2014. Інститут фізики конденсованих систем НАН України: Збірка тез.— С. 48.
 1950. Rovenchak A. Quantitative studies in the corpus of Nko periodicals // International Quantitative Linguistics Conference Qualico 2014, Olomouc, Czech Republic, May 29 – June 1, 2014: Book of Abstracts.— P. 97-98.
 1951. Stetsko M. Dirac oscillator and Snyder-de Sitter algebra // The XXIInd International Conference Integrable Systems and Quantum Symmetries, Prague, June 23-29, 2014: Abstracts.— P. 50.
 1952. Gnatenko Kh. Hydrogen atom spectrum in rotationally invariant noncommutative space // XXXIII Max Born Symposium "Noncommutative geometry, quantum symmetries and quantum gravity", Wroclaw, 6-10 July 2014: List of talks with abstracts.— [P. 2].
 1953. Samar M. Relativistic particle dynamics and deformed Poincaré symmetry // XXXIII Max Born Symposium "Noncommutative geometry, quantum symmetries and quantum gravity", Wroclaw, 6-10 July 2014: List of talks with abstracts.— [P. 5].
 1954. Panochko G., Vakarchuk I. O. The liquid helium-4 in a deformed Heisenberg space in low temperatures limit // LT27: 27th International Conference on Low Temperature Physics, August 6-13, 2014, Buenos Aires, Argentina: Abstract Book.— P. 143.
 1955. Rovenchak A. Two-parametric fractional statistics as an effective model of physical systems [Workshop on Current Problems in Physics, Lviv, 08-09 July 2014] // J. Phys. Stud.— 2014.— Vol. 18, No. 2/3.— Art. 2998.— P. 1.
 1956. Kuzmak A. R. Geometry of the manifold of eigenstates of the operator of projection of spin-s on an arbitrary direction [Workshop on Current Problems in Physics, Lviv, 08-09 July 2014] // J. Phys. Stud.— 2014.— Vol. 18, No. 2/3.— Art. 2998.— P. 5.
 1957. Tkachuk V. M. Planck-scale effects on quantum and classical systems [Workshop on Current Problems in Physics, Lviv, 08-09 July 2014] // J. Phys. Stud.— 2014.— Vol. 18, No. 2/3.— Art. 2998.— P. 7.
 1958. Stetsko M. M. Tunneling method and quasi-normal modes for Kaluza–Klein black holes [Workshop on Current Problems in Physics, Lviv, 08-09 July 2014] // J. Phys. Stud.— 2014.— Vol. 18, No. 2/3.— Art. 2998.— P. 7.
 1959. Vakarchuk I. O., Diakiv Iu. M. Differential cross-section of the photoelectric effect in the deformed electromagnetic field [Workshop on Current Problems in Physics, Lviv, 08-09 July 2014] // J. Phys. Stud.— 2014.— Vol. 18, No. 2/3.— Art. 2998.— P. 7.
 1960. Voznyak O. Quasi-exactly solvable potentials with two arbitrary known eigenstates for systems with a position-dependent mass [Workshop on Current Problems in Physics, Lviv, 08-09 July 2014] // J. Phys. Stud.— 2014.— Vol. 18, No. 2/3.— Art. 2998.— P. 8.
 1961. Gnatenko Kh. P. Rotational symmetry in noncommutative space and hydrogen atom [Workshop on Current Problems in Physics, Lviv, 08-09 July 2014] // J. Phys. Stud.— 2014.— Vol. 18, No. 2/3.— Art. 2998.— P. 8.
 1962. Samar M. A dynamical model for the origin of Lorentz-covariant noncommutative spacetime [Workshop on Current Problems in Physics, Lviv, 08-09 July 2014] // J. Phys. Stud.— 2014.— Vol. 18, No. 2/3.— Art. 2998.— P. 8.
 1963. Gnatenko Kh. P. Corrections to the energy levels of the hydrogen atom in rotationally invariant noncommutative space // VI Young Scientists Conference "Problems of Theoretical Physics" dedicated to the 105-th anniversary of M.M. Bogolyubov, November 25-27, 2014, Kyiv, Ukraine: Program & Proceedings.— P. 29.
 1964. Kuzmak A. R. The quantum brachistochrone problem on the rotational manifolds // VI Young Scientists Conference "Problems of Theoretical Physics" dedicated to the 105-th anniversary of M.M. Bogolyubov, November 25-27, 2014, Kyiv, Ukraine: Program & Proceedings.— P. 30.
 1965. Rovenchak A. Fractional statistics: A retrospective view// International School and Workshop "Anyon Physics of Ultracold Atomic Gases", Technische Universitat Kaiserslautern (Germany), December 12–15, 2014.— Available from: http://www.physik.fu-berlin.de/~pelster/Anyon2/rovenchak1.pdf.
 1966. Rovenchak A. Two-parametric fractional statistics models for anyons// International School and Workshop "Anyon Physics of Ultracold Atomic Gases", Technische Universitat Kaiserslautern (Germany), December 12–15, 2014.— Available from: http://www.physik.fu-berlin.de/~pelster/Anyon2/rovenchak2.pdf.
 1967. 2015

 1968. Ровенчак А. А. Фізика бозе-систем: навч. посібник.— Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015.— 128 с.
 1969. Збірник задач з електродинаміки / М. В. Блажиєвська, О. І. Григорчак, Ю. С. Криницький, В. М. Мигаль, В. С. Пастухов, Р. О. Притула, А. А. Ровенчак, М. М. Самар; за ред. Ю. С. Криницького та А. А. Ровенчака.— Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015.— 112 с.
 1970. Richter J., Krupnitska O., Krokhmalskii T., Derzhko O. Frustrated diamond-chain quantum XXZ Heisenberg antiferromagnet in a magnetic field // J. Magn. Magn. Mater.— 2015.— Vol. 379.— P. 39-44.
 1971. Stetsko M. M. Dirac oscillator and nonrelativistic Snyder-de Sitter algebra // J. Math. Phys.— 2015.— Vol. 56.— Art. 012101.— 17 p.
 1972. Rovenchak A. A note on the calculation of the long-wavelength limit of the bosonic excitation spectrum // Z. Naturforsch. A.— 2015.— Vol. 70, No. 1.— P. 73-78.
 1973. Gnatenko Kh. P., Krynytskyi Yu. S., Tkachuk V. M. Perturbation of the ns levels of the hydrogen atom in rotationally invariant noncommutative space // Mod. Phys. Lett. A.— 2015.— Vol. 30, No. 8.— Art. 1550033.— 12 p.
 1974. Kuzmak A. R., Tkachuk V. M. The quantum brachistochrone problem for an arbitrary spin in a magnetic field // Phys. Lett A.— 2015.— Vol. 379, No. 18-19.— P. 1233–1239.
 1975. Rovenchak A. Where Alice meets Little Prince: Another approach to study language relationships // Sequences in Language and Text / Ed. by George K. Mikros, Ján Mačutek.— Berlin; Boston: Mouton de Gruyter, 2015.— P. 217-230.
 1976. Rovenchak A. Models of frequency spectrum in texts based on quantum distributions in fractional space dimensions // 20th International Conference on Control Systems and Computer Science CSCS 2015: Proceedings, 27-29 May 2015, Bucharest, Romania / Ed. by I. Dumitrache, A. M. Florea, F. Pop, and A. Dumitraşcu.— Los Alamitos, CA: IEEE Computer Society, 2015.— Vol. 2.— P. 645-649.
 1977. Вакарчук І. О., Григорчак О. І. Внутрішня енерґія багатобозонної системи з урахуванням прямих три- та чотиричастинкових кореляцій // Журн. фіз. дослідж.— 2015.— Т. 19, №1/2.— Ст. 1005.— 14 с.
 1978. Tkachuk V. M., Voznyak O. Effective Hamiltonian with position-dependent mass and ordering problem // Eur. Phys. J. Plus.— 2015.— Vol. 130, No. 8.— Art. 161.— 4 p.
 1979. Pastukhov V. Damping of Bogoliubov excitations at finite temperatures // J. Phys. A: Math. Theor.— 2015.— Vol. 48, No. 40.— Art. 405002.— 9 p.
 1980. Vakarchuk I. O., Panochko G. I. Theory of a many-boson system with deformed Heisenberg algebra // Condens. Matter Phys.— 2015.— Vol. 18, No. 3.— Art. 33002.— 14 p.
 1981. Rovenchak A. Quantitative studies in the corpus of Nko periodicals // Recent Contributions to Quantitative Linguistics / Ed. by Arjuna Tuzzi, Martina Benešová and Ján Mačutek.— Berlin; Boston: Mouton de Gruyter, 2015.— P. 125-138.
 1982. Konoval V., Prytula R., Skrypnyk O. Static stability analysis of power system // Poznan University of Technology Academic Journals: Electrical Engineering.— 2015.— No. 82.— P. 11-19.
 1983. Возняк О., Ткачук В. М. Квазіточно розв'язувані потенціали з двома довільними власними станами для систем із координатно залежною масою // Журн. фіз. досл.— 2015.— Т. 19, №3.— Ст. 3002.— 8 с.
 1984. Derzhko O., Krupnitska O., Lisnyi B., Strečka J. Effective low-energy description of almost Ising-Heisenberg diamond chain // EPL (Europhysics Letters).— 2015.— Vol. 112, No. 3.— Art. 37002.— 6 p.
 1985. Вакарчук І. О., Григорчак О. І. Структурні функції багатобозонної системи із врахуванням прямих три- та чотиричастинкових кореляцій // Укр. фіз. журн.— 2015.— Т. 60, №11.— С. 1116-1126.
 1986. Hryhorchak O. I. First sound velocity in liquid 4He // Condens. Matter Phys.— 2015.— Vol. 18, No. 4.— Art. 43001.— 7 p.
 1987. Samar M. I. Physical states in deformed space with minimal length // Visnyk Lviv Univ. Ser. Phys.— 2015.— Issue 50.— P. 72-83.
 1988. Sarkanych P., Holovatch Yu., Kenna R. On the phase diagram of the 2d Ising model with frustrating dipole interaction // Ukr. J. Phys.— 2015.— Vol. 60, No. 4.— P. 334-338.
 1989. Кузьмак А. Р. Задача про брахістохрону в класичній і квантовій механіці: Автореф. дис…. канд. фіз.-мат. наук. 01.04.02 / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка.— Львів, 2015.— 20 с.
 1990. Taljanskij I. I. Closed clusters approach to graphene// arXiv preprint 1508.05385.— 12 p.
 1991. Кузьмак А. Квантова еволюція на торі [Різдвяні дискусії 2015, Львів, 12-13 січня 2015] // Журн. фіз. дослідж.— 2015.— Т. 19, №1/2.— С. 1998-3.
 1992. Васюта В. Атом водню в просторі зі спіновою некомутативністю координат [Різдвяні дискусії 2015, Львів, 12-13 січня 2015] // Журн. фіз. дослідж.— 2015.— Т. 19, №1/2.— С. 1998-4.
 1993. Вакарчук І. О., Паночно Г. І. Теорія багатобозонних систем і деформована алґебра Гайзенберґа [Різдвяні дискусії 2015, Львів, 12-13 січня 2015] // Журн. фіз. дослідж.— 2015.— Т. 19, №1/2.— С. 1998-6.
 1994. Самар М. Максимально локалізовані стани в деформованому просторі [Різдвяні дискусії 2015, Львів, 12-13 січня 2015] // Журн. фіз. дослідж.— 2015.— Т. 19, №1/2.— С. 1998-7-8.
 1995. Ровенчак А. Розрахунок спектра бозе-системи в довгохвильовій границі [Різдвяні дискусії 2015, Львів, 12-13 січня 2015] // Журн. фіз. дослідж.— 2015.— Т. 19, №1/2.— С. 1998-8.
 1996. Гнатенко Х., Криницький Ю., Ткачук В. Енерґетичні рівні атома водню у сферично-симетричному просторі з некомутативністю координат [Різдвяні дискусії 2015, Львів, 12-13 січня 2015] // Журн. фіз. дослідж.— 2015.— Т. 19, №1/2.— С. 1998-8.
 1997. Ткачук В. Проблема впорядкування маси й імпульсу в операторі кінетичної енерґії [Різдвяні дискусії 2015, Львів, 12-13 січня 2015] // Журн. фіз. дослідж.— 2015.— Т. 19, №1/2.— С. 1998-9.
 1998. Кузьмак А. Р. Оптимальна еволюція спінових систем у магнітному полі // 15-та Всеукраїнська школа-семінар та Конкурс молодих вчених зі статистичної фізики та теорії конденсованої речовини, Львів, 4-5 червня 2015. Інститут фізики конденсованих систем НАН України: Збірка тез.— С. 18.
 1999. Вакарчук І. О., Паночко Г. І. Домішка в рідкому 4He з деформованою алгеброю Гайзенберга // 15-та Всеукраїнська школа-семінар та Конкурс молодих вчених зі статистичної фізики та теорії конденсованої речовини, Львів, 4-5 червня 2015. Інститут фізики конденсованих систем НАН України: Збірка тез.— С. 26.
 2000. Гнатенко Х. П. Вплив некомутативності координат на властивості квантових систем // 15-та Всеукраїнська школа-семінар та Конкурс молодих вчених зі статистичної фізики та теорії конденсованої речовини, Львів, 4-5 червня 2015. Інститут фізики конденсованих систем НАН України: Збірка тез.— С. 29.
 2001. Голинський О. Моделі магнітних молекул і спостережувані величини // 15-та Всеукраїнська школа-семінар та Конкурс молодих вчених зі статистичної фізики та теорії конденсованої речовини, Львів, 4-5 червня 2015. Інститут фізики конденсованих систем НАН України: Збірка тез.— С. 32.
 2002. Баліга В. Електропровідність нанокластерів // 15-та Всеукраїнська школа-семінар та Конкурс молодих вчених зі статистичної фізики та теорії конденсованої речовини, Львів, 4-5 червня 2015. Інститут фізики конденсованих систем НАН України: Збірка тез.— С. 35.
 2003. Васюта В. М. Час падіння квантової частинки на потенціал γ/r2 // 15-та Всеукраїнська школа-семінар та Конкурс молодих вчених зі статистичної фізики та теорії конденсованої речовини, Львів, 4-5 червня 2015. Інститут фізики конденсованих систем НАН України: Збірка тез.— С. 41.
 2004. Гнатенко Х. Сферична симетрія у некомутативному просторі // Міжнародна конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики "Еврика-2015", Львів, 13-15 травня 2015 р.: Тези доповідей.— С. E2.
 2005. Самар М. Дія релятивістської частинки у лоренц-коваріантному деформованому просторі // Міжнародна конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики "Еврика-2015", Львів, 13-15 травня 2015 р.: Тези доповідей.— С. E3.
 2006. Rovenchak A., Kiktyeva O. Physics at the University of Lviv since the turn of the XIX century until the Second World War// Exact sciences and mathematics in Central-Eastern Europe from the mid-XIX century till WW II, Polish Academy of Arts and Sciences, Kraków, Poland, June 11-13, 2015.— Available from: http://www.ur.edu.pl/wydzialy/matematyczno-przyrodniczy/konferencje/exact-sciences-and-mathematics-in-central-eastern-europe-from-the-mid-xix-century-till-ww-ii/abstracts-of-lectures/a-rovenchak-o-kiktyeva.
 2007. Tkachuk V. History of quanta (ideas of the quantum theory at the University of Lviv)// Exact sciences and mathematics in Central-Eastern Europe from the mid-XIX century till WW II, Polish Academy of Arts and Sciences, Kraków, Poland, June 11-13, 2015.— Available from: http://www.ur.edu.pl/wydzialy/matematyczno-przyrodniczy/konferencje/exact-sciences-and-mathematics-in-central-eastern-europe-from-the-mid-xix-century-till-ww-ii/abstracts-of-lectures/volodymyr-tkachuk.
 2008. Gnatenko Kh. Physical systems in a space with noncommutativity of coordinates // The XXIIIth International Conference on Integrable Systems and Quantum symmetries (ISQS-23), Prague, Czech Republic, June 23 – June 27, 2015: Book of Abstracts.— Available from: http://kmlinux.fjfi.cvut.cz/~burdices/ISQS23/abstrakty-pdf/Gnatenko.pdf.
 2009. Gnatenko Kh. Rotational symmetry in a space with canonical noncommutativity of coordinates // XXXV Max Born Symposium "The Planck Scale II", Wroclaw, Poland, 7-12 September 2015: Book of abstracts.— [P. 3].
 2010. Vasyuta V. Hydrogen atom in space with spin noncommutativity // XXXV Max Born Symposium "The Planck Scale II", Wroclaw, Poland, 7-12 September 2015: Book of abstracts.— [P. 4].
 2011. Gnatenko Kh. P. Rotational symmetry in noncommutative space and the equivalence principle // Workshop on Current Problems in Physics: Zielona Góra – Lviv, 19-22 October 2015, Zielona Góra, Poland: Book of abstracts.— [P. 9].
 2012. Vakarchuk I. O., Hryhorchak O. I. Sound velocity in many-boson system // Workshop on Current Problems in Physics: Zielona Góra – Lviv, 19-22 October 2015, Zielona Góra, Poland: Book of abstracts.— [P. 13].
 2013. Kuzmak A. R. Geometry of evolution of state vectors for spins systems // Workshop on Current Problems in Physics: Zielona Góra – Lviv, 19-22 October 2015, Zielona Góra, Poland: Book of abstracts.— [P. 20].
 2014. Rovenchak A., Hornetska M. Modeling anyons at the bosonic end // Workshop on Current Problems in Physics: Zielona Góra – Lviv, 19-22 October 2015, Zielona Góra, Poland: Book of abstracts.— [P. 26].
 2015. Stetsko M. M. Fermionic quasinormal modes for 1 + 1 dimensional Horava-Lifshitz black holes // Workshop on Current Problems in Physics: Zielona Góra – Lviv, 19-22 October 2015, Zielona Góra, Poland: Book of abstracts.— [P. 29].
 2016. Laba H. P., Tkachuk V. M. Supersymmetry of electromagnetic modes in planar waveguides // Workshop on Current Problems in Physics: Zielona Góra – Lviv, 19-22 October 2015, Zielona Góra, Poland: Book of abstracts.— [P. 35].
 2017. Vasyuta V. M. Evolution of a quantum particle in an inverse square potential // Workshop on Current Problems in Physics: Zielona Góra – Lviv, 19-22 October 2015, Zielona Góra, Poland: Book of abstracts.— [P. 37].
 2018. 2016

 2019. Frequency Dictionary Ukrainian = Частотний словник української мови/ Ed. by Uwe Quasthoff, Sabine Fiedler, Erla Hallsteinsdóttir; in collaboration with Solomija Buk, Andrij Rovenchak and Dirk Goldhahn.— Leipzig: Leipziger Universitätsverlag, 2016.— X, 115 p.
 2020. Rovenchak A. Effective Hamiltonian and excitation spectrum of harmonically trapped bosons // Fiz. Nizk. Temp.— 2016.— Vol. 42, No. 1.— P. 49–55;
  // Low Temp. Phys.— 2016.— Vol. 42, No. 1.— P. 36-41.
 2021. Kuzmak A. R., Tkachuk V. M. Geometry of a two-spin quantum state in evolution // J. Phys. A: Math. Theor.— 2016.— Vol. 49, No. 4.— Art. 045301.— 8 p.
 2022. Вакарчук І. О., Григорчак О. І., Пастухов В. С., Притула Р. О. Ефективна маса атома 4He в надплинній і нормальній фазах // Укр. фіз. журн.— 2016.— Т. 61, №1.— С. 31-39;
  Vakarchuk I. O., Hryhorchak O. I., Pastukhov V. S., Prytula R. O. Effective mass of 4He atom in superfluid and normal phases // Ukr. J. Phys.— 2016.— Vol. 61, No. 1.— P. 29-37.
 2023. Gnatenko Kh. P. Physical systems in a space with noncommutativity of coordinates // J. Phys.: Conf. Ser.— 2016.— Vol. 670.— Art. 012023.— 9 p.
 2024. Stetsko M. M. Tunnelling of scalar and Dirac particles from squashed charged rotating Kaluza–Klein black holes // Eur. Phys. J. C.— 2016.— Vol. 76, No. 2.— Art. 48.— 9 p.
 2025. Gnatenko Kh. P., Tkachuk V. M. Effect of coordinate noncommutativity on the mass of a particle in a uniform field and the equivalence principle // Mod. Phys. Lett. A.— 2016.— Vol. 31, No. 5.— Art. 1650026.— 9 p.
 2026. Горнецька М. Я., Ровенчак А. А. Двопараметричні модифікації статистик еніонів // Укр. фіз. журн.— 2016.— Т. 61, №1.— С. 174-183;
  Hornetska M. Ya., Rovenchak A. A. Two-parameter modifications of anyonic statistics // Ukr. J. Phys.— 2016.— Vol. 61, No. 2.— P. 168-177.
 2027. Samar M. I., Tkachuk V. M. Exactly solvable problems in the momentum space with a minimum uncertainty in position // J. Math. Phys.— 2016.— Vol. 57, No. 4.— Art. 042102.— 8 p.
 2028. Laba H. P., Chaban K. O., Tkachuk V. M. Electromagnetic modes in waveguides and quantum mechanics // Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications, and Computer Science: Proceedings of the XIIIth International Conference TCSET'2016, February 23-26, 2016, Lviv-Slavske, Ukraine.— Lviv: Publishing House of Lviv Polytechnic, 2016.— P. 202-205.
 2029. Müller P., Richter J., Derzhko O. Hubbard models with nearly flat bands: Ground-state ferromagnetism driven by kinetic energy // Phys. Rev. B.— 2016.— Vol. 93, No. 14.— Art. 144418.— 17 p.
 2030. Pastukhov V. High-density limit of quasi-two-dimensional dipolar Bose gas // Ann. Phys.— 2016.— Vol. 372.— P. 149-158.
 2031. Гнатенко Х. П., Ткачук В. М. Мінімальна довжина, площа та об'єм у просторі з некомутативністю координат // Журн. фіз. дослідж.— 2016.— Т. 20, №1/2.— Ст. 1001.— 5 с.
 2032. Gnatenko Kh. P., Tkachuk V. M. Two-particle system in noncommutative space with preserved rotational symmetry // Ukr. J. Phys.— 2016.— Vol. 61, No. 5.— P. 432-439;
  // Укр. фіз. журн.— 2016.— Т. 61, №5.— С. 439-446.
 2033. Vydrin V., Rovenchak A., Maslinsky K. Maninka Reference Corpus: A Presentation // Actes de la conférence conjointe JEP-TALN-RECITAL 2016, volume 11: TALAF.— Paris: Association Francophone pour la Communication Parlée (AFCP) et Association pour le Traitement Automatique des Langues (ATALA), 2016.— P. 87-94.
 2034. Samar M. I., Tkachuk V. M. One-dimensional Coulomb-like problem in general case of deformed space with minimal length // J. Math. Phys.— 2016.— Vol. 57, No. 8.— Art. 082108.— 12 p.
 2035. Vasyuta V. M., Tkachuk V. M. Classical electrodynamics in a space with spin noncommutativity of coordinates // Phys. Lett. B.— 2016.— Vol. 761.— P. 462-468.
 2036. Ткачук В. Від основ квантової механіки до квантової інформації // Обрії науки (збірка нарисів про науку і про вчених) / За ред. Юрія Головача та Ярослава Грицака.— Львів: Видавництво Українського католицького університету, 2016.— С. 35-46.
 2037. Собко Б., Ровенчак А. Спектр системи двох енiонiв у сталому магнiтному полi з магнiтними зарядами // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 2016.— Вип. 51.— С. 87-97.
 2038. Гнатенко Х. П. Спiввiдношення невизначеностей у некомутативному фазовому просторi // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 2016.— Вип. 52.— С. 3-8.
 2039. Григорчак О., Пастухов В. Енергiя основного стану i розмиття бозе-конденсату в бозе-газi з далекодiючими силами // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 2016.— Вип. 52.— С. 9-16.
 2040. Вакарчук I. О., Паночко Г. I., Пастухов В. С. Метод функцiонального iнтегрування у проблемi бозе-полярона // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 2016.— Вип. 52.— С. 17-27.
 2041. Васюта В. М. Зв'язанi стани в потенцiалi –γ/r2 в просторi зi спiновою некомутативнiстю координат // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 2016.— Вип. 52.— С. 28-33.
 2042. V. Konoval, Prytula R. Participation factor in modal analysis of power system stability // Poznan University of Technology Academic Journals: Electrical Engineering.— 2016.— No. 86.— P. 97-104.
 2043. Tkachuk V. M. Galilean and Lorentz transformations in a space with Generalized Uncertainty Principle // Found. Phys.— 2016.— Vol. 46, No. 12.— P. 1666-1679.
 2044. Vasyuta V. M., Tkachuk V. M. Falling of a quantum particle in an inverse square attractive potential // Eur. Phys. J. D.— 2016.— Vol. 70, No. 12.— Art. 267.— 5 p.
 2045. Buk S., Rovenchak A. Probing the “temperature” approach on Ukrainian texts: Long-prose fiction by Ivan Franko // Studies in Quantitative linguistics 23: Issues in Quantitative Linguistics 4 / Ed. by E. Kelih, R. Knight, J. Mačutek, A. Wilson.— Lüdenscheid: RAM-Verlag, 2016.— P. 160–175.
 2046. Rovenchak A. Statistical mechanics approach in the counting of integer partitions // Banach Center Publ.— 2016.— Vol. 109.— P. 155-166.
 2047. Rovenchak A., Kiktyeva O. Physics at the University of Lviv since the 17th century until the Second World War: Addenda to the bibliography // Studia Historiae Scientiarum.— 2016.— Vol. 15.— P. 47-73.
 2048. Григорчак О. І. Мікроскопічна теорія бозе-рідини з урахуванням прямих три- і чотиричастинкових кореляцій: Автореф. дис…. канд. фіз.-мат. наук. 01.04.02 / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка.— Львів, 2016.— 20 с.
 2049. Ровенчак А. А. Статистика Бозе і дробові статистики в теорії багаточастинкових систем і суміжних задачах: Автореф. дис…. д-ра фіз.-мат. наук. 01.04.02 / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка.— Львів, 2016.— 32 с.
 2050. Гнатенко Х. П. Одно- і багаточастинкові задачі у некомутативному просторі: Автореф. дис…. канд. фіз.-мат. наук. 01.04.02 / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка.— Львів, 2016.— 20 с.
 2051. Возняк О. О. Суперсиметрія та квазіточно розв’язувані потенціали для частинки з масою, залежною від координат: Автореф. дис…. канд. фіз.-мат. наук. 01.04.02 / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка.— Львів, 2016.— 20 с.
 2052. Myhal V. M., Derzhko O. V. Wetting in the presence of the electric field: The classical density functional theory study for a model system// Preprint ICMP-16-13E.— 14 p.
 2053. Frydryszak A. M., Samar M. I., Tkachuk V. M. Relation of entanglement with mean spin and spin correlations for pure and mixed states [Різдвяні дискусії 2016, Львів, 11-12 січня 2016] // Журн. фіз. дослідж.— 2016.— Т. 20, №1/2.— С. 1998-2.
 2054. Васюта В. Електродинамiка у просторi зi спiновою некомутативнiстю координат [Різдвяні дискусії 2016, Львів, 11-12 січня 2016] // Журн. фіз. дослідж.— 2016.— Т. 20, №1/2.— С. 1998-4.
 2055. Гнатенко Х. П. Система двох частинок у сферично-симетричному просторi з некомутативнiстю координат канонiчного типу [Різдвяні дискусії 2016, Львів, 11-12 січня 2016] // Журн. фіз. дослідж.— 2016.— Т. 20, №1/2.— С. 1998-5.
 2056. Кузьмак А. Геометрiя многовиду еволюцiйних станiв двох спiнiв з анiзотропною взаємодiєю [Різдвяні дискусії 2016, Львів, 11-12 січня 2016] // Журн. фіз. дослідж.— 2016.— Т. 20, №1/2.— С. 1998-7.
 2057. Samar M. I., Tkachuk V. M. One-dimensional coulomb-like problem and minimal length [Різдвяні дискусії 2016, Львів, 11-12 січня 2016] // Журн. фіз. дослідж.— 2016.— Т. 20, №1/2.— С. 1998-8.
 2058. Вакарчук І. Бозе–айнштайнiвська конденсацiя в iдеальному бозе-газi в зовнiшньому полi [Різдвяні дискусії 2016, Львів, 11-12 січня 2016] // Журн. фіз. дослідж.— 2016.— Т. 20, №1/2.— С. 1998-9.
 2059. Kuzmak A. R. Geometry and entanglement of a two-spin quantum state // Bogolyubov Conference "Problems of Theoretical Physics" dedicated to the 50th anniversary of the Bogolyubov Institute for Theoretical Physics of the NAS of Ukraine, May 24 – 26, 2016, Kyiv, Ukraine: Program & Abstracts.— P. 19.
 2060. Pastukhov V. Ground-state properties of dipolar Bose mixtures // Bogolyubov Conference "Problems of Theoretical Physics" dedicated to the 50th anniversary of the Bogolyubov Institute for Theoretical Physics of the NAS of Ukraine, May 24 – 26, 2016, Kyiv, Ukraine: Program & Abstracts.— P. 25.
 2061. Rovenchak A. Emulation of anyons at the bosonic end // Bogolyubov Conference "Problems of Theoretical Physics" dedicated to the 50th anniversary of the Bogolyubov Institute for Theoretical Physics of the NAS of Ukraine, May 24 – 26, 2016, Kyiv, Ukraine: Program & Abstracts.— P. 30.
 2062. Vakarchuk I. O., Panochko G. I. The separation energy of the impurity atom in the liquid 4He with the deformed Heisenberg algebra // 7th International Conference "Physics of Liquid Matter: Modern Problems", May 27-30, 2016, Kyiv, Ukraine: Abstracts.— P. 43.
 2063. Pastukhov V. High-density limit of quasi-two-dimensional dipolar Bose gas // 7th International Conference "Physics of Liquid Matter: Modern Problems", May 27-30, 2016, Kyiv, Ukraine: Abstracts.— P. 53.
 2064. Bénichou O., Dudka M., Oshanin G., Shapoval D. Equilibrium properties of reactions on a chain with catalytic structural components // 7th International Conference "Physics of Liquid Matter: Modern Problems", May 27-30, 2016, Kyiv, Ukraine: Abstracts.— P. 195.
 2065. Григорчак О. І. Побудова теорії рідкого 4He в post-RPA наближенні // 16-та Всеукраїнська школа-семінар та Конкурс молодих вчених зі статистичної фізики та теорії конденсованої речовини, Львів, 9-10 червня 2016. Інститут фізики конденсованих систем НАН України: Збірка тез.— С. 17.
 2066. Гнатенко Х. П. Одно- та багаточастинкові системи у просторі з канонічною некомутативністю координат // 16-та Всеукраїнська школа-семінар та Конкурс молодих вчених зі статистичної фізики та теорії конденсованої речовини, Львів, 9-10 червня 2016. Інститут фізики конденсованих систем НАН України: Збірка тез.— С. 19.
 2067. Кузьмак А. Заплутаність ланцюжка спінів з далекодією // 16-та Всеукраїнська школа-семінар та Конкурс молодих вчених зі статистичної фізики та теорії конденсованої речовини, Львів, 9-10 червня 2016. Інститут фізики конденсованих систем НАН України: Збірка тез.— С. 38.
 2068. Rovenchak A. Physics at the University of Lviv: Some interesting facts// Workshop on Current Problems in Physics: Program and Abstracts, Lviv, 05–07 July 2016.— P. 6.
 2069. Tkachuk V. M. Soccer-ball problem in the space with minimal length// Workshop on Current Problems in Physics: Program and Abstracts, Lviv, 05–07 July 2016.— P. 10.
 2070. Gnatenko Kh. P. System of two particles in rotationally invariant noncommutative space// Workshop on Current Problems in Physics: Program and Abstracts, Lviv, 05–07 July 2016.— P. 12.
 2071. Kuzmak A. R. Entanglement of the spin chain with long-range interaction// Workshop on Current Problems in Physics: Program and Abstracts, Lviv, 05–07 July 2016.— P. 14.
 2072. Samar M. I. Singular potentials in general case of deformed space with minimal length// Workshop on Current Problems in Physics: Program and Abstracts, Lviv, 05–07 July 2016.— P. 16.
 2073. Myhal V., O. Derzhko O. Wetting in presence of electric field: Classical-density-functional-theory study for model system// Workshop on Current Problems in Physics: Program and Abstracts, Lviv, 05–07 July 2016.— P. 17.
 2074. Stetsko M. M. Squashed topological Kaluza-Klein black hole solution// Workshop on Current Problems in Physics: Program and Abstracts, Lviv, 05–07 July 2016.— P. 17.
 2075. Vasyuta V. M. Field equations in space with spin noncommutativity of coordinates// Workshop on Current Problems in Physics: Program and Abstracts, Lviv, 05–07 July 2016.— P. 18-19.
 2076. Tkachuk V. M. Equivalence principle in quantized space// Program and Abstracts of VIII Scientific Conference "Selected Issues of Astronomy and Astrophysics" in Honor of Bohdan Babiy (1936-1993), 17-20th October 2016.— Lviv, 2016.— P. 17.
 2077. Stetsko M. Multidimensional dilatonic black hole and gravity's rainbow// Program and Abstracts of VIII Scientific Conference "Selected Issues of Astronomy and Astrophysics" in Honor of Bohdan Babiy (1936-1993), 17-20th October 2016.— Lviv, 2016.— P. 39.
 2078. Gnatenko Kh. P. Macroscopic body in a space with noncommutativity of coordinates and the equivalence principle// Program and Abstracts of VIII Scientific Conference "Selected Issues of Astronomy and Astrophysics" in Honor of Bohdan Babiy (1936-1993), 17-20th October 2016.— Lviv, 2016.— P. 39-40.
 2079. Григорчак І. І., Григорчак О. І. Нові тенденції в галузі пристроїв накопичення енергії на квантовому рівні// Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції “Фізико-технологічні проблеми передавання, обробки та зберігання інформації в інфокомунікаційних системах”.— Чернівці: Місто, 2016.— С. 26-27.
 2080. 2017

 2081. Гнатенко Х. П. Фізичні проблеми у некомутативному просторі.— Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017.— 128 с.
 2082. Pastukhov V. Infrared behavior of dipolar Bose systems at low temperatures // J. Low Temp. Phys.— 2017.— Vol. 186, No. 1.— P. 148-162.
 2083. Myhal V., Derzhko O. Wetting in the presence of the electric field: The classical density functional theory study for a model system // Physica A.— 2017.— Vol. 474.— P. 293-300.
 2084. Pastukhov V. Beyond mean-field properties of binary dipolar Bose mixtures at low temperatures // Phys. Rev. A.— 2017.— Vol. 95, No. 2.— Art. 023614.— 6 p.
 2085. Kuzmak A. R. Quantum state geometry and entanglement of two spins with anisotropic interaction in evolution // J. Geom. Phys.— 2017.— Vol. 116.— P. 81-89.
 2086. Richter J., Derzhko O. Quantum phase transitions: a variational mean-field perspective // Eur. J. Phys.— 2017.— Vol. 38, No. 3.— Art. 033002.— 19 p.
 2087. Vakarchuk I. O., Panochko G. The effective mass of an impurity atom in the Bose liquid with a deformed Heisenberg algebra // Ukr. J. Phys.— 2017.— Vol. 62, No. 2.— P. 123-131.
 2088. Krokhmalskii T., Baliha V., Derzhko O., Schulenburg J., Richter J. Frustrated honeycomb-lattice bilayer quantum antiferromagnet in a magnetic field: Unconventional phase transitions in a two-dimensional isotropic Heisenberg model // Phys. Rev. B.— 2017.— Vol. 95, No. 9.— Art 094419.— 11 p.
 2089. Laba H. P., Tkachuk V. M. Geometric characteristics of quantum evolution: curvature and torsion // Condens. Matter Phys.— 2017.— Vol. 20, No. 1.— Art. 13003.— 7 p.
 2090. Panochko G., Pastukhov V., Vakarchuk I. Behavior of the impurity atom in a weakly-interacting Bose gas // Condens. Matter Phys.— 2017.— Vol. 20, No. 1.— Art. 13604.— 11 p.
 2091. Іващишин Ф. О., Григорчак І. І., Григорчак О. І. Вплив ступеня розширення кристалічної гратки на властивості і відгук на електромагнітні поля клатрата <NaNO2> // Slovak Int. Sci. J.— 2017.— №5.— С. 8-14.
 2092. Васюта В. М., Ткачук В. М. Обернено квадратичний потенціал у просторі зі спіновою некомутативністю координат // Укр. фіз. журн.— 2017.— Т. 62, №4.— С. 343-348;
  Vasyuta V. M., Tkachuk V. M. Inverse square potential in a space with spin noncommutativity of coordinates // Ukr. J. Phys.— 2017.— Vol. 62, No. 4.— P. 343-348.
 2093. Strečka J., Richter J., Derzhko O., Verkholyak T., Karľová K. Diversity of quantum ground states and quantum phase transitions of a spin-½ Heisenberg octahedral chain // Phys. Rev. B.— 2017.— Vol. 95.— Art. 224415.— 12 p.
 2094. Stetsko M. M. Fermionic quasinormal modes for two-dimensional Hořava–Lifshitz black holes // Eur. Phys. J. C.— 2017.— Vol. 77, No. 6.— Art. 416.— 8 p.
 2095. Gnatenko Kh. P., Tkachuk V. M. Weak equivalence principle in noncommutative phase space and the parameters of noncommutativity // Phys. Lett. A.— 2017.— Vol. 381, No. 31.— P. 2463–2469.
 2096. Понеділок Г. В., Ровенчак А. А. До історії досліджень із теоретичної фізики у Львівській політехніці // Журн. фіз. дослідж.— 2017.— Т. 21, №1/2.— Ст. 1003.— 9 с.
 2097. Григорчак І. І., Іващишин Ф. О., Кулик Ю. О., Григорчак О. І. Антрацен між шарами неорганічного напівпровідника: відгук на електричне поле і освітлення // Журнал фізики та інженерії поверхні.— 2017.— Т. 2, №1.— С. 49-58.
 2098. Hryhorchak O., Pastukhov V. 1/N-expansion for the critical temperature of the Bose gas // EPL (Europhysics Letters).— 2017.— Vol. 118, No. 5.— Art. 56003.— 6 p.
 2099. Григорчак І. І., Григорчак О. І., Іващишин Ф. О. Модифікація властивостей клатрато/кавітатних комплексів InSe⟨β-CD⟨FeSO₄⟩⟩ ієрархічної архітектури при їх синтезі в схрещених електричному і світлової хвилі полях // Укр. фіз. журн.— 2017.— Т. 62, №7.— С. 621-628;
  Grygorchak I. I., Hryhorchak O. I., Ivashchyshyn F. O. Modification of the properties of InSe<β-CD<FeSO₄>> clathrate/cavitate complexes with hierarchical architecture at their synthesis in crossed electric and light-wave fields // Ukr. J. Phys.— Vol. 62, No. 7.— P. 625-632.
 2100. Gnatenko Kh. P., Kargol A., Tkachuk V. M. Two-time correlation functions and the Lee-Yang zeros for an interacting Bose gas // Phys. Rev. E.— 2017.— Vol. 96, No. 3.— Art. 032116.— 6 p.
 2101. Frydryszak A. M., Samar M. I., Tkachuk V. M. Quantifying geometric measure of entanglement by mean value of spin and spin correlations with application to physical systems // Eur. Phys. J. D.— 2017.— Vol. 71, No. 9.— Art. 233.— 8 p.
 2102. Gnatenko Kh. P., Tkachuk V. M. Noncommutative phase space with rotational symmetry and hydrogen atom // Int. J. Mod. Phys. A.— 2017.— Vol. 32, No. 26.— Art. 1750161.— 15 p.
 2103. Gnatenko Kh. P. Kinematic variables in noncommutative phase space and parameters of noncommutativity // Mod. Phys. Lett. A.— 2017.— Vol. 32, No. 31.— Art. 1750166.— 12 p.
 2104. Ivashchyshyn F. O., Grygorchak I. I., Hryhorchak O. I. The influence of the guest cavitations loading degree in fractal nanohybrids GaSe⟨β-cyclodextrin⟨FeSO₄⟩⟩ on the current passing and polarization processes. The giant “battery spin” effect at room temperature // Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics.— 2017.— Vol. 20, No. 3.— P. 375-381.
 2105. Gnatenko Kh. P., Tkachuk V. M. Two-particle system with harmonic oscillator interaction in noncommutative phase space // J. Phys. Stud.— 2017.— Vol. 21, No. 3.— Art. 3001.— 6 p.
 2106. Pastukhov V. Impurity states in the one-dimensional Bose gas // Phys. Rev. A.— 2017.— Vol. 96, No. 4.— Art. 043625.— 7 p.
 2107. Krupnitska O., Richter J., Derzhko O. Localized-magnon chains and interchain interactions // Acta Phys. Polon. A.— 2017.— Vol. 132, No. 4.— P. 1234-1237.
 2108. Baliha V.,. Richter J, Derzhko O. One-dimensional Tasaki–Hubbard model in paramagnetic limit // Acta Phys. Polon. A.— 2017.— Vol. 132, No. 4.— P. 1256-1260.
 2109. Müller P., Lohmann A., Richter J., Menchyshyn O., Derzhko O. Thermodynamics of the pyrochlore Heisenberg ferromagnet with arbitrary spin S // Phys. Rev. B.— 2017.— Vol. 96, No. 17.— Art. 174419.— 13 p.
 2110. Головач Ю., Красницька М., Мриглод О., Ровенчак А. Двадцять років Журналу фізичних досліджень. Спроба журналометричного аналізу // Журн. фіз. дослідж.— 2017.— Т. 21, №4.— Ст. 4001.— 19 с.
 2111. Гнатенко Х. П., Ткачук В. М. Багаточастинкова система у сферично-симетричному просторі з канонічною некомутативністю координат // Журн. фіз. дослідж.— 2017.— Т. 21, №4.— Ст. 4002.— 7 с.
 2112. Samar M. I., Tkachuk V. M. Exact solutions for two-body problems in 1D deformed space with minimal length // J. Math. Phys.— 2017.— Vol. 58, No. 12.— Art. 122108.— 9 p.
 2113. Gnatenko Kh. P., Kargol A., Tkachuk V. M. Time correlation functions and Fisher zeros for q-deformed Bose gas // EPL (Europhysics Letters).— 2017.— Vol. 120, No. 3.— Art. 30004.— 6 p.
 2114. Ровенчак А. Тубільні писемності в Африці від XIX століття до нашого часу // Вісн. Львів. ун ту. Сер. філол.— 2017.— Вип. 65.— С. 254–271.
 2115. Гнатенко Х. П. Особливостi опису системи частинок у двовимiрному квантованому просторi з некомутативнiстю координат канонiчного типу // Вісн. Львів. ун ту. Сер. фіз.— 2017.— Вип. 53.— С. 22–29.
 2116. Самар М. І. Класичні та релятивістські квантові задачі в просторі з мінімальною довжиною: Автореф. дис…. канд. фіз.-мат. наук. 01.04.02 / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка.— Львів, 2017.— 20 с.
 2117. Гутак Т. I., Держко О. В. Моделi з сильними кореляцiями в теорiї магнiтних молекул// Препринт ICMP-17-04U / Ін-т фізики конденсованих систем НАНУ.— 35 с.
 2118. Кузьмак А. Геометрiя многовидiв, зґенерованих операторами групи Лі [Різдвяні дискусії 2017, Львів, 11-12 січня 2017] // Журн. фіз. дослідж.— 2017.— Т. 21, №1/2.— С. 1998-2.
 2119. Вакарчук І. О., Паночко Г. Ефективна маса домiшкового атома в розрiдженому бозе-газi [Різдвяні дискусії 2017, Львів, 11-12 січня 2017] // Журн. фіз. дослідж.— 2017.— Т. 21, №1/2.— С. 1998-3.
 2120. Гнатенко Х. П. Принцип еквiвалентностi в некомутативному фазовому просторi [Різдвяні дискусії 2017, Львів, 11-12 січня 2017] // Журн. фіз. дослідж.— 2017.— Т. 21, №1/2.— С. 1998-3–4.
 2121. Васюта В. М. Потенцiал –γ/r2 у просторi зi спiновою некомутативнiстю координат [Різдвяні дискусії 2017, Львів, 11-12 січня 2017] // Журн. фіз. дослідж.— 2017.— Т. 21, №1/2.— С. 1998-5–6.
 2122. Васюта Я., Ровенчак А. Вiльнi енiони у границях бозе- та фермi-статистики [Різдвяні дискусії 2017, Львів, 11-12 січня 2017] // Журн. фіз. дослідж.— 2017.— Т. 21, №1/2.— С. 1998-9.
 2123. Tkachuk V. M. The influence of Planck-scale effects on macroscopic body motions [Різдвяні дискусії 2017, Львів, 11-12 січня 2017] // Журн. фіз. дослідж.— 2017.— Т. 21, №1/2.— С. 1998-10.
 2124. Kuzmak A. R. Geometry of quantum state manifolds of spin systems // Тринадцята відкрита наукова конференція Інституту прикладної математики та фундаментальних наук: Збірник матеріалів [«PSC-IMFS-13»], (Львів, 30–31 березня 2017 р.). — Львів: Вид-во Тараса Сороки, 2017.— P. 118-119.
 2125. Васюта Я. Моделювання функції розподілу вільних еніонів // Міжнародна конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики "Еврика-2017", Львів, 16-18 травня 2017 р.: Тези доповідей.— С. E5.
 2126. Гнатенко Х. Обмеження на довжину площу та об'єм у некомутативному фазовому просторі // Міжнародна конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики "Еврика-2017", Львів, 16-18 травня 2017 р.: Тези доповідей.— С. E6.
 2127. Гончар Ю.-І.-М. Термічна денатурація ДНК // Міжнародна конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики "Еврика-2017", Львів, 16-18 травня 2017 р.: Тези доповідей.— С. F7.
 2128. Кузьмак А. Геометрія многовидів квантових станів, зґенерованих операторами алґебри Лі // 17-та Всеукраїнська школа-семінар та Конкурс молодих вчених зі статистичної фізики та теорії конденсованої речовини, Львів, 8-9 червня 2017. Інститут фізики конденсованих систем НАН України: Збірка тез.— С. 25.
 2129. Гутак Т. Моделі з сильними кореляціями в теорії магнітних молекул // 17-та Всеукраїнська школа-семінар та Конкурс молодих вчених зі статистичної фізики та теорії конденсованої речовини, Львів, 8-9 червня 2017. Інститут фізики конденсованих систем НАН України: Збірка тез.— С. 31.
 2130. Васюта В. М. Електромагнітні системи у просторі зі спіновою некомутативністю координат // 17-та Всеукраїнська школа-семінар та Конкурс молодих вчених зі статистичної фізики та теорії конденсованої речовини, Львів, 8-9 червня 2017. Інститут фізики конденсованих систем НАН України: Збірка тез.— С. 35.
 2131. Gnatenko Kh. P. Parameters of noncommutativity in noncommutative phase space // Workshop on Current Problems in Physics: Zielona Góra – Lviv, Zielona Góra – October 16-19 2017: Abstracts.— P. 3-4.
 2132. Kuzmak A. R. Preparation of quantum gates on two spin-1/2 particles // Workshop on Current Problems in Physics: Zielona Góra – Lviv, Zielona Góra – October 16-19 2017: Abstracts.— P. 7.
 2133. Panochko G., Vakarchuk I. Self-energy of the Bose polaron // Workshop on Current Problems in Physics: Zielona Góra – Lviv, Zielona Góra – October 16-19 2017: Abstracts.— P. 9.
 2134. Pastukhov V. Impurity states in the one-dimensional Bose gas // Workshop on Current Problems in Physics: Zielona Góra – Lviv, Zielona Góra – October 16-19 2017: Abstracts.— P. 10.
 2135. Rovenchak A. Telling apart Felidae and Ursidae from the distribution of nucleotides in mitochondrial DNA // Workshop on Current Problems in Physics: Zielona Góra – Lviv, Zielona Góra – October 16-19 2017: Abstracts.— P. 11.
 2136. Stetsko M. M. Thermodynamics of a slowly rotating Einstein-Maxwell-dilaton black hole // Workshop on Current Problems in Physics: Zielona Góra – Lviv, Zielona Góra – October 16-19 2017: Abstracts.— P. 15.
 2137. Laba H. P., Tkachuk V. M. Curvature and torsion of quantum evolution // Workshop on Current Problems in Physics: Zielona Góra – Lviv, Zielona Góra – October 16-19 2017: Abstracts.— P. 18.
 2138. Kuzmak A. R. Quantum state manifolds generated by the Lie algebra // VIII Young Scientists Conference "Problems of Theoretical Physics", October 12-14, 2017, Kyiv, Ukraine: Program & Abstracts.— P. 20.
 2139. Morozko O. O., Gnatenko Kh. P. Many-particle system in noncommutative space with preserved rotational symmetry // VIII Young Scientists Conference "Problems of Theoretical Physics", October 12-14, 2017, Kyiv, Ukraine: Program & Abstracts.— P. 21.
 2140. Sobko B. Applicability studies of SASE FEL pulse shape retrieval algorithm.— European XFEL, Hamburg, Germany, 2017.— Available from: <http://www.desy.de/f/students/2017/reports/BohdanaSobko.pdf>.
 2141. 2018

 2142. Крохмальський Т. Є. Вступ до квантових обчислень: навч. посібник.— Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018.— 204 с.
 2143. Ровенчак А. А. Екзотичні статистики: навч. посібник.— Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018.— 144 с.
 2144. Rovenchak A., Buk S. Part-of-speech sequences in literary text: Evidence from Ukrainian // J. Quant. Ling.— 2018.— Vol. 25, No. 1.— P. 1-21.
 2145. Vasiuta Ya., Rovenchak A. Modeling free anyons at the bosonic and fermionic ends // Physica A.— 2018.— Vol. 490.— P. 918–927.
 2146. Richter J., Krupnitska O., Baliha V., Krokhmalskii T., Derzhko O. Thermodynamic properties of Ba₂CoSi₂O₆Cl₂ in a strong magnetic field: Realization of flat-band physics in a highly frustrated quantum magnet // Phys. Rev. B.— 2018.— Vol. 97, No. 2.— Art. 024405.— 7 p.
 2147. Konietin P., Pastukhov V. 2D dilute Bose mixture at low temperatures // J. Low Temp. Phys.— 2018.— Vol. 190, No. 3.— P. 256-266.
 2148. Panochko G., Pastukhov V., Vakarchuk I. Impurity self-energy in the strongly-correlated Bose systems // Int. J. Mod. Phys. B.— 2018.— Vol. 32, No. 5.— Art. 1850053.— 9 p.
 2149. Kuzmak A. R. Geometry of quantum state manifolds generated by the Lie algebra operators // J. Geom. Phys.— 2018.— Vol. 126.— P. 1-6.
 2150. Rovenchak A. Telling apart Felidae and Ursidae from the distribution of nucleotides in mitochondrial DNA // Mod. Phys. Lett. B.— 2018.— Vol. 32, No. 5.— Art. 1850057.— 16 p.
 2151. Gnatenko Kh. P., Tkachuk V. M. Composite system in rotationally invariant noncommutative phase space // Int. J. Mod. Phys. A.— 2018.— Vol. 33, No. 7.— Art. 1850037.— 21 p.
 2152. Gnatenko Kh. P., Tkachuk V. M. Length in a noncommutative phase space // Ukr. J. Phys.— 2018.— Vol. 63, No. 2.— P. 102-109.
 2153. Мигаль В. М., Держко О. В. Змочування в умовах резонансного електромагнітного опромінення // Укр. фіз. журн.— 2018.— Т. 63, №2.— С. 150-155.
 2154. Kuzmak A. R. Entanglement and quantum state geometry of spin system with all-range Ising-type interaction // J. Phys. A: Math. Theor.— 2018.— Vol. 51, No. 17.— Art. 175305.— 11 p.
 2155. Гнатенко Х. П., Морозко О. О., Криницький Ю. С. Рух частинки у ґравітаційному полі у сферично-симетричному некомутативному просторі канонічного типу та слабкий принцип еквівалентності // Журн. фіз. дослідж.— 2018.— Т. 22, №1.— Ст. 1001.— 6 с.
 2156. Pastukhov V. Polaron in the dilute critical Bose condensate // J. Phys. A: Math. Theor.— 2018.— Vol. 51, No. 19.— Art. 195003.— 11 p.
 2157. Strečka J., Richter J., Derzhko O., Verkholyak T., Karľová K. Magnetization process and low-temperature thermodynamics of a spin-1/2 Heisenberg octahedral chain // Physica B.— 2018.— Vol. 536.— P. 364-368.
 2158. Krokhmalskii T., Baliha V., Derzhko O., Schulenburg J., Richter J. Frustrated honeycomb-lattice bilayer quantum antiferromagnet in a magnetic field // Physica B.— 2018.— Vol. 536.— P. 388-391.
 2159. Rovenchak A., Rovenchak O. Quantifying comprehensibility of Christmas and Easter addresses from the Ukrainian Greek Catholic Church hierarchs // Glottometrics.— 2018.— No. 41.— P. 57-66.
 2160. Gnatenko Kh. P., Shyiko O. V. Effect of noncommutativity on the spectrum of free particle and harmonic oscillator in rotationally invariant noncommutative phase space // Mod. Phys. Lett. A.— 2018.— Vol. 33, No. 16.— Art. 1850091.— 11 p.
 2161. Криницький Ю. Чотири-імпульс та момент чотири-імпульсу електромагнітного поля системи релятивістських заряджених частинок у наближенні слабкої взаємодії // Журн. фіз. дослідж.— 2018.— Т. 22, №2.— Ст. 2001.— 7 с.
 2162. Rovenchak A., Riley Ch., Sherman T. The Diary of Boima Kiakpomgbo from Mando Town (Liberia): A quantitative study of a Vai text // J. Quant. Ling.— 2018.— Vol. 25, No. 3.— P. 271-287.
 2163. Rovenchak A. Texts for the corpus of Nko: collection, conversion, and open issues // Mandenkan: Bulletin semestriel d'études linguistiques mandé.— 2018.— No. 59.— P. 57-66.
 2164. Gnatenko Kh. P., Kargol A., Tkachuk V. M. Lee–Yang zeros and two-time spin correlation function // Physica A.— 2018.— Vol. 509.— P. 1095-1101.
 2165. Pastukhov V. Polaron in dilute 2D Bose gas at low temperatures // J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys.— 2018.— Vol. 51, No. 15.— Art. 155203.— 5 p.
 2166. Laba H. P., Tkachuk V. M. Exact energy spectrum of the generalized Dirac oscillator in an electric field // Eur. Phys. J. Plus.— 2018.— Vol. 133, No. 7.— Art. 279.— 4 p.
 2167. Gnatenko Kh. P., Laba H. P., Tkachuk V. M. Features of free particles system motion in noncommutative phase space and conservation of the total momentum // Mod. Phys. Lett. A.— 2018.— Vol. 33, No. 23.— Art. 1850131.— 12 p.
 2168. Rovenchak A. Ideal Bose-gas in nonadditive statistics // Fiz. Nizk. Temp.— 2018.— Vol. 44, No. 10.— P. 1308-1315;
  // Low Temp. Phys.— 2018.— Vol. 44, No. 10.— P. 1025-1031.
 2169. Laba H. P., Tkachuk V. M. Geometric measure of mixing of quantum state // Condens. Matter Phys.— 2018.— Vol. 21, No. 3.— Art. 33003.— 4 p.
 2170. Kuzmak A. R. Preparation of an arbitrary two-qubit quantum gate on two spins with an anisotropic Heisenberg interaction // Int. J. Quantum Inf.— 2018.— Vol 16, No. 5.— Art. 1850044.— 10 p.
 2171. Rovenchak A., Krynytskyi Yu. Radiation of the electromagnetic field beyond the dipole approximation // Am. J. Phys.— 2018.— Vol. 86, No. 10.— P. 727-732.
 2172. Gnatenko Kh. P. Rotationally invariant noncommutative phase space of canonical type with recovered weak equivalence principle // EPL (Europhysics Letters).— 2018.— Vol. 123, No. 5.— Art. 50002.— 7 p.
 2173. Gnatenko Kh. P., Tkachuk V. M. Influence of noncommutativity on the motion of Sun-Earth-Moon system and the weak equivalence principle // Int. J. Theor. Phys.— 2018.— Vol. 57, No. 11.— P. 3359–3368.
 2174. Gnatenko Kh. P. System of interacting harmonic oscillators in rotationally invariant noncommutative phase space // Phys. Lett. A.— 2018.— Vol. 382, No. 46.— P. 3317-3324.
 2175. Rovenchak A. Department for Experimental Physics, University of Lviv, in 1872-1939: Contributions to biobibliography // J. Phys. Stud.— 2018.— Vol. 22, No. 4.— Art. 4002.— 24 p.
 2176. Strečka J., Karľová K., Baliha V., Derzhko O. Ising versus Potts criticality in low-temperature magnetothermodynamics of a frustrated spin-½ Heisenberg triangular bilayer // Phys. Rev. B.— 2018.— Vol. 98, No. 17.— Art. 174426.— 14 p.
 2177. Rovenchak A., Trokhymchuk A. From Brownian motion to molecular simulations // Math. Model. Comput.— 2018.— Vol. 5, No. 2.— P. 99-107.
 2178. Григорчак І. І., Борисюк А. К., Швець Р. Я., Матулка Д. В., Григорчак О. І. Супрамолекулярний дизайн карбонів для накопичувачів електричної енергії з реактансно-сенсорною функціональною гібридністю // East Eur. J. Phys.— 2018.— Т. 5, No. 4.— С. 48-57.
 2179. Ровенчак А. Поділ кафедри фізики Львівського університету на теоретичну та експериментальну в документах // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 2018.— Вип. 55.— С. 3-12.
 2180. Гнатенко Х. П. Вплив імпульсної некомутативності на рух системи вільних частинок у сферично-симетричному некомутативному фазовому просторі // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 2018.— Вип. 55.— С. 13-23.
 2181. Васюта В. М. Квантові системи у просторі зі спіновою некомутативністю координат: Автореф. дис…. канд. фіз.-мат. наук. 01.04.02 / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка.— Львів, 2018.— 19 с.
 2182. Паночко Г. І. Домішкові стани багатобозонної системи на прикладі ізотопів гелію: Автореф. дис…. канд. фіз.-мат. наук. 01.04.02 / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка.— Львів, 2018.— 20 с.
 2183. Кузьмак А. Заплутанiсть i геометрiя квантових станiв системи спiнiв iз далекодiєю [Різдвяні дискусії 2018, Львів, 11-12 січня 2018] // Журн. фіз. дослідж.— 2018.— Т. 22, №1.— С. 1998-2.
 2184. Samar M. I., Tkachuk V. M. Exact solutions for two-body problems in 1d deformed space with minimal length [Різдвяні дискусії 2018, Львів, 11-12 січня 2018] // Журн. фіз. дослідж.— 2018.— Т. 22, №1.— С. 1998-3.
 2185. Вакарчук І., Паночко Г. Функцiональне iнтегрування в теорiї бозе-полярона [Різдвяні дискусії 2018, Львів, 11-12 січня 2018] // Журн. фіз. дослідж.— 2018.— Т. 22, №1.— С. 1998-5.
 2186. Головач Ю., Красницька М., Мриглод О., Ровенчак А. Двадцять років Журналу фізичних досліджень. Спроба журналометричного аналізу [Різдвяні дискусії 2018, Львів, 11-12 січня 2018] // Журн. фіз. дослідж.— 2018.— Т. 22, №1.— С. 1998-5-6.
 2187. Гнатенко Х. Екзотичнi атоми у квантованому просторi з некомутативнiстю координат та некомутативнiстю iмпульсiв [Різдвяні дискусії 2018, Львів, 11-12 січня 2018] // Журн. фіз. дослідж.— 2018.— Т. 22, №1.— С. 1998-8.
 2188. Laba H. P., Tkachuk V. M. Exact solution of the generalized Dirac oscillator [Різдвяні дискусії 2018, Львів, 11-12 січня 2018] // Журн. фіз. дослідж.— 2018.— Т. 22, №1.— С. 1998-10.
 2189. Rovenchak A. Nonadditive generalizations of quantum ensembles // 8th International Conference "Physics of Liquid Matter: Modern Problems", May 18-22, 2018, Kyiv, Ukraine: Abstracts.— P. 70.
 2190. Морозко О. О., Гнатенко Х. П., Криницький Ю. С. Вплив квантованості простору на властивості фізичних систем // Міжнародна конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики "Еврика-2018", Львів, 15-17 травня 2018 р.: Тези доповідей.— С. E2.
 2191. Олексин А. Ферміонні квазінормальні моди для BTZ чорної діри // Міжнародна конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики "Еврика-2018", Львів, 15-17 травня 2018 р.: Тези доповідей.— С. E3.
 2192. Собко Б. Спектр системи двох енiонiв у сталому магнiтному полi з магнiтними зарядами // Міжнародна конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики "Еврика-2018", Львів, 15-17 травня 2018 р.: Тези доповідей.— С. E5.
 2193. Сусуловська Н. Перехід від координат Бойєра-Ліндквіста до координат Дорана в метриці Керра // Міжнародна конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики "Еврика-2018", Львів, 15-17 травня 2018 р.: Тези доповідей.— С. G9.
 2194. Татарин М. Б., Стецко М. М. Опис статичної 3-вимірної чорної діри з нелінійними електромагнітними полями. Гравітаційне та електромагнітне поле. Термодинаміка // Міжнародна конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики "Еврика-2018", Львів, 15-17 травня 2018 р.: Тези доповідей.— С. G10.
 2195. Гнатенко Х. П. Фізичні системи у сферично-симетричному квантовому просторі з некомутативністю координат на некомутативністю імпульсів // 18-та Всеукраїнська школа-семінар та Конкурс молодих вчених зі статистичної фізики та теорії конденсованої речовини, Львів, 7-8 червня 2018. Інститут фізики конденсованих систем НАН України: Збірка тез.— С. 37.
 2196. Татарин М. Б., Стецко М. М. Термодинамічні величини для статичної чорної діри з нелінійними електромагнітними полями у 3-вимірному випадку // 18-та Всеукраїнська школа-семінар та Конкурс молодих вчених зі статистичної фізики та теорії конденсованої речовини, Львів, 7-8 червня 2018. Інститут фізики конденсованих систем НАН України: Збірка тез.— С. 43.
 2197. Кузьмак А. Геометрія і швидкість еволюції системи довільних спінів, що описуються моделлю Кюрі-Вейса // 18-та Всеукраїнська школа-семінар та Конкурс молодих вчених зі статистичної фізики та теорії конденсованої речовини, Львів, 7-8 червня 2018. Інститут фізики конденсованих систем НАН України: Збірка тез.— С. 45.
 2198. Mačutek, J., Mikros G., Rovenchak A., Vydrin V. Menzerath–Altmann law accross several levels of language unit hierarchy // Qualico 2018. Information and Language: Coding, Extraction and Application: Book of Abstracts.— Wrocław, 2018.— P. 35-36.
 2199. Rovenchak A. Bridging biology, linguistics, and physics: Some preliminary results for the distribution of nucleotides in mitochondrial DNA // The 2nd Conference on Arithmetic Methods in Mathematical Physics and Biology, August 05-11, 2018, Będlewo, Poland: Book of Abstracts.— P. 11-12.
 2200. Kuzmak A. Observation of Lee–Yang zeros of an arbitrary spin bath [Workshop on Current Problems in Physics, Lviv, 03-04 July 2018] // J. Phys. Stud.— 2018.— Vol. 22, No. 3.— Art. 3998.— P. 3.
 2201. Gnatenko Kh. P. Effect of noncommutativity of coordinates and noncommutativity of momenta on free particle system motion [Workshop on Current Problems in Physics, Lviv, 03-04 July 2018] // J. Phys. Stud.— 2018.— Vol. 22, No. 3.— Art. 3998.— P. 4-5.
 2202. Stetsko M. M. Charged black hole in the theory with nonminimal derivative coupling and Born–Infeld term and its thermodynamics [Workshop on Current Problems in Physics, Lviv, 03-04 July 2018] // J. Phys. Stud.— 2018.— Vol. 22, No. 3.— Art. 3998.— P. 6.
 2203. Pastukhov V., Hryhorchak O. Large-N properties of a Bose gas in the condensate phase [Workshop on Current Problems in Physics, Lviv, 03-04 July 2018] // J. Phys. Stud.— 2018.— Vol. 22, No. 3.— Art. 3998.— P. 8.
 2204. Laba H. P., Tkachuk V. M. The degree of mixing of a quantum state: A geometric measure [Workshop on Current Problems in Physics, Lviv, 03-04 July 2018] // J. Phys. Stud.— 2018.— Vol. 22, No. 3.— Art. 3998.— P. 10.
 2205. Samar M. Kepler problem in space with deformed Lorentz-covariant Poisson brackets// Abstracts of IX Scientific Conference "Selected Issues of Astronomy and Astrophysics" in Honor of Bohdan Babiy (1936-1993), 1-5th October 2018.— Lviv, 2018.— P. 39-40.
 2206. Stetsko M. M. Charged black hole in the theory with nonminimal derivative coupling and some aspects of its thermodynamics// Abstracts of IX Scientific Conference "Selected Issues of Astronomy and Astrophysics" in Honor of Bohdan Babiy (1936-1993), 1-5th October 2018.— Lviv, 2018.— P. 43.
 2207. Susulovska N. A. Coordinate transformation from Boyer-Lindquist to Doran form of the Kerr solution as an example of horizon penetration in general relativity// Abstracts of IX Scientific Conference "Selected Issues of Astronomy and Astrophysics" in Honor of Bohdan Babiy (1936-1993), 1-5th October 2018.— Lviv, 2018.— P. 43-44.
 2208. Гнатенко Х. П., Ткачук В. М. Вплив квантованостi простору на рух системи Сонце–Земля–Мiсяць та принцип еквiвалентностi// Тези IX наукової конференції "Вибрані питання астрономії та астрофізики", присвяченої пам'яті Богдана Бабія (1936-1993), 1-5 жовтня 2018 р.— Львів, 2018.— С. 64-65.
 2209. Татарин М. Б., Стецко М. М. Термодинамiка тривимiрної чорної дiри з нелiнiйним електромагнiтним полем// Тези IX наукової конференції "Вибрані питання астрономії та астрофізики", присвяченої пам'яті Богдана Бабія (1936-1993), 1-5 жовтня 2018 р.— Львів, 2018.— С. 90-91.
 2210. 2019

 2211. Ровенчак А. А. Статистика Бозе і дробові статистики в теорії багаточастинкових систем і суміжних задачах: монографія.— Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019.— 316 с.
 2212. Hryhorchak O., Pastukhov V. Large-N properties of a non-ideal Bose gas // J. Phys. A: Math. Theor.— 2019.— Vol. 52, No. 2.— Art. 025002.— 8 p.
 2213. Grygorchak I., Shvets R., Kityk I. V., Kityk A. V., Wielgosz R., Hryhorchak O., Shchur I. Photosensitive carbon supercapacitor: cavitated nanoporous carbon from iodine doped β-cyclodextryn // Physica E.— 2019.— Vol. 108.— P. 164-168.
 2214. Gnatenko Kh. P., Samar M. I., Tkachuk V. M. Time-reversal and rotational symmetries in noncommutative phase space // Phys. Rev. A.— 2019.— Vol. 99, No. 1.— Art. 012114.— 6 p.
 2215. Gnatenko Kh. P. Parameters of noncommutativity in Lie-algebraic noncommutative space // Phys. Rev. D.— 2019.— Vol. 99, No. 2.— Art. 026009.— 9 p.
 2216. Kuzmak A., Carmali Sh., von Lieres E., Russell A. J., Kondrat S. Can enzyme proximity accelerate cascade reactions? // Sci. Rep.— 2019.— Vol. 9.— Art. 455.— 7 p.
 2217. Krynytskyi Yu., Rovenchak A. Multipole expansions for time-dependent charge and current distributions in quasistatic approximation // Mod. Phys. Lett. A.— 2019.— Vol. 34, No. 2.— Art. 1950018.— 18 p.
 2218. Kuzmak A. R., Tkachuk V. M. Detecting the Lee-Yang zeros of a high-spin system by the evolution of probe spin // EPL (Europhysics Letters).— 2019.— Vol. 125, No. 1.— Art. 10004.— 7 p.
 2219. Frydryszak A. M., Gieysztor M., Kuzmak A. Probing the geometry of two-qubit state space by evolution // Quantum Inf. Process.— 2019.— Vol. 18, No. 3.— Art. 84.— 18 p.
 2220. Pastukhov V. Ground-state properties of a dilute two-dimensional Bose gas // J. Low Temp. Phys.— 2019.— Vol. 194, Nos. 3-4.— P. 197–208.
 2221. Pastukhov V. Ground-state properties of dilute one-dimensional Bose gas with three-body repulsion // Phys. Lett. A.— 2019.— Vol. 383, No. 9.— P. 894-897.
 2222. Stetsko M. M. Topological black hole in the theory with nonminimal derivative coupling with power-law Maxwell field and its thermodynamics // Phys. Rev. D.— 2019.— Vol. 99, No. 4.— Art. 044028.— 26 p.
 2223. Gnatenko Kh. P. Harmonic oscillator chain in noncommutative phase space with rotational symmetry // Ukr. J. Phys.— 2019.— Vol. 64, No. 2.— P. 131-136 [УФЖ: С. 129-134].
 2224. Gnatenko Kh. P. Features of description of composite system’s motion in twist-deformed spacetime // Mod. Phys. Lett. A.— 2019.— Vol. 34, No. 9.— Art. 1950071.— 9 p.
 2225. Krynytskyi Yu. S., Kuzmak A. R. Geometry and speed of evolution for a spin-s system with long-range zz-type Ising interaction // Ann. Phys.— 2019.— Vol. 405.— P. 38-53.
 2226. Stetsko M. M. Slowly rotating Einstein–Maxwell-dilaton black hole and some aspects of its thermodynamics // Eur. Phys. J. C.— 2019.— Vol. 79, No. 3.— Art. 244.— 16 p.
 2227. Gnatenko Kh. P., Tkachuk V. M. Macroscopic body in the Snyder space and minimal length estimation // EPL (Europhysics Letters).— 2019.— Vol. 125, No. 5.— Art. 50003.— 5 p.
 2228. Kuzii O., Rovenchak A. What the gravitation of a flat Earth would look like and why thus the Earth is not actually flat // Eur. J. Phys.— 2019.— Vol. 40, No. 3.— Art. 035008.— 11 p.
 2229. Valiente M., Pastukhov V. Anomalous frequency shifts in a one-dimensional trapped Bose gas // Phys. Rev. A.— 2019.— Vol. 99, No. 5.— Art. 053607.— 8 p.
 2230. Pastukhov V. Mean-field properties of impurity in Bose gas with three-body forces // Phys. Lett. A.— 2019.— Vol. 383, No. 22.— P. 2610-2614.
 2231. Gnatenko Kh. P., Tkachuk V. M. Minimal length estimation on the basis of studies of the Sun-Earth-Moon system in deformed space // Int. J. Mod. Phys. D.— 2019.— Vol.28, No. 8.— 13 p.
 2232. Sobko B., Rovenchak A. Corrections to thermodynamics of the system of magnetically charged anyons // Fiz. Nizk. Temp.— 2019.— Vol. 45, No. 8.— P. 1029-1034;
  // Low Temp. Phys.— 2019.— Vol. 45, No. 8.— P. 880-884.
 2233. Gnatenko Kh. P., Hryhorchak O. I. Relation of parameters of noncommutative algebra with mass and the equivalence principle in a space with quadratic noncommutativity of coordinates // Visnyk Lviv Univ. Ser. Phys.— 2019.— Issue 56.— P. 31-42.
 2234. Гольський Ю. З., Гнатенко Х. П. Заплутаність спінів в трикутному спіновому кластері // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 2019.— Вип. 56.— С. 56-64.
 2235. Buk S., Rovenchak A. Simple definition of distances between texts from rank–frequency distributions. A case of Ukrainian long prose works by Ivan Franko // Glottometrics.— 2019.— No. 46.— P. 1-11.
 2236. Собко Б., Ровенчак А. Сyперадитивна модель ідеального фермі-газу поблизу абсолютного нуля температури // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 2019.— Вип. 56.— С. 65-75.
 2237. Müller P., Lohmann A., Richter J., Derzhko O. Thermodynamics of the pyrochlore-lattice quantum Heisenberg antiferromagnet // Phys. Rev. B.— 2019.— Vol. 100, No. 2.— Art. 024424.— 17 p.
 2238. Rovenchak A., Sobko B. Fugacity versus chemical potential in nonadditive generalizations of the ideal Fermi-gas // Physica A.— 2019.— Vol. 534.— Art. 122098.— 11 p.
 2239. Panochko G., Pastukhov V. Mean-field construction for spectrum of one-dimensional Bose polaron // Ann. Phys.— 2019.— Vol. 409.— Art. 167933.— 15 p.
 2240. Gnatenko Kh. P., Tkachuk V. M. Upper bound on the momentum scale in noncommutative phase space of canonical type // EPL (Europhysics Letters).— 2019.— Vol. 127, No. 2.— Art. 20008.— 7 p.
 2241. Kuzmak A. R., Tkachuk V. M. Probing the Lee–Yang zeros of a spin bath by correlation functions and entanglement of two spins // J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys.— 2019.— Vol. 52, No. 20.— Art. 205501.— 9 p.
 2242. Tataryn M. B., Stetsko M. M. Three-dimensional static black hole with Λ and nonlinear electromagnetic fields and its thermodynamics // Int. J. Mod. Phys. D.— 2019.— Vol. 28, No. 12.— Art. 1950160.— 14 p.
 2243. Stetsko M. M. (1+1)-dimensional Dirac oscillator with deformed algebra with minimal uncertainty in position and maximal in momentum // Mod. Phys. Lett. A.— 2019.— Vol. 34, No. 36.— Art. 1950300.— 11 p.
 2244. Buk S., Krynytskyi Yu., Rovenchak A. Properties of autosemantic word networks in Ukrainian texts // Adv. Complex Syst.— 2019.— Vol. 22, No. 6.— Art. 1950016.— 22 p.
 2245. Ровенчак А., Бук С. Квантові розподіли і дослідження текстів: температура та література // Україна модерна.— 2019.— Ч. 27.— С. 29-45.
 2246. Ровенчак А. Кількісний аналіз систем письма: алфавіт нко // Україна модерна.— 2019.— Ч. 27.— С. 139-152.
 2247. Serkez S., Gerasimova N., Geloni G., Sobko B., Gorobtsov O. ROSA: Reconstruction of spectrogram autocorrelation for self-amplified spontaneous emission free-electron lasers // Proceedings of the 39th Free Electron Laser Conference FEL2019, Hamburg, Germany.— Geneva, Switzerland: JACoW Publishing, 2019.— P. 506-509.
 2248. Gnatenko Kh. Parameters of noncommutative algebra and fundamental problems in quantum space [Різдвяні дискусії 2019, Львів, 10-11 січня 2019] // Журн. фіз. дослідж.— 2019.— Т. 23, №1.— С. 1998-2.
 2249. Ровенчак А. Про двi задачi з далекого пограниччя фiзики та ентропiю як розрiзнювальний параметр [Різдвяні дискусії 2019, Львів, 10-11 січня 2019] // Журн. фіз. дослідж.— 2019.— Т. 23, №1.— С. 1998-2–3.
 2250. Samar M. I., Tkachuk V. M. Singular potential in general case of deformed space with minimal length [Різдвяні дискусії 2019, Львів, 10-11 січня 2019] // Журн. фіз. дослідж.— 2019.— Т. 23, №1.— С. 1998-8.
 2251. Криницький Ю. Квазiстатичне наближення в електродинамiцi [Різдвяні дискусії 2019, Львів, 10-11 січня 2019] // Журн. фіз. дослідж.— 2019.— Т. 23, №1.— С. 1998-8.
 2252. Кузьмак А. Дослiдження нулiв Лi–Янґа iзiнґiвського феромагнетика через взаємодiю iз двоспiновою пробною системою [Різдвяні дискусії 2019, Львів, 10-11 січня 2019] // Журн. фіз. дослідж.— 2019.— Т. 23, №1.— С. 1998-9.
 2253. Laba H. P., Tkachuk V. M. Simulation of qubits by classical harmonic oscillators [Різдвяні дискусії 2019, Львів, 10-11 січня 2019] // Журн. фіз. дослідж.— 2019.— Т. 23, №1.— С. 1998-10.
 2254. Гольський Ю. З., Гнатенко Х. П. Заплутаність спінів в трикутному спіновому кластері // Міжнародна конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики "Еврика-2019", Львів, 14-16 травня 2019 р.: Тези доповідей.— С. E2.
 2255. Морозко О. О. Слабкий принцип еквівалентності у сферично-симетричному некомутативному просторі канонічного типу // Міжнародна конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики "Еврика-2019", Львів, 14-16 травня 2019 р.: Тези доповідей.— С. E3.
 2256. Gnatenko Kh., Samar M. Time reversal invariant noncommutative algebra of canonical type // International Conference of Students and Young Researchers in Theoretical and Experimental Physics "Heureka-2019", May 14-16, 2019. Lviv, Ukraine: Book of Abstracts.— P. E6.
 2257. Собко Б. Поправки до термодинаміки системи еніонів з магнітними зарядами у сталому магнітному полі // Міжнародна конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики "Еврика-2019", Львів, 14-16 травня 2019 р.: Тези доповідей.— С. F4.
 2258. Gnatenko Kh. Influence of space quantization on the planetary motion and minimal length estimation // International Conference of Students and Young Researchers in Theoretical and Experimental Physics "Heureka-2019", May 14-16, 2019. Lviv, Ukraine: Book of Abstracts.— P. G2.
 2259. Кириленко К. С., Стецко М. М. Квазінормальні моди для чорних дір в гравітації з не мінімальним похідним зв'язком // Міжнародна конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики "Еврика-2019", Львів, 14-16 травня 2019 р.: Тези доповідей.— С. G5.
 2260. Gnatenko Kh. P. Time reversal symmetry in noncommutative space and parameters of noncommutativity// International Conference "XI Bolyai-Gauss-Lobachevsky (BGL-2019) Conference: Non-Euclidean, Non-Commutative Geometry and Quantum Physics". 19 May - 24 May 2019, Kiev, Ukraine.— P. 13.
 2261. Kuzmak A. R. Geometry of quantum state of spin-s system with long-range Ising-type interaction// International Conference "XI Bolyai-Gauss-Lobachevsky (BGL-2019) Conference: Non-Euclidean, Non-Commutative Geometry and Quantum Physics". 19 May - 24 May 2019, Kiev, Ukraine.— P. 21.
 2262. Rovenchak A., Sobko B. Fermi-gas with nonadditive statistics // International Conference "XI Bolyai-Gauss-Lobachevsky (BGL-2019) Conference: Non-Euclidean, Non-Commutative Geometry and Quantum Physics". 19 May - 24 May 2019, Kiev, Ukraine.— P. 36.
 2263. Samar M. I. Quasiposition representation in deformed space with minimal length// International Conference "XI Bolyai-Gauss-Lobachevsky (BGL-2019) Conference: Non-Euclidean, Non-Commutative Geometry and Quantum Physics". 19 May - 24 May 2019, Kiev, Ukraine.— P. 37.
 2264. Tkachuk V. M. Soccer-ball problem in quantum space// International Conference "XI Bolyai-Gauss-Lobachevsky (BGL-2019) Conference: Non-Euclidean, Non-Commutative Geometry and Quantum Physics". 19 May - 24 May 2019, Kiev, Ukraine.— P. 45.
 2265. Татарин М., Стецко М. Точні розв’язки системи статичної (2+1)–вимірної чорної діри з нелінійними електромагнітними полями та її термодинаміка// Конференція молодих учених «Підстригачівські читання – 2019», 27–29 травня 2019 р., Львів.— 2019.— Доступно з: http://iapmm.lviv.ua/chyt2019/abstracts/Tataryn.pdf.
 2266. Гнатенко Х. Вплив квантованості простору на властивості багаточастинкових систем // 19-та Всеукраїнська школа-семінар та Конкурс молодих вчених зі статистичної фізики та теорії конденсованої речовини, Львів, 13-14 червня 2019. Інститут фізики конденсованих систем НАН України: Збірка тез.— С. 16.
 2267. Tataryn M. B., Stetsko M. M. (2+1) static black hole with Λ and nonlinear electromagnetic fields and its thermodynamics // 19-та Всеукраїнська школа-семінар та Конкурс молодих вчених зі статистичної фізики та теорії конденсованої речовини, Львів, 13-14 червня 2019. Інститут фізики конденсованих систем НАН України: Збірка тез.— С. 27.
 2268. Шийко О. Система гармонічних осциляторів у сферично-симетричному некомутативному фазовому просторі // 19-та Всеукраїнська школа-семінар та Конкурс молодих вчених зі статистичної фізики та теорії конденсованої речовини, Львів, 13-14 червня 2019. Інститут фізики конденсованих систем НАН України: Збірка тез.— С. 30.
 2269. Кузьмак А. Створення стану двох кубітів на системі трьох спінів // 19-та Всеукраїнська школа-семінар та Конкурс молодих вчених зі статистичної фізики та теорії конденсованої речовини, Львів, 13-14 червня 2019. Інститут фізики конденсованих систем НАН України: Збірка тез.— С. 37.
 2270. Tkachuk V. M. Zeros of partition function and observables // The 5th Conference "Statistical Physics: Modern Trends and Applications", dedicated to the 110th anniversary of the birth of M.M. Bogolyubov, 3-6 July 2019, Lviv, Ukraine: Programme and Abstracts.— P. 55.
 2271. Pastukhov V. Finite-momentum impurity in one-dimensional Bose gas // The 5th Conference "Statistical Physics: Modern Trends and Applications", dedicated to the 110th anniversary of the birth of M.M. Bogolyubov, 3-6 July 2019, Lviv, Ukraine: Programme and Abstracts.— P. 67.
 2272. Derzhko O., Myhal V. Lattice-gas model for two-component fluid // The 5th Conference "Statistical Physics: Modern Trends and Applications", dedicated to the 110th anniversary of the birth of M.M. Bogolyubov, 3-6 July 2019, Lviv, Ukraine: Programme and Abstracts.— P. 98.
 2273. Gnatenko Kh. P. Time-dependent correlation functions of q-deformed Bose gas and Fisher zeros // The 5th Conference "Statistical Physics: Modern Trends and Applications", dedicated to the 110th anniversary of the birth of M.M. Bogolyubov, 3-6 July 2019, Lviv, Ukraine: Programme and Abstracts.— P. 109.
 2274. Gnatenko Kh. P., Tkachuk V. M., Krasnytska M., Holovatch Yu. Relation of entanglement of continuous variable graph states with graph properties // The 5th Conference "Statistical Physics: Modern Trends and Applications", dedicated to the 110th anniversary of the birth of M.M. Bogolyubov, 3-6 July 2019, Lviv, Ukraine: Programme and Abstracts.— P. 161.
 2275. Serkez S., Geloni G., Gerasimova N., Gorobtsov O., Sobko B. ROSA: Reconstruction of spectrogram autocorrelation for self-amplified spontaneous emission free-electron lasers // 39th International Free Electron Laser Conference FEL19. Hamburg, Germany, 26–30 August 2019: Conference Guide & Abstract Booklet.— P. 75.
 2276. Laba H. P., Ponedilok G. V., Tkachuk V. M. Quantum tunneling of non-point-like particle // International research and practice conference "Nanotechnology and Nanomaterials" (NANO-2019), 27-30 August 2019, Lviv, Ukraine: Abstract Book.— P. 547.
 2277. Stetsko M. Black holes in the theory with nonminimal derivative coupling and some aspects of their thermodynamics // 10th Mathematical Physics Meeting: School and Conference on Modern Mathematical Physics, 9 - 14 September 2019, Belgrade, Serbia: Book of Abstracts.— P. 42-43.
 2278. Gnatenko Kh. P. Problem of macroscopic body in noncommutative phase space with preserved rotational and time reversal symmetries // 12th Workshop on Current Problems in Physics, 14-17 October 2019, Zielona Góra, Poland: Book of Abstracts.— P. 23.
 2279. Kuzmak A. R. Probing the Lee-Yang zeros of a spin bath // 12th Workshop on Current Problems in Physics, 14-17 October 2019, Zielona Góra, Poland: Book of Abstracts.— P. 28.
 2280. Buk S., Krynytskyi Yu., Rovenchak A. Properties of autosemantic word networks in Ukrainian texts // 12th Workshop on Current Problems in Physics, 14-17 October 2019, Zielona Góra, Poland: Book of Abstracts.— P. 36.
 2281. Stetsko M. M. Black hole with nonabelian field and its thermodynamics // 12th Workshop on Current Problems in Physics, 14-17 October 2019, Zielona Góra, Poland: Book of Abstracts.— P. 40.
 2282. Laba H. P., Tkachuk V. M. SUSY and entanglement in quantum systems // 12th Workshop on Current Problems in Physics, 14-17 October 2019, Zielona Góra, Poland: Book of Abstracts.— P. 44.
 2283. Tataryn M., Stetsko M. Static and slowly rotating three-dimensional black hole in nonlinear electrodynamics // X Young Scientists Conference "Problems of Theoretical Physics" dedicated to the 110-th anniversary of the M.M. Bogolyubov (1909-1992), December 23-24, 2019, Kyiv, Ukraine: Book of Abstracts.— P. 41.
 2284. Швайка З. Р. Запобігання замору риби на рибних господарствах та на природних водоймах// Збірник наукових матеріалів ХXХVІІ Міжнародної інтернет-конференції el-conf.com.ua «Наукові підсумки 2019 року» 09 грудня 2019 року. Частина 6.— Вінниця,.— С. 60-64.
 2285. 2020

 2286. Gnatenko Kh. P., Tkachuk V. M. The Soccer-ball problem in quantum space.—: ACC Gdansk, 2020.— 95 p.; TASK Quarterly 23(4), 361-450 (2019); DOI:10.17466/tq2019/23.4/a.
 2287. Grygorchak I., Calus D., Hryhorchak O., Micov M., Ivashchyshyn F., Chabecki P. Application of Quantum Wave Impedance for Nanoscale Ploblems in 1D Systems.— Czestochowa: Instytut Nukowo-Wydawniczy «Spatium», 2020.— 170 p.
 2288. Rovenchak A., Vydrin V. Syllable frequencies in Manding: Examples from periodicals in Bamana and Maninka // Glottometrics.— 2020.— No. 48.— P. 17-37.
 2289. Hryhorchak O., Pastukhov V. Condensation and superfluidity of SU(N) Bose gas // Physica B.— 2020.— Vol. 583.— Art. 412017.— 5 p.
 2290. Kuzmak A. R. Implementation of a two-qubit state by an auxiliary qubit on the three-spin system // Phys. Scr.— 2020.— Vol. 95, No. 3.— Art. 035403.— 8 p.
 2291. Кузьмак А. Р., Мелех Б. Я. Фотойонізаційне моделювання оболонок планетарних туманностей з урахуванням пилу. ІІ. Визначення мас небулярної оболонки та її зорі-попередниці за електронною температурою у випадку однорідного просторового розподілу небулярної речовини // Журн. фіз. дослідж.— 2020.— Т. 24, №1.— Ст. 1905.— 8 с.
 2292. Stetsko M. M. Black hole solutions in gravity with nonminimal derivative coupling and nonlinear material fields // Int. J. Mod. Phys. D.— 2020.— Vol. 29, No. 3.— Art. 2050025.— 11 p.
 2293. Rovenchak A., Buk S. Indigenous African scripts // The Oxford Handbook of African Languages / edited by Rainer Vossen and Gerrit J. Dimmendaal,.— New York: Oxford University Press, 2020.— p. 797-812.
 2294. Gnatenko Kh. P., Tkachuk V. M. Kinetic energy properties and weak equivalence principle in a space with generalized uncertainty principle // Mod. Phys. Lett. A.— 2020.— Vol. 35, No. 13.— Art. 2050096.— 12 p.
 2295. Гнатенко Х. Неймовірне у квантовому світі // Колосок.— 2020.— №4.— С. 2-7.
 2296. Гнатенко Х. Квантові комп'ютери: сьогодення та майбутнє // Колосок.— 2020.— №5.— С. 2-7.
 2297. Stetsko M. M. Static topological black hole with a nonminimal derivative coupling and a nonlinear electromagnetic field of Born-Infeld type // Phys. Rev. D.— 2020.— Vol. 101, No. 10.— Art. 104004.— 19 p.
 2298. Rovenchak A. Deforming Gibbs factor using Tsallis q-exponential with a complex parameter: An ideal Bose gas case // Symmetry.— 2020.— Vol. 12, No. 5.— Art. 732.— 12 p.
 2299. Stetsko M. M. Static spherically symmetric Einstein-Yang-Mills-dilaton black hole and its thermodynamics // Phys. Rev. D.— 2020.— Vol. 101, No. 12.— Art. 124017.— 16 p.
 2300. Kuzmak A. R., Tkachuk V. M. Detecting entanglement by the mean value of spin on a quantum computer // Phys. Lett. A.— 2020.— Vol. 384, No. 24.— Art. 126579.— 6 p.
 2301. Чубай О. М., Ровенчак А. А. Iдеальний бозе-газ у деяких деформованих термодинамiках. Зв'язок мiж параметрами деформацiй // Укр. фіз. журн.— 2020.— Т. 65, №6.— С. 496-505;
  Chubai O. M., Rovenchak A. A. Ideal Bose gas in some deformed types of thermodynamics. Correspondence between deformation parameters // Ukr. J. Phys.— 2020.— Vol. 65, No. 6.— P. 500-509.
 2302. Pastukhov V. Ground-state properties of dilute spinless fermions in fractional dimensions // Phys. Rev. A.— 2020.— Vol. 102, No. 1.— Art. 013307.— 5 p.
 2303. Gnatenko Kh. P. Minimal momentum estimation in noncommutative phase space of canonical type with preserved rotational and time reversal symmetries // Eur. Phys. J. Plus.— 2020.— Vol. 135, No. 8.— Art. 652.— 12 p.
 2304. Samar M. I., Tkachuk V. M. Kepler problem in space with deformed Lorentz-covariant Poisson brackets // Found. Phys.— 2020.— Vol. 50, No. 9.— P. 942–959.
 2305. Chabecki P., Całus D., Ivashchyshyn F., Pidluzhna A., Hryhorchak O., Bordun I., Makarchuk O., Kityk A. V. Functional energy accumulation, photo- and magnetosensitive hybridity in the GaSe-based hierarchical structures // Energies.— 2020.— Vol. 13, No. 17.— Art. 4321.— 16 p.
 2306. Samar M. I., Tkachuk V. M. Regularization of 1/X2 potential in general case of deformed space with minimal length // J. Math. Phys.— 2020.— Vol. 61, No. 9.— Art. 092101.— 10 p.
 2307. Hryhorchak O., Panochko G., Pastukhov V. Mean-field study of repulsive 2D and 3D Bose polarons // J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys.— 2020.— Vol. 53, No. 20.— Art. 205302.— 8 p.
 2308. Ровенчак А. Фізика у львівських навчальних закладах від XVII століття // Leopolis Scientifica. Наука у Львові до середини XX століття. Частина IІ. Точні науки / за заг. ред. О. Петрука.— Львів: Артос, 2020.— С. 219-286.
 2309. Samar M. I. Classical dS and AdS cosmologies in the general case of deformed space with minimal length // Visnyk Lviv Univ. Ser. Phys.— 2020.— Iss. 57.— P. 33-45.
 2310. Krokhmalskii T., Verkholyak T., Baran O., Ohanyan V., Derzhko O. Spin-½ XX chain in a transverse field with regularly alternating g factors: Static and dynamic properties // Phys. Rev. B.— 2020.— Vol. 102, No. 14.— Art. 144403.— 17 p.
 2311. Hryhorchak O., Panochko G., Pastukhov V. Impurity in a three-dimensional unitary Bose gas // Phys. Lett. A.— 2020.— Vol. 384, No. 36.— Art. 126934 .— 5 p.
 2312. Laba H. P., Tkachuk V. M. Entangled states in supersymmetric quantum mechanics // Mod. Phys. Lett. A.— 2020.— Vol. 35, No. 34.— Art. 2050282.— 9 p.
 2313. Pastukhov V. Bose gas in classical environment at low temperatures // Ukr. Phys. J.— 2020.— Vol. 65, No. 11.— P. 1002-1007.
 2314. Buk S., Rovenchak A. Sentence lengths in Ukrainian: From words to finite verbs via autosemantics // Words and Numbers. In Memory of Peter Grzybek (1957-2019) / edited by Emmerich Kelih and Reinhard Köhler.— Lüdenscheid: RAM-Verlag, 2020.— P. 16–26.
 2315. Grygorchak I., Calus D., Pidluzhna A., Ivashchyshyn F., Hryhorchak O., Chabecki P., Shvets R. Thermogalvanic and local field effects in SiO2⟨SmCl3⟩ structure // Appl. Nanosci.— 2020.— Vol. 10, No. 12.— P. 4725-4731.
 2316. Kuzmak A. R., Tkachuk V. M. Preparation and study of the entanglement of the Schrödinger cat state on the ibmq-melbourne quantum computer // Condens. Matter Phys.— 2020.— Vol. 23, No. 4.— Art. 43001.— 7 p.
 2317. Tataryn M. B., Stetsko M. M. Three-dimensional slowly rotating black hole in Einstein-power-Maxwell theory // Int. J. Mod. Phys. D.— 2020.— Vol. 29, No. 16.— 2050111.— 12 p.
 2318. Гнатенко Х. П. Вплив квантованості простору на властивості класичних і квантових систем: Автореф. дис…. д-ра. фіз.-мат. наук. 01.04.02 / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка.— Львів, 2020.— 36 с.
 2319. Rovenchak A. Foreword // Lotanna Igwe Odunze. Ndebe: A Modern Igbo Writing System.— Ńdẹ́bẹ́.org, 2020.— P. 4.
 2320. Самар М. Релятивiстська задача Кеплера в просторi з мiнiмальною довжиною [Різдвяні дискусії 2020, Львів, 09-10 січня 2020] // Журн. фіз. дослідж.— 2020.— Т. 24, №1.— С. 1998-3.
 2321. Гнатенко Х. Верхня межа для мiнiмального iмпульсу та проблема футбольного м’яча у квантованому просторі [Різдвяні дискусії 2020, Львів, 09-10 січня 2020] // Журн. фіз. дослідж.— 2020.— Т. 24, №1.— С. 1998-8.
 2322. Кузьмак А. Визначення заплутаностi системи кубiтiв на квантовому комп’ютерi ibmq-ourense [Різдвяні дискусії 2020, Львів, 09-10 січня 2020] // Журн. фіз. дослідж.— 2020.— Т. 24, №1.— С. 1998-11.
 2323. Лаба Г., Ткачук В. Вiд класичного бiта до квантового [Різдвяні дискусії 2020, Львів, 09-10 січня 2020] // Журн. фіз. дослідж.— 2020.— Т. 24, №1.— С. 1998-12.
 2324. Гнатенко Х. Мінімальний імпульс у сферично-симетричному квантованому фазовому просторі // Міжнародна конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики "Еврика-2020", Львів, 6-7 жовтня 2020 р.: Тези доповідей.— С. D2.
 2325. Собко Б. Вираження неабелевих еніонів через двопараметричні дробові статистики // Міжнародна конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики "Еврика-2020", Львів, 6-7 жовтня 2020 р.: Тези доповідей.— С. E4.
 2326. Гнатенко Х. П., Ткачук В. М. Визначення заплутаності графових станів спінових систем із взаємодією Ізінга за допомогою обчислень на квантових комп'ютерах // 20-та Всеукраїнська школа-семінар та Конкурс молодих вчених зі статистичної фізики та теорії конденсованої речовини, Львів, 15-16 жовтня 2020. Інститут фізики конденсованих систем НАН України: Збірка тез.— С. 25.
 2327. Собко Б., Ровенчак А. Неадитивний фермі-газ // 20-та Всеукраїнська школа-семінар та Конкурс молодих вчених зі статистичної фізики та теорії конденсованої речовини, Львів, 15-16 жовтня 2020. Інститут фізики конденсованих систем НАН України: Збірка тез.— С. 34.
 2328. Gnatenko Kh., Tkachuk V. Detecting geometric measure of entanglement of graph states on quantum computer// XI Conference of Young Scientists "Problems of Theoretical Physics", Kiev, Ukraine, December 21–23, 2020 (Online meeting), https://indico.bitp.kiev.ua/event/7/.— Available at: https://indico.bitp.kiev.ua/event/7/contributions/192/.
 2329. 2021

 2330. Гнатенко Х. П., Ткачук В. М. Фізичні системи у квантованому просторі: навч. посібник.— Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2021.— 130 с.
 2331. Serkez S., Gorobtsov O., Rivas D. E., Meyer M., Sobko B., Gerasimova N., Kujala N., Geloni G. Wigner distribution of self-amplified spontaneous emission free-electron laser pulses and extracting its autocorrelation // J. Synchrotron Rad.— 2021.— Vol. 28, Part 1.— P. 3-17.
 2332. Stetsko M. M. Static dilatonic black hole with nonlinear Maxwell and Yang–Mills fields of power-law type // Gen. Relativ. Gravit.— 2021.— Vol. 53, No. 1.— Art. 2.— 21 p.
 2333. Laba H. P., Tkachuk V. M. Exact continuity equation in a space with minimal length // Phys. Lett. A.— 2021.— Vol. 391.— Art. 127141.— 7 p.
 2334. Hryhorchak O., Pastukhov V. Large-N expansion for condensation and stability of Bose–Bose mixtures at finite temperatures // J. Low Temp. Phys.— 2021.— Vol. 202, No. 1.— P. 219-230.
 2335. Rovenchak A. Bamana tales recorded by Umaru Ɲanankɔrɔ Jara: A comparative study based on a Bamana–French parallel corpus // Mandenkan: Bulletin semestriel d'études linguistiques mandé.— 2021.— No. 64.— P. 81-104.
 2336. Panochko G., Pastukhov V. Two- and three-body effective potentials between impurities in ideal BEC // J. Phys. A: Math. Theor.— 2021.— Vol. 54, No. 8.— Art. 085001.— 16 p.
 2337. Gnatenko Kh. P., Tkachuk V. M. Entanglement of graph states of spin system with Ising interaction and its quantifying on IBM's quantum computer // Phys. Lett. A.— 2021.— Vol. 396.— Art. 127248.
 2338. Stetsko M. M. Static spherically symmetric black hole's solution in Einstein-Maxwell-Yang-Mills-dilaton theory // Int. J. Mod. Phys. A.— 2021.— Vol. 36, No. 5.— Art. 2150034.
 2339. Rovenchak A. Jak wyglądałaby grawitacja na płaskiej Ziemi? // Delta – matematyka, fizyka, astronomia, informatyka.— 2021.— S. 4-7.
 2340. Ivashchyshyn F., Pidluzhna A., Calus D., Hryhorchak O., Chabecki P., Makarchuk O. Multivoltaic GaSe<SmCl3> clathrate as new hybrid functional nanostructure // Bull. Pol. Acad. Sci.: Tech. Sci.— 2021.— Vol. 69, No. 2.— Art. e136726.— 5 p.
 2341. Kuzmak A. R., Tkachuk V. M. Measuring entanglement of a rank-2 mixed state prepared on a quantum computer // Eur. Phys. J. Plus.— 2021.— Vol. 136, No. 5.— Art. 564.— 12 p.
 2342. Shvaika Z., Sapriianchuk P., Rovenchak A. Bose systems in linear traps: Exact calculations versus effective space dimensionality // Fiz. Nizk. Temp.— 2021.— Vol. 47, No. 7.— P. 626–632;
  // Low Temp. Phys.— 2021.— Vol. 47, No. 7.— P. 577-583.
 2343. Gnatenko Kh. P., Stakhur Kh. I., Kryzhova A. V. Particle in a uniform field in a noncommutative space with preserved time reversal and rotational symmetries // J. Phys. Stud.— 2021.— Vol. 25, No. 2.— Art. 2002.— 6 p.
 2344. Krynytskyi Yu., Rovenchak A. Asymptotic estimation for eigenvalues in the exponential potential and for zeros of K(z) with respect to order // SIGMA.— 2021.— Vol. 17.— Art. 057.— 7 p.
 2345. Tataryn M. B., Stetsko M. M. Thermodynamics of a static electric-magnetic black hole in Einstein-Born-Infeld-AdS theory with different horizon geometries // Gen. Relativ. Gravit.— 2021.— Vol. 53, No. 8.— Art. 72.— 16 p.
 2346. Собко Б. Зв'язок параметрiв другого вiрiального коефiцiєнта неабелевих енiонiв з двопараметричними дробовими статистиками // Укр. фіз. журн.— 2021.— Т. 66, №7.— С. 595-600;
  Sobko B. Yu. Relationship between the parameters of the second virial coefficient of non-Abelian anyons and the two-parametric fractional statistics // Ukr. J. Phys.— 2021.— Vol. 66, No. 7.— P. 595-600.
 2347. Krynytskyi Yu. S., Kuzmak A. R. Derivation of the robustness from the concurrence // Mod. Phys. Lett. A.— 2021.— Vol. 36, No. 23.— Art. 2150166.— 12 p.
 2348. Kuzmak A. R. Measuring distance between quantum states on a quantum computer // Quantum Inf. Process.— 2021.— Vol. 20, No. 8.— Art. 269.— 18 p.
 2349. Verkholyak T., Kuzmak A., Kondrat S. Capacitive energy storage in single-file pores: Exactly-solvable models and simulations // J. Chem. Phys.— 2021.— Vol. 155, No. 17.— Art. 174112.— 12 p.
 2350. Gnatenko Kh. P., Susulovska N. A., Tkachuk V. M. Parameters of the deformed algebra with minimal uncertainties in position and momentum and the weak equivalence principle // Visnyk Lviv Univ. Ser. Phys.— 2021.— Iss. 58.— P. 30-38.
 2351. Rovenchak A. Physics in Lviv institutions for higher education // Leopolis Scientifica. Exact Sciences in Lviv until the middle of the 20th century / edited by O. Petruk.— Lviv: Institute for Applied Problems in Mechanics and Mathematics, 2021.— P. 235-272.
 2352. Husev M., Rovenchak A. On the verge of life: Distribution of nucleotide sequences in viral RNAs // Biosemiotics.— 2021.— Vol. 14, No. 2.— P. 253-269.
 2353. Гусєв М., Ровенчак А. Параметризація рангово-частотних розподілів послідовностей нуклеотидів у вірусних РНК // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 2021.— Вип. 58.— С. 72-84.
 2354. Rovenchak A. [Comment on: P. Kelly, J. Winters, H. Miton, and O. Morin, The predictable evolution of letter shapes: An emergent script of West Africa recapitulates historical change in writing systems] // Current Anthropology.— 2021.— Vol. 62, No. 6.— P. 685–686.
 2355. Gnatenko Kh. P., Susulovska N. A. Geometric measure of entanglement of multi-qubit graph states and its detection on a quantum computer // EPL (Europhys. Lett.).— 2021.— Vol. 136, No. 4.— Art. 40003.
 2356. Hryhorchak O. I. Reformulation of transmission and reflection problems in terms of quantum wave impedance function // J. Phys. Stud.— 2021.— Vol. 25, No. 4.— Art. 4001.— 9 p.
 2357. Gnatenko Kh. P. Graph states of spin systems with Ising interaction and detecting their entanglement on IBM's quantum computer // Міжнародна конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики "Еврика-2021", Львів, 18-19 травня 2021 р.: Тези доповідей.— С. D1.
 2358. Крижова А. В., Гнатенко Х. П. Імовірність визначення квантового стану серед N можливих та її обчислення на квантових комп’ютерах компанії IBM // Міжнародна конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики "Еврика-2021", Львів, 18-19 травня 2021 р.: Тези доповідей.— С. D2.
 2359. Сапріянчук П., Ровенчак А. Спектр частинки в лінійному тривимірному потеціалі // Міжнародна конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики "Еврика-2021", Львів, 18-19 травня 2021 р.: Тези доповідей.— С. D3.
 2360. Susulovska N., Gnatenko Kh. Preparation of graph states using controlled phase shift operators and quantification of their entanglement on IBM's quantum computer // Міжнародна конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики "Еврика-2021", Львів, 18-19 травня 2021 р.: Тези доповідей.— С. D4.
 2361. Tymyk S. Studies of evolution and entanglement of spins with Heisenberg interaction on quantum // Міжнародна конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики "Еврика-2021", Львів, 18-19 травня 2021 р.: Тези доповідей.— С. D9.
 2362. Кудрик А., Стецко М. Космологічні моделі в скалярно-тензорних теоріях гравітації // Міжнародна конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики "Еврика-2021", Львів, 18-19 травня 2021 р.: Тези доповідей.— С. F5.
 2363. Татарин М., Стецко М. Ефект Джоуля-Томсона для статичної чорної діри з полем Борна-Інфельда з електричним та магнітним зарядами // Міжнародна конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики "Еврика-2021", Львів, 18-19 травня 2021 р.: Тези доповідей.— С. F7.
 2364. Гусєв М., Ровенчак А. Розподіл нуклеотидних послідовностей у вірусних РНК // Міжнародна конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики "Еврика-2021", Львів, 18-19 травня 2021 р.: Тези доповідей.— С. H2.
 2365. Rovenchak A., Krynytskyi Yu. Ideal Bose-gas in steep traps // II International Advanced Study Conference Condensed Matter & Low Temperature Physics 2021, 6-12 June 2021, Kharkiv, Ukraine: Abstract book.— P. 209.
 2366. Rovenchak A., Rovenchak O. Juda Kreisler: A biographical sketch of a Lviv physicist and a popularizer of science // Dickstein Forum 2021, September 14th to 17th, 2021, Cracow, Poland: Book of abstracts.— P. 18.
 2367. Gnatenko Kh. P., Tkachuk V. M. Testing of the space quantization on the basis of the planetary motion// Програма і тези доповідей Наукової конференції "Астрономія у Львівському університеті" до 250-ліття Астрономічної обсерваторії та 25-ліття кафедри астрофізики, 14-17 вересня 2021 р. = Program and Abstracts of Scientific conference "Astronomy in Lviv University" to 250th anniversary of Astronomical Observatory and 25th anniversary of Astrophysics Department, 14-17th September 2021, Львів.— P. 49.
 2368. Татарин М. Б., Стецко М. М. Термодинамiка чорної діри з полем Борна-Інфельда та магнiтним зарядом// Програма і тези доповідей Наукової конференції "Астрономія у Львівському університеті" до 250-ліття Астрономічної обсерваторії та 25-ліття кафедри астрофізики, 14-17 вересня 2021 р. = Program and Abstracts of Scientific conference "Astronomy in Lviv University" to 250th anniversary of Astronomical Observatory and 25th anniversary of Astrophysics Department, 14-17th September 2021, Львів.— С. 94.
 2369. Kuzmak A. R. Protocol for determining the distance between quantum states on a quantum computer // Записки Української науково-дослідницької асоціації: тези доповідей Всеукраїнської конференції наукових дослідників (Львів, 19-25 вересня 2021 року).— Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2021.— P. 141.
 2370. Gnatenko Kh. Quantifying entanglement of graph states of spin system with Ising interaction on a quantum computer // Записки Української науково-дослідницької асоціації: тези доповідей Всеукраїнської конференції наукових дослідників (Львів, 19-25 вересня 2021 року).— Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2021.— P. 144.
 2371. Samar M., Tkachuk V. Regularization of δ′ potential in the general case of deformed space with minimal length // Записки Української науково-дослідницької асоціації: тези доповідей Всеукраїнської конференції наукових дослідників (Львів, 19-25 вересня 2021 року).— Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2021.— P. 146.
 2372. Susulovska N. Entanglement of multi-qubit graph states and its studies on a quantum computer // Записки Української науково-дослідницької асоціації: тези доповідей Всеукраїнської конференції наукових дослідників (Львів, 19-25 вересня 2021 року).— Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2021.— P. 147.
 2373. Tkachuk V., Gnatenko Kh., Laba H. Estimation of energy levels of spin systems on quantum computer by mean value evolution // Записки Української науково-дослідницької асоціації: тези доповідей Всеукраїнської конференції наукових дослідників (Львів, 19-25 вересня 2021 року).— Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2021.— P. 148.
 2374. Tymyk S. Determination of the geometric measure of entanglement of spin systems with Heisenberg interaction on an IBM's quantum computer // Записки Української науково-дослідницької асоціації: тези доповідей Всеукраїнської конференції наукових дослідників (Львів, 19-25 вересня 2021 року).— Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2021.— P. 149.
 2375. Сусуловська Н. А., Гнатенко Х. П. Дослiдження багатокубiтних графових станiв на квантовому комп'ютерi компанiї IBM // 21-та Всеукраїнська школа-семінар та Конкурс молодих вчених зі статистичної фізики та теорії конденсованої речовини, Львів, 11-12 жовтня 2021. Інститут фізики конденсованих систем НАН України: Збірка тез.— С. 26.
 2376. Тимик С. Визначення геометричної мiри заплутаностi спiнових систем з взаємодiєю Гайзенберґа на квантовому комп'ютерi компанiї IBM // 21-та Всеукраїнська школа-семінар та Конкурс молодих вчених зі статистичної фізики та теорії конденсованої речовини, Львів, 11-12 жовтня 2021. Інститут фізики конденсованих систем НАН України: Збірка тез.— С. 28.
 2377. Gnatenko K. P., Laba H. P., Tkachuk V. M. Detecting energy levels of spin systems on IBM's quantum computer by evolution of mean value of physical quantity// 2021 IEEE International Conference on Quantum Computing and Engineering (QCE), Broomfield, CO, USA, 17-22 October 2021.— P. 433-434.
 2378. Susulovska N. A., Gnatenko K. P. Quantifying geometric measure of entanglement of multi-qubit graph states on the IBM's quantum computer// 2021 IEEE International Conference on Quantum Computing and Engineering (QCE), Broomfield, CO, USA, 17-22 October 2021.— P. 465-466.
 2379. Gnatenko Kh. P., Laba H. P., Tkachuk V. M. Estimation of energy levels of spin systems on IBM's quantum computer through the studies of mean value evolution [Workshop on Current Problems in Physics, Lviv, 25-27 October 2021] // J. Phys. Stud.— 2021.— Vol. 25, No. 4.— Art. 4998.— P. 2.
 2380. Samar M. I., Tkachuk V. M. Dirac &delta-function potential in quasiposition representation of deformed space with minimal length [Workshop on Current Problems in Physics, Lviv, 25-27 October 2021] // J. Phys. Stud.— 2021.— Vol. 25, No. 4.— Art. 4998.— P. 4.
 2381. Susulovska N. A. Relation of entanglement of multi-qubit graph states with a vertex degree and its detection on a quantum computer [Workshop on Current Problems in Physics, Lviv, 25-27 October 2021] // J. Phys. Stud.— 2021.— Vol. 25, No. 4.— Art. 4998.— P. 6.
 2382. Tymyk S. Investigation of heisenberg spin systems on an IBM's quantum computer [Workshop on Current Problems in Physics, Lviv, 25-27 October 2021] // J. Phys. Stud.— 2021.— Vol. 25, No. 4.— Art. 4998.— P. 8.
 2383. Kuzmak A. R. Modeling and measurement of spin-1 on a quantum computer [Workshop on Current Problems in Physics, Lviv, 25-27 October 2021] // J. Phys. Stud.— 2021.— Vol. 25, No. 4.— Art. 4998.— P. 10.
 2384. Hryhorchak O. Finding eigenenergies and eigenfunctions of a quantum mechanical system of barriers and wells in the quantum mechanical impedance approach [Workshop on Current Problems in Physics, Lviv, 25-27 October 2021] // J. Phys. Stud.— 2021.— Vol. 25, No. 4.— Art. 4998.— P. 11.
 2385. Tkachuk V. M. Tunneling of entangled particles [Workshop on Current Problems in Physics, Lviv, 25-27 October 2021] // J. Phys. Stud.— 2021.— Vol. 25, No. 4.— Art. 4998.— P. 13.
 2386. Kryzhova A. V. Detection of the probability of a quantum state determination among N possible ones on a quantum computer [Workshop on Current Problems in Physics, Lviv, 25-27 October 2021] // J. Phys. Stud.— 2021.— Vol. 25, No. 4.— Art. 4998.— P. 14.
 2387. 2022

 2388. Кузьмак А. Р. Деякі задачі теоретичної механіки: теорія і практика: Методичні вказівки.— Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2022.— 72 с.
 2389. Gnatenko Kh. P., Laba H. P., Tkachuk V. M. Energy levels estimation on a quantum computer by evolution of a physical quantity // Phys. Lett. A.— 2022.— Vol. 424.— Art. 127843.
 2390. Rovenchak A., Krynytskyi Yu. Ideal Bose gas in steep one-dimensional traps // Fiz. Nizk. Temp.— 2022.— Vol. 48, No. 1.— P. 23-29;
  // Low Temp. Phys.— 2022.— Vol. 48, No. 1.— P. 20-25.
 2391. Bravo-Gaete M., Stetsko M. M. Planar black holes configurations and shear viscosity in arbitrary dimensions with shift and reflection symmetric scalar-tensor theories // Phys. Rev. D.— 2022.— Vol. 105, No. 2.— Art. 024038.— 12 p.
 2392. Panochko G., Pastukhov V. Static impurities in a weakly interacting Bose gas // Atoms.— 2022.— Vol. 10, No. 1.— Art. 19.— 12 p.
 2393. Gnatenko Kh. P., Laba H. P., Tkachuk V. M. Detection of energy levels of a spin system on a quantum computer by probe spin evolution // Eur. Phys. J. Plus.— 2022.— Vol. 137, No. 4.— Art. 522.— 10 p.
 2394. Sobko B., Rovenchak A. Effective modeling of physical systems with fractional statistics // Fiz. Nizk. Temp.— 2022.— Vol. 48, No. 8.— P. 702-709;
  // Low Temp. Phys.— 2022.— Vol. 48, No. 8.— P. 621-627.
 2395. Gnatenko Kh. P., Tkachuk V. M. Weak equivalence principle in quantum space // Front. Astron. Space Sci.— 2022.— Vol. 9.— Art. 950468.— 8 .
 2396. Samar M. I., Tkachuk V. M. Regularization of δ′ potential in general case of deformed space with minimal length // J. Phys. A: Math. Theor.— 2022.— Vol. 55, No. 41.— Art. 415201.— 14 p.
 2397. Gnatenko Kh. P., Laba H. P., Tkachuk V. M. Geometric properties of evolutionary graph states and their detection on a quantum computer // Phys. Lett. A.— 2022.— Vol. 452.— Art. 128434.
 2398. Rovenchak A., Rovenchak O. Juda Kreisler (1904–1940s?): A bio-bibliographical sketch of a Lviv physicist and a popularizer of science // Studia Historiae Scientiarum.— 2022.— Vol. 21.— P. 357–395.
 2399. Hryhorchak O., Pastukhov V. Efimov-like physics in fraction-dimensional Bose systems with three-body interaction // Eur. Phys. J. A.— 2022.— 58, No. 11.— Art. 215.— 8 p.
 2400. Verkholyak T., Kuzmak A., Kornyshev A. A., Kondrat S. Less is more: Can low quantum capacitance boost capacitive energy storage? // J. Phys. Chem. Lett.— 2022.— Vol. 13, No. 47.— P. 10976–10980.
 2401. Buk S., Rovenchak A. Attempting at parametrization of moderate-length poetic texts: Moses, a poem by Ivan Franko // Glottometrics.— 2022.— No. 53.— P. 1-23.
 2402. Gbetnkom S. C. ꛞ꛰ ꛤ꛰ ꛜꛄ꛰ꛜꛄ꛰ꛄ꛰ꛑ ꛅꚧꚳ꛰ ꚳ꛰ꛤꚩꚤꚳ꛰ = Lo’ tu lu lulure pon ntien = Des ombres resilientes = From the resilient shadows / edited by Charles L. Riley and Andrij Rovenchak.— New Haven: Athinkra; Kasahorow, 2022.— 52 p.
 2403. Gnatenko Kh. P., Laba H. P., Tkachuk V. M. Quantifying the geometric properties of graph states on a quantum computer [Christmass Discussions 2022, Lviv, January 11-12, 2022] // J. Phys. Stud.— 2022.— Vol. 26, No. 1.— P. 1998-5.
 2404. Hryhorchak O. Quantum wave impedance calculation for an arbitrary piecewise constant potential [Christmass Discussions 2022, Lviv, January 11-12, 2022] // J. Phys. Stud.— 2022.— Vol. 26, No. 1.— P. 1998-7.
 2405. Samar M. I. Classical cosmology with minimal length uncertainty relation [Christmass Discussions 2022, Lviv, January 11-12, 2022] // J. Phys. Stud.— 2022.— Vol. 26, No. 1.— P. 1998-8.
 2406. Gnatenko Kh. P., Tkachuk V. M. Studying the spin-1 tunneling on a quantum computer [Christmass Discussions 2022, Lviv, January 11-12, 2022] // J. Phys. Stud.— 2022.— Vol. 26, No. 1.— P. 1998-9.
 2407. 2023

 2408. Rovenchak A. Approaches to the classification of complex systems: words, texts, and more // Order, Disorder and Criticality: Advanced Problems of Phase Transition Theory, Vol. 7 / edited by Yu. Holovatch.— Singapore; River Ridge, NJ: World Scientific, 2023.— P. 209-246.
 2409. Janssen M., Verkholyak T., Kuzmak A., Kondrat S. Optimising nanoporous supercapacitors for heat-to-electricity conversion? // J. Mol. Liq.— 2023.— Vol. 371.— Art. 121093.— 8 p.
 2410. Hryhorchak O., Rovenchak A. Higher multipoles of highly symmetric charge distributions over Platonic solids // Phys. Scr.— 2023.— Vol. 98, No. 4.— Art. 045501.— 15 p.
 2411. Kryzhova A. V., Gnatenko Kh. P. Probability of quantum state determination among N possible ones // Visnyk Lviv Univ. Ser. Phys.— 2023.— Iss. 60.— P. 18-25.
 2412. Gnatenko Kh. P., Tkachuk V. M. Deformed Heisenberg algebras of different types with preserved weak equivalence principle // J. Phys. Stud.— 2023.— Vol. 27, No. 1.— Art. 1001.— 19 p.
 2413. Kuzmak A. R. Entanglement of the Ising–Heisenberg diamond spin-1/2 cluster in evolution // J. Phys. A.: Math. Theor.— 2023.— Vol. 56, No. 16.— Art. 165302.— 16 p.
 2414. Gnatenko Kh. P., Tkachuk V. M. Precision of detection of the energy levels of spin systems on a quantum computer by probe spin evolution [Різдвяні дискусії 2022/23, присвячені 150-річчю кафедри теоретичної фізики, Львів, 22-23 грудня 2022 року] // Журн. фіз. дослідж.— 2023.— Т. 27, №1.— С. 1998-2-3.
 2415. Hryhorchak O. Application of quantum wave impedance method to systems with zero-range potentials [Різдвяні дискусії 2022/23, присвячені 150-річчю кафедри теоретичної фізики, Львів, 22-23 грудня 2022 року] // Журн. фіз. дослідж.— 2023.— Т. 27, №1.— С. 1998-4.
 2416. Kuzmak A. R. Entanglement and entangled states in the diamond spin cluster [Різдвяні дискусії 2022/23, присвячені 150-річчю кафедри теоретичної фізики, Львів, 22-23 грудня 2022 року] // Журн. фіз. дослідж.— 2023.— Т. 27, №1.— С. 1998-5.
 2417. Ровенчак А. 150 (і трохи більше) років історії теоретичної фізики у Львівському університеті [Різдвяні дискусії 2022/23, присвячені 150-річчю кафедри теоретичної фізики, Львів, 22-23 грудня 2022 року] // Журн. фіз. дослідж.— 2023.— Т. 27, №1.— С. 1998-8-9.
 2418. Сусуловська Н. А. Обчислення геометричної міри заплутаності багатокубітних графових станів на квантовому комп'ютері [Різдвяні дискусії 2022/23, присвячені 150-річчю кафедри теоретичної фізики, Львів, 22-23 грудня 2022 року] // Журн. фіз. дослідж.— 2023.— Т. 27, №1.— С. 1998-9.
 2419. Tymyk S. Entanglement of graph states of spin system with Heisenberg interaction [Різдвяні дискусії 2022/23, присвячені 150-річчю кафедри теоретичної фізики, Львів, 22-23 грудня 2022 року] // Журн. фіз. дослідж.— 2023.— Т. 27, №1.— С. 1998-12.