photo   

Андрій РОВЕНЧАК

Професор, д-р фіз.-мат. наук

Тел.:+380 32 2394183, 2394216 (служб.)
E-mail:


Публікації           Книги           Препринти


Наукові зацікавлення: статистична фізика; конденсація Бозе–Айнштайна; термодинамічний та теоретико-польові підходи до вивчення слабковзаємодіючих бозонів; системи з дробовою статистикою; кількісні методи в суспільних і гуманітарних науках; вивчення систем письма; історія науки
Навчальні курси: "Електродинаміка", "Теоретична фізика"; с/к "Фізика бозе-систем", с/к "Екзотичні статистики"; "Вибрані розділи сучасного природознавства: Фізика" (для філософського факультету)

Докт. дисертація    Статистика Бозе і дробові статистики в теорії багаточастинкових систем і суміжних задачах

Канд. дисертація    Самоузгоджений розрахунок міжатомних потенціалів та термодинамічних функцій гелію-4 в надплинній і нормальній фазах


Інші зацікавлення:

Соломія Бук, Андрій Ровенчак. Онлайн-конкорданс роману Івана Франка "Перехресні стежки"